X

  Wstęp
  1. Umysł jako funkcja mózgu i organizacja autotelicznych właściwości osobowościowych
  1.1. Projekcyjne i asocjacyjne funkcje kory mózgowej
  1.2. Neuroplastyczność mózgu
  1.3. Synchronizacja międzypółkulowa w mózgu
  1.4. Autoteliczność umysłu a osobowość autoteliczna sportowca
  2. Umysł w wymiarze biologicznym i psychologicznym. Neurofilozofia jako współczesna filozofia umysłu.
  2.1. Poglądy filozofii naturalistycznej i funkcjonalistycznej
  2.2. Neurofizjologiczne struktury umysłu
  2.3. Poziomy umysłu
  2.3.1. Poziom pierwszy (1) emergentny: mózg, zmysły, reprezentacje neuronalne
  2.3.2. Poziom drugi (2), przeduwagowy: właściwości bodźców, wrażenia zmysłowe
  2.3.3. Poziom trzeci (3), uwagowy: uwaga, jaźń, stany uwagowe, pojęcia, mapy, obrazy
  2.3.4. Poziom czwarty (4), operacyjny: organizacja pojęć, procesy psychiczne
  2.4. Wydajność umysłu
  3. Autoteliczność w sporcie
  3.1. Rola sportu dla autotelicznego funkcjonowania
  3.2. Rola autoteliczności umysłu w osiąganiu sukcesu sportowego
  3.3. Motywacyjne aspekty autoteliczności sportowca
  4. Autoteliczne stany umysłu i uwaga w treningu i zawodach sportowych
  4.1. Stany umysłu jako obiektywna aktywność neuronalna i subiektywne odczucia psychiczne
  4.2. Stany umysłu jako rozległe korelaty aktywności neuronalnej mózgu
  4.3. Stany umysłu a pasma częstotliwości rytmów mózgowych
  4.4. Rola autotelicznych stanów umysłu i uwagi w przygotowaniu mentalnym sportowców
  4.4.1. Autoteliczny stan gotowości uwagi podczas treningu sportowego
  4.4.2. Autoteliczny stan zaangażowania uwagi podczas startu w zawodach sportowych
  4.4.3. Autoteliczny „stan alfa” w odnowie psychosomatycznej sportowców
  4.5. Uwaga jako poznawczy mechanizm redukcji informacji
  4.5.1. Deficyty uwagi
  4.5.2. Deficyt uwagi w ADHD u sportowców
  5. Osobowościowe uwarunkowania autoteliczności umysłu
  5.1. Poczucie autonomii i lokalizacji kontroli jako osobowościowe wyznaczniki autoteliczności umysłu
  5.2. Styl percepcyjny (zależność versus niezależność od pola percepcyjnego) jako preferowany sposób funkcjonowania poznawczego
  5.3. Rola poczucia autoteliczności (autonomii i lokalizacji kontroli) w sporcie (przesłanki teoretyczne autoteliczności umysłu sportowca)
  5.4. Czynniki Wielkiej Piątki jako osobowościowe wyznaczniki autoteliczności
  6. Trening mentalny w sporcie
  6.1. Trening mentalny w sporcie jako przedmiot badań empirycznych
  6.2. Modulowanie aktywności bioelektrycznej mózgu
  6.2.1. Biologiczne sprzężenie zwrotne (biofeedback)
  6.2.2. Trening neurofeedback-EEG
  6.3. Zastosowanie treningu neurofeedback-EEG
  6.4. Zastosowanie treningów relaksacyjnych
  7. Założenia i problematyka badań własnych oraz wskaźniki empiryczne zmiennych
  7.1. Metodologia badań własnych
  7.2. Teoretyczne przesłanki dla pytań i hipotez badawczych
  7.3. Pytania i hipotezy badawcze
  7.4. Osoby badane
  7.5. Narzędzia badawcze
  7.6. Procedura i przebieg badań
  7.7. Analiza statystyczna
  8. Wyniki badań. Przebieg zmian amplitudy w pasmach EEG podczas treningu mentalnego i w synchronizacji międzypółkulowej mózgu 1
  8.1. Zmiany amplitudy w pasmach EEG w przebiegu treningów neurofeedback-EEG 107
  8.2. Synchronizacja międzypółkulowa w mózgu po treningach neurofeedback-EEG
  9. Wyniki badań. Zmiany w autotelicznych stanach umysłu, uwadze oraz w krzywej pracy umysłowej
  9.1. Zmiany w autotelicznych stanach umysłu, warunki bazowe
  9.1.1. Autoteliczny stan gotowości uwagi
  9.1.2. Autoteliczny stan zaangażowania uwagi
  9.1.3. Autoteliczny stan alfa (stan relaksu) po treningach relaksacyjnych
  9.2. Zmiany w przebiegu krzywej pracy umysłowej
  9.2.1. Zmiany w krzywej pracy umysłowej po treningach neurofeedback-EEG
  9.2.2. Zmiany w krzywej pracy umysłowej po treningach relaksacyjnych
  10. Wyniki badań. Związki pomiędzy amplitudą EEG, autotelicznymi stanami umysłu i wydajnością pracy umysłowej
  10.1. Związki pomiędzy osobowością i zaangażowaniem
  10.2. Związki pomiędzy amplitudą EEG a krzywą pracy umysłowej po treningach neurofeedback-EEG w spoczynku.
  10.3. Związki pomiędzy amplitudą pasm EEG a krzywą pracy umysłowej po treningach neurofeedback-EEG w ruchu
  10.4. Związki pomiędzy amplitudą EEG paśmie alpha EEG a krzywą pracy po treningach relaksacyjnych
  10.5. Związki pomiędzy krzywą pracy umysłowej i autotelicznym zaangażowaniem po treningach neurofeedback-EEG w ruchu
  11. Znaczenie autotelicznych stanów umysłu i uwagi w przygotowaniu mentalnym sportowców. Próba syntezy i dyskusja wyników
  11.1. Osobowościowe wyznaczniki autoteliczności stanów umysłu
  11.2. Neurofizjologiczne predykatory uwagi
  11.3. Wydajność umysłu w mentalnym przygotowaniu sportowca
  11.4. Relaksacja w odnowie i regeneracji po wysiłku sportowym
  12. Praktyczne implikacje wyników badań autotelicznych stanów umysłu i uwagi w przygotowaniu mentalnym sportowców
  Podsumowanie
  Bibliografia
Autoteliczne stany umysłu - funkcjonalna czynność mózgu i uwaga w przygotowaniu mentalnym sportowców
- 5%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

167

Kategoria

Sport

Wydawca

AWF Warszawa

ISBN-13

978-83-61830-18-4

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 2,87 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

AWF Warszawa , 2016
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

25,00

23,75

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Celem tej monografii jest próba opisania autotelicznych stanów umysłu sportowców w oparciu o wskaźniki osobowościowe, elektrofizjologiczne oraz procesy mentalne w przygotowaniu do treningu sportowego, zawodów sportowych i odpoczynku. Poszukiwano odpowiedzi na pytania o udział proce-sów mózgowych i osobowości w aspekcie autoteliczności umysłu i uwagi w wytwarzaniu podstawo-wych dla sportowców stanów umysłu, które nazwano: autoteliczny stan gotowości uwagi, autoteliczny stan zaangażowania uwagi i „stan alfa”. Za pomocą EEG zarejestrowano zmiany aktywności bioelek-trycznej mózgu po treningach neurofeedback-EEG w spoczynku i w ruchu oraz relaksacji audio-wizualnej i autogennej. Treningi te wykorzystano do modulacji aktywności mózgu (stanów umysłu) i poprawy uwagi podczas treningu i zawodów sportowych oraz wywołania stanu relaksu podczas odpo-czynku. Wykazano, że podczas treningów neurofeedback-EEG następuje wzbudzenie aktywności bioe-lektrycznej mózgu w obszarach zaangażowanych. Zauważono także, że przez potęgowanie stanu relak-su, po treningach relaksacji audio-wizualnej i autogennej, zmienia się moc w pasmie alpha. Dane empi-ryczne wskazują również, że stymulacja treningiem neurofeedback-EEG oraz treningiem relaksacji au-dio-wizualnej i autogennej może mieć wpływ na aktywność mózgu, wyrażaną zmianami w międzypół-kulowej synchronizacji mózgu i wydajność umysłu sportowców. Można mieć nadzieję, że porównanie EEG wykonanego przed i po treningach neurofeedback-EEG może pomóc w wyborze strategii przygo-towania mentalnego sportowców. Należy jednak dodać, że budowanie psychologicznego modelu auto-telicznego zaangażowania uwagi w sporcie, w oparciu o analizę poczucia autonomii, poczucia lokaliza-cji kontroli, stylu percepcyjnego, cech osobowości, wymiarów zaangażowania oraz aktywności bioelek-trycznej mózgu sportowca, wymaga integracji wiedzy dotyczącej kontekstu organizacyjnego (cechy dyscypliny sportowej).


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!