Wizerunek kobiety i mężczyzny w językowym obrazie świata ludności wiejskiej (na przykładzie gminy Zakliczyn nad Dunajcem)

Wizerunek kobiety i mężczyzny w językowym obrazie świata ludności wiejskiej (na przykładzie gminy Zakliczyn nad Dunajcem)

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

15,75

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

e-ISBN: 978-83-233-8539-4


Jest to obszerne i interesujące studium z zakresu problematyki współczesnej wsi, wprowadzające czytelnika w problematykę „małej ojczyzny” z jej bogactwem językowym i kulturowo-obyczajowym. Autorka wybrała do analizy apelatywy osobowe nacechowane emocjonalnie – temat dotąd mało jeszcze opracowany. Podjęła problem postrzegania człowieka przez pryzmat płci, a za obszar badań wybrała wieś i jej mieszkańców, co jest o tyle istotne, że obraz kobiety i mężczyzny w środowisku wiejskim ciągle jeszcze kształtowany jest przez istniejący stereotyp ściśle określonych i przypisanych danej płci ról społecznych. Lektura książki Anny Piechnik przyniesie czytelnikowi wiele satysfakcji tak poznawczych, jak i estetycznych. Wypełniając lukę, jaka istnieje w tym zakresie w opisie gwar, zainteresuje nie tylko dialektologów, ale także etnolingwistów, socjolingwistów oraz badaczy zajmujących się polszczyzną regionalną. Cenny jest zarówno sposób opracowania, jak i sam materiał terenowy, który za kilkanaście, a może nawet za kilka lat, stanie się unikatowym dziedzictwem przeszłości, bez możliwości bezpośredniego odtworzenia w terenie


Z recenzji prof. Dr hab. Haliny Pelc


Liczba stron280
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-2733-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  I. WSTĘP    9
    1. Etnolingwistyka    9
    2. Cel i zakres opracowania    10
    3. Układ tekstu    12
  II. RYS HISTORYCZNO-SPOŁECZNY GMINY ZAKLICZYN NAD DUNAJCEM    15
    1. Położenie    15
    2. Historia gminy    16
    3. Ludność    18
  III. CHARAKTERYSTYKA PŁASZCZYZNY JĘZYKOWEJ BADANEGO OBSZARU    21
    1. Przemiany językowe wsi    21
    2. Cechy fonetyczne i fleksyjne gwary okolic Zakliczyna nad Dunajcem    23
    3. Język i kultura mieszkańców okolic Zakliczyna nad Dunajcem w badaniach etnograficznych i językoznawczych    26
  IV. JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA    29
    1. Teoria językowego obrazu świata w ujęciu historycznym    29
    2. Pojęcie językowego obrazu świata na gruncie polskim – stan badań    31
    3. Językowy a naukowy obraz świata    33
    4. Składniki językowego obrazu świata    35
    5. Sposoby rekonstrukcji językowego obrazu świata    37
    6. Językowy obraz świata ludności wiejskiej    38
  V. STEREOTYP JĘZYKOWY    43
    1. Czym jest stereotyp    43
    2. Ambiwalentny charakter stereotypu    46
  VI. APELATYWNE OKREŚLENIA CZŁOWIEKA NACECHOWANE EMOCJONALNIE – STAN BADAŃ    49
    1. Czym jest apelatyw    49
    2. Wartościowanie w słownictwie osobowym    53
    3. Kategoryzacja    56
    4. Klasyfikacje nacechowanych emocjonalnie apelatywów w polskich pracach językoznawczych    58
  VII. KOBIETA I MĘŻCZYZNA W POLSZCZYŹNIE – STAN BADAŃ    69
    1. Rozważania nad kwestią płci w polszczyźnie    69
    2. Polskie badania nad potocznym obrazem kobiet i mężczyzn    74
  VIII. KATEGORYZACJA ZEBRANEGO MATERIAŁU LEKSYKALNEGO    83
  IX. WIEK ORAZ WYGLĄD KOBIETY I MĘŻCZYZNY    93
    1. Wiek    93
      1.1. Młodość    94
      1.2. Starość    95
    2. Wygląd    96
      2.1. Wzrost    96
      2.2. Tusza    97
      2.3. Twarz i włosy    98
      2.4. Uroda    100
      2.5. Siła fizyczna i stan zdrowia    101
      2.6. Sposób chodzenia    102
      2.7. Strój    102
      2.8. Niepełnosprawność    103
    3. Podsumowanie    104
  X. KOBIETA I MĘŻCZYZNA JAKO CZŁONKOWIE SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ    107
    1. Elementy językowe kształtujące tożsamość społeczności wiejskiej    107
    2. Stosunek jednostki do innych ludzi oraz do wspólnoty wiejskiej    109
    3. Język    113
    4. Towarzyskość    114
    5. Kobiece i męskie przymioty cenione w kontaktach społecznych    115
    6. Podsumowanie    117
  XI. KOBIETA I MĘŻCZYZNA W ŚRODOWISKU DOMOWO-RODZINNYM    121
    1. Panna – kawaler    121
    2. Żona – mąż    122
    3. Matka – ojciec    124
    4. Kobieta pracująca – mężczyzna pracujący    125
    5. Podsumowanie    131
  XII. UCZUCIOWOŚĆ I SEKSUALNOŚĆ    135
    1. Religijność    135
    2. Seksualność męska i kobieca    136
    3. Kobieta i mężczyzna we wzajemnych relacjach emocjonalnych    141
    4. Podsumowanie    142
  XIII. WNIOSKI    145
  XIV. BIBLIOGRAFIA    147
  XV. ANEKS    165
    1. SŁOWNIK APELATYWÓW OSOBOWYCH NACECHOWANYCH EKSPRESYWNIE    167
      I. WSTĘP    167
        1. Charakter słownika i jego podstawa źródłowa    167
        2. Cel powstania słownika    167
        3. Zasady wyodrębniania pozycji hasłowych    168
        4. Porządek hasłowy    168
        5. Budowa artykułu hasłowego    169
        6. Sposób definiowania    169
        7. Skróty stosowane w słowniku    171
          7.1. Kwalifikatory i skróty obecne w objaśnieniach haseł słownikowych    171
          7.2. Skróty nazw miejscowości, z których pochodzi materiał leksykalny    172
          7.3. Skróty źródeł leksykograficznych i opracowań językoznawczych uzupełniających artykuły hasłowe    173
      II. ALFABETYCZNY SPIS APELATYWÓW OSOBOWYCH NACECHOWANYCH EKSPRESYWNIE    177
        KWESTIONARIUSZ DO BADAŃ SŁOWNICTWA GWAROWEGO OKREŚLAJĄCEGO CZŁOWIEKA    251
  SPIS RYCIN    256
  SPIS TABEL    257
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia