Wybrane aspekty działań profilaktycznych w obszarze HIV/AIDS w Polsce

Studium badawcze

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

13,65  21,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

13,6521,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Problematyka HIV/AIDS stanowi ważny aspekt dyskusji o strategii prozdrowotnej w skali globalnej i lokalnej. Według danych UNAIDS z 2015 r. na całym świecie żyje około 36,7 mln osób, które znają swój status i wiedzą, że są zakażone HIV. W Polsce od wdrożenia badań w 1985 r. do 29 lutego 2016 r. stwierdzono zakażenie HIV u 20169 osób. Dane szacunkowe Krajowego Centrum ds. AIDS wskazują jednak, że liczba osób zakażonych HIV jest znacznie większa i waha się między 36 a 45 tys. osób. Plasuje to nasz kraj w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem liczby zakażonych, którzy nie wiedzą o swojej infekcji.


Nakłady na profilaktykę zakażeń HIV w Polsce z roku na rok maleją. Społeczny Komitet ds. AIDS zdecydował się na przeprowadzenie, we współpracy ze Stowarzyszeniem Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS „Sieć Plus”, ogólnopolskich badań ukierunkowanych na analizę sytuacji w obszarze profilaktyki pierwszorzędowej (dostęp do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS), drugorzędowej (dostęp do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS dla osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych) oraz trzeciorzędowej (działań na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej wobec osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich). Zaprezentowane w niniejszej publikacji wyniki badań i analiz skupiają się na aktualnej sytuacji, umożliwiając pozyskanie i porównanie wieloaspektowych danych dotyczących realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. W badaniach wzięły udział instytucje publiczne (m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne), organizacje pozarządowe realizujące działania profilaktyczne w obszarze HIV/AIDS, osoby żyjące z HIV/AIDS oraz lekarze chorób zakaźnych pracujący na co dzień z osobami żyjącymi z HIV/AIDS. Takie ukierunkowanie działań badawczych zostało podyktowane głównym celem badań, którym było zdiagnozowanie i eksploracja realizacji działań profilaktycznych prowadzonych przez instytucje publiczne w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2012–2016 oraz wypracowanie na tej podstawie rekomendacji co do planowania dalszych działań profilaktycznych w naszym kraju.


Praca składa się z trzech rozdziałów i ma charakter opracowania teoretyczno-empirycznego. Rozdział pierwszy zawiera podstawowe dla podejmowanej tematyki rozważania dotyczące samej istoty działań profilaktycznych, z ich rozróżnieniem na różne formy aktywności ze względu na przyjętą grupę docelową interwencji prewencyjnych. Drugi rozdział stanowi prezentację przyjętej w ramach prowadzonych badań metodologii. W rozdziale trzecim zamieszczono wyniki badań wraz z ich omówieniem.


Liczba stron152
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3060-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wprowadzenie /    7
  
  1. Działania profilaktyczne – szkic teoretyczny /    17
  1.1. Działania skierowane do ogółu społeczeństwa (profilaktyka pierwszorzędowa) /    26
  1.2. Działania skierowane do osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych (profilaktyka drugorzędowa) /    32
  1.3. Działania skierowane do osób żyjących z HIV/AIDS (profilaktyka trzeciorzędowa) /    36
  
  2. Metodologia badań /    39
  2.1. Cel badań i problemy badawcze /    39
  2.2. Dobór próby badawczej i zasięg badań /    42
  2.3. Metoda, techniki i narzędzia badawcze /    44
  
  3. Realizacja działań profilaktycznych w latach 2013–2014 – analiza wyników badań /    47
  3.1. Działania prowadzone przez instytucje publiczne /    47
  3.2. Działania prowadzone przez organizacje pozarządowe /    71
  3.3. Działania profilaktyczne w opinii lekarzy /    79
  3.4. Działania profilaktyczne w opinii osób żyjących z HIV/AIDS /    83
  3.5. Działania informacyjne w doświadczeniu tajemniczego klienta /    95
  
  Wnioski i refleksje końcowe /    105
  
  Aneks /    111
  Załącznik 1. Wykaz wybranych aktów prawnych i dokumentów oraz opracowań dotyczących problematyki profilaktyki w obszarze HIV/AIDS /    111
  Załącznik 2. Kwestionariusz ankiety skierowanej do osób żyjących z HIV/AIDS /    113
  Załącznik 3. Plakat informacyjny kierowany do osób żyjących z HIV/AIDS /    122
  Załącznik 4. Dyspozycje do wywiadu pogłębionego z lekarzami chorób zakaźnych pracującymi w szpitalach na oddziałach zakaźnych i w poradniach niedoborów odporności /    123
  Załącznik 5. Wykaz organizacji pozarządowych biorących udział w badaniach /    126
  Załącznik 6. Dyspozycje do wywiadu pogłębionego z przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką HIV/AIDS /    128
  Załącznik 7. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (przykład) /    134
  Załącznik 8. Wstęp do raportu Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS w Polsce w latach 2013–2014 – dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich /    137
  
  Bibliografia /    139
  Publikacje książkowe i artykuły w czasopismach /    139
  Publikacje elektroniczne i źródła internetowe /    141
  
  Wykazy /    143
  Wykaz tabel /    143
  Wykaz wykresów /    144
  
  Summary /    145
  Zusammenfassung /    147
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia