Dzieje medycyny w Polsce. Lata 1914-1944. Tom 2

Opracowania i szkice

1 opinia

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

242,10  269,00 (-10%)

Najniższa cena z 30 dni: 182,92 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Dzieje medycyny w Polsce to perła edytorska.
Znakomici autorzy. Znakomite opracowanie redakcyjne i językowe. Oryginalny projekt plastyczny. Wyśmienite ilustracje. Wysoki poziom składu tekstu. Trzy tomy, twarda oprawa, duży format.
Drugi tom tom pokazuje historię medycyny w latach 1914-1944
Pomysłodawcą przygotowania tej 3-tomowej publikacji oraz jej redaktorem i współautorem jest z zawodu chirurg, a z zamiłowania humanista i historyk – profesor Wojciech Noszczyk. Autorzy skoncentrowali się przede wszystkim na charakterystyce rozwoju medycyny w kolejnych okresach historycznych w poszczególnych regionach kraju oraz na rozkwicie wybranych specjalizacji, uczelni i katedr.
Tom 1 Historia medycyny od czasów najdawniejszych do roku 1914
Tom 2 Lata 1914–1944
Tom 3 Lata 1944–1989


Rok wydania2015
Liczba stron712
KategoriaInne
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5008-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Autorzy III
  Wstęp VI
  I WOJNA ŚWIATOWA     1
  Służba zdrowia w organizacjach paramilitarnych i w wojsku – Marek Dutkiewicz    3
  Polscy lekarze w czasach I wojny światowej i walk o granice – Józef Janczy    11
    I wojna światowa     12
      Zabór austriacki     12
      Legiony Polskie     16
      Zabór rosyjski     18
      Zabór pruski     21
    Do Polski z odległych stron     22
    Walki o Lwów w 1918/1919 r.     23
    Powstanie wielkopolskie     25
    Powstania śląskie     28
    Wojna polsko-bolszewicka     32
  
  II RZECZPOSPOLITA    37
  Sytuacja polityczno-społeczna – Jerzy Supady     39
    Zarys dziejów politycznych     39
    Struktura społeczna    44
    Stan gospodarczy i kulturowo-cywilizacyjny     46
  
  Zamknięta i otwarta opieka zdrowotna – Elżbieta Więckowska     53
    Szpitalnictwo epidemiczne w latach 1918–1924     53
    Zamknięta opieka zdrowotna     56
    Otwarta opieka zdrowotna     60
  
  Kształtowanie się ochrony zdrowia – Elżbieta Więckowska     65
    Sytuacja epidemiologiczna     65
    Publiczna służba zdrowia     69
    Polityka zdrowotna państwa     72
  
  Ustawy o zawodzie lekarza – Walentyna Krystyna Korpalska    75
    Ustawa o wykonywaniu praktyki lekarskiej (1921)     76
    Rozporządzenie Prezydenta RP o wykonywaniu praktyki lekarskiej (1932)     77
    Rozporządzenie Prezydenta RP o wykonywaniu zawodu lekarza dentysty i technika dentystycznego (1927)    79
  
  System ubezpieczeń społecznych – Jolanta Sadowska83
    Podstawy prawne ubezpieczenia zdrowotnego     83
    Struktura organizacyjna lecznictwa podstawowego w sektorze ubezpieczeniowym     86
      System ambulatoryjny i prywatnego gabinetu     86
      System lekarza domowego     88
    Szpitale i sanatoria Kasy Chorych/Ubezpieczalni Społecznej     90
      Działalność lecznicza     90
      Działalność profilaktyczna     91
    Zasady finansowania świadczeń leczniczych     93
  
  Wojskowa służba zdrowia – Andrzej Felchner    95
    Wprowadzenie     95
    Organizacja wojskowej służby zdrowia     96
    Zakłady lecznicze     98
    Korpus oficerów wojskowej służby zdrowia     99
    Kształcenie podyplomowe     101
    Plany mobilizacyjne wojskowej służby zdrowia     102
  
  Polski Czerwony Krzyż – Józef Janczy, Jerzy Supady    105
  
  Lecznictwo uzdrowiskowo-sanatoryjne – Zygmunt Wiśniewski, Danuta Reśko,Jerzy Supady    111
    Lecznictwo sanatoryjne     115
  
  Izby lekarskie – Zygmunt Wiśniewski    117
    Ustawa o samorządzie lekarskim    117
    Cele i zadania izb lekarskich     118
    Początki działalności     119
    Dokonania i porażki     120
    Kadencja konfrontacji     124
  
  Towarzystwa lekarskie – Krzysztof Brożek    127
    Towarzystwa ogólne     127
    Towarzystwa specjalistyczne     129
    Organizacje związkowe     131
    Zebrania i zjazdy towarzystw     131
    Kursy towarzystw     132
    Czasopisma towarzystw     133
    Biblioteki towarzystw     133
    Towarzystwa w projekcie systemu kształcenia podyplomowego lekarzy     134
    Towarzystwa w społecznej służbie zdrowia     134
  
  Organizacja wyższego szkolnictwa medycznego – Wanda Wojtkiewicz-Rok    137
    Stan szkolnictwa polskiego w latach 1916–1920     137
    Prace nad reformą studiów medycznych     140
      Unifikacja programu kształcenia w ramach regulacji prawnych     145
    Organizacja studiów medycznych    156
      Zasady rekrutacji     156
        Numerus clausus    160
      Nostryfikacje dyplomów zagranicznych     164
      Organizacja praktyk lekarskich    169
      Przepisy dotyczące tytułu nadawanego absolwentom wydziałów lekarskich     170
    Zasady przyznawania stopni i tytułów naukowych     174
  
  Uniwersyteckie wydziały lekarskie i uczelnie stomatologiczne –Wanda Wojtkiewicz-Rok    179
    Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego     179
    Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie    185
    Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego     190
    Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego     196
    Wydział Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie     202
    Organizacja kształcenia stomatologicznego     211
      Kształcenie stomatologów     211
      Państwowy Instytut Dentystyczny (PID)     214
      Akademia Stomatologiczna (AS)     218
      Zagadnienie feminizacji zawodu dentystycznego     220
  
  Nauczanie etyki lekarskiej w programach studiów medycznych – Aleksandra Kładna    223
  
  Instytuty medyczne – Jerzy Supady    229
    Państwowy Zakład Higieny     229
    Instytut Radowy     238
    Liga Higieny Psychicznej, Instytut Higieny Psychicznej i Państwowa Szkoła Higieny     245
    Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej     247
    Stowarzyszenie Polski Instytut Przeciwrakowy we Lwowie (SPIP)     247
  
  Wydział Lekarski Polskiej Akademii Umiejętności – Wojciech Noszczyk, Izabela Gac    249
    Wznowienie działalności PAU     249
    Działalność Wydziału Lekarskiego    251
  
  Anatomia prawidłowa – Ryszard W. Gryglewski     257
    Szkoła anatomiczno-przyrodnicza Kazimierza Kostaneckiego     257
    Antropologiczny kierunek badawczy w anatomii     261
    Kraniologia i anatomia antropologiczna ras ludzkich     265
    Cytoarchitektonika mózgu     267
    Anatomia rozwojowa i topograficzna     269
  
  Anatomia patologiczna – Ryszard W. Gryglewski    273
    Anatomia patologiczna zmian nowotworowych i mechaniki nowotworzenia     273
    Anatomia patologiczna i patofizjologia zaburzeń układów wielonarządowych     281
    Anatomia patologiczna w badaniach klinicznych     285
    Stan zapalny     287
    Podręczniki     287
  
  Histologia – Ryszard W. Gryglewski    289
    Początki histologii    289
    Histologia w okresie międzywojennym     290
      Histologia tkanki nerwowej     290
      Histochemia i histologia embriologiczna     294
      Kierunek histofizjologiczny i hodowle tkankowe     297
      Histologia porównawcza     298
      Cytofizjologia i mechanika rozwojowa     299
  
  Biologia lekarska – Ryszard W. Gryglewski    303
    Rudolf Weigl i narodziny światowej riketsjologii     303
    Neuroendokrynologia i endokrynologia doświadczalna     308
    Biologia mechanizmów rozwoju     310
    Etologia i mechanizmy dziedziczenia     313
  
  Mikrobiologia i bakteriologia – Ryszard W. Gryglewski    315
    Odo Bujwid i początki nowoczesnej bakteriologii     315
    Mechanizm i warunki zakażenia    317
    Immunochemia i chemiczne podstawy zakażeń bakteryjnych     318
    Serologia i immunologia     320
    Mikrobiologia kliniczna     323
    Mikrobiologia porównawcza     325
  
  Fizjologia – Ryszard W. Gryglewski     327
    Fizjologia trawienia     327
    Neurofizjologia     330
    Fizjologia procesów regulacyjnych     333
    Patofizjologia i fizjologia układu trawienia oraz krążenia     336
    Czynności wegetatywne układu nerwowego     338
    Fizjologia automatyzmu serca     339
  
  Chemia lekarska (biochemia) – Ryszard W. Gryglewski     341
  
    Poszukiwania jedności biochemicznej organizmów żywych     341
    Biochemia witamin i procesów nowotworowych     343
    Biochemia przemiany materii     345
    Amoniogeneza i glikogenoliza     348
    Biochemia porównawcza mechanizmów regulacyjnych     351
    Ośrodek wileński     353
  
  Farmakologia – Ryszard W. Gryglewski    357
    Farmakologia procesów regulacyjnych i wydzielniczych     357
    Farmakologia eksperymentalna     359
    Farmakologia i fizjologia przewodu pokarmowego     362
    Farmakologia kliniczna     365
    Farmakodynamika i nauka o leku     367
  
  Patologia ogólna i doświadczalna – Ryszard W. Gryglewski    369
    Patologia w rozumieniu Karola Kleckiego     369
    Onkologia     371
    Patologia doświadczalna     372
    Patofizjologia nerek     374
  
  Choroby wewnętrzne – Bogumiła Kempińska-Mirosławska, Adam J. Białas    377
    Ośrodki pracy naukowo-klinicznej     377
      Kraków     377
      Lwów     378
      Warszawa     380
      Wilno     383
      Poznań     383
    Wybrane zagadnienia naukowo-badawcze     384
      Pulmonologia     384
      Kardiologia     384
      Gastrologia     388
      Diabetologia     391
      Hematologia     393
  
  Pediatria – Bogumiła Kempińska-Mirosławska    395
    Pierwsze lata powojenne     395
    Obszary zainteresowań badawczych i działalności leczniczej     398
    Choroby zakaźne     403
      Błonica     403
      Płonica     404
      Odra     404
      Ospa     405
    Inne choroby dziecięce     405
    Organizacja opieki nad dzieckiem     407
  
  Ftyzjatria – Bogumiła Kempińska-Mirosławska    409
    Kształtowanie się ftyzjatrii jako odrębnej specjalności     409
    Gruźlica jako problem społeczno-medyczny     411
    Badania nad patogenezą gruźlicy    413
    Klasyfikacja gruźlicy     414
    Szczepienia przeciwgruźlicze     415
    Diagnostyka i leczenie gruźlicy     417
  
  Dermatologia i wenerologia – Bogumiła Kempińska-Mirosławska     419
    Wprowadzenie     419
    Kliniki i oddziały dermatologiczne     421
    Choroby dermatologiczne     424
    Choroby weneryczne     426
    Polskie Towarzystwo Dermatologiczne    427
  
  Neurologia – Bogumiła Kempińska-Mirosławska    429
    Ośrodki neurologiczne     429
    Prace naukowe     433
    Towarzystwa, czasopisma i zjazdy naukowe     438
  
  Psychiatria – Tadeusz Nasierowski     439
    W cieniu wielkiej wojny     439
    Starania o poprawę warunków i jakości lecznictwa psychiatrycznego    443
    Starania o rozdzielenie katedr i klinik neurologiczno-psychiatrycznych     445
    Działalność naukowa     446
    Los osób chorych psychicznie w okupowanej Polsce     451
  
  Okulistyka – Hanna Celnik     455
    Osiągnięcia okulistyki     455
    Jaglica     458
    Jaskra    460
    Zaćma    461
    Zez     462
    Kiła narządu wzroku     463
    Wiewiór (rzeżączka)     465
    Gruźlica gałki ocznej     465
  
  Wprowadzenie do nauk zabiegowych – Andrzej Wysocki, Józef Janczy    467
    
  Chirurgia – Andrzej Wysocki, Józef Janczy    471
    Chirurgia w miastach uniwersyteckich     471
    Chirurgia poza miastami uniwersyteckimi     476
    Problemy zawodowe chirurgów     476
  
  Ginekologia i położnictwo – Andrzej Wysocki, Józef Janczy     483
    Laryngologia – Andrzej Wysocki, Józef Janczy    489
    Wyodrębniające się specjalności zabiegowe – Andrzej Wysocki, Józef Janczy    495
      Urologia     495
      Ortopedia i traumatologia     497
      Neurochirurgia     499
      Onkologia     500
  
  Radiologia – Andrzej Urbanik    503
    Początki radiologii    503
    Rozwój radiologii     507
    Polski sprzęt radiologiczny     509
    Radiologia w okresie II wojny światowej     510
  
  Higiena – Ryszard W. Gryglewski     511
    Kazimierz Karaffa-Korbutt i jego uczniowie     511
    Szkoła Witolda Gądzikiewicza     515
    Higiena żywności w ujęciu prawnym     517
    Epidemiologia w kontekście higieny     518
    Higiena społeczna i administracja lekarska w ośrodku warszawskim    519
    Seweryn Szterling i higiena społeczna ośrodka przemysłowego     521
    Zdzisław Steusing i higiena eksperymentalna     521
    Paweł Gantkowski i higiena pastoralna     522
  
  Medycyna sądowa – Ryszard W. Gryglewski    523
    Leon Wachholz i metodyka eksperymentalna w medycynie sądowej    524
    Psychiatria sądowa Wiktora Grzywo-Dąbrowskiego    525
    Toksykologia sądowa – Włodzimierz Sieradzki, Jan Olbrycht,Sergiusz Schilling-Siengalewicz     528
    Metodyka badania i zabezpieczania śladów sądowo-lekarskich oraz analiz chemiczno-toksykologicznych     534
  
  Filozofia medycyny – Ryszard W. Gryglewski    537
    Filozofia medycyny jako narzędzie krytyki     537
    Filozofia medycyny jako synteza dziejów     539
    Filozofia jako źródło metodologii w nauce     540
    Epistemologia     542
    Filozofia medycyny w ujęciu psychologicznym     545
    Filozofia medycyny jako nauka ścisła     547
  
  Etyka lekarska – Józef Borówka    549
  
  Historia medycyny – Ryszard W. Gryglewski    561
    Pragmatyczny i filozoficzny wymiar historii medycyny     561
    Historia medycyny jako badanie źródeł     565
    Biografistyka     567
    Bibliografia medyczna     568
    Historia medyczna    569
    Historia medycyny jako perspektywa badawcza     570
      Historia medycyny filozoficznie ujęta     571
  
  Profesjonalizm w pielęgniarstwie – Bożena Urbanek    573
    Wstęp    573
    Kształtowanie nazewnictwa     574
    Szkolnictwo pielęgniarskie     577
    „Pielęgniarka Polska”. Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Zawodowych     581
    Ustawa o pielęgniarstwie     582
  
  II WOJNA ŚWIATOWA    585
  Lekarze polscy w czasie II wojny światowej – Andrzej Wysocki     587
    Wojna. Wrzesień 1939 roku     587
    Pod okupacją     594
      W Rzeszy Niemieckiej     594
      W republikach sowieckich     596
      Generalne Gubernatorstwo     597
      Ziemie włączone do ZSRR, od 1941 r. pod okupacją niemiecką    620
    Nauczanie i nauka    624
    W więzieniach i obozach     629
    Zagłada     631
    Z Wojskiem Polskim w walce o ojczyznę     633
      Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie     633
      1. i 2. Armia Wojska Polskiego     638
    Koniec wojny. Bilans     640
  
  Suplement 1. Lekarze polscy w łagrach sowieckich – Jerzy Supady    643
  
  Suplement 2. Polski Czerwony Krzyż – Józef Janczy, Jerzy Supady    647
  
  POSŁOWIE    653
  Andrzej Wysocki, Wojciech Noszczyk    653
  SPIS ILUSTRACJI    659
  SKOROWIDZ NAZWISK    671
  Wykaz skrótów    689
RozwińZwiń