Dynamika procesu twórczego

Dynamika procesu twórczego

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

14,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia dotyczy dynamicznych aspektów procesu twórczego oraz próby ich syntezy w celu określenia podstawowych, pierwotnych i dominujących mechanizmów motywacyjnych i emocjonalnych decydujących o przebiegu procesu twórczego i sprawczości twórcy. Twórczość jest rozumiana jako działalność człowieka przynosząca rezultaty obiektywnie lub/i subiektywnie nowe i wartościowe we wszystkich dziedzinach życia. Najistotniejsza teza dotyczy antynomicznej natury twórczości i procesu twórczego. Odniesienia tego twierdzenia są, w miarę możności, ograniczone do podmiotu oraz zachodzących w nim procesów psychicznych, szczególnie emocjonalnych i motywacyjnych.


Liczba stron270
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-2331-950-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WPROWADZENIE    9
  Rozdział I. W POSZUKIWANIU KONCEPCJI MOTYWACJI AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ    13
   1. Funkcje motywacji w aktywności twórczej    13
   2. Motywacja autonomiczna i instrumentalna    15
   3. O genezie motywacji twórczej. Eksploracja jako pierwotna postać twórczości    25
   3.1. Rozwojowe funkcje eksploracji    26
   3.2. Charakterystyka wczesnej eksploracji    28
   3.2.1. Wzbudzanie eksploracji    28
   3.2.2. Polisensoryczny charakter wczesnej eksploracji    32
   3.2.3. Cykl eksploracyjny – wzbudzanie i wygasanie aktywności poszukiwawczej    35
   3.3. Eksploracja a prototwórczość    38
   3.4. Geneza przedmiotu a geneza pomysłu    39
   4. Podmiotowy wymiar twórczości    45
   4.1. Kulturowe uwarunkowania wizji osobowości twórczej    45
   4.2. W poszukiwaniu problematyki podmiotu    48
   4.3. Kwestie psychologiczne związane z „podmiotem” w problematyce motywacji    50
   4.4. Problematyka podmiotu w koncepcji motywacji samoistnej    52
   4.5. Znaczenie kategorii „podmiot’ dla wyjaśniania funkcji motywacji w procesie twórczym    55
   5. Różne modalności i wymiary doświadczenia indywidualnego jako tworzywo twórczości    57
  Rozdział II. EMOCJE W PROCESIE TWÓRCZYM    59
   1. Status i rozumienie procesów emocjonalnych w twórczości    59
   1.2. Klasyfikacja emocji występujących w przebiegu procesu twórczego    60
   1.2.1. Emocje związane z procesem twórczym    60
   1.2.2. Emocje twórcy jako podmiotu tworzącego    64
   1.2.3. Emocje tła    65
   1.2.4. Emocje w grupowym rozwiązywaniu problemów    66
   1.2.5. Emocje wynikające z faktu społecznej prezentacji dzieła    67
   1.3. Funkcje procesów emocjonalnych w aktywności twórczej    68
   1.4. Wpływ emocji na aktywność twórczą    70
   1.5. Emocje zakłócające proces badawczy    75
   1.6. Hipotezy dotyczące emocji w procesie twórczym    77
   2. Charakterystyka ciekawości i jej funkcji w procesie twórczym    80
   2.1. Warunki wzbudzające ciekawość    80
   2.1.1. Sytuacyjne stymulatory ciekawości    81
   2.1.2. Nowość    82
   2.1.3. Zmiana    84
   2.1.4. Bodźce konfliktogenne    85
   2.1.5. Doniosłość i intensywność poznawcza    87
   2.1.6. Znaczenie sposobu przekazywania informacji    88
   2.2. Stymulatory związane z aktualną aktywnością poznawczą podmiotu    90
   2.3. Przekształcenie zaciekawienia w motywację poznawczą    92
   3. Humor i jego związki z twórczością    94
   3.1. Istota humoru    94
   3.2. Hipotezy dotyczące prokreatywnych funkcji humoru    95
   3.3. Stymulatory humoru. Podmiotowe i kontekstowe determinanty humoru    96
   3.4. Cechy przekazów komicznych i wyjaśnienia mechanizmów ich odbioru    98
   3.5. Dynamika odbioru bodźców komicznych    100
   3.6. Funkcje komizmu    102
   3.7. Powinowactwa między humorem a twórczością    103
   3.8. Podobieństwa formalne pomiędzy humorem a technikami heurystycznymi    106
  Rozdział III. SKŁADOWE I DETERMINANTY MOTYWÓW TWÓRCZOŚCI NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ    109
   1. Elementy koncepcji motywacji jako podstawa konstrukcji Inwentarza Pracy Badacza    109
   1.1. Opis badań i zastosowanej metody    112
   2. Motywacje i emocje a ich podmiotowy i organizacyjny kontekst    115
   2.1. Rodzaje motywów i emocji związanych z aktywnością twórczą u naukowców    117
   2.1.1. Czynniki związane z emocjami    118
   2.1.2. Czynniki motywacyjne    118
   2.2. Związki pomiędzy wyodrębnionymi czynnikami    120
   2.3. Wpływ kontekstu emocjonalnego i warunków pracy    120
   2.3.1. Kontekst dodatni    121
   2.3.2. Kontekst ujemny    122
   2.3.3. Warunki organizacyjne    123
   3. Motywacja hubrystyczna i poznawcza jako dominanty systemu motywacji do pracy naukowej    124
   3.1. Czynnikowy obraz motywacji hubrystycznej i poznawczej    124
   3.2. Motywacja hubrystyczna i poznawcza a efektywność zawodowa    128
   4. Czynnikowa charakterystyka typów sytuacji, struktury emocji i motywów    131
   4.1. Typy sytuacji    131
   4.2. Rodzaje emocji    136
   4.3. Rodzaje i charakterystyka motywacji    140
   4.4. Charakter czynników w świetle interkorelacji wyników czynnikowych    145
   5. Kierunki rozbudowy modelu motywacji aktywności twórczej    147
  Rozdział IV. BIOGRAFICZNY KONTEKST PROCESÓW TWÓRCZYCH    155
   1. Metoda psychobiograficzna w badaniu procesu twórczego    155
   1.2. Metoda – specyfika psychobiografii literackiej    159
   1.3. Metoda – przykład analizy psychobiograficznej    160
   2. Sytuacje trudne a twórczość w autobiografii. Zapoznane problemy – funkcji emocji i motywacji w twórczości    166
   2.1. Charakterystyka analizowanego materiału i sposób jego opracowania    166
   2.2. Postawa wobec rzeczywistości    169
   2.2.1. Stosunek do innych ludzi    170
   2.3. Postawa wobec siebie    171
   2.4. Postawa wobec trudności    173
   2.5. Sytuacje trudne, bezpośrednio związane z twórczością    175
   2.5.1. Metoda twórcza i trudności instrumentalne    175
   2.5.2. Dostępność tworzywa    176
   2.5.3. Problem dopasowania    177
   2.5.4. Problem identyfikacji z dziełem    178
   2.5.5. Sposoby pokonywania trudności warsztatowych    179
   2.6. Trudności emocjonalne    182
   2.6.1. Reakcje i działania wywołane negatywnymi emocjami    183
   2.7. Sytuacje trudne pośrednio związane z twórczością    184
   3. Konteksty motywacyjne aktywności twórczej    187
   3.1. Kontekst motywów aktualnych    189
   3.2. Kontekst osobowościowy    190
   3.3. Kontekst funkcjonalny    191
   3.4. Kontekst energetyczny    192
   3.5. Przydatność kontekstowej analizy motywacji    194
   3.6. Uwagi o badaniu kontekstów motywacyjnych    196
  Rozdział V. MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA W STYMULOWANIU AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ    199
   1. Szkoła jako organizacja twórcza?    199
   1.1. Kto ma być podmiotem i co ma być przedmiotem oddziaływania?    202
   1.2. Uwarunkowania skutecznego oddziaływania    205
   2. Wzorce motywacyjne jako organizacyjny warunek twórczości na przykładzie szkoły    208
   2.1. Koncepcja wzorców motywacyjnych Daniela Katza    209
   2.2. Możliwości rozwijania aktywności twórczej w warunkach różnych wzorców motywacyjnych    212
   3. Wiedza potoczna o twórczości jako potencjalny czynnik kształtujący podmiotowe i kulturowe procesy twórcze    218
   3.1. Specyfika wiedzy potocznej i jej funkcje    219
   3.2. Wybrane aspekty wiedzy potocznej o twórczości w świetle badań    221
   3.3. Cechy uczniów preferowane przez nauczycieli jako aspekt wiedzy potocznej dotyczącej twórczości    223
   3.3.1. Cechy ucznia idealnego i „złego” w opinii nauczycieli    224
   3.3.2. Cechy ucznia twórczego i nietwórczego    228
   3.4. Twórcza osoba i twórcze zachowanie w przekonaniach studentów    231
   3.4.1. Metoda badania przekonań potocznych na temat twórczości i osoby badane    232
   3.4.2. Wiedza potoczna polskich studentów na temat twórczości    234
  Literatura cytowana    243
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia