Dzieje kultury francuskiej

Dzieje kultury francuskiej

4 oceny

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 34,50 zł  


34,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pełny obraz bogatej kultury Francji od Galii celtyckiej po dzień dzisiejszy!

Książka jest syntezą dziejów kultury francuskiej od początku kulturalnej, a zwłaszcza językowej ekspansji Rzymu do czasów współczesnych. Obejmuje obszar dzisiejszej Francji wraz z regionami, na których przeważał język francuski. Prezentuje kompleksowy obraz kultury we wszelkich jej przejawach duchowych i materialnych. Prezentuje także regiony kulturalne z ich specyfiką, odmiennością i ewolucją na przestrzeni wieków. Jest niezwykle cennym zbiorem informacji wychodzących poza stereotypy.

Książka:

• omawia historię literatury, filozofii i idei, sztuk pięknych, architektury, teatru, kina, muzyki aż po kulturę życia codziennego;
• ukazuje wielkie idee, instytucje państwa, Kościół, znaczące postacie historii i kultury Francji;
• opisuje odrębności francuskiej tradycji regionalnej od Bretanii po Alzację, od Flandrii po Roussillon;
• wskazuje na wpływ i znaczenie rewolucji francuskiej 1789 roku dla współczesnego świata;
• zawiera tablice chronologiczne osiągnięć kultury francuskiej od 1789 roku do czasów obecnych.

Książka jest skierowana do osób zainteresowanych kulturą, która na przestrzeni wieków kształtowała tożsamość europejską.


Rok wydania2007
Liczba stron668
KategoriaHistoria kultury
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14499-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    17
  F R A N C J A   Ś R E D N I O W I E C Z N A (Jacek Kowalski)    19
    Rozdział I. OD GALII DO KRÓLESTWA FRANKÓW    19
      Galia celtycka    19
        Francuzi nie koguty, a jednak...    19
        Przed Galami    20
        Galowie u wrót Rzymu    20
        Gallia comata    21
        Galijska polityka    22
        Kultura duchowa i religia Galów    23
        Wercyngetoryks contra Cezar    24
      Galia rzymska    26
        Galia po podboju    26
        Kultura gallorzymska    27
        Szkoła rzymska    30
        Nie tylko Maria Magdalena: chrystianizacja    30
        Sztuka wczesnochrześcijańska    31
        Biskupi i mnisi    32
      Królestwo Franków    34
        Rzymianie i barbarzyńcy    34
        Frankowie u wrót Galii    34
        Koniec Galii rzymskiej    34
        Pokolenie Chlodwiga    35
        Chrzest Chlodwiga, czyli (drugi) chrzest Francji    36
        Święty ród Merowingów    37
        Państwo Franków    38
        Wieś i miasto    40
        Bóg i architektura    41
        Bóg i literatura: Wenancjusz Fortunat    43
        Bóg i literatura: Grzegorz z Tour    44
        Bóg i literatura: klasztory i szkoły    45
        Bóg i sztuka    46
        Kościół i władza    47
        Kultura dworska    48
      Cesarstwo karolińskie    48
        Europa, Francja, Karol Wielki, czyli Charlemagne i Karl der Grosse    48
        Majordomowie    50
        Królowie namaszczeni    51
        Państwo Kościelne    52
        Król Karol Wielki    52
        Carolus Imperator    54
        Traktat w Verdun i pierwszy król francuski    55
        Schyłek Karolingów: ku Europie feudalnej    55
        Renesans Karoliński    57
        Państwo Boże    57
        Reforma Kościoła    59
        Diecezje    60
        Łacina    60
        Klasztory    60
        Spór o kult obrazów    61
        Wiara prostaczków    61
        Literatura, muzyka i nauka    63
        Żywa spuścizna    64
        Pierwszy pomnik języka francuskiego: „Przysięgi Strasburskie”    66
        Pierwszy pomnik poezji francuskiej: „Sekwencja o św. Eulalii”    66
        Sztuka    68
        Kaplica i pałac w Akwizgranie    68
        Bazyliki, wieże, westwerki    69
        Prezbiteria i krypty    69
        Plan Sankt-Gallen i klasztory    70
        Kaplica pałacowa w Germigny-des-Prés i dekoracje budowli karolińskich    71
        Rzeźby i malowidła    71
    Rozdział II. FRANCJA KAPETYNGÓW    74
      Dzieje    74
        Historia wychodzi z mroku    74
        Od „króla Paryża” do „króla Francji”    75
        Południe i Północ    77
        Normandia    77
        Zmagania z imperium Plantageneto´w i zjednoczenie Francji    78
        Dobre czasy Ludwika Świętego    78
        Francuzi na świecie    79
      Kultura    80
        Średniowieczne continuum    80
        Zegar natury, zegar Boga    80
        Wiosna Boga i Natury    83
        Zegar historii, zegar wieczności    85
        System feudalny    86
        Oratores, bellatores, laboratores    87
        Wioski    88
        Miasta    88
        Paryż    89
        Bliżej wina i pieczystego    90
        Narodziny rycerstwa    93
        Pasowanie    94
        Herb    95
        Turniej    95
        Rozkwit stanu szlacheckiego    96
      Od klasztoru do uniwersytetu, czyli Kościół i nauka    97
        Kościół w ręku świeckich    97
        Cluny    97
        Reforma gregoriańska    98
        Wpływ Cluny    98
        Rewolucja klasztorna    99
        Kartuzi, Fontevraud i cystersi    100
        Bernard z Clairvaux    101
        Estetyka cystersów    101
        Gospodarka cystersów    102
        Renesans XII w., czyli karły na barkach olbrzymów    102
        Fides quaerens intellectum    103
        Abelard (i Heloiza)    103
        Włóczęga intelektualna i szkoły XII w.    104
        Spór o uniwersalia    105
        Mistyka    105
        Klerkowie i goliardowie    106
        Stulecie XIII, czyli wiek dojrzałości    106
        Nowe oblicze Kościoła    107
        Władza i wiara parafii    107
        Wiek Matki Boskiej    108
        Mendykanci, czyli zakony żebracze    111
        Wędrowni kaznodzieje i herezje    111
        Waldensi i katarzy    112
        Dominikanie i franciszkanie    113
        Inkwizycja    114
        Podręcznik inkwizytora    115
        Uniwersytet    116
        Niezawisłość uniwersytetu    116
        Uniwersytet skarbem Francji    117
        Ustrój uniwersytetu i program studiów    118
        Kolegia    119
        Nauka a Kościół: problemy uczelni    119
        Dojrzała scholastyka    120
        Święci profesorowie    121
      Od eposu do powieści    122
        Epopeja rycerska (chanson de geste)    122
        Pieśń o Rolandzie    123
        Trubadurzy    127
        Miłość dworna (amour courtois)    132
        Truwerzy    133
        Narodziny powieści    134
        Powieści antyczne    134
        Materia Bretońska    134
        Maria z Francji    135
        Powieści arturiańskie    135
        Dzieje Tristana i Izoldy    136
        Chrétien de Troyes i pierwsze wielkie powieści arturiańskie    137
        Erec et Enide    137
        Cliges    137
        Ivajn    138
        Lancelot    139
        Opowieść o Graalu i jej pokłosie    139
        Powieść o Róży i powieści alegoryczne    143
        Literatura „mieszczańska”    145
        Literatura religijna i dydaktyczna    146
        Teatr    147
        Nowy śpiew świątyni    150
        Pierwsza proza historyczna po francusku    151
        Villehardouin i Robert de Clari    151
        Joinville    152
      Od „białego płaszcza kościołów” do katedry gotyckiej    153
        Pierwsza sztuka romańska    153
        Druga sztuka romańska    153
        Rzeźba romańska    154
        Architektura    156
        Cluny    157
        Saint-Denis    158
        Serce królestwa    159
        Narodziny gotyku    160
        Sztuka i architektura cystersów    162
        Styl gotycki: linia, światło, jasny podział przestrzeni    164
        Libido aedificandi    165
        Katedry gotyckie    165
        Przykład: katedra w Chartres    167
        Gotyk promienisty i opus francigenum    167
        Sainte-Chapelle    168
        Gotyk południowy    169
        Motte    169
        Donżony i pałace    169
        Regularny zamek skrzydłowy    171
        Architektura miast    172
        Od kamieniarza do architekta    173
        Villard de Honnecourt    174
        Rzeźba gotycka    174
        Ikonografia katedry gotyckiej    175
        Arcydzieła rzeźby    176
        Obraz i architektura    176
        Obraz i Księga    177
        Tkanina z Bayeux    179
        Ściana światła: witraże    179
        Emalie i brązy    180
    Rozdział III. JESIEŃ ŚREDNIOWIECZA    182
      Kłopoty z epoką    182
      Dzieje    183
        Filip IV Piękny    183
        „Niewola awiniońska” papieży    184
        Walezjusze, początki wojny stuletniej i czarna śmierć    184
        Jan II Dobry, Poitiers, bunt Paryża i żakeria    185
        Karol V Mądry    185
        Obłęd Karola VI, Armaniacy i Burgundczycy, Azincourt    186
        Joanna d’Arc, Karol VII i koniec wojny stuletniej    186
        Reformy Karola VII i rozkwit gospodarczy    187
        Ludwik XI i koniec udzielnych księstw    188
      Świat i ludzie    188
        Wiek wykwintnego indywidualizmu    188
        Piętno śmierci    189
        Zwątpienie scholastyki    190
        Kościół prawa    192
        Devotio moderna    192
        Relikwie, Maria Panna, Eucharystia    193
        Czary i czarownice    194
        Wiara i sakiewka    194
        Bractwa, stowarzyszenia, konfraternie    195
        Zakony rycerskie późnego średniowiecza    195
        Arystokracja dworska    195
        Kryzys ideału rycerskiego    196
        Awans średniowiecznej inteligencji    196
        Dworność: prawda czy fikcja?    197
        Trybunał miłości    198
        Debata o Powieści o Róży    198
      Od pieśniarzy do poetów    199
        Poeta i muzyk zamiast trubadura    199
        Księga zamiast pieśni    200
        Od poezji konwencji do liryki osobistej    201
        „Dworne” gatunki poetyckie    202
        Spektakle kościoła i ulicy    203
        Powieści    204
        Król René    204
        Piśmiennictwo w języku rodzimym    205
        Jean Froissart    205
        Wielkie Kroniki Francji    206
        Commynes    206
        Gaston Febus    207
        Antoni de la Sale i powieść współczesna    207
        Hultaj i książę    209
        Karol Orleański    209
        François Villon    214
      Nowa rzeczywistość sztuki    218
        Złoty Rumak albo sztuka jesieni średniowiecza    218
        Sztuka dworów    218
        Sztuka intymna    218
        Zdobycze cywilizacji    219
        Pałac papieski w Awinionie    220
        Karol V jako architekt nowej Francji    221
        Pałac na wyspie Cité    221
        Vincennes    222
        Luwr    222
        Hôtel Saint-Pol    223
        Architektura gotyku płomienistego (gothique flamboyant)    223
        Pałac Jacques’a Coeura    224
        Zamki nad Loarą    224
        Od nagrobków z Saint-Denis do Slutera    225
        Odkrycie przestrzeni    226
        Księgi i ołtarze    226
        Bardzo Bogate Godzinki Księcia de Berry    226
        Wiek XV: czas iluzji    227
        Obraz i pobożność: przedstawienia dewocyjne    228
        Nowy świat dziwnego realizmu    228
  F R A N C J A   N O W O Ż Y T N A (Anna i Mirosław Loba)    231
    Rozdział IV. WIEK XVI    231
      U progu nowożytności    231
        Francja Franciszka I    232
        Renesansowe wyzwania    233
        W poszukiwaniu nowych dróg    235
        Blaski i cienie renesansu    238
      Czas podziałów    239
        Ewangelizm    239
        Od reformy do reformacji    241
        Wojny religijne    243
      W świecie renesansowych idei    243
        Humanizm i neoplatonizm    243
        Neoplatonizm    244
        Renesansowe media: książka i druk    245
        Nauki alchemików i astrologów    246
      Żyć w szesnastowiecznej Francji    249
        Dwór królewski    250
        Miasta: Paryż i Lyon    256
        Kobiety    258
      Ośrodki wiedzy    260
        Uniwersytety    260
        Kolegia    262
        College Royal    263
        Edukacja    263
      Literatura i sztuka    265
        Powieść rycerska i przygodowa    265
        François Rabelais    266
        Małgorzata z Nawarry    267
        Michel de Montaigne    268
        Poezja    269
        Plejada    271
        Teatr    272
        Muzyka    274
        Malarstwo    275
        Rzeźba    276
        Sztuki dekoracyjne: tkaniny, witraże, wyroby drewniane, ceramika    277
      „Francjo, matko sztuk, prawa i kowanej broni...”    279
        Rzemiosło i przemysł    280
        Rolnicy    281
    Rozdział V. WIEK XVII    283
      W stronę nowego ładu    283
        Edykt nantejski i reformy Henryka IV    284
        W stronę nowego ładu politycznego i ekonomicznego — narodziny absolutyzmu. Ludwik XIII i kardynał Richelieu    286
        Francja i jej wojny. Wojna trzydziestoletnia. Imperializm francuski    287
        Frondy    287
      Nowe społeczeństwo    288
        Miasta i wsie    290
        Spóźniona kontrreformacja    290
        Jezuici i janseniści    293
      Idee i postawy    296
        Moraliści i filozofowie    296
        Filozofia i religia    297
        Od indywidualizmu do honnete homme    298
        U źródeł nowoczesności: Kartezjusz i jego cogito    300
        Wolnomyślicielstwo    302
      Barok    304
        Paw i Kirke. Poezja i powieść    306
        Salony    307
        Kultura jako polityka    308
        Narodziny nowoczesnego teatru    310
    Rozdział VI. EPOKA KRÓLA SŁOŃCE    313
      Wokół Wersalu    313
        Ludwik XIV    313
        Król się bawi. Teatr i muzyka    316
        Teatr Króla Słońce    318
      Społeczeństwo francuskie    320
        Kobiety i dzieci    320
      W stronę klasycyzmu    321
        Sztuka klasycystyczna    323
        Malarstwo klasycystyczne    323
        Architektura    325
      W stronę miasta    325
        Colbert i manufaktury    325
        Kłopoty z powieścią    327
      Świadkowie Wielkiego Wieku    328
        Pamiętnikarze i moraliści    328
        Spór starożytników z nowożytnikami    329
        Kryzys świadomości europejskiej. Idea postępu    330
    Rozdział VII. WIEK XVIII — WIEK ROZUMU I ŚWIATŁA    332
      Od absolutyzmu do oświeconego despotyzmu    334
        Od regencji do Rewolucji    334
        Społeczeństwo    336
        Tiers état    337
      Duch mieszczański    338
        Duch praw    339
        Duch postępu    342
      „Rokoko — styl oświecenia”    345
        Neoklasycyzm    347
        Ogrody, ruiny, powrót do natury    349
      Życie intelektualne    350
        Czas powieści    352
        Teatromania    355
        Muzyka    359
        Natura i kultura    360
        Czas filozofów    361
        Encyklopedia: wiedza i mistyfikacja    363
        Libertynizm    365
        Optymizm i niepokój    366
  F R A N C J A   P O   R E W O L U C J I (Jan Prokop)    367
    Rozdział VIII. REWOLUCJA — JAKOBINI    367
      Początek Rewolucji    367
      Polityczna huśtawka    369
      Patrioci i sankiuloci    370
      Jakobini: Marat — Robespierre — Saint-Just    371
      Terror w służbie cnoty    373
      Żyronda    377
      Wojna despotom    378
      Od Robespierre’a do Bonapartego    380
      Rewolucja jako prototyp władzy totalitarnej?    381
      „Nowomowa” i spartańska asceza    383
      Jakobini w legendzie    384
      Od Marata do Lenina?    385
      Republika ponad wszystko    387
      Terror i „dwie Francje”    389
      Różne ścieżki modernizacji    390
      „Prometeizm” i liberalni konserwatyści (Burke, Tocqueville)    391
      Między anarchią a utopią?    394
    Rozdział IX. LA GRANDE NATION — WIELKI NARÓD    396
      Mit narodowy i wojna    397
      Patriotyzm przeciw despotom    398
      Marsylianka (La Marseillaise)    400
      Upodmiotowienie narodu    401
      Polityka kulturalna (propaganda) — patriotyczny centralizm    403
      Narodziny obywatela (citoyen)    406
      Rozłam w Kościele — rozłam we Francji?    407
    Rozdział X. „BÓG JEST Z NAPOLEONEM”... RESTAURACJA: RZĄDY BURBONÓW    409
      Poskromić Rewolucję — centralizm władzy    411
      Skazany by zwyciężać    413
      Narodowa duma i propaganda    414
      Chcę mieć w Polsce obóz nie forum    416
      Autokrata, ale bohater w oczach romantyków    417
      Restauracja Burbonów    418
      Powrót z Elby — chwilowy tryumf i długotrwała legenda    419
    Rozdział XI. TRZY WSPANIAŁE DNI I CO Z NICH WYNIKŁO    421
      Monarchia Lipcowa    422
      „Straszni mieszczanie”    423
      Kult „złotego cielca”    425
      Poeta i mieszczuch — pokusa przystosowania    427
      Początki kultury masowej    428
      Jak się odnaleźćw przemienionym świecie?    430
      Wyzysk, nędza i pauperyzacja mas    431
      Rozruchy uliczne i Partia porządku    432
      Kwestia socjalna    435
      Rewolucja 1848 r.    435
      Narodziny Republiki i krwawe „Dni czerwcowe”    437
    Rozdział XII. MIĘDZY BONAPARTYZMEM I REPUBLIKĄ: OD LUDWIKA NAPOLEONA DO JACQUES’A CHIRACA    440
      Gospodarcze sukcesy reżymu policyjnego    441
      Od bonapartyzmu do III Republiki    443
      Świeckość i klerykalizm — armia ostoją narodu    444
      Pokój i wzrost znaczenia lewicy    446
      Niestabilna republika    446
      Nie chcemy umierać za Gdańsk    448
      Les trente glorieuses — „trzydzieści lat tłustych”    449
    Rozdział XIII. LITERATURA — IDEE : OD CHATEAUBRIANDA DO POSTMODERNIZMU    452
      „Nowoczesność” romantyków    452
      O mglistej niejasności uczuć    453
      Bohaterka romantyczna    456
      Złożona recepcja „nowoczesności”    457
      Obok narzekań, pochwały postępu    460
      Świat zwyrodniały    461
      Teodycea i prometeizm    462
      Pod znakiem pozytywizmu i realizmu    464
      Sztuka i odbiorcy — „stragany i wieża z kości słoniowej”    468
      Akademia i akademizm    474
      Ku naturalizmowi    475
      Krajobraz po bitwie — debaty o stanie ducha Francji    477
      Barrés — Maurras — faszyści    482
      Wielka wojna i po wojnie    484
      Les années folles — szalone lata    486
      Lewica i komuniści    489
      Egzystencjalizm Sartre’a i „nowa powieść”    490
      Coś dla mas?    492
      Maj 1968 — studencka rewolta    494
      Zmierzch lewicy    495
      Postmodernizm    496
    Rozdział XIV. WŚRÓD ARTYSTÓW: OD DAVIDA DO DUBUFFETA    499
      Od akademizmu do kiczu    500
      Romantycy — rozwód z publicznością?    501
      Od pejzażu do impresjonistów i postimpresjonistów    503
      Cézanne i awangarda    505
      Dubuffet — postmodernizm    506
    Rozdział XV. KOŚCIÓŁ MIĘDZY REWOLUCJĄ I REPUBLIKĄ    509
      Cnota bez religii — ateizm — napoleoński modus vivendi — restauracja    510
      Katolicyzm liberalny — Kościół i spuścizna porewolucyjna    512
      Religia jako podpora ładu i porządku?    516
      Nowe podziały — nowe dylematy    519
    Rozdział XVI. KU LAICKIEMU WYCHOWANIU: WALKA O SZKOŁĘ    522
      Spór o dusze młodzieży    524
      Świecka moralność i republikański patriotyzm    526
      Model edukacyjny: elitaryzm — rywalizacja    528
      Wychowanie propaństwowe    530
      Université i uniwersytet    531
    Rozdział XVII. VICHY — PÉTAIN    533
      Powrót do przedrepublikańskich korzeni czy szukanie nowych dróg?    535
      Ocena Vichy    538
    Rozdział XVIII. PARYŻ I FRANCJA    540
      Napięcia między stolicą i prowincją    542
      Prawica broni prowincji    544
    Rozdział XIX. RÓŻNE (DWIE ?) FRANCJE — SPORY I PODZIAŁY    547
      Rozdarty po Rewolucji kraj — napoleoński kompromis i burbońska „gruba kreska”    548
      Kompromis orleański — cesarstwo po raz drugi — republika ładu i porządku    553
      „Klerykalizacja” II Cesarstwa i wpływy masonerii    555
      Sprawa Dreyfusa    556
      Monarchiści i antyparlamentaryzm prawicy    557
      Nacjonalizm    558
      Katolicy przeciw republice i za republiką    560
      Rozkwit i zmierzch lewicy — zgoda narodowa?    562
      Mężowie i żony — spór czy harmonia    564
      Indywidualizm i kult państwa?    567
    Rozdział XX. NARODOWE UNIWERSUM: STEREOTYPY — IDEOLOGIE I MITY    569
      Uniwersalizm jako maska etnocentryzmu    575
      Clarté — francuska jasność myśli    582
      Rewolucja — republika — bonapartyzm    583
      Republikanizm jako „laickość”    588
      „Oportuniści” i radykałowie    591
      Przemiany bonapartyzmu — od Rewolucji do „statolatrii” lub „kultu jednostki”    595
      Różne konstelacje wyobraźni zbiorowej    597
      Jaki jest francuski mieszczanin?    599
      Zwycięstwo burżuazji    599
      Chłop francuski    604
      Arystokracja    605
      Intelektualiści    606
      Schyłek i zmierzch? — Francja dekadencka?    610
      Plaisir de table (rozkosze podniebienia) jako ważny atrybut francuskości?    615
    ZAKOŃCZENIE    622
    Tablica chronologiczna osiągnięć kultury francuskiej 1789–XX w. (Anna Maria Lipska)    622
    Bibliografia    641
    Indeks nazwisk    645
    Mapy    665
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia