Poczucie umiejscowienia kontroli i przekonania o własnej skuteczności w zdrowiu i chorobie

-35%

Poczucie umiejscowienia kontroli i przekonania o własnej skuteczności w zdrowiu i chorobie

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

22,62  34,80

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 34,80 zł (-35%)

Najniższa cena z 30 dni: 22,27 zł  


22,62

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autor książki poszukuje odpowiedzi na pytania o uwarunkowania dobrego zdrowia: zachowania dotyczące zdrowia, czynniki ryzyka zachorowań, profilaktyka i promocja zdrowia, skuteczne leczenie i rehabilitacja, poprawa jakości życia. Poszukiwanie odpowiedzi na pytania stawiane w tych obszarach wpływa na kształtowanie czynników poznawczych, a także na podejmowanie zachowań dotyczących zdrowia, które z kolei oddziałują na stan zdrowia i przebieg choroby. W psychologii zdrowia i psychologii klinicznej od wielu lat podkreśla się znaczenie reprezentacji poznawczej dla zdrowia i choroby. Istotne wydają się podmiotowe przekonania o możliwości wpływu na stan zdrowia: poczucie umiejscowienia kontroli zdrowia, określające źródła wpływu na stan zdrowia (działanie własne, oraz innych osób znaczących, lub przypadek) oraz przekonania o własnej skuteczności działań związanych ze zdrowiem. To one właśnie, jak wskazują dane z literatury mogą decydować o przezwyciężeniu choroby. Własna skuteczność uznawana jest bezspornie jako predykator zachowań zdrowotnych. W książce poczucie umiejscowienia kontroli zdrowia oraz przekonania o własnej skuteczności traktowane są jako wymiary indywidualnych zasobów zdrowia.


Mimo, że uwarunkowania poznawcze stanowią pewien fragment systemu czynników wpływających na zachowania dotyczące zdrowia, można przytoczyć zaobserwowane i opisane w literaturze dowody zbawiennego wpływu przekonań o własnej skuteczności w sytuacjach krytycznego zagrożenia zdrowia, jakim jest na przykład rak. Warto więc poszerzyć wiedzę i podjąć analizę roli, jaką odgrywają w przypisywanym im zakresie.


Książka składa się z ośmiu rozdziałów; cztery pierwsze mają charakter teoretyczny, poglądowy. Rozdział pierwszy poświęcony jest problemom zdrowia i choroby, które stanowią punkt wyjścia i punkt odniesienia dla omawianych zagadnień w dalszej części książki. Znajdujemy w nim wyjaśnienia i charakterystykę podstawowych pojęć dotyczących zdrowia i choroby, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przyjęty w książce nurt poznawczy. Z szerokiego obszaru zagadnień dotyczących omawianej w pracy problematyki autor wybrał te, które wydawały się najistotniejsze, a zatem sporo miejsca zajmują zachowania oraz zasoby dotyczące zdrowia. Podmiotowe, indywidualne, poznawcze zasoby zdrowia, którymi są analizowane w książce poczucie umiejscowienia kontroli i przekonania o własnej skuteczności omówiono w rozdziałach: drugim i trzecim. Nieco więcej miejsca poświęcono poczuciu umiejscowienia kontroli, wokół którego koncentrowały się wieloletnie zainteresowania badawcze autora.


Poczucie umiejscowienia kontroli i przekonanie o własnej skuteczności są w dużym stopniu powiązane z uczeniem się zaradności lub bezradności w toku socjalizacji; dotyczy to również zachowań zdrowotnych. Z tego też względu w rozdziale czwartym omówiono zespół wyuczonej bezradności, głównie w aspekcie mechanizmów jej uwarunkowań.


Kolejne rozdziały zawierają analizę popartą wynikami badań własnych poczucia kontroli i skuteczności własnej w przebiegu takich wybranych chorób przewlekłych, jak: choroba nowotworowa (rozdział V), przewlekła obturacyjna choroba płuc (rozdział VI), ból przewlekły (rozdział VII), choroba alkoholowa (rozdział VIII).


Rok wydania2010
Liczba stron234
KategoriaInne
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7587-264-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Rozdział I. Zdrowie i choroba    9
    Pojęcie zdrowia i choroby    11
    Zdrowie i choroba w nurcie poznawczym    21
    Zachowania związane ze zdrowiem    25
      Pojęcie i rodzaje zachowań związanych ze zdrowiem    25
      Rozwój i zmiana zachowań związanych ze zdrowiem    28
    Zasoby zdrowia    30
  Rozdział II. Poczucie umiejscowienia kontroli jako wymiar indywidualnych zasobów zdrowia    37
    Pojęcie i pomiar poczucia umiejscowienia kontroli    39
    Rozwój poczucia umiejscowienia kontroli    46
    Obszary badań nad poczuciem umiejscowienia kontroli    48
    Poczucie umiejscowienia kontroli a stan zdrowia    52
  Rozdział III. Przekonania o własnej skuteczności jako wymiar indywidualnych zasobów zdrowia    59
    Pojęcie i pomiar    61
    Przekonania o własnej skuteczności w zdrowiu i chorobie    66
  Rozdział IV. Zespół wyuczonej bezradności    71
    Pojęcie wyuczonej bezradności    73
    Rozwój wyuczonej bezradności    74
    Badania nad wyuczoną bezradnością    76
  Rozdział V. Poczucie umiejscowienia kontroli i przekonania o własnej skuteczności u kobiet z nowotworem piersi    85
    Nowotwory piersi    87
      Nowotwory piersi w aspekcie medycznym    87
        Obraz choroby i czynniki ryzyka    87
        Wykrywanie i diagnoza raka piersi    91
        Leczenie i rehabilitacja    95
    Nowotwory piersi w aspekcie psychologicznym    98
      Psychologiczne czynniki ryzyka i rozwoju choroby nowotworowej    98
      Rola i zadania psychologów w profilaktyce i zwalczaniu chorób nowotworowych    104
      Zachowania związane ze zdrowiem w profilaktyce raka piersi    110
    Poczucie umiejscowienia kontroli i przekonania o własnej skuteczności u kobiet z nowotworem piersi    112
      Materiał badawczy    112
      Wyniki    117
      Dyskusja wyników    122
  Rozdział VI. Poczucie umiejscowienia kontroli i przekonania o własnej skuteczności u osób chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc    123
    Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)    125
      POChP w aspekcie medycznym    125
        Obraz choroby i czynniki ryzyka    125
        Wykrywanie i diagnoza POChP    133
        Leczenie i rehabilitacja    135
      POChP w aspekcie psychologicznym    137
    Poczucie umiejscowienia kontroli i przekonania o własnej skuteczności u osób z POChP    139
      Materiał badawczy    139
      Wyniki    141
      Dyskusja wyników    144
  Rozdział VII. Poczucie umiejscowienia kontroli u osób z bólem przewlekłym    149
    Ból    151
      Ból w aspekcie medycznym    151
        Obraz bólu    151
        Leczenie i rehabilitacja    159
      Ból w aspekcie psychologicznym    163
    Poczucie umiejscowienia kontroli u osób z bólem przewlekłym    167
      Materiał badawczy    167
      Wyniki    168
      Dyskusja wyników    172
  Rozdział VIII. Przekonania o własnej skuteczności u osób z chorobą alkoholową    175
    Choroba alkoholowa    177
      Choroba alkoholowa w aspekcie medycznym    177
        Obraz choroby i czynniki ryzyka    177
        Wykrywanie i diagnoza choroby alkoholowej    181
        Leczenie i rehabilitacja    186
      Choroba alkoholowa w aspekcie psychologicznym    194
    Przekonania o własnej skuteczności u osób z chorobą alkoholową    197
      Materiał badawczy    197
      Wyniki    198
      Dyskusja wyników    201
  Bibliografia    205
RozwińZwiń