Kiedy kobieta zabija

-14%

Kiedy kobieta zabija

Motywy, osobowość, relacja sprawca-ofiara, strategie obronne. Opinia sądowo-psychologiczna stanu silnego wzburzenia

1 opinia

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

27,52  32,00 (-14%)

Najniższa cena z 30 dni: 27,52 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Bogate studium poświęcone wiktymologicznym relacjom w związku małżeńskim. Zawiera informacje o skrajnych zachowaniach agresywnych kobiet i motywach jakimi się kierują. Praca wzbogacona imponującą bibliografią.


Rok wydania2009
Liczba stron362
KategoriaPsychologia ogólna
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISBN-13978-83-7072-578-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    11
  Rozdział I. Zabójstwo w dziejach ludzkości    21
    1.1. Zabójstwo w indywidualnym i społecznym doświadczeniu    21
    1.2. Zabójstwo w prawodawstwie Starego Testamentu    21
    1.3. Kobiety zabójczynie w Biblii    23
      1.3.1. Motywy polityczne i religijne biblijnych sprawczyń zabójstw    24
      1.3.2. Kobiety zabójczynie – ofiary gwałtu wojennego    24
    1.4. Kobiety zabójczynie w świecie antycznym    26
    1.5. Pozycja kobiety we wczesnym chrześcijaństwie i średniowieczu    28
      1.5.1. Koncepcja natury kobiecej    28
      1.5.2. Proceder polowania na czarownice    30
    1.6 Zabójczynie – przegląd badań wyjaśniających przestępczość kobiet w XIX i XX wieku    34
  Rozdział II. Osobowe relacje kobieta – mężczyzna jako przyczyny konfliktów i agresji    41
    2.1. Mityczna relacja kobieta – mężczyzna    41
    2.2. Biblijny opis pierwszego konfliktu między kobietą a mężczyzną    44
      2.2.1. Miejsce i rola kobiety w systemie patriarchalnym    45
      2.2.2. Sytuacje trudne, kryzysowe w małżeństwie    46
      2.2.3. Modele relacji kobieta – mężczyzna w Pieśni nad pieśniami    49
      2.2.4. Kobiety obce, cudze żony    50
      2.2.5. Negatywne cechy kobiety, utrudniające bezkonfliktową relację z mężczyzną    52
      2.2.6. Wpływ kobiety na poczucie utraty sensu życia    54
    2.3. Przemoc seksualna na kartach Biblii    56
      2.3.1. Przemoc seksualna wobec osób bliskich    58
  Rozdział III. Przestępczość przeciwko zdrowiu i życiu w rodzinach w XIX i XX wieku    61
    3.1. Kobiety sprawczynie przestępstw przeciwko życiu    61
    3.2. Zabójstwo w rodzinie    64
    3.3. Charakterystyczne cechy zabójstwa domowego    66
      3.3.1. Sytuacje, w których dochodzi do zabójstwa    67
      3.3.2. Typowość zabójstwa w rodzinie    68
    3.4. Podsumowanie    69
  Rozdział IV. Teorie przestępczości kobiet    72
    4.1. Współczesna przestępczość kobiet    72
    4.2. Rola i znaczenie płci w wyjaśnianiu przyczyn zabójstwa    73
      4.2.1. Tradycja psychologiczna w kryminologii    79
      4.2.2. Znaczenie czynników chorobowych w zabójstwie kobiet    80
    4.3. Feministyczne poglądy na przestępczość kobiet    82
    4.4. Współczesne teorie kryminologii odnoszące się do przestępczości kobiecej    86
      4.4.1. Teoria anomii Mertona w odniesieniu do kobiet    86
      4.4.2. Albert Cohen i jego poglądy na kształtowanie się przestępczości    86
      4.4.3. Teoria zróżnicowanych powiązań    87
      4.4.4. Rodzina i jej funkcje – jako źródła przestępczości    88
      4.4.5. Symboliczny interakcjonizm    88
    4.5. Podsumowanie    89
  Rozdział V. Przemoc domowa źródłem konfliktów i agresji w rodzinie    93
    5.1. Prawne pojęcie przemocy    93
      5.1.1. Przemoc rodzinna i trudności w jej wykrywaniu    96
    5.2. Przemoc w rodzinie i jej związek z zabójstwem    99
      5.2.1. Relacje i ustosunkowania partnerskie sprawcy i ofiary zabójstwa    101
      5.2.2. Stany frustracji jako przyczyny agresji domowej    106
      5.2.3. Konflikty seksualne partnerów jako przyczyny agresji    107
    5.3. Najczęściej stosowane strategie radzenia sobie z przemocą domową    108
      5.3.1. Zachowania ukierunkowane na złagodzenie bezpośredniego zagrożenia    108
      5.3.2. Strategie obronne sprawcy i ofiary ukierunkowane na zmianę sytuacji    109
      5.3.3. Psychologiczne skutki funkcjonowania sprawcy i ofiary    111
    5.4. Wiktymologiczna relacja sprawca – ofiara w przypadku zabójstw    116
      5.4.1. Wyłączność związku    116
      5.4.2. Syndrom wyuczonej bezradności kobiet    117
      5.4.3. Teoria przetrwania (survivor theory)    119
      5.4.4. Teorie przemocy rodzinnej    120
      5.4.5. Teorie wyjaśniające rodzinną przemoc w oparciu o analizę modeli rodzinnych    122
    5.5. Podsumowanie    124
  Rozdział VI. Prawne i psychologiczne kryteria oceny motywów zabójstw    126
    6.1. Pojęcie motywacji, trudności w badaniu procesów motywacyjnych    126
    6.2. Silne emocje a zachowania agresywne    130
    6.3. Podkorowe podłoże emocji nieuświadomionych    132
    6.4. Uczuciowość refleksyjna – wroga bądź przyjazna światu i ludziom    135
    6.5. System kontroli i regulacji emocjonalnej    136
    6.6. Motywy zabójstw    139
  Rozdział VII. Kryminologiczne i psychologiczne badania zabójczyń    143
    7.1. Analiza konkretnych przypadków jako metoda badania    143
    7.2. Nurt kryminologii wiktymologicznej    145
    7.3. Trudne sytuacje    147
    7.4. Ważniejsze opracowania prawnicze, kryminologiczne i psychologiczne dotyczące zabójczyń    150
    7.5. Nieprawidłowa socjalizacja i jej znaczenie w etiologii zabójstwa    153
    7.6. Znaczenie biologicznych uwarunkowań u sprawców zabójstw    156
      7.6.1. Funkcjonowanie poznawcze zabójczyń    157
      7.6.2. Psychologiczne badania osobowości sprawczyń zabójstw    159
    7.7 Próby wyodrębnienia typologii zabójczyń    164
    7.8. Dominujące motywy zabójstw – próba typologii    167
    7.9. Czynniki sytuacyjne jako tło motywacyjne zabójstwa    169
      7.9.1. Typowe zachowanie w relacji sprawca – ofiara, syndrom bitej kobiety    171
      7.9.2. Patologiczny związek jako tło motywacyjne zbrodni    172
    7.10. Zabójstwa dokonane w grupie rodzinnej    178
  Rozdział VIII. Cel i metody badań    181
    8.1. Uzasadnienie potrzeby zajęcia się problematyką    181
    8.2. Cele pracy    184
    8.3. Materiał i metoda    185
  Rozdział IX. Charakterystyka zabójczyń w kontekście uwarunkowań społecznych i rodzinnych    191
    9.1. Wstępna charakterystyka badanych osób    191
    9.2. Środowisko rodzinne, warunki wychowawcze, ujawniane formy nieprzystosowania społecznego i ich związek z agresją i nadużywaniem alkoholu    195
    9.3. Uwarunkowania organiczne    200
    9.4. Charakterystyka osobowości badanych    203
    9.5. Ocena dojrzałości emocjonalnej    207
    9.6. Sytuacyjne uwarunkowania agresywnych czynności i motywy zabójstw    210
    9.7. Przebieg czynności agresywnych podczas zabójstw    212
  Rozdział X. Motywacja a właściwości osobowościowe kobiet w świetle statystycznej analizy skupień    217
    10.1. Analiza skupień – rozkład motywów    217
    10.2. Motywy dominujące i współwystępujące w wydzielonych skupieniach    219
    10.3. Związek motywów z osobowością sprawczyń    224
  Rozdział XI. Związek motywów działania w wydzielonych grupach ze stałymi dyspozycjami osobowościowymi zabójczyń i uwarunkowaniami sytuacyjnymi    226
    11.1. Uwarunkowania środowiskowe i rodzinne    227
    11.2. Związek motywów z osobowością zabójczyń    232
    11.3. Sytuacyjne uwarunkowania motywów zabójstw w wydzielonych grupach kobiet zabójczyń    240
    11.4. Najczęstsze sytuacje i motywy bezpośrednio poprzedzające zabójstwo, zachowanie sprawczyń po czynie    244
  Rozdział XII. Lęk i zagrożenie jako motyw zabójstwa (grupa L)    248
    12.1. Motywy dominujące i współwystępujące w grupie L    248
    12.2. Uwarunkowania środowiskowe i rodzinne w procesie uspołecznienia zabójczyń w grupie L    249
    12.3. Uwarunkowania sytuacyjne zabójstwa w grupie L    251
    12.4. Zróżnicowanie osobowościowe zabójczyń w grupie L    254
    12.5. Wiktymologiczny związek sprawcy i ofiary – strategie adaptacyjno-obronne    256
    12.6. Analiza konkretnych przypadków    258
  Rozdział XIII. Zabójstwo z motywu krzywdy (grupa K)    269
    13.1. Motyw dominujący i współwystępujące w grupie K    269
    13.2. Uwarunkowania rodzinne i środowiskowe w grupie K    270
    13.3. Zróżnicowanie osobowościowe w grupie K    271
    13.4. Uwarunkowania sytuacyjne zabójstwa w grupie K    273
    13.5. Analiza przypadku    274
  Rozdział XIV. Zabójstwo pod wpływem motywu seksualno-erotycznego (grupa S)    277
    14.1. Motyw dominujący i współwystępujące    277
    14.2. Warunki środowiskowe i rodzinne zabójczyń z grupy S    278
    14.3. Wiktymologiczny związek z ofiarą w grupie S    279
    14.4. Zróżnicowanie osobowościowe sprawczyń z grupy S    279
    14.5. Uwarunkowania sytuacyjne w grupie S    281
    14.6. Analiza przypadku    281
    14.7. Podsumowanie    283
  Rozdział XV. Zabójstwo z motywacji ekonomicznej (grupa E)    285
    15.1. Motywy dominujące i współwystępujące w grupie E    285
    15.2. Warunki środowiskowe i rodzinne sprawczyń z grupy E    287
    15.3. Osobowość sprawczyń z grupy E    289
    15.4. Uwarunkowania sytuacyjne zabójstwa w grupie E    289
    15.5. Analiza przypadku    290
  Rozdział XVI. Zabójstwa z motywacji patologicznej (grupa P)    293
    16.1. Motywy dominujące i współwystępujące w grupie P    293
    16.2. Uwarunkowania rodzinne i środowiskowe w grupie P    294
    16.3. Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania zabójstwa w grupie P    295
    16.4. Analiza przypadku    295
  Rozdział XVII. Podsumowanie i wnioski    298
    17.1. Weryfikacja założeń pracy    298
    17.2. Związek motywów z dyspozycjami osobowości    299
    17.3. Uwarunkowania rodzinne i środowiskowe    304
    17.4. Sytuacje trudne w obrębie relacji partnerskiej    306
    17.5. Wnioski    308
    17.6. Wartość naukowa i praktyczna wyników    312
  Rozdział XVIII. Opinia psychologiczna w sprawach o zabójstwa    313
    18.1. Kompetencje psychologa w opiniowaniu zabójców w świetle prawa    313
    18.2. Afekt jako pojęcie używane na gruncie prawa i psychologii    315
    18.3. Przedmiot opinii psychologicznej    319
    18.4. Motywacyjna rola afektu    323
    18.5. Diagnoza procesów motywacyjnych jako przedmiot badania psychologicznego w opiniowaniu sprawców zabójstw    324
    18.6. Diagnoza poziomu regulacji czynności oraz stopnia samokontroli    325
  Bibliografia    329
  Summary    359
RozwińZwiń