Otępienie czołowo-skroniowe

-24%

Otępienie czołowo-skroniowe

Ujęcie neuropsychologiczne

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

15,20  20,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 20,00 zł (-24%)

Najniższa cena z 30 dni: 15,20 zł  


15,20

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W pracy omówiono problematykę otępienia czołowo-skroniowego w ujęciu historycznym, poruszono kwestie złożoności diagnostycznej i terapeutycznej przedstawianej choroby, jak również ewolucję zespołu Picka ze szczególnym uwzględnieniem otępienia czołowo-skroniowego. Wnikliwie przedstawiono kwestię diagnozy otępienia czołowo-skroniowego, stosowanych kryteriów diagnostycznych oraz istoty procesu chorobowego. Dużo miejsca poświęcono opisowi wariantów otępienia czołowo-skroniowego, zarówno tych częściej spotykanych, jak i rzadszych, m.in. choroby Alzheimera, czyli otępienia typu Alzheimera (DAT).


Następnie autor podjął próbę ustalenia relacji między stanem mózgu a objawami zaburzeń występujących u chorych z otępieniem czołowo-skroniowym (FTD) w porównaniu z chorymi z otępieniem typu Alzheimera (DAT) na podstawie wyników badań własnych oraz danych zaczerpniętych ze światowej literatury.


Książka adresowana jest do szerokiej grupy odbiorców, przede wszystkim do osób zajmujących się udzielaniem pomocy terapeutycznej pacjentom z otępieniem, a więc do neuropsychologów i psychologów klinicznych, którzy coraz częściej współpracują w zespołach terapeutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych – psychiatrami, psychogeriatrami, gerontologami. Praca kierowana jest również do bliskich i opiekunów osób z otępieniem.


Rok wydania2014
Liczba stron420
KategoriaPsychologia kliniczna i psychoterapia
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7587-095-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    11
  Podziękowania    21
  Rozdział 1. Problematyka postępującego zwyrodnienia płatów czołowych: otępienie czołowo-skroniowe    23
    1.1. Choroba Picka w ujęciu historycznym    23
      1.1.1. Arnold Pick: uczony i pierwszy badacz zespołu otępień czołowo-skroniowych    25
      1.1.2. Dylematy nozologiczne    31
      1.1.3. Kompleks Picka    38
    1.2. Nowsze podejścia klasyfikacyjne    40
      1.2.1. Rozwój metod neuroobrazowych a diagnozowanie otępienia czołowo-skroniowego    40
      1.2.2. Genetyczne podłoże choroby Picka    41
    1.3. Epidemiologia    42
    1.4. Klasyfikacja otępienia z zajęciem płatów czołowo-skroniowych    47
  Rozdział 2. Rozpoznanie otępienia czołowo-skroniowego    51
    2.1. Kryteria diagnostyczne otępienia czołowo-skroniowego    51
      2.1.1. Kryteria diagnostyczne otępienia czołowo-skroniowego Lund–Manchester    54
      2.1.2. Poprawione i rozszerzone kryteria diagnostyczne Lund–Manchester    54
      2.1.3. Kryteria diagnostyczne Środkowoamerykańskiego Konsorcjum na rzecz Zwyrodnienia Płatów Czołowo-Skroniowych    55
      2.1.4. Kryteria kliniczne otępienia czołowo-skroniowego    57
      2.1.5. Inne postaci otępienia czołowo-skroniowego    60
      2.1.6. Podsumowanie klinicznych kryteriów rozpoznania otępienia czołowo-skroniowego    60
    2.2. Zaburzenia behawioralne i językowe w przebiegu FTD    65
    2.3. Diagnostyka otępienia czołowo-skroniowego    70
      2.3.1. Diagnoza neuropatologiczna    70
      2.3.2. Badania neuropsychologiczne otępienia czołowo-skroniowego    73
    2.4. Diagnoza różnicowa FTD    75
      2.4.1. Różnicowanie jednostek chorobowych wchodzących w skład FTD    77
      2.4.2. Różnicowanie otępienia czołowo-skroniowego z chorobą Alzheimera    78
  Rozdział 3. Wariant językowy otępienia czołowo-skroniowego    87
    3.1. Wprowadzenie    87
    3.2. Pierwotna afazja postępująca    89
      3.2.1. Trudności diagnostyczne    92
      3.2.2. Badania neuroobrazowe w PPA    96
      3.2.3. Badania neuropsychologiczne    98
      3.2.4. Leczenie farmakologiczne PPA    100
    3.3. Obraz kliniczny niepłynnej postaci afazji – PNFA    100
    3.4. Płynna postać afazji – otępienie semantyczne    104
      3.4.1. Istota otępienia semantycznego    105
      3.4.2. Poznawcza organizacja wiedzy    109
      3.4.3. Cechy kliniczne otępienia semantycznego    113
      3.4.4. Prognoza    126
      3.4.5. Badania neuropsychologiczne    127
    3.5. Podsumowanie    131
  Rozdział 4. Wariant behawioralny otępienia czołowo-skroniowego    133
    4.1. Regulacja zachowania    133
      4.1.1. Zaburzenia występujące u pacjentów z uszkodzeniami płatów czołowych    136
    4.2. Badania neuropsychologiczne pacjentów z wariantem behawioralnym otępienia czołowo-skroniowego    148
      4.2.1. Ogólna inteligencja    149
      4.2.2. Płynność myślenia, abstrakcja i kategoryzacja    149
      4.2.3. Funkcje wykonawcze    150
      4.2.4. Zdolności uwagi i radzenie sobie z dystrakcją    153
      4.2.5. Pamięć krótkotrwała (robocza) i prospektywna    154
      4.2.6. Inicjowanie czynności, popędy, w tym motywacja i emocje    155
    4.3. Uszkodzenie płatów czołowych a zaburzenia zachowania    156
      4.3.1. Objawy psychotyczne    157
      4.3.2. Zespół Klüvera–Bucy’ego    158
      4.3.3. Zdolność opanowania się w sytuacjach społecznych    159
    4.4. Zaburzenia języka w przebiegu fvFTD: postępująca niepłynna afazja    161
    4.5. Diagnoza różnicowa wariantu behawioralnego otępienia czołowo-skroniowego    163
  Rozdział 5. Inne, rzadziej spotykane jednostki chorobowe z kręgu otępienia czołowo-skroniowego    165
    5.1. Otępienie czołowo-skroniowe z zespołem parkinsonowskim sprzężone z chromosomem 17 (FTDP-17)    165
    5.2. Zespół otępienny w przebiegu stwardnienia zanikowego bocznego    167
    5.3. Postępujące otępienie w przebiegu choroby neuronu ruchowego    170
    5.4. Otępienie w przebiegu zespołu korowo-podstawnego    173
      5.4.1. Opisy badań neuropsychologicznych    174
      5.4.2. Postępujące porażenie nadjądrowe (zespół Steele’a–Richardsona–Olszewskiego)    178
  Rozdział 6. Otępienie typu Alzheimera    183
    6.1. Wprowadzenie    183
    6.2. Rys historyczny    187
    6.3. Epidemiologia    189
      6.3.1. Zachorowalność i czas przeżycia    189
      6.3.2. Czynniki ryzyka    192
    6.4. Obraz neuropatologiczny    197
      6.4.1. Zwyrodnienie włókienkowe Alzheimera    197
      6.4.2. Blaszki amyloidowe    198
      6.4.3. Proces powstawania zmian w chorobie Alzheimer    198
    6.5. Obraz kliniczny i przebieg choroby    199
      6.5.1. Przebieg procesu chorobowego: stadia choroby Alzheimera    199
      6.5.2. Zaburzenia zachowania i inne objawy psychiatryczne    203
      6.5.3. Kryteria diagnostyczne    204
    6.6. Diagnoza różnicowa otępienia – podstawowe zagadnienia    208
  Rozdział 7. Diagnoza neuropsychologiczna osób z otępieniem czołowo-skroniowym– metodologia badań własnych    211
    7.1. Problematyka badawcza i cel badań    211
      7.1.1. Pytania i hipotezy badawcze    212
      7.1.2. Zmienne i ich pomiar    218
    7.2. Osoby badane    219
      7.2.1. Charakterystyka badanych grup    219
      7.2.2. Podsumowanie informacji na temat doboru grup    221
    7.3. Metody badań    222
      7.3.1. Analiza dokumentacji    223
      7.3.2. Wywiad kliniczny oraz rozmowa psychologiczna    223
      7.3.3. Testy przesiewowe    225
      7.3.4. Procesy językowe    228
      7.3.5. Procesy pamięci: WMS-III – Wechsler Memory Scales III (Bateria Badania Pamięci Wechslera – wyd. III)    230
      7.3.6. Procesy uwagi    233
      7.3.7. Procesy wzrokowo-przestrzenne    233
      7.3.8. Testy funkcji wykonawczych    235
      7.3.9. Testy oceny zachowania    238
      7.3.10. Procedura badań    238
      7.3.11. Analiza statystyczna    240
  Rozdział 8. Diagnoza osób z otępieniem czołowo-skroniowym – wyniki badań własnych    241
    8.1. Analiza wyników oceny procesów poznawczych uzyskanych przez pacjentów z FTD w porównaniu z wynikami pacjentów z DAT    242
      8.1.1. Globalna ocena funkcjonowania pacjentów z otępieniem czołowo-skroniowym w porównaniu z oceną pacjentów z otępieniem typu Alzheimera (MMSE)    242
    8.2. Procesy językowe    246
      8.2.1. Bostoński Test Nazywania    246
      8.2.2. Płynność werbalna    252
      8.2.3. Test Żetonów    256
    8.3. Procesy pamięci    262
      8.3.1. Test Pamięci Listy Słów (z baterii WMS-IIIpl)    262
      8.3.2. Test Pamięci Logicznej    270
    8.4. Procesy uwagi    276
      8.4.1. Test Pamięci Ciągów Cyfr (z baterii WMS-IIIpl)    276
    8.5. Procesy wzrokowo-przestrzenne    276
      8.5.1. Test Pamięci Wzrokowo-Ruchowej (z baterii WMS-IIIpl)    276
      8.5.2. Test Rysowania Zegara    279
    8.6. Ocena funkcji wykonawczych    283
      8.6.1. Ocena wyników Testu Figury Semantycznej Pąchalskiej    283
      8.6.2. Test Łączenia Punktów, części A i B    290
      8.6.3. Komputerowy Test Stroopa (KTS)    294
    8.7. Ocena zachowania    301
      8.7.1. Nasilenie i częstość występowania objawów zaburzeń zachowania ocenianych za pomocą Kwestionariusza FBInv w badaniu pierwszym    302
      8.7.2. Nasilenie i częstość występowania objawów zaburzeń zachowania ocenianych za pomocą Kwestionariusza FBInv w badaniu drugim    308
      8.7.3. Analiza wyników z Kwestionariusza FBInv pod względem kategorii zaburzeń    313
  Rozdział 9. Wczesne różnicowanie objawów kryterialnych otępienia czołowo-skroniowego (FTD) w porównaniu z otępieniem typu Alzheimera (DAT) – podsumowanie i dyskusja wyników badań    317
    9.1. Możliwość wczesnego różnicowania FTD i AD na podstawie odmiennych objawów kryterialnych w zakresie procesów poznawczych    318
      9.1.1. Globalna ocena funkcjonowania pacjentów    318
      9.1.2. Procesy językowe    319
      9.1.3. Procesy uwagi i pamięci    325
      9.1.4. Procesy przestrzenno-wzrokowe    330
      9.1.5. Funkcje wykonawcze    334
      9.1.6. Zaburzenia zachowań społecznych    335
    9.2. Czynniki modyfikujące profile zaburzeń procesów poznawczych i behawioralnych    339
      9.2.1. Czas trwania choroby    339
      9.2.2. Wiek i częstotliwość zachorowania    340
      9.2.3. Wykształcenie i inteligencja    341
      9.2.4. Perseweracje i zaburzenia świadomości    342
      9.2.5. Presja czasu a nasilenie objawów    343
      9.2.6. Zespół obcej ręki i obcej nogi a modyfikacja objawów    344
    9.3. Trudności we wczesnym różnicowaniu    345
      9.3.1. Podział chorych z FTD według wariantów anatomicznych otępienia a trudności diagnostyczne    346
      9.3.2. Zmienność objawów a trudności diagnostyczne    347
      9.3.3. Związki typu przyczyna – skutek a trudności diagnostyczne    348
      9.3.4. Zmiany osobowości i zachowania a trudności diagnostyczne    349
  Rozdział 10. Neuropsychologiczny model otępienia czołowo-skroniowego    351
    10.1. Neuropatologia otępienia czołowo-skroniowego    352
      10.1.1. Rola połączeń płatów czołowych z układem limbicznym    356
      10.1.2. Załamanie się „czołowych układów funkcjonalnych” w otępieniu czołowo-skroniowym    357
    10.2. Teoria mikrogenetyczna a otępienie czołowo-skroniowe    359
      10.2.1. Ewolucyjny stosunek do organizacji funkcji w mózgu: specyficzna czy szeroka organizacja funkcji w mózgu    359
      10.2.2. Neurogeneza a procesy otępienne w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych    360
      10.2.3. Mikrogeneza i otępienie czołowo-skroniowe: kierunki analizy    361
    10.3. Ujęcie procesowe otępienia czołowo-skroniowego    364
    10.4. Podsumowanie    368
  Bibliografia    375
  Aneks    415
  Wykaz używanych skrótów nazw jednostek i zespołów chorobowych    419
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia