Dzieje kultury latynoamerykańskiej

Dzieje kultury latynoamerykańskiej

3 oceny

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 32,45 zł  


32,45

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja poświęcona barwnej mozaice różnych kultur, stapiających się w oryginalną i bardzo zróżnicowaną kulturę latynoamerykańską. Zespół młodych polskich latynoamerykanistów opisuje społeczeństwa Ameryki Łacińskiej, świat, w którym przyszło im żyć, oraz akceptowane przez nie systemy polityczne i gospodarcze. Autorzy przedstawiają szeroką panoramę kultury latynoamerykańskiej, sięgającej korzeniami czasów prekolumbijskich i ukształtowanej w wyniku konkwisty, a później wielowiekowych wpływów kultury europejskiej, począwszy od języka, literatury i sztuki, na muzyce rozrywkowej i jedzeniu kończąc. W opracowaniu znalazło się również miejsce na przedstawienie takich zjawisk, jak choćby fenomen futbolu, którym pasjonują się miliony mieszkańców Ameryki Łacińskiej, czy też latynoamerykańska telenowela.


Marcin Florian GAWRYCKI – urodzony w 1975 roku, młody polski latynoamerykanista, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, autor wielu prac naukowych m.in.: Między wojną a pokojem – narodowe i międzynarodowe koncepcje rozwiązania konfliktu zbrojnego w Kolumbii (Warszawa 2004); Unia Europejska – Ameryka Łacińska i Karaiby: trudne partnerstwo dwóch regionów (Warszawa 2004); Kuba i rewolucja w Ameryce Łacińskiej (Toruń 2004); Regionalne koncepcje bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej (Warszawa 2005); Geopolityka w myśli i praktyce politycznej Ameryki Łacińskiej (Warszawa 2007); Wenezuela i rewolucja (boliwariańska) w Ameryce Łacińskiej (Toruń 2008).


Rok wydania2009
Liczba stron460
KategoriaHistoria kultury
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15983-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa (Marcin Florian Gawrycki)    15
  W P R O W A D Z E N I E    17
    Rozdział I. CYWILIZACJA LATYNOAMERYKAŃSKA – ZARYS PROBLEMATYKI (Hanna Schreiber, Marcin Florian Gawrycki)    17
      Ameryka Łacińska – kontrowersje terminologiczne    17
      „Kultura” czy „cywilizacja”? Europocentryczne postrzeganie świata    18
      Źródła cywilizacji latynoamerykańskiej    21
      Wspólnota w wartościach    22
      Wspólnota wyobrażona czy stale wyobrażana?    24
      Cywilizacja latynoamerykańska – czy istnieje?    27
    Rozdział II. PRZYRODA I JEJ WIZJE (Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda)    29
      Nowy świat w oczach odkrywców. Między zachwytem a strachem    30
      Oczami konkwistadorów. Bezwzględny podbój    33
      Oczami kolonizatorów i kolonistów. Eksploatacja zasobów przyrody    36
      Oczami badaczy. Wspaniały, nieprawdopodobnie piękny, urzekający świat    40
      Oczami nam współczesnych    43
    Rozdział III. KRÓTKIE DZIEJE AMERYKI ŁACIŃSKIEJ (Jarosław Spyra)    46
      Ameryka kolonialna i spotkanie odmiennych cywilizacji    46
      Kształtowanie się niepodległej Ameryki Łacińskiej    50
      Ameryka Łacińska na rozdrożu – kryzys i groźba totalitaryzmu    54
      Współczesna Ameryka Łacińska i jej miejsce w świecie    57
    Rozdział IV. KU FILOZOFII INTERKULTUROWEJ. EWOLUCJA LATYNOAMERYKAŃSKIEJ MYŚLI FILOZOFICZNEJ (Janusz Wojcieszak)    59
      Problemy badań nad filozofią latynoamerykańską    59
      Prekolumbijskie i kolonialne antecedensy    61
      Od Oświecenia po Pozytywizm    65
      Przełom antypozytywistyczny i jego konsekwencje    68
      Od filozofii meksykańskości do interkulturalizmu    70
  S P O T K A N I E    D W Ó C H    Ś W I A T Ó W    73
    Rozdział V. PREKOLUMBIJSKIE CYWILIZACJE MEZOAMERYKI (Katarzyna Mikulska-Dąbrowska)    73
      Metropolie i piramidy – kilka słów o architekturze Mezoameryki    73
      „Ludzie-bogowie” – o podroóżach w zaświaty i rytuałach ofiarniczych    76
      Rozpasani Huaxtekowie – o moralności indiańskiej    79
      Kalendarze i księgi – osiągnięcia intelektualne    81
      Orły i jaguary – o wojnach i podbojach    82
    Rozdział VI. PREKOLUMBIJSKIE CYWILIZACJE ANDÓW ŚRODKOWYCH (Miłosz Giersz)    85
      Źródła cywilizacji andyjskiej    86
      Bogowie Andów, ich świątynie, wyrocznie i ofiary    89
      Wojna, władcy, imperia    93
    Rozdział VII. ODKRYCIE I PODBÓJ AMERYKI – INTERPRETACJA I REINTERPRETACJA (Łukasz Grützmacher)    97
      Kolumb i jego „pomyłki”    98
      Cortés i wizerunek barbarzyńskiej cywilizacji    99
      Las Casas i wizerunek idealnego chrześcijanina    101
      Diaz del Castillo i obrona konkwisty jako wojny sprawiedliwej    101
      Cabeza de Vaca i społeczność indiańska widziana od wewnątrz    102
      Ercilla i literacki wizerunek Indianina    104
      Inka Garcilaso i idealizacja państwa Inków    105
      Powrót konkwisty we współczesnej powieści historycznej    107
      Konkwista a tożsamość latynoamerykańska    108
    Rozdział VIII. TRADYCJE INDIAŃSKIEGO OPORU WOBEC HISZPANÓW W WICEKRÓLESTWIE PERU (XVI–XVIII W.) (Joanna Pietraszczyk-Sękowska)    109
      Opór zbrojny i walka z akulturacją w okresie konkwisty    109
      Indianie w procesach wczesnokolonialnej transformacji społeczno-gospodarczej    112
      Indiańskie odrodzenie w XVIII w.    113
    Rozdział IX. ZMAGANIA EWANGELIZACYJNE W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ OKRESU KOLONIALNEGO (Tomasz Szyszka)    120
      Powielane stereotypy    120
      Misje patronackie    121
      Uwarunkowania geopolityczne    122
      Etapy ewangelizacji    123
      Tradycja synodalna    125
      Wioski indiańskie    126
      Kwalifikacje językowe    127
      Problematyka idololatrii    129
      Szkolnictwo i sztuka    129
      Podsumowanie    130
    Rozdział X. REDUKCJE JEZUICKIE I MUZYKA BAROKU MISYJNEGO (Tomasz Szyszka)    131
      Początki redukcji w Chuquitani i Moxos    131
      Muzyka jako środek ewangelizacji    133
      Redukcje po wypędzeniu jezuitów    136
      Nowe brzmienie starej muzyki    137
      Kultura baroku misyjnego    138
      Festiwal muzyki baroku misyjnego    140
  S P O Ł E C Z E Ń S T W O    141
    Rozdział XI. AMERYKA INDIAŃSKA (Agata Hummel, Urszula Ługowska)    141
      „Indianin” – czyli kto?    141
      Elementy lokalnej indiańskiej organizacji społecznej    143
        Wspólnota indiańska    143
        Lokalna władza i system cargos    144
      Ruchy indiańskie    145
        Meksykańscy zapatyści    146
        Boliwijscy cocaleros    149
        Ruchy indiańskie w Ekwadorze    149
      Przeciwko „archaicznej utopii”    150
      Podsumowanie    152
    Rozdział XII. AMERYKA KREOLSKA I METYSKA (Anita Oberda-Monkiewicz)    153
      Kształtowanie się Ameryki kreolskiej i metyskiej    153
      Stopniowe przebudzenie Ameryki    154
      Współczesna mapa Ameryki kreolskiej i metyskiej    157
      Aktywizacja polityczna    160
      Współistnienie (czy rywalizacja) obu kultur?    161
    Rozdział XIII. CZARNE AMERYKI (Bogumiła Lisocka-Jaegermann)    163
      Dziedzictwo niewolnictwa    163
      Współcześni Afrolatynoamerykanie    166
      Badania afrolatynoamerykanistyczne    171
    Rozdział XIV. INNE AMERYKI? (Ewa Tuz, Maria Skoczek)    174
      Latynoamerykańskie Stany Zjednoczone    174
      Latynoamerykańska Europa    176
      Ameryka europejska – Europejczycy w Ameryce Łacińskiej    179
      Azjaci w Ameryce Łacińskiej    180
    Rozdział XV. MIGRACJE LUDNOŚCI (Maria Skoczek)    181
      Migracje międzynarodowe    181
      Migracje wewnętrzne    187
      Mobilność przestrzenna mieszkańców Ameryki Łacińskiej – podsumowanie    192
    Rozdział XVI. MIASTO I WIEŚ W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ (Anna Wądołowska, Katarzyna Wołoszczak)    194
      Specyfika Ameryki Łacińskiej    194
      Miasto    195
        Makro- i bicefalia miast latynoamerykańskich    197
        Decentralizacja w Ameryce Łacińskiej    199
        Problemy społeczne miast    200
        Zanieczyszczenie środowiska naturalnego    201
      Wieś    201
        Reformy rolne i ich konsekwencje    201
        Brazylijski Ruch Robotników Rolnych bez Ziemi    203
        Obszary wiejskie w Ameryce Łacińskiej – nowe tendencje    203
        Rolnictwo ekologiczne    206
        Turystyka na obszarach wiejskich    207
      Podsumowanie    207
    Rozdział XVII. NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ (Agata Hummel, Anna Wądołowska, Piotr Płachtański)    209
      Ameryka Łacińska jako region nierówności społecznych    209
      Wymiary nierówności i ich źródła    210
        Rasa    210
        Pochodzenie    211
        Płeć    212
      Konsekwencje nierówności    213
      Szersze spojrzenie na badanie nierówności    216
        Interpretacja zróżnicowania kulturowego    216
        Kultura ubóstwa w Ameryce Łacińskiej    217
        Subiektywne odczucie nierówności    219
        Ruchy społeczne    220
      Podsumowanie    222
    Rozdział XVIII. „ZŁOTY WIEK” CHRZEŚCIJAŃSTWA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ (Andrzej Pietrzak)    223
      Kościół katolicki    223
      Kościoły protestanckie    228
      Problem hermeneutyki historii chrześcijaństwa w Ameryce Łacińskiej    231
      Podsumowanie    233
    Rozdział XIX. O CO CHODZI TEOLOGOM WYZWOLENIA? (Zofia Marzec)    234
      Twórcy i przedstawiciele teologii wyzwolenia    234
      Zroóżnicowanie wewnętrzne    234
      Istota teologii wyzwolenia    235
      Reakcja latynoamerykańskiego Kościoła katolickiego    236
      Opcja na rzecz ubogich    237
      Nowe poszukiwania teologii wyzwolenia    240
      Krytyka teologii wyzwolenia    242
      Czy teologia wyzwolenia ma przyszłość?    243
      Przeciw niesprawiedliwościom    243
      Nowe wyzwania    244
    Rozdział XX. SYNKRETYZM RELIGIJNY (Teresa Walendziak)    246
      Religijna akulturacja w społecznościach indiańskich w okresie kolonialnym    247
      Akulturacja po powstaniu państw narodowych    249
      Synkretyzm religijny w Meksyku, Gwatemali i krajach andyjskich    251
      Wielki Tydzień u Indian Rarámuri w Meksyku    252
      Wielki Tydzień i święto Maximona u Indian Tzutujil w Gwatemali    253
      Święto Zmarłych u Indian Aymara w Boliwii    254
      Kult wizerunków i bohaterów ludowych    255
      Podsumowanie    256
    Rozdział XXI. SYNKRETYCZNE RELIGIE AFRYKANŃSKIE W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ (Andrzej Pietrzak)    257
      Afrykańskie korzenie    257
      Religie synkretyczne    260
      Religie neoafrykańskie    260
        Vodou    260
        Santería    262
        Szango    263
        Candomblé    263
        Umbanda    264
      Kulty przodków    265
        Kumina    265
        Convince    265
        Taniec kromanti    265
        Taniec Wielkiego Bębna    266
        Kele    266
        Kult przodków w Belize    266
      Ruchy odnowy religijnej    266
        Ruch Odnowy Syjonu    266
        Duchowi baptyści – szoutersi    267
        Szakersi    267
      Religijno-polityczny ruch rastafarianów    267
      Religie synkretyczne w Surinamie    268
        Winti    268
        Marroni    268
      Podsumowanie    269
    Rozdział XXII. KOBIECOŚĆ, MĘSKOŚĆ, SEKSUALNOŚĆ. PŁEĆ KULTUROWA (GENDER) W BADANIACH DOTYCZĄCYCH AMERYKI ŁACIŃSKIEJ (Renata E. Hryciuk)    270
      Co to jest gender? Charakterystyka współczesnych badań nad płcią kulturowa    271
      (Re)konstrukcja kulturowych ideologii płci: marianismo    274
      (Re)konstrukcja kulturowych ideologii płci: machismo    280
      Podsumowanie    284
  G O S P O D A R K A    I    P O L I T Y K A    287
    Rozdział XXIII. GOSPODARCZE ASPEKTY CYWILIZACJI LATYNOAMERYKAŃSKIEJ (Urszula Żuławska)    287
      Formowanie systemu gospodarczego niepodległych państw    287
      Wzrost oparty na eksporcie surowcowym    288
      Industrializacja poprzez substytucję importu    291
      Ograniczenia wzrostu oparte na substytucji importu    293
      Kryzys zadłużeniowy i liberalizacja gospodarek    297
    Rozdział XIV. KONCEPCJA NARODU W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ (Marcin Florian Gawrycki)    301
      Metysaż – klucz do budowy jedności i tożsamości narodowej    301
      Oligarchizm vs nacjonalizm    304
      „Ujarzmianie” własnej przestrzeni    306
      Polityka symboliczna i edukacja    308
      Naród latynoamerykański?    310
      Podsumowanie    311
    Rozdział XXV. ELITY LATYNOAMERYKAŃSKIE (Piotr Łaciński)    313
      Elitarny projekt polityczny    313
      Konfrontacja i konsensus elit    316
      Kompleks Europy    320
      Odmienności    321
      Elity w dobie globalizacji    322
      Podsumowanie    324
    Rozdział XXVI. KULTURA POLITYCZNA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ (Katarzyna Krzywicka)    325
      Postrzeganie kultury politycznej    325
      Dziedzictwo iberoamerykańskie    327
      Latynoamerykańska kultura obywatelska    331
      Podsumowanie    335
    Rozdział XXVII. OBLICZA SPOŁECZNEGO RADYKALIZMU W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ (Urszula Ługowska)    337
      Epoka walk partyzanckich    337
      Przejście do demokracji    338
      Rozczarowanie demokracją parlamentarna    338
      Superbarrio – obrońca biednych    339
      W poszukiwaniu pogłębionej demokracji    340
      Argentinazo    341
      Fora społeczne    342
      Porto Alegre    342
      Socjalizm XXI wieku?    344
      Podsumowanie    347
    Rozdział XXVIII. ROLA WOJSKA W SYSTEMIE POLITYCZNYM AMERYKI ŁACIŃSKIEJ (Jarosław Spyra)    348
      Wojsko i powstanie niepodległych państw w Ameryce Łacińskiej    348
      Era caudillos i kształtowanie się systemu politycznego w Ameryce Łacińskiej    349
      Wojsko i problemy modernizacji Ameryki Łacińskiej    351
      Wojsko i państwa stanu wyjątkowego    356
      Zmiany w systemie politycznym Ameryki Łacińskiej i zmierzch roli wojska    360
  K U L T U R A    361
    Rozdział XXIX. NOWA ROMANIA – SYTUACJA JĘZYKOWA W AMERYCE HISZPAŃSKO I PORTUGALSKO JĘZYCZNEJ (Ewa Stala)    361
      Nowa Romania    361
      Elementy indiańskie    362
      Podział Ameryki na strefy dialektalne    362
      Języki kreolskie    363
      Element afrykański    364
      Języki w kontakcie    365
      Ameryka portugalskojęzyczna    366
      Ameryka hiszpańskojęzyczna    368
      Status hiszpańskiego i portugalskiego w Ameryce    371
    Rozdział XXX. LITERATURA LATYNOAMERYKAŃSKA (Agnieszka Flisek)    373
      Co należy rozumieć przez literaturę latynoamerykańską?    373
      Między Scyllą epigonizmu i Charybdą egzotyki    373
      Poszukiwanie „naszego wyrazu” w dobie Romantyzmu    375
      Dwa oblicza regionalizmu    376
      Imperatywy pisarza latynoamerykańskiego    377
      Modernistyczne i awangardowe przełamywanie tradycji    378
      Antyrealistyczny zwrot latynoamerykańskiej literatury nowoczesnej    380
      Borgesowska rewolucja    380
      Intelektualizm „nowej prozy”    382
      Różnorodność antyprzedstawieniowych form    384
      Fantazja i krytyka rzeczywistości społecznej    385
      Realizm magiczny – oryginalna forma ekspresji czy kulturowy stereotyp?    386
      Współczesna literatura (nie)latynoamerykańska    388
    Rozdział XXXI. SZTUKA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ (Maria Eleonora Hebisz)    390
      Przykłady sztuki prekolumbijskiej    390
      Sztuka okresu kolonialnego na przykładzie Peru, Boliwii i Meksyku    395
      Współczesna sztuka rękodzielnicza w Ameryce Łacińskiej    397
      Sztuka artystów meksykańskich w pierwszej połowie XX w.    399
      Odbiór współczesnej sztuki artystów latynoamerykańskich w świecie    400
    Rozdział XXXII. MUZYKA LATYNOAMERYKAŃSKA (Alicja Fijałkowska, Marcin Florian Gawrycki)    403
      Vallenato    403
      Cumbia    404
      Samba i baiao    405
      Bossa nova    406
      Tropicalismo    406
      Son    406
      Mambo, cza-cza i rumba    407
      Jazz latino    408
      Salsa    408
      Nueva trova i Nueva canción    409
      Tango    410
      Serenada i ranchera    411
      Merengue i bachata    411
      Reggae    412
      Reggaeton    412
      Rock latynoamerykański    414
      Pop    415
    Rozdział XXXIII. FILM I TELENOWELA LATYNOAMERYKAŃSKA (Radosław Flisiuk)    417
      Kino w Ameryce Łacińskiej    417
        Początki filmu latynoamerykańskiego    417
        Dźwięk    419
        Nowe kino latynoamerykańskie    421
          Argentyna    422
          Brazylia    423
          Kuba    424
          Chile    425
          Boliwia i Peru    426
          Meksyk    426
          Inne kraje    427
        Współczesność    427
      Telenowela – latynoski produkt masowy    428
        Historia telenoweli    429
        Telenowela w krajach Ameryki Łacińskiej    429
        Twórcy telenoweli    431
        Telenowela a rzeczywistość Ameryki Łacińskiej    432
    Rozdział XXXIV. KUCHNIA LATYNOAMERYKAŃSKA (Jacek Stec)    434
      Rola jedzenia w życiu człowieka    434
      Uwarunkowania rozwoju sztuki kulinarnej    435
      Proces tworzenia się kuchni latynoamerykańskiej    436
      Najważniejsze składniki i dania kuchni latynoamerykańskiej    439
      Napoje w kuchni latynoamerykańskiej    443
      Podsumowanie    446
    Rozdział XXXV. FENOMEN FUTBOLU LATYNOAMERYKAŃKIEGO (Iwona Gawrycka)    448
      Trochę historii    449
      Piłka nożna i polityka    450
      „Jezus broni Brazylii”    454
      Kibic – dodatkowy zawodnik w grze    455
      Podsumowanie    456
  Z A M I A S T    Z A K O Ń C Z E N I A    459
    HYBRYDYZACJA  TOŻSAMOŚCI  I  KULTURY (Agata Hummel, Anna Wadołowska, Katarzyna Wołoszczak)    459
      Hybrydyzacja kulturowa w Ameryce Łacińskiej    460
      Współczesne przemiany tożsamościowe w Ameryce Łacińskiej    461
      Ilustracje    463
        Artesanía    463
      Fiesta    465
      Gospodarka, inicjatywy lokalne, turystyka    467
      Medycyna    468
      Podsumowanie    470
  Bibliografia    472
  Indeks nazwisk    494
  Spis tabel i diagramów    504
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia