Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej

Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej

3 oceny

Format:

ibuk

Książka jest ukłonem w stronę polskich hospicjantów i przedstawicieli opieki paliatywnej, którzy z ogromnym oddaniem poświęcają się pracy na rzecz umierających i ich rodzin. Monograficzny opis tego środowiska społecznego, poszczególnym dawcom wsparcia może dostarczać nie tylko wskazówek dotyczących pojedynczych działań czy konkretnych rozwiązań organizacyjnych w sytuacji pomocowej, ale także umożliwia szersze spojrzenie na społeczny świat hospicyjno-paliatywny i własne w nim miejsce, dostarczając ,,społecznego lustra’’, w którym mogą zobaczyć siebie na tle innych działających podmiotów.


Fenomen społecznego wsparcia ma charakter uniwersalny i sam w sobie stanowi niezwykle interesujący obszar badań. Pomysł prześledzenia go na przykładzie relacji kreowanych w obszarze działań ośrodków paliatywno-hospicyjnych, narzucał się w związku ze specyfiką tych instytucji, których praca definiowana jest właśnie w kategoriach wspierania a sami uczestnicy w dostarczaniu pomocy wykazują niezwykłą pomysłowość, zaangażowanie i szczere oddanie swoim podopiecznym. Wybór opieki paliatywno-hospicyjnej jako obiektu badań nie był więc przypadkowy. Wiązał się także z dotychczasowymi zainteresowaniami autorki oraz doświadczeniami płynącymi z kilkuletnich kontaktów ze światem opieki paliatywno-hospicyjnej w Polsce.


Rok wydania2006
Liczba stron304
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7171-970-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    9
  WSPARCIE SPOŁECZNE    16
    1. Czym jest wsparcie?    16
      1.1. Definicje wsparcia społecznego    18
      1.2. Wymiary i formy wspierania    20
      1.3. Źródła wsparcia    23
    2. Dotychczasowe badania nad wsparciem społecznym    23
      2.1. Od Durkheima do teorii stresu    24
        2.1.1. Samobójstwa w teorii więzi społecznej E. Durkheima    24
        2.1.2. Epidemiologia    27
        2.1.3. Badania nad stresem    28
        2.1.4. Model wsparcia w koncepcji stresu Lazarusa    29
        2.1.5. Model Hellera i Swindle‘a    30
      2.2. Interpretacje wyników badań    32
        2.2.1. Społeczna izolacja a potrzeba afiliacji    33
        2.2.2. Korzyści płynące ze wsparcia społecznego    34
      2.3. Mechanizm działania wsparcia    35
        2.3.1. Hipoteza bezpośredniego wpływu na zdrowie    36
        2.3.2. Hipoteza bezpośredniego wpływu na poziom stresu    37
        2.3.3. Hipoteza efektu buforowego    37
      2.4. Sposoby ujmowania wsparcia w badaniach empirycznych    40
        2.4.1. Wskaźniki i pomiar wsparcia    41
        2.4.2. Wsparcie społeczne jako pojęcie wielowymiarowe    42
    3. Wsparcie społeczne w chorobie przewlekłej    44
      3.1. Wsparcie społeczne a jakość życia    45
      3.2. Specyfika wsparcia w chorobie nowotworowej    46
      3.3. Ewaluacja problemów psychicznych    49
      3.4. Erozja wsparcia    50
        3.4.1. Rak jako choroba stygmatyzująca    51
        3.4.2. Rak jako choroba zmniejszająca aktywność    52
    4. W poszukiwaniu spójnego ujęcia wsparcia    54
      4.1. Paradoksy dotychczasowych ujęć wsparcia    54
      4.2. Próba definicji - ujęcie proponowane w pracy    58
    5. Metoda badawcza    60
  OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA    65
    6. Miejsce opieki paliatywno-hospicyjnej w paradygmacie medycyny współczesnej    66
      6.1. Paradygmat medycyny    66
        6.1.1. Orientacje terapeutyczne    69
        6.1.2. Miejsce pacjenta w układzie terapeutycznym w paradygmacie mechanistyczno-redukcjonistycznym    71
        6.1.3. Oddziaływanie paradygmatu w perspektywie populacji    74
      6.2. Paradygmatyczna niestabilność    77
        6.2.1. Szukanie alternatyw    78
        6.2.2. Pacjent i jego rodzina w podejściu holistycznym    79
        6.2.3. Salutogeneza    80
        6.2.4. Ruch reformatorski    81
      6.3. Idea opieki paliatywnej i hospicyjnej    84
      6.4. Początki opieki paliatywno-hospicyjnej na świecie    86
    7. Ruch Hospicyjny w Polsce    88
      7.1. Pierwsze ośrodki hospicyjne    89
      7.2. Rozkwit ruchu    92
      7.3. Włączanie się do ruchu nowych ośrodków    94
      7.4. Dylematy organizacyjne    97
        7.4.1. Samodzielność – afiliacja    99
        7.4.2. Profesjonalizacja ruchu    103
        7.4.3. Wolontariat czy pracownicy płatni?    107
        7.4.4. Opieka bezgraniczna – granice opieki    109
      7.5. Hospicjum w swoim otoczeniu instytucjonalnym    112
        7.5.1. Szukanie instytucjonalnego oparcia    115
        7.5.2. Podsumowanie przypadku    125
        7.5.3. Rozwój kontaktów z otoczeniem    129
      7.6. Ewolucja i stan obecny ruchu    132
        7.6.1. Instytucjonalizacja    134
        7.6.2. Rozwój ,,ilościowy” ruchu    137
        7.6.3. Stan obecny    137
    8. Rozwój medycyny paliatywnej    138
      8.1. Wyłanianie się społecznego świata    144
        8.1.1. Społeczny świat opieki paliatywno-hospicyjnej    146
        8.1.2. Medycyna paliatywna    148
        8.1.3. Nowa profesja    153
        8.1.4. Bitwa o morfinę    160
      8.2. Autodefinicje członków    168
        8.2.1. Opozycje    169
        8.2.2. Jeden cel – dwa nurty    171
    9. Opieka paliatywno-hospicyjna w Polsce    176
      9.1. Formy realizowanej opieki    176
      9.2. Jednostki organizacyjne    180
      9.3. Charakterystyka ośrodków    188
    10. Wsparcie społeczne w badanych ośrodkach    205
      10.1. Zakres deklarowanego wsparcia    206
      10.2. Sposoby wspierania pacjentów    209
      10.3. Podsumowanie    217
        10.3.1. Różnice w organizowaniu pomocy    217
        10.3.2. Rola rodziny w opiece nad chorym    219
  PROCES OPIEKI    223
    11. Fazy procesu opieki    223
      11.1. Zgłoszenie pacjenta    225
      11.2. Pierwsze spotkanie    227
      11.3. Faza wchodzenia do opieki    230
        11.3.1. Wprowadzenie wolontariusza    232
        11.3.2. Budowanie zaufania    233
        11.3.3. Miejsce rodziny w opiece nad chorym    236
      11.4. Faza ciągłości opieki    238
        11.4.1. Problemy pacjenta i rodziny    239
        11.4.2. Dostarczana pomoc    242
        11.4.3. Sposoby ewaluacji potrzeb pacjenta    244
        11.4.4. Dotyk    246
      11.5. Kryzys    251
        11.5.1. Wsparcie zespołu    251
        11.5.2. Cel opieki    253
        11.5.3. ,,Budzenie” rodziny    254
      11.6. Umieranie pacjenta    255
        11.6.1. Praca nad kontekstem świadomości    256
        11.6.2. Umieranie Józka    259
      11.7. Pożegnanie zmarłego    263
      11.8. Opieka nad osieroconymi    264
      11.9. Wyjście spod opieki    266
    12. Analiza wsparcia    268
      12.1. Warunki przyczynowe    270
      12.2. Zjawisko – dostarczanie wsparcia    271
      12.3. Kontekst    272
      12.4. Warunki interweniujące    273
      12.5. Działania i strategie interakcyjne    274
        12.5.1. Strategia oszczędzania zasobów    274
        12.5.2. Strategia wzmacniania autonomii podopiecznych    276
      12.6. Konsekwencje    276
  ZAKOŃCZENIE    278
  BIBLIOGRAFIA    284
  ANEKS    301
RozwińZwiń