Wizerunek aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności.

Wizerunek aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności.

Perspektywa biograficzna

1 opinia

Format:

ibuk

Autorzy pracy – na podstawie analizy historii życia osób, które doświadczyły ograniczenia sprawności – stawiają sobie za cel prześledzenie, w jaki sposób przemiany zachodzące w dynamicznie ujętym środowisku społecznym jednostki wpływają na kształt tych fragmentów jej biografii, które wiążą się z aktywnością zawodową. Posługując się metodą analizy biograficznej, prezentują i analizują losy sześciu osób z ograniczeniami sprawności, których historie życia (ujęte w aspekcie aktywności zawodowej) przypisują do jednego z czterech odmiennych, opisanych w pracy modeli trajektorii życia: „wznoszącej się”, „zablokowanej”, „opadającej” i „naprzemiennej”. (...)


(...) Przedstawione [w części teoretycznej] myśli są niewątpliwie ważnym czynnikiem dla stymulowania rozwoju refleksyjności społecznej w obszarze dyskursu dotyczącego aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, czy niepełnosprawności w ogóle. W tym kontekście warte są szerszego upublicznienia.


Krzysztof Puchalski Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi,


SWPS w Warszawie


 


(...) chciałabym wyraźnie podkreślić walory pracy – jest jasno skonstruowana, przekonująco wprowadza wątek patrzenia na karierę zawodową z indywidualnego punktu widzenia, dostarcza dowodu (w postaci konkretnych historii życia), że różnorodność awansu zawodowego wśród osób niepełnosprawnych jest podobna do tej, z jaką mamy do czynienia wśród osób sprawnych. Tak więc to my, „sprawni”, musimy zmienić swój punkt widzenia.


prof. dr hab. Elżbieta Hornowska


Instytut Psychologii UAM w Poznaniu,


SWPS w Warszawie


Publikacja bezpłatna powstała w ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie nr WUE/0041/IV/05 pt. Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.


Książka wydana w jednej z trzech serii publikacji prezentujących rezultaty i wyniki badań zespołu naukowców SWPS pod kierunkiem prof. Anny Izabeli Brzezińskiej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Celem projektu było uzyskanie wiedzy odnośnie do zasobów osób niepełnosprawnych (ON), odkrycie istnienia stereotypów i uprzedzeń wobec ON oraz ukazanie kierunków zmiany nastawienia wobec ON podejmujących aktywne życie zawodowe. Badania były ukierunkowane na wykrycie barier, jakie współcześnie tkwią w mentalności ON, ich rodzin i osób związanych z ich zatrudnianiem.


Książka ukazała się w Serii III: OSOBY Z OGRANICZENIEM SPRAWNOŚCI NA RYNKU PRACY


Liczba stron81
WydawcaAcademica Wydawnictwo SWPS
ISBN-13978-83-89281-63-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  1. Kontekst ontologiczny: Co to znaczy być osobą z ograniczoną sprawnością?    11
  2. Przebieg „kariery dewianta”    15
  3. Co obecnie oznacza integracja?    19
  4. Dlaczego perspektywa biograficzna?    23
  5. Trajektorie życia i kariery zawodowej osób z ograniczeniem sprawności    25
  6. Życie i aktywność zawodowa osób z ograniczeniem sprawności: analiza biograficzna    29
    6.1. Trajektoria wznosząca się    29
    6.2. Trajektoria zablokowana    42
    6.3. Trajektoria opadająca    52
    6.4. Trajektoria naprzemienna    57
  7. Podsumowanie i wnioski    63
  Literatura    69
  Aneks: Podstawowe dane na temat projektu    71
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia