Rodzina w prawie administracyjnym

4 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

38,64  48,30

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

38,6448,30

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia jest zbiorem artykułów z zakresu prawa administracyjnego, w których poszczególni autorzy przybliżają rozwiązania prawne związane z rodziną oraz jej członkami, w tym dotyczące uprawnień i obowiązków zarówno rodziny, jak i jej członków. W prawie administracyjnym problem rodziny częstokroć ograniczany jest wyłącznie do problematyki pomocy społecznej. Tymczasem prawo administracyjne w szerszy sposób odnosi się do kwestii rodziny regulując różnorodne materie co starano się wskazać w niniejszej publikacji (m.in.: obowiązek szkolny, obowiązek szczepień, wybór imienia dla dziecka, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, itd.).


Przedmiotowa publikacja adresowana jest do urzędników administracji publicznej, a także studentów studiów prawniczych i administracyjnych oraz studiów podyplomowych obejmujących zagadnienia administracyjnoprawne dotyczące szeroko rozumianej rodziny, w tym pomocy społecznej.


Liczba stron422
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-600-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały

Rodzina w prawie administracyjnym

 1. 01 — prolegomena »
 2. 02 Podmiotowość administracyjno-prawna rodziny w prawie pomocy społecznej »
 3. 03 Dobro rodziny jako wartość w prawie administracyjnym »
 4. 04 Granice swobody wyboru imienia dla dziecka w świetle ustawy — Prawo o aktach stanu cywilnego »
 5. 05 Interwencyjny ośrodek preadopcyjny jako szczególna forma instytucjonalnej pieczy zastępczej »
 6. 06 Administracyjno-prawne zagadnienia postępowania adopcyjnego »
 7. 07 Prowadzenie rodzinnych domów dziecka, jako przejaw prywatyzacji zadań publicznych »
 8. 08 Rodzina a obowiązek szkolny — wybrane zagadnienia »
 9. 09 Pomoc socjalna dla uczniów »
 10. 10 Obowiązkowe szczepienia ochronne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem szczepień osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych »
 11. 11 Prawo pacjenta do udzielenia informacji na temat jego zdrowia członkom rodziny »
 12. 12 Zgoda rodziców na leczenie dziecka w świetle unormowań prawa polskiego »
 13. 13 Karta Dużej Rodziny — podstawowe założenia nowej ustawy »
 14. 14 Karty Dużej Rodziny jako element polityki prorodzinnej, a także ich następstwa podatkowe i finansowe »
 15. 15 Nabycie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego »
 16. 16 Nienależnie pobrane świadczenie z funduszu alimentacyjnego »
 17. 17 Zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego »
 18. 18 Wybrane świadczenia pieniężne z zakresu pomocy społecznej »
 19. 19 Błąd w rozumieniu art. 31 ustawy o świadczeniach rodzinnych — wątpliwości i kontrowersje »
 20. 20 Polityka rodzinna w prawie lokalnym na przykładzie wybranych miast konurbacji górnośląskiej »
 21. 21 Status prawny pracownika socjalnego i asystenta rodziny »
 22. 22 Działania gminy w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego jako jednostek organizacyjnych niosących pomoc rodzinie w sprawowaniu jej podstawowych funkcji »
 23. 23 Rzecznik Praw Dziecka jako instytucja wspierająca prawidłowe funkcjonowanie rodziny »
 24. 24 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w sytuacji kryzysowej rodziny »
 25. 25 Gminny zespół interdyscyplinarny. Administracyjno-prawne aspekty przemocy w rodzinie? »
 26. 26 Procedura "Niebieskiej Karty" jako instrument przeciwdziałania przemocy w rodzinie »
 27. 27 Niemiecki Urząd ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) »
 28. 28 Uprzywilejowanie rodziny w świetle administracyjno-prawnych uregulowań dotyczących cudzoziemców »
 29. 29 Zaświadczenie o możności zawarcia związku małżeńskiego / związku partnerskiego za granicą »
 30. 30 Model pomocy społecznej we Francji — wybrane zagadnienia »
 31. 31 Bibliografia »

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  CZĘŚĆ I
  Rodzina w prawie
  
  Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz
  Rodzina w prawie administracyjnym — prolegomena /    11
  
  Andrzej Matan
  Podmiotowość administracyjno-prawna rodziny w prawie pomocy społecznej /    25
  
  Łukasz Folak
  Dobro rodziny jako wartość w prawie administracyjnym /    41
  
  CZĘŚĆ II
  Narodziny i opieka nad dzieckiem
  
  Marta Putyra
  Granice swobody wyboru imienia dla dziecka w świetle ustawy — Prawo o aktach stanu cywilnego /    59
  
  Katarzyna Osiak, Anna Szwed
  Interwencyjny ośrodek preadopcyjny jako szczególna forma instytucjonalnej pieczy zastępczej /    73
  
  Arkadiusz Bała
  Administracyjno-prawne zagadnienia postępowania adopcyjnego /    83
  
  Paulina Kropisz, Sabina Niewiadomska
  Prowadzenie rodzinnych domów dziecka, jako przejaw prywatyzacji zadań publicznych /    95
  
  CZĘŚĆ III
  Oświata i medycyna
  
  Anna Gronkiewicz
  Rodzina a obowiązek szkolny — wybrane zagadnienia /    113
  
  Sylwia Łazuk
  Pomoc socjalna dla uczniów /    129
  
  Paweł Jakoktochce
  Obowiązkowe szczepienia ochronne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem szczepień osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych /    137
  
  Agnieszka Ziółkowska
  Prawo pacjenta do udzielenia informacji na temat jego zdrowia członkom rodziny /    149
  
  Artur Aleksander Dąbrowski
  Zgoda rodziców na leczenie dziecka w świetle unormowań prawa polskiego /    163
  
  CZĘŚĆ IV
  Wsparcie pieniężne rodziny
  
  Jakub Szremski
  Karta Dużej Rodziny — podstawowe założenia nowej ustawy /    177
  
  Dorota Leszczyńska
  Karty Dużej Rodziny jako element polityki prorodzinnej, a także ich następstwa podatkowe i finansowe /    187
  
  Maciej Tyła
  Nabycie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego /    193
  
  Tomasz Mizioch
  Nienależnie pobrane świadczenie z funduszu alimentacyjnego /    205
  
  Marek Suska
  Zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego /    217
  
  Magdalena Krzysztofik
  Wybrane świadczenia pieniężne z zakresu pomocy społecznej /    229
  
  Piotr Czarnojańczyk
  Błąd w rozumieniu art. 31 ustawy o świadczeniach rodzinnych — wątpliwości i kontrowersje /    243
  
  Piotr Sołtys
  Polityka rodzinna w prawie lokalnym na przykładzie wybranych miast konurbacji górnośląskiej /    257
  
  CZĘŚĆ V
  Wsparcie niepieniężne rodziny
  
  Martyna Podsiadło, Agnieszka Wankat
  Status prawny pracownika socjalnego i asystenta rodziny /    273
  
  Magdalena Jankowska
  Działania gminy w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego jako jednostek organizacyjnych niosących pomoc rodzinie w sprawowaniu jej podstawowych funkcji /    287
  
  Ewelina Molasy
  Rzecznik Praw Dziecka jako instytucja wspierająca prawidłowe funkcjonowanie rodziny /    297
  
  Wojciech Iskra
  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w sytuacji kryzysowej rodziny /    309
  
  CZĘŚĆ VI
  Problemy szczególne
  
  Wojciech Maciejko, Aneta Brzeźna
  Gminny zespół interdyscyplinarny. Administracyjno-prawne aspekty przemocy w rodzinie? /    323
  
  Katarzyna Surmiak
  Procedura „Niebieskiej Karty” jako instrument przeciwdziałania przemocy w rodzinie /    333
  
  Weronika Szafrańska
  Niemiecki Urząd ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) /    347
  
  Maria Jędrzejczak, Lucyna Staniszewska
  Uprzywilejowanie rodziny w świetle administracyjno-prawnych uregulowań dotyczących cudzoziemców /    359
  
  Patrycja Bona
  Zaświadczenie o możności zawarcia związku małżeńskiego / związku partnerskiego za granicą /    371
  
  Lidia Zacharko, Adrian Zacharko
  Model pomocy społecznej we Francji — wybrane zagadnienia /    383
  
  Bibliografia /    391
  Noty o autorach /    417
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia