Niesamodzielność jako ryzyko socjalne

Niesamodzielność jako ryzyko socjalne

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

16,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autor podejmuje próbę zdefiniowania niesamodzielności jako nowego ryzyka socjalnego, opierając się na badaniach dotyczących zróżnicowanych a zindywidualizowanych sytuacji faktycznych skutkujących potrzebą objęcia danej osoby długoterminową opieką. W pracy przeanalizowano międzynarodowo- i konstytucyjnoprawne uwarunkowania swobody ustawodawcy w definiowaniu niesamodzielności jako ryzyka socjalnego i kształtowaniu systemu świadczeniowego, uwzględniając doświadczenia zagraniczne, przedstawiono też kwestię stopniowania ryzyka niesamodzielności, a także problematykę ustalania potrzeby długoterminowej opieki w odniesieniu do dzieci. Autor zadaje również pytanie, czy skutki ziszczenia się ryzyka niesamodzielności są lub mogą być kompensowane w ramach istniejących systemów świadczeniowych prawa socjalnego i podejmuje próbę naszkicowania możliwych rozwiązań dotyczących systemu gwarantującego świadczenia na wypadek ziszczenia się ryzyka niesamodzielności. Omawia także kwestie organizacyjno-finansowe, zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego.


Rok wydania2018
Liczba stron198
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-3385-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  1. Potrzeba długoterminowej opieki jako kwestia społeczna i zdarzenie losowe     11
    1.1. Pojęcie opieki długoterminowej    11
      1.1.1. Wprowadzenie    11
      1.1.2. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej jako uszczegółowienie ryzyka niezdrowia    13
      1.1.3. Przesłanki warunkujące możliwość świadczeniobiorcy skorzystania ze świadczeń opieki długoterminowej    16
      1.1.4. Zakres przedmiotowy opieki długoterminowej    18
        1.1.4.1. Świadczenia pielęgnacyjne    18
        1.1.4.2. Świadczenia opiekuńcze    23
      1.1.5. Podsumowanie    24
    1.2. Przemiany demograficzne a potrzeba długoterminowej opieki osób starszych    27
      1.2.1. Demograficzne aspekty starzenia się społeczeństwa    27
      1.2.2. Potrzeby opiekuńcze osób starszych    31
        1.2.2.1. Instrumenty oceny samodzielności osób starszych    31
        1.2.2.2. Wyniki badań w ramach Diagnozy Społecznej    32
        1.2.2.3. Wyniki badań PolSenior    34
        1.2.2.4. Wyniki Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia    35
        1.2.2.5. Potrzeba opieki nad osobami starszymi z zaburzeniami funkcji poznawczych    36
    1.3. Niepełnosprawność biologiczna a potrzeba długoterminowej opieki    38
    1.4. Źródła i formy pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym    43
      1.4.1. Rola rodziny i innych nieformalnych opiekunów w opiece nad osobami starszymi    43
      1.4.2. Formy pomocy osobom starszym i jej dostępność    45
      1.4.3. Opieka nad osobami niepełnosprawnymi    47
    1.5. Podsumowanie: zabezpieczenie potrzeb z zakresu opieki długoterminowej jako zadanie polityki społecznej    48
  2. Definiowanie niesamodzielności jako ryzyka socjalnego 56
    2.1. Wprowadzenie – zdarzenie losowe a ryzyko    56
    2.2. Międzynarodowo- i konstytucyjnoprawne uwarunkowania swobody ustawodawcy w definiowaniu niesamodzielności jako ryzyka socjalnego i kształtowaniu systemu świadczeniowego    57
      2.2.1. Prawo międzynarodowe    57
      2.2.2. Konstytucja RP a niesamodzielność jako ryzyko socjalne    61
    2.3. Ryzyko niesamodzielności a prawo do świadczeń w związku z potrzebą długoterminowej opieki w państwach członkowskich UE    71
      2.3.1. Raport trESS dla Komisji Europejskiej w sprawie koordynacji świadczeń opieki długoterminowej    71
      2.3.2. Definicja osoby niesamodzielnej w niemieckim systemie ubezpieczenia pielęgnacyjnego    75
        2.3.2.1. Definicja osoby niesamodzielnej obowiązująca do dnia 31 grudnia 2016 r.    75
        2.3.2.2. Świadczenia adresowane do „osób o ograniczonych kompetencjach życia codziennego”    79
        2.3.2.3. Aktualna definicja osoby niesamodzielnej    80
      2.3.3. Definicja niesamodzielności w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej    88
      2.3.4. Wspólne kryteria i propozycja ogólnej europejskiej definicji niesamodzielności a projekt zmiany rozporządzenia nr 883/2004    90
    2.4. Problematyka stopniowania niesamodzielności    92
    2.5. Problematyka ustalania potrzeby opieki i stopnia niesamodzielności w odniesieniu do dzieci i młodzieży    100
    2.6. Podsumowanie: ryzyko niesamodzielności – propozycje de lege ferenda    107
  3. Kompensowanie skutków ziszczenia się ryzyka niesamodzielności w ramach istniejących systemów świadczeniowych prawa socjalnego 114
    3.1. Wprowadzenie – zakres przedmiotowy prawa socjalnego    114
    3.2. Ryzyko niesamodzielności a system opieki zdrowotnej    119
    3.3. Ryzyko niesamodzielności a system ubezpieczeń społecznych    130
    3.4. Ryzyko niesamodzielności a pomoc społeczna    134
    3.5. Ryzyko niesamodzielności a system świadczeń wsparcia dla jednostek i rodzin    141
      3.5.1. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze    141
        3.5.1.1. Ustawa o świadczeniach rodzinnych    141
        3.5.1.2. Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów    152
        3.5.1.3. Opiekunowie a ubezpieczenia społeczne i zdrowotne    153
      3.5.2. Instrumenty wsparcia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”    153
      3.5.3. Instrumenty wsparcia z ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności    155
      3.5.4. Renta socjalna    156
      3.5.5. Podsumowanie    160
    3.6. Ryzyko niesamodzielności a świadczenia dla osób niepełnosprawnych    167
    3.7. Systemy świadczeniowe odszkodowania społecznego    169
    3.8. Podsumowanie    174
  4. Uwagi dotyczące konstruowania nowego systemu świadczeniowego – zakończenie    177
  Bibliografia    188
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia