Polskie intensyfikatory w ujęciu historycznym

1 ocena

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

17,85  21,00 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 12,60 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja dotyka zagadnienia intensyfikacji wyrażeń. Ponieważ intensywność jest pojmowana w sposób semantyczny, zakres pracy obejmuje jednostki leksykalne zbliżone znaczeniowo do współczesnego "bardzo". Opis diachroniczny został powiązany z opisem synchronicznym, co umożliwiło prezentację funkcjonowania jednostek typu "diabelnie", "przednie", "wysoce" w dawnej i obecnej polszczyźnie. Wykorzystanie obu perspektyw pozwoliło na to, by z jednej strony przedstawić genezę i przemiany konkretnych wyrażeń, z drugiej zaś – uchwycić mechanizm językowy, który leży u źródła tych przemian. Książka adresowana jest do językoznawców, m.in. badaczy dawnej i współczesnej polszczyzny, lingwistów zainteresowanych przemianami zachodzącymi w języku polskim oraz statusem jednostek w polszczyźnie, studentów kierunków polonistycznych oraz miłośników języka polskiego, chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat sposobów wyrażania intensywności w języku.


Rok wydania2015
Liczba stron198
KategoriaJęzykoznawstwo
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-742-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp /    7
  
  C z ę ś ć p i e r w s z a
  Charakterystyka wyrażeń intensyfikujących
  Dagmara Bałabaniak
  
  1. Status intensyfikatora ― problemy metodologiczne /    13
  1.1. Wśród wyrażeń funkcyjnych /    13
  1.2. Intensyfikatory jako operatory metapredykatywne /    16
  1.3. Synchronia a diachronia. Intensywność jako kategoria gramatyczna i semantyczna /    21
  
  2. Ilość ― siła ― stopień /    25
  2.1. Wielkość jako kategoria powiązana z ilością /    27
  2.2. Nasilenie cechy lub zjawiska /    34
  2.3. Bardzo i bardziej. Więcej. Kształtowanie się kategorii stopnia /    43
  
  3. Mechanizmy przemian wykładników intensywności /    55
  3.1. Od przysłówka do intensyfikatora. Mechanizm kształtowania się intensyfikatorów /    56
  3.2. Grupy semantyczne wyrażeń intensyfikujących /    60
  3.3. Intensyfikacja czy wyróżnienie predykatu? Problem łączliwości /    68
  3.4. Wyrażenia przyimkowe a wyrażenia intensyfikujące /    72
  3.5. Pozostałe konstrukcje /    77
  
  C z ę ś ć d r u g a
  Wokół historii polskich intensyfikatorów
  Barbara Mitrenga
  
  4. Intensyfikatory bazujące na wyrażeniach parametrycznych /    83
  4.1. Status intensyfikatorów typu dalece, wysoce, wielce w polszczyźnie /    83
  4.2. Dalece i daleko w ujęciu historycznojęzykowym /    85
  4.3. Geneza i rozwój wielce, wielice, wielko i wieliko w staropolszczyźnie /    90
  4.4. Intensyfikator wielce ― historia, funkcja, znaczenie /    95
  4.5. Status wysoce i wysoko w staropolszczyźnie /    105
  4.6. Intensyfikator wysoce na przestrzeni wieków. Wysoce versus wysoko /    108
  
  5. Wielmi. Intensyfikator związany z kategoriami ilości i wielkości /    121
  5.1. Geneza i status wielmi w dobie staropolskiej /    121
  5.2. Losy wielmi w polszczyźnie /    125
  
  6. Intensyfikatory związane z kategorią siły /    129
  6.1. Pochodzenie, status i rozwój jednostek silnie, silno, nasilnie, nasilno i usilnie w staropolszczyźnie /    129
  6.2. Rozwój silnie, silno, usilnie od XVI wieku do współczesności /    136
  
  7. Przednie. Intensyfikator związany z pozytywnym wartościowaniem /    147
  7.1. Intensyfikator przednie versus przedni i przednio /    147
  7.2. Geneza i rozwój intensyfikatora przednie /    149
  
  8. Intensyfikatory związane z nazwami złego ducha /    155
  8.1. Status jednostki diabelnie w polszczyźnie /    155
  8.2. Geneza i rozwój intensyfikatora diabelnie /    157
  8.3. Status jednostek diablo i diabelsko w polszczyźnie /    162
  8.4. Diablo i diabelsko w historii polszczyzny /    164
  8.5. Historia jednostek kaducznie i szatańsko w języku polskim /    167
  8.6. Wykładniki intensywności typu za diabły, za katy i jak diabli /    174
  
  Zakończenie /    179
  
  Literatura /    185
  Indeks wyrażeń wymienionych w pracy /    191
  
  Summary /    193
  Резюме /    195
RozwińZwiń