Narracja i jej zaburzenia w otępieniu alzheimerowskim

Narracja i jej zaburzenia w otępieniu alzheimerowskim

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

27,30

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Swoją rozprawą habilitacyjną A. Domagała udowodniła, że jest nie tylko znakomitą badaczką, ale także osobą niezwykle empatyczną, zwracającą uwagę na podmiotowość pacjenta [...]. Jej monografia wyznacza nowe drogi badawcze w poznawaniu problemów lingwistycznych osób z otępieniem alzheimerowskim i z pewnością będzie podstawowym punktem odniesienia w dalszych badaniach tej skomplikowanej problematyki. [...] Nie do przecenienia są także walory praktyczne recenzowanej pracy. Opracowana przez autorkę "Skala pewności narracyjnych" może być znakomitym narzędziem logopedycznym do diagnozowania zaburzeń mowy u pacjentów z otępieniem oraz wyznaczania optymalnych sposobów postępowania postdiagnostycznego w odniesieniu zarówno do terapii bezpośredniej, jak i pośredniej. [...] Będzie ona bez wątpienia podstawową lekturą dla logopedów chcących specjalizować się z zakresu rodzącej się właśnie gerontologopedii. Zainteresują się nią zapewne także neurolodzy, neuropsycholodzy i inni specjaliści, którzy w kręgu swoich zainteresowań umieszczają osoby z otępieniem, nie tylko alzheimerowskim.
Z recenzji profesora Uniwersytetu Gdańskiego dra hab. Stanisława Milewskiego


Liczba stron575
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN-13978-83-7784-614-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  Rozdział I Otępienie alzheimerowskie w perspektywie logopedycznej     17
  1. Otępienie     17
    1.1. Terminologia     17
    1.2. Definiowanie     21
      1.2.1. Na gruncie nauk medycznych     21
      1.2.2. Na gruncie neuropsychologii     29
      1.2.3. W perspektywie logopedycznej     36
  2. Choroba Alzheimera jako przyczyna otępienia     44
    2.1. W perspektywie historycznej     44
    2.2. Koncepcje i ustalenia współczesne     50
      2.2.1. Defi nicja. Postaci choroby Alzheimera     50
      2.2.2. Epidemiologia, czynniki ryzyka i czynniki protekcyjne     52
      2.2.3. Neurodegeneracja w chorobie Alzheimera     58
        2.2.3.1. Etiopatogeneza     58
        2.2.3.2. Neuropatologia     60
        2.2.3.3. Stadia przebiegu choroby     63
  3. Charakterystyka otępienia alzheimerowskiego     68
    3.1. Kryteria kliniczne otępienia alzheimerowskiego     68
    3.2. Obraz kliniczny otępienia alzheimerowskiego. Dynamika zaburzeń, fazy otępienia     72
  4. Charakterystyka zaburzeń mowy w otępieniu alzheimerowskim     82
    4.1. Zaburzenia mowy w otępieniu alzheimerowskim – terminologia i ujęcia koncepcyjne     82
    4.2. Symptomatologia zaburzeń mowy w ujęciu stadialnym     89
      4.2.1. Mowa osób z otępieniem alzheimerowskim w fazie łagodnej     89
      4.2.2. Mowa osób z otępieniem alzheimerowskim w fazie umiarkowanej     100
      4.2.3. Rozpad mowy jako ostateczny rezultat procesu otępiennego    102
  Rozdział II Sprawności narracyjne w diagnozie logopedycznej w warunkach otępienia     105
  1. Zachowania językowe w otępieniu alzheimerowskim     105
  2. Narracja – ujęcia koncepcyjne     107
  3. Strukturyzacja wypowiedzi     113
    3.1. Poziomy strukturyzacji wypowiedzi     113
    3.2. Struktura wypowiedzi determinowanych gatunkowo     116
      3.2.1. Opowiadanie i jego struktura     116
      3.2.2. Opis i jego struktura     119
  Rozdział III Metodologia badań własnych     127
  1. Problematyka i cele badań     127
  2. Procedura badania. Etapy postępowania badawczego     130
  3. Skala sprawności narracyjnych     132
  4. Przebieg badań empirycznych     135
  5. Charakterystyka badanej populacji     139
  6. Opis materiału empirycznego     144
  Rozdział IV Wypowiedź w otępieniu alzheimerowskim. Ocena językowych sprawności systemowych     149
  1. Sprawności leksykalne     149
    1.1. Sprawności leksykalne. Wyniki ogólne     149
      1.1.1. Rejestr trudności leksykalnych. Charakterystyka zjawisk     149
      1.1.2. Wyniki analizy ilościowej     207
    1.2. Sprawności leksykalne w populacji osób w łagodnej oraz umiarkowanej fazie otępienia. Wyniki analizy
  porównawczej     212
    1.3. Sprawności leksykalne w populacji kobiet oraz w populacji mężczyzn. Wyniki analizy porównawczej     217
  2. Sprawności fleksyjne. Wyniki ogólne i analiza porównawcza międzygrupowa     222
    2.1. Charakterystyka trudności     222
    2.2. Wyniki analizy ilościowej     228
  3. Podsumowanie i wnioski     229
  Rozdział V Sprawności narracyjne – na poziomie makrostruktury oraz superstruktury wypowiedzi     237
  1. Konstruowanie wypowiedzi na temat osób – ocena sprawności pacjentów     237
    1.1. Rejestr normatywnych i niepożądanych zachowań językowych. Charakterystyka jakościowa i ilościowa zjawisk – wyniki ogólne     237
      1.1.1. Określanie tematu wypowiedzi     237
      1.1.2. Normatywne i niepożądane zachowania językowe odnośnie do makrostruktury wypowiedzi     239
      1.1.3. Wypowiedź w aspekcie superstrukturalnym     266
    1.2. Konstruowanie wypowiedzi na temat osób – ocena sprawności pacjentów w łagodnej oraz umiarkowanej fazie otępienia. Wyniki analizy porównawczej     276
      1.2.1. Określanie tematu wypowiedzi     276
      1.2.2. Normatywne i niepożądane zachowania językowe odnośnie do makrostruktury wypowiedzi     277
      1.2.3. Wypowiedź w aspekcie superstrukturalnym     283
    1.3. Konstruowanie wypowiedzi na temat osób – ocena sprawności w populacji kobiet oraz w populacji mężczyzn. Wyniki analizy porównawczej     285
      1.3.1. Określanie tematu wypowiedzi     285
      1.3.2. Normatywne i niepożądane zachowania językowe odnośnie do makrostruktury wypowiedzi     286
      1.3.3. Wypowiedź w aspekcie superstrukturalnym     292
    1.4. Konstruowanie wypowiedzi na temat osób – podsumowanie i wnioski     293
  2. Konstruowanie wypowiedzi na temat miejsca – ocena sprawności pacjentów     299
    2.1. Rejestr normatywnych i niepożądanych zachowań językowych. Charakterystyka jakościowa i ilościowa zjawisk – wyniki ogólne     299
      2.1.1. Określanie tematu wypowiedzi     299
      2.1.2. Normatywne i niepożądane zachowania językowe odnośnie do makrostruktury wypowiedzi     301
      2.1.3. Wypowiedź w aspekcie superstrukturalnym     322
    2.2. Konstruowanie wypowiedzi na temat miejsca – ocena sprawności pacjentów w łagodnej oraz umiarkowanej fazie otępienia. Wyniki analizy porównawczej     330
      2.2.1. Określanie tematu wypowiedzi     330
      2.2.2. Normatywne i niepożądane zachowania językowe odnośnie do makrostruktury wypowiedzi     331
      2.2.3. Wypowiedź w aspekcie superstrukturalnym     336
    2.3. Konstruowanie wypowiedzi na temat miejsca – ocena sprawności w populacji kobiet oraz w populacji mężczyzn. Wyniki analizy porównawczej     338
      2.3.1. Określanie tematu wypowiedzi     338
      2.3.2. Normatywne i niepożądane zachowania językowe odnośnie do makrostruktury wypowiedzi     339
      2.3.3. Wypowiedź w aspekcie superstrukturalnym     343
    2.4. Konstruowanie wypowiedzi na temat miejsca – podsumowanie i wnioski     345
  3. Konstruowanie wypowiedzi na temat sytuacji – ocena sprawności pacjentów     350
    3.1. Rejestr normatywnych i niepożądanych zachowań językowych. Charakterystyka jakościowa i ilościowa zjawisk – wyniki ogólne     351
      3.1.1. Określanie tematu wypowiedzi     351
      3.1.2. Normatywne i niepożądane zachowania językowe odnośnie do makrostruktury wypowiedzi     353
      3.1.3. Wypowiedź w aspekcie superstrukturalnym     373
    3.2. Konstruowanie wypowiedzi na temat sytuacji – ocena sprawności pacjentów w łagodnej oraz umiarkowanej fazie otępienia. Wyniki analizy porównawczej     380
      3.2.1. Określanie tematu wypowiedzi     380
      3.2.2. Normatywne i niepożądane zachowania językowe odnośnie do makrostruktury wypowiedzi     380
      3.2.3. Wypowiedź w aspekcie superstrukturalnym     386
    3.3. Konstruowanie wypowiedzi na temat sytuacji – ocena sprawności w populacji kobiet oraz w populacji mężczyzn. Wyniki analizy porównawczej     388
      3.3.1. Określanie tematu wypowiedzi     388
      3.3.2. Normatywne i niepożądane zachowania językowe odnośnie do makrostruktury wypowiedzi     389
      3.3.3. Wypowiedź w aspekcie superstrukturalnym     394
    3.4. Konstruowanie wypowiedzi na temat sytuacji – podsumowanie i wnioski     396
  4. Konstruowanie wypowiedzi na temat zdarzeń – ocena sprawności pacjentów     401
    4.1. Rejestr trudności doświadczanych przez pacjentów. Charakterystyka jakościowa oraz ilościowa zjawisk – wyniki ogólne     401
    4.2. Konstruowanie wypowiedzi na temat zdarzeń – ocena sprawności pacjentów w łagodnej oraz umiarkowanej fazie otępienia. Wyniki analizy porównawczej     420
    4.3. Konstruowanie wypowiedzi na temat zdarzeń – ocena sprawności w populacji kobiet oraz w populacji mężczyzn. Wyniki analizy porównawczej     421
    4.4. Konstruowanie wypowiedzi na temat zdarzeń – podsumowanie i wnioski     423
    4.5. Sprawności narracyjne – na poziomie makrostruktury oraz superstruktury wypowiedzi. Podsumowanie i wskazania     426
  Rozdział VI Z perspektywy pacjenta. Samoocena zachowań językowych     431
  1. Samoocena wypowiedzi     432
    1.1. Samoocena wypowiedzi. Wyniki ogólne     432
    1.2. Samoocena wypowiedzi w populacji osób w łagodnej oraz umiarkowanej fazie otępienia. Wyniki analizy porównawczej     439
    1.3. Samoocena wypowiedzi w populacji kobiet oraz w populacji mężczyzn. Wyniki analizy porównawczej     441
  2. Samoocena mowy     444
    2.1. Samoocena mowy. Wyniki ogólne     444
    2.2. Samoocena mowy w populacji osób w łagodnej oraz umiarkowanej fazie otępienia. Wyniki analizy porównawczej     453
    2.3. Samoocena mowy w populacji kobiet oraz w populacji mężczyzn. Wyniki analizy porównawczej     455
  3. Samoocena wypowiedzi a samoocena mowy. Wyniki ogólne i analiza porównawcza międzygrupowa     457
  4. Uwarunkowania trudności – z perspektywy osób badanych     462
  5. Podsumowanie i wnioski     471
  Rozdział VII Interakcja w sytuacji badania. Ocena zachowania pacjenta     479
  1. Funkcjonowanie w relacji: osoba badana – osoba badająca     480
    1.1. Funkcjonowanie w relacji: osoba badana – osoba badająca. Wyniki ogólne     480
    1.2. Funkcjonowanie w relacji: osoba badana – osoba badająca. Wyniki analizy porównawczej dla populacji osób w łagodnej oraz umiarkowanej fazie otępienia     491
    1.3. Funkcjonowanie w relacji: osoba badana – osoba badająca. Wyniki analizy porównawczej dla populacji kobiet
  oraz populacji mężczyzn     493
  2. Realizacja procedury badania     496
    2.1. Realizacja procedury badania. Wyniki ogólne     496
    2.2. Realizacja procedury badania. Wyniki analizy porównawczej dla populacji osób w łagodnej oraz umiarkowanej fazie otępienia     506
    2.3. Realizacja procedury badania. Wyniki analizy porównawczej dla populacji kobiet oraz populacji mężczyzn     510
  3. Całościowa ocena zachowania pacjenta w sytuacji badania. Wyniki ogólne i analiza porównawcza międzygrupowa     515
  4. Zasadnicze problemy w kontakcie z pacjentem     520
  5. Podsumowanie i wnioski     522
  Zakończenie     531
  Bibliografia     535
  Spis tabel     557
  Spis wykresów     563
  Wykaz skrótów     567
  Summary     569
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia