Wizerunek Polski i Polaków w chicagowskim „Dzienniku Związkowym”

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

15,96  19,95

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

15,9619,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja poświęcona jest wizerunkowi Polski i Polaków, jaki promuje wśród swoich czytelników chicagowski „Dziennik Związkowy” - najstarsza polskojęzyczna gazeta codzienna wydawana w Stanach Zjednoczonych. Na podstawie cyklu felietonów komentujących bieżące wydarzenia w kraju nad Wisłą autorka ukazuje spojrzenie Polonii amerykańskiej na współczesną polską rzeczywistość. Analizuje zarówno treści pojawiające się na łamach „Dziennika Związkowego”, jak i formę językową badanych tekstów. Skupia się na ich pragmatycznym wymiarze, a w szczególności na tym, co zostało w nich ukryte przy użyciu implikatur i presupozycji. Pokazuje, w jaki sposób użyte metafory przyczyniają się do budowania specyficznego, negatywnego wizerunku Polski i Polaków wśród rodaków za oceanem.
Po książkę sięgnąć mogą nie tylko językoznawcy, lecz także kulturoznawcy, socjologowie oraz inne osoby zainteresowane tematyką polsko-amerykańską. Publikacja może też z powodzeniem służyć jako źródło materiałowe do badań nad zmianami w świadomości i systemie wartości Polaków w kraju i za granicą.


Liczba stron352
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8088-324-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    13
  
  Wstęp    15
  1. Cel pracy    15
  2. Polonia w USA    16
  2.1. Stan obecny Polonii w USA    16
  2.2. Rys historyczny    18
  3. Prasa etniczna w USA    20
  3.1. Prasa polonijna w USA    21
  3.2.„Dziennik Związkowy”    24
  3.3. Rola i funkcje prasy polonijnej    25
  3.4. Prasa polonijna a postawy Polonii amerykańskiej    26
  4. O autorze cyklu Okiem felietonisty    28
  5. Stan badań nad wizerunkiem    29
  6. Ustalenia terminologiczne    31
  6.1. Definicje wizerunku    31
  6.2. Pojęcie językowego obrazu świata    33
  6.3. Pojęcie stereotypu    35
  6.4. Wizerunek a stereotyp    36
  6.5. Definicja wizerunku    38
  6.6. Presupozycja, implikatura i metafora    39
  7. Charakterystyka materiału    40
  8. Metoda badawcza    46
  
  ROZDZIAŁ I. ANALIZA TEMATYCZNA    49
  1. Metoda analizy tematycznej    49
  2. Kreowanie wizerunku Polski    50
  2.1. Aspekt polityczny    50
  2.1.1. Suwerenność Polski    51
  2.1.2. Demokracja w Polsce    64
  2.1.2.1. Wybory    67
  2.1.2.2. Politycy    72
  2.1.3. Polska po transformacji    80
  2.1.4. Funkcjonowanie instytucji państwowych w Polsce    84
  2.1.5. Polityka zagraniczna    86
  2.2. Aspekt bytowy    88
  2.2.1. Sytuacja gospodarcza w Polsce    88
  2.2.1.1. Zadłużenie    90
  2.2.1.2. Energetyka    91
  2.2.1.3. Pozostałe gałęzie przemysłu    92
  2.2.1.4. Kryzys ekonomiczny    93
  2.2.1.5. Bezrobocie    94
  2.2.1.6. Bieda i rozwarstwienie ekonomiczne    96
  2.2.1.7. Symbole dobrobytu    97
  2.2.1.8. Zagraniczne towary    98
  2.2.2. Praktyczny wymiar życia w Polsce    99
  2.2.3. Opinie z zagranicznej prasy    99
  2.3. Aspekt kulturowy    100
  2.3.1. Polskie media    100
  2.3.2. Edukacja    103
  2.3.3. Inne    104
  2.4. Aspekt społeczny    107
  2.4.1. Brak solidarności wśród Polaków    107
  2.4.2. Problemy demograficzne    109
  2.4.3. Brak sprawiedliwości    109
  2.5. Aspekt psychiczny    110
  2.6. Aspekt historyczny    112
  2.7. Pozostałe aspekty    115
  3. Podsumowanie    115
  4. Kreowanie wizerunku Polaków    119
  4.1. Aspekt bytowy    119
  4.1.1. Emigracja    119
  4.1.2. Bieda i bezrobocie    124
  4.1.3. Brak stabilizacji życiowej    127
  4.1.4. Brak własności    127
  4.1.5. Złe zarządzanie własnym majątkiem    128
  4.1.6. Zależność finansowa od innych    129
  4.1.7. Praktyczny wymiar życia w Polsce    130
  4.2. Aspekt psychiczny    130
  4.2.1. Stan emocjonalny    131
  4.2.2. Cechy charakteru    134
  4.2.3. Niedostatki intelektualne i moralne Polaków zestawione z wizerunkiem polskich emigrantów    135
  4.3. Aspekt polityczny    139
  4.3.1. Stosunek Polaków do suwerenności Polski    139
  4.3.2. Nieumiejętne korzystanie z demokracji    140
  4.3.3. Preferencje polityczne    142
  4.3.4. Wpływ sytuacji bytowej na zaangażowanie rodaków w politykę    142
  4.3.5. Brak aktywności obywatelskiej Polaków    143
  4.4. Aspekt kulturowy    145
  4.5. Aspekt społeczny i psychospołeczny    146
  4.6. Pozostałe aspekty    149
  5. Podsumowanie    149
  6. Wnioski    153
  
  ROZDZIAŁ II. TREŚCI NIEJAWNE (ANALIZA IMPLIKATUR I PRESUPOZYCJI)    157
  1. Pojęcie implikatury    157
  1.1. Implikatura konwersacyjna    158
  1.2. Implikatura konwencjonalna    161
  1.3. Implikatura ukryta    161
  2. Przykłady implikatur – analiza i klasyfikacja    162
  2.1. Implikatury powiązane z maksymami ilości    163
  2.1.1. Implikatury standardowe    163
  2.1.2. Implikatury konwersacyjne    165
  2.1.3. Implikatury ukryte    165
  2.2. Implikatury powiązane z maksymami jakości    166
  2.2.1. Implikatury standardowe    166
  2.2.2. Implikatury konwersacyjne    166
  2.2.3. Implikatury ukryte    167
  2.3. Implikatury powiązane z maksymą odniesienia    168
  2.3.1. Implikatury standardowe    168
  2.3.2. Implikatury konwersacyjne    169
  2.3.3. Implikatury ukryte    170
  2.4. Implikatury powiązane z maksymą sposobu    170
  2.4.1. Implikatury standardowe    170
  2.4.2. Implikatury konwersacyjne    171
  2.4.3. Implikatury ukryte    172
  2.5. Ogólne i szczegółowe implikatury konwersacyjne    173
  3. Implikatura jako narzędzie analizy tekstu w badaniu wizerunku    174
  4. Analiza implikatur w felietonach Wojciecha Borkowskiego    175
  4.1. Implikatury konwersacyjne    175
  4.1.1. Implikatury konwersacyjne generowane przez naruszenie maksymy odniesienia    176
  4.1.2. Implikatury konwersacyjne generowane przez naruszenie maksymy sposobu    178
  4.1.2.1. Użycie wyrażeń peryfrastycznych    178
  4.1.2.2. Nagromadzenie    179
  4.1.2.3. Synonimy tekstowe leksemu ‘Polak’    180
  4.1.2.4. Nietypowe użycie tytułów w stosunku do osób publicznych    180
  4.1.2.5. Pozostałe przykłady    183
  4.2. Implikatury ukryte    184
  4.2.1. Implikatury ukryte generowane przez naruszenie maksym ilości     185
  4.2.2. Implikatury ukryte generowane przez naruszenie maksym jakości     186
  4.2.2.1. Określanie skali i znaczenia zjawisk    186
  4.2.2.2. Odwołanie do stereotypu    189
  4.2.2.3. Orzekanie o cudzych stanach, czynnościach mentalnych i doznaniach    190
  4.2.2.4. Użycie leksemów o niedookreślonym znaczeniu, niejasnej referencji i treści    193
  4.2.2.5. Użycie strony biernej i konstrukcji bezosobowych    196
  4.2.2.6. Brak dostępu do danych empirycznych    197
  4.2.2.7. Prognozy    197
  4.2.2.8. Pozostałe przykłady    199
  4.2.3. Implikatury ukryte generowane przez naruszenie maksymy odniesienia    201
  4.2.4. Implikatury ukryte generowane przez naruszenie maksymy sposobu    206
  5. Podsumowanie    207
  6. Presupozycje – tło teoretyczne    209
  6.1. Własności presupozycji    211
  6.1.1. Niezależność od negacji    211
  6.1.2. Podatność na uchylenie    211
  6.1.3. Problem rzutowania    211
  6.2. Najnowsze teorie wyjaśniające naturę i funkcjonowanie presupozycji    212
  6.2.1. Presupozycje potencjalne i aktualne G. Gazdara a problem rzutowania    212
  6.2.2. Analiza akomodacyjna    212
  6.3. Presupozycja a implikatura    213
  6.4. Konstrukcje wprowadzające presupozycje    214
  6.5. Presupozycyjny charakter pytań retorycznych    215
  6.5.1. Klasyfikacje pytań retorycznych    217
  6.6. Presupozycja w manipulacji    218
  7. Presupozycje w cyklu Okiem felietonisty    218
  7.1. Presupozycje generowane przez odpowiedniki deskrypcji określonych w języku polskim    219
  7.1.1. Grupy nominalne, których centrum stanowi rzeczownik w funkcji podmiotu    220
  7.1.2. Konstrukcje z dopełniaczem    222
  7.1.3. Konstrukcje z zaimkiem wskazującym    224
  7.2. Presupozycje generowane przez czasowniki i konstrukcje faktywne    225
  7.3. Presupozycje generowane przez czasowniki zmiany stanu    226
  7.4. Presupozycje generowane przez wskaźniki powtórzeń    229
  7.5. Presupozycje generowane przez określenia czasowe    235
  7.5.1. Zdania podrzędnie złożone okolicznikowe czasu i inne zdania podrzędne wnoszące informację o czasie    235
  7.5.2. Okoliczniki czasu    238
  7.6. Presupozycje generowane przez odpowiedniki nieidentyfikujących zdań względnych w języku polskim    243
  7.7. Presupozycje generowane przez nierzeczywiste okresy warunkowe    247
  7.8. Presupozycje generowane przez pytania    249
  7.8.1. Presupozycje generowane przez pytania retoryczne    251
  7.8.1.1. Pytania o uzupełnienie    252
  7.8.1.2. Pytania alternatywne    253
  7.8.1.3. Pytania o rozstrzygnięcie    255
  7.9. Presupozycje generowane przez operatory presupozycji    259
  8. Podsumowanie    263
  9. Wnioski    266
  
  ROZDZIAŁ III. METAFORYKA    271
  1. Metafora i metonimia – tło teoretyczne    271
  2. Budowa metafory    273
  2.1. Jak działa metafora?    273
  3. Klasyfikacje metafor    275
  4. Metafora a metonimia    275
  5. Problemy w analizie metafory    276
  6. Metoda analizy metaforyki    277
  7. Analiza metafor w cyklu Okiem felietonisty    279
  7.1. Polacy    279
  7.2. Polska    285
  7.2.1. Historia Polski    288
  7.2.2. Teraźniejszość    290
  7.2.3. Gospodarka    293
  7.3. Świat polskiej polityki    295
  7.4. Media w Polsce    311
  7.5. Polska a świat    317
  7.5.1. Polska a Unia Europejska    317
  7.5.2. Polska a reszta świata    318
  8. Wnioski    326
  
  ZAKOŃCZENIE    329
  BIBLIOGRAFIA    333
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia