Dynamika procesu twórczego

Dynamika procesu twórczego

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

14,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia dotyczy dynamicznych aspektów procesu twórczego oraz próby ich syntezy w celu określenia podstawowych, pierwotnych i dominujących mechanizmów motywacyjnych i emocjonalnych decydujących o przebiegu procesu twórczego i sprawczości twórcy. Twórczość jest rozumiana jako działalność człowieka przynosząca rezultaty obiektywnie lub/i subiektywnie nowe i wartościowe we wszystkich dziedzinach życia. Najistotniejsza teza dotyczy antynomicznej natury twórczości i procesu twórczego. Odniesienia tego twierdzenia są, w miarę możności, ograniczone do podmiotu oraz zachodzących w nim procesów psychicznych, szczególnie emocjonalnych i motywacyjnych.


Liczba stron270
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-2331-950-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WPROWADZENIE     9
  
  Rozdział I. W POSZUKIWANIU KONCEPCJI MOTYWACJI AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ     13
   1. Funkcje motywacji w aktywności twórczej     13
   2. Motywacja autonomiczna i instrumentalna     15
   3. O genezie motywacji twórczej. Eksploracja jako pierwotna postać twórczości     25
   3.1. Rozwojowe funkcje eksploracji     26
   3.2. Charakterystyka wczesnej eksploracji     28
   3.2.1. Wzbudzanie eksploracji     28
   3.2.2. Polisensoryczny charakter wczesnej eksploracji     32
   3.2.3. Cykl eksploracyjny – wzbudzanie i wygasanie aktywności poszukiwawczej     35
   3.3. Eksploracja a prototwórczość     38
   3.4. Geneza przedmiotu a geneza pomysłu     39
   4. Podmiotowy wymiar twórczości     45
   4.1. Kulturowe uwarunkowania wizji osobowości twórczej     45
   4.2. W poszukiwaniu problematyki podmiotu     48
   4.3. Kwestie psychologiczne związane z „podmiotem” w problematyce motywacji     50
   4.4. Problematyka podmiotu w koncepcji motywacji samoistnej     52
   4.5. Znaczenie kategorii „podmiot’ dla wyjaśniania funkcji motywacji w procesie twórczym     55
   5. Różne modalności i wymiary doświadczenia indywidualnego jako tworzywo twórczości     57
  
  Rozdział II. EMOCJE W PROCESIE TWÓRCZYM     59
   1. Status i rozumienie procesów emocjonalnych w twórczości     59
   1.2. Klasyfikacja emocji występujących w przebiegu procesu twórczego     60
   1.2.1. Emocje związane z procesem twórczym     60
   1.2.2. Emocje twórcy jako podmiotu tworzącego     64
   1.2.3. Emocje tła     65
   1.2.4. Emocje w grupowym rozwiązywaniu problemów     66
   1.2.5. Emocje wynikające z faktu społecznej prezentacji dzieła     67
   1.3. Funkcje procesów emocjonalnych w aktywności twórczej     68
   1.4. Wpływ emocji na aktywność twórczą     70
   1.5. Emocje zakłócające proces badawczy     75
   1.6. Hipotezy dotyczące emocji w procesie twórczym     77
   2. Charakterystyka ciekawości i jej funkcji w procesie twórczym     80
   2.1. Warunki wzbudzające ciekawość     80
   2.1.1. Sytuacyjne stymulatory ciekawości     81
   2.1.2. Nowość     82
   2.1.3. Zmiana     84
   2.1.4. Bodźce konfliktogenne     85
   2.1.5. Doniosłość i intensywność poznawcza     87
   2.1.6. Znaczenie sposobu przekazywania informacji     88
   2.2. Stymulatory związane z aktualną aktywnością poznawczą podmiotu     90
   2.3. Przekształcenie zaciekawienia w motywację poznawczą     92
   3. Humor i jego związki z twórczością     94
   3.1. Istota humoru     94
   3.2. Hipotezy dotyczące prokreatywnych funkcji humoru     95
   3.3. Stymulatory humoru. Podmiotowe i kontekstowe determinanty humoru     96
   3.4. Cechy przekazów komicznych i wyjaśnienia mechanizmów ich odbioru     98
   3.5. Dynamika odbioru bodźców komicznych     100
   3.6. Funkcje komizmu     102
   3.7. Powinowactwa między humorem a twórczością     103
   3.8. Podobieństwa formalne pomiędzy humorem a technikami heurystycznymi     106
  
  Rozdział III. SKŁADOWE I DETERMINANTY MOTYWÓW TWÓRCZOŚCI NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ     109
   1. Elementy koncepcji motywacji jako podstawa konstrukcji Inwentarza Pracy Badacza     109
   1.1. Opis badań i zastosowanej metody     112
   2. Motywacje i emocje a ich podmiotowy i organizacyjny kontekst     115
   2.1. Rodzaje motywów i emocji związanych z aktywnością twórczą u naukowców     117
   2.1.1. Czynniki związane z emocjami     118
   2.1.2. Czynniki motywacyjne     118
   2.2. Związki pomiędzy wyodrębnionymi czynnikami     120
   2.3. Wpływ kontekstu emocjonalnego i warunków pracy     120
   2.3.1. Kontekst dodatni     121
   2.3.2. Kontekst ujemny     122
   2.3.3. Warunki organizacyjne     123
   3. Motywacja hubrystyczna i poznawcza jako dominanty systemu motywacji do pracy naukowej     124
   3.1. Czynnikowy obraz motywacji hubrystycznej i poznawczej     124
   3.2. Motywacja hubrystyczna i poznawcza a efektywność zawodowa     128
   4. Czynnikowa charakterystyka typów sytuacji, struktury emocji i motywów     131
   4.1. Typy sytuacji     131
   4.2. Rodzaje emocji     136
   4.3. Rodzaje i charakterystyka motywacji     140
   4.4. Charakter czynników w świetle interkorelacji wyników czynnikowych     145
   5. Kierunki rozbudowy modelu motywacji aktywności twórczej     147
  
  Rozdział IV. BIOGRAFICZNY KONTEKST PROCESÓW TWÓRCZYCH     155
   1. Metoda psychobiograficzna w badaniu procesu twórczego     155
   1.2. Metoda – specyfika psychobiografii literackiej     159
   1.3. Metoda – przykład analizy psychobiograficznej     160
   2. Sytuacje trudne a twórczość w autobiografii. Zapoznane problemy – funkcji emocji i motywacji w twórczości     166
   2.1. Charakterystyka analizowanego materiału i sposób jego opracowania     166
   2.2. Postawa wobec rzeczywistości     169
   2.2.1. Stosunek do innych ludzi     170
   2.3. Postawa wobec siebie     171
   2.4. Postawa wobec trudności     173
   2.5. Sytuacje trudne, bezpośrednio związane z twórczością     175
   2.5.1. Metoda twórcza i trudności instrumentalne     175
   2.5.2. Dostępność tworzywa     176
   2.5.3. Problem dopasowania     177
   2.5.4. Problem identyfikacji z dziełem     178
   2.5.5. Sposoby pokonywania trudności warsztatowych     179
   2.6. Trudności emocjonalne     182
   2.6.1. Reakcje i działania wywołane negatywnymi emocjami     183
   2.7. Sytuacje trudne pośrednio związane z twórczością     184
   3. Konteksty motywacyjne aktywności twórczej     187
   3.1. Kontekst motywów aktualnych     189
   3.2. Kontekst osobowościowy     190
   3.3. Kontekst funkcjonalny     191
   3.4. Kontekst energetyczny     192
   3.5. Przydatność kontekstowej analizy motywacji     194
   3.6. Uwagi o badaniu kontekstów motywacyjnych     196
  
  Rozdział V. MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA W STYMULOWANIU AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ     199
   1. Szkoła jako organizacja twórcza?     199
   1.1. Kto ma być podmiotem i co ma być przedmiotem oddziaływania?     202
   1.2. Uwarunkowania skutecznego oddziaływania     205
   2. Wzorce motywacyjne jako organizacyjny warunek twórczości na przykładzie szkoły     208
   2.1. Koncepcja wzorców motywacyjnych Daniela Katza     209
   2.2. Możliwości rozwijania aktywności twórczej w warunkach różnych wzorców motywacyjnych     212
   3. Wiedza potoczna o twórczości jako potencjalny czynnik kształtujący podmiotowe i kulturowe procesy twórcze     218
   3.1. Specyfika wiedzy potocznej i jej funkcje     219
   3.2. Wybrane aspekty wiedzy potocznej o twórczości w świetle badań     221
   3.3. Cechy uczniów preferowane przez nauczycieli jako aspekt wiedzy potocznej dotyczącej twórczości     223
   3.3.1. Cechy ucznia idealnego i „złego” w opinii nauczycieli     224
   3.3.2. Cechy ucznia twórczego i nietwórczego     228
   3.4. Twórcza osoba i twórcze zachowanie w przekonaniach studentów     231
   3.4.1. Metoda badania przekonań potocznych na temat twórczości i osoby badane     232
   3.4.2. Wiedza potoczna polskich studentów na temat twórczości     234
  
  Literatura cytowana     243
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia