Farmakologia

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

87,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

87,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

To już kolejny, uaktualniony podręcznik „Farmakologia” adresowany do studentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu. Przedstawiono w nim ogólne zagadnienia dotyczące leków, podstawowe wiadomości z zakresu farmakokinetyki i farmakodynamiki oraz charakterystykę grup leków wpływających na procesy regulacyjne organizmu oraz funkcje różnych układów i narządów. Szczególną uwagę zwrócono na działania niepożądane leków, interakcje, a także problem uzależnienia od leków.
Publikacja może być również przydatna dla studentów innych kierunków medycznych.


Liczba stron524
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4948-0
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

   Przedmowa    7
  1. Podstawy farmakologii ogólnej Elżbieta Nowakowska    17
    1.1. Lek    17
      1.1.1. Pochodzenie leku, nazewnictwo    17
      1.1.2. Postacie leków    18
      1.1.3. Dawki leków i dawkowanie    18
      1.1.4. Sposoby wprowadzania leków do organizmu    20
      1.1.5.Źródła informacji o lekach    21
      1.1.6. Podstawowe informacje o sposobie zapisywania leków    21
    1.2. Podstawy farmakokinetyki    25
      1.2.1. Podstawowe pojęcia farmakokinetyczne    29
    1.3. Podstawy farmakodynamiki    31
      1.3.1. Działanie leków    31
      1.3.2. Mechanizmy działania leków    33
      1.3.3. Interakcje leków    35
    1.4. Podstawy farmakoekonomiki    38
  2. Leki wpływające na układ autonomiczny, nerwy obwodowe i mięśnie    41
    2.1. Leki wpływające na układ przywspółczulny – Róża Julia Wiśniewska, Konstanty Wiśniewski    43
      2.1.1. Leki pobudzające czynność układu przywspółczulnego (leki cholinomimetyczne)    44
      2.1.2. Leki hamujące czynność układu przywspółczulnego (cholinolityki, parasympatykolityki)    47
    2.2. Leki wpływające na układ współczulny – Róża Julia Wiśniewska, Konstanty Wiśniewski    50
      2.2.1. Leki pobudzające układ adrenergiczny (sympatykomimetyki)    52
      2.2.2. Leki hamujące czynność układu współczulnego    58
    2.3. Leki wpływające na zwoje układu autonomicznego – Róża Julia Wiśniewska, Konstanty Wiśniewski    62
      2.3.1. Leki porażające zwoje (ganglioplegica)    63
    2.4. Leki wpływające na zakończenia ruchowe – Maria Sieklucka-Dziuba, Jacek Dziuba    64
      2.4.1. Leki porażające zakończenia ruchowe (zwiotczające)    64
      2.4.2. Leki pobudzające zakończenia ruchowe    66
    2.5. Leki znieczulające miejscowo – Waldemar A. Turski    67
    2.6. Leki spazmolityczne – Waldemar A. Turski    72
      2.6.1. Leki miolityczne – pochodne izochinolinowe    73
      2.6.2. Leki cholinolityczne o silnym działaniu miolitycznym    74
      2.6.3. Inne leki    75
      2.6.4. Leki pochodzenia roślinnego o działaniu spazmolitycznym    75
  3. Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowyMaria Sieklucka-Dziuba, Jacek Dziuba    76
    3.1. Leki znieczulenia ogólnego    76
      3.1.1. Premedykacja farmakologiczna    76
      3.1.2. Wziewne środki znieczulenia ogólnego    77
      3.1.3. Dożylne Środki znieczulenia ogólnego    80
    3.2. Leki przeciwbólowe – Leszek Szadujkis-Szadurski, Katarzyna Szadujkis-Szadurska    82
      3.2.1. Opioidowe leki przeciwbólowe    84
      3.2.2. Nieopioidowe leki przeciwbólowe    94
    3.3. Leki psychotropowe    99
      3.3.1. Leki przeciwlękowe (anksjolityczne) – Grazyna Ossowska, Izabela Zakrocka    99
      3.3.2. Leki neuroleptyczne – Grażyna Ossowska, Magdalena Idziak    107
      3.3.3. Leki przeciwdepresyjne – Grażyna Ossowska, Izabela Zakrocka    117
    3.4. Leki nasenne i uspokajające – Grażyna Ossowska, Magdalena Idziak    126
      3.4.1. Barbiturany    127
      3.4.2. Pochodne benzodiazepiny    128
      3.4.3. Nowe leki nasenne    129
      3.4.4. Inne leki nasenne    129
      3.4.5. Leki uspokajające roślinne i sole bromu    131
    3.5. Leki przeciwpadaczkowe – Stanisław J. Czuczwar    132
      3.5.1. Charakterystyka padaczki    132
      3.5.2. Leki przeciwpadaczkowe    135
      3.5.3. Zasady stosowania leków przeciwpadaczkowych    143
      3.5.4. Leki stosowane w leczeniu stanu padaczkowego    144
    3.6. Leki stosowane w chorobach neurodegeneracyjnych – Stanisław J. Czuczwar    145
      3.6.1. Leki stosowane w chorobie Parkinsona    145
      3.6.2. Leki stosowane w innych schorzeniach neurodegeneracyjnych    147
    3.7. Leki cucące – Stanisław J. Czuczwar    147
  4. Zależności lekowe i narkomanieGrażyna Rajtar-Cynke    149
    4.1. Leki wywołujące uzależnienia    154
      4.1.1. Narkotyczne leki przeciwbólowe    154
      4.1.2. Leki nasenne    155
      4.1.3. Kokaina    156
      4.1.4. Inne leki o właściwościach uzależniających    156
    4.2. Inne substancje o działaniu uzalezniającym    157
      4.2.1. Związki o działaniu halucynogennym    157
      4.2.2. Amfetaminy i inne związki o działaniu pobudzającym    157
      4.2.3. Pochodne kannabinolu    158
      4.2.4. Środki stosowane drogą wziewną    159
    4.3. Używki wywołujące uzależnienia    160
      4.3.1. Alkohol etylowy    160
      4.3.2. Nikotyna    163
  5. Związki endogenne i leki wpływające na procesy regulacyjne organizmu    166
    5.1. Hormony – Piotr Tutka, Maria Kozicka    166
      5.1.1. Hormony podwzgórza – Piotr Tutka    167
      5.1.2. Hormony przysadki mózgowej – Piotr Tutka    169
      5.1.3. Hormony tarczycy. Leki przeciwtarczycowe. Związki jodu – Piotr Tutka    176
      5.1.4. Hormony kory nadnerczy – Piotr Tutka    180
      5.1.5. Hormony i leki wpływające na gospodarkę weglowodanową – Piotr Tutka    186
      5.1.6. Hormony i inne czynniki wpływające na gospodarkę wapniowo-fosforanową – Piotr Tutka    193
      5.1.7. Hormony płciowe – Maria Kozicka    196
      5.1.8. Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) – Maria Kozicka    207
      5.1.9. Doustne Środki antykoncepcyjne – Maria Kozicka    208
    5.2. Witaminy i pierwiastki Śladowe – Zdzisław M. Kleinrok, Grażyna Rajtar-Cynke    211
      5.2.1. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach    212
      5.2.2. Witaminy rozpuszczalne w wodzie    216
      5.2.3. Preparaty wielowitaminowe    223
      5.2.4. Pierwiastki Śladowe    223
    5.3. Autakoidy – Maria Rutkowska    225
      5.3.1. Histamina i leki przeciwhistaminowe    225
      5.3.2. Prostanoidy, leukotrieny    234
      5.3.3. Tlenek azotu    236
      5.3.4. Serotonina    237
      5.3.5. Angiotensyna    238
    5.4. Leki przeciwzapalne – Leszek Szadujkis-Szadurski, Katarzyna Szadujkis-Szadurska    240
      5.4.1. Niesteroidowe leki przeciwzapalne    240
      5.4.2. Inne leki stosowane w reumatoidalnym zapaleniu stawów    251
      5.4.3. Leki stosowane w leczeniu dny    257
    5.5. Leki moczopędne – Bogusław Czerny    259
      5.5.1. Tiazydy i leki tiazydopodobne    260
      5.5.2. Diuretyki pętlowe    261
      5.5.3. Leki moczopędne oszczędzające potas    261
      5.5.4. Inne leki    263
  6. Leki stosowane w chorobach układu krążenia    264
    6.1. Leki stosowane w niewydolności serca – Jerzy Wójcicki    264
      6.1.1. Glikozydy nasercowe    264
      6.1.2. Leki rozszerzające naczynia krwionośne    270
      6.1.3. Leki moczopędne w niewydolności krążenia    271
      6.1.4. Inne leki zwiększające kurczliwość serca    272
      6.1.5. Leki β-adrenolityczne w niewydolności krążenia    273
      6.1.6. Uwagi na temat leczenia niewydolności serca    273
    6.2. Leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca – Bogusław Czerny, Jerzy Wójcicki    274
      6.2.1. Leki stosowane w zaburzeniach rytmu wynikających ze zwiększonego automatyzmu serca    275
      6.2.2. Leki ułatwiające przewodzenie w układzie bodźcoprzewodzącym    279
    6.3. Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym – Bogusław Czerny    280
      6.3.1. Leki moczopędne    281
      6.3.2. Leki β-adrenolityczne    282
      6.3.3. Leki blokujące kanały wapniowe    282
      6.3.4. Inhibitory konwertazy angiotensyny I i antagoniści receptora angiotensynowego AT1    283
      6.3.5. Leki hipotensyjne działające na osrodkowy układ nerwowy    284
      6.3.6. Leki α1-adrenolityczne    285
      6.3.7. Leki rozkurczające mięśnie gładkie naczyń krwionośnych    285
      6.3.8. Inhibitory reniny    286
    6.4. Leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca – Jerzy Wójcicki    286
      6.4.1. Azotyny i azotany    287
      6.4.2. Syndoiminy    290
      6.4.3. Leki β-adrenolityczne    290
      6.4.4. Leki blokujące kanały wapniowe    294
    6.5. Ogólne zasady postępowania farmakologicznego w zawale mięśnia sercowego – Jerzy Wójcicki    297
    6.6. Leki stosowane we wstrząsie – Jerzy Wójcicki    299
    6.7. Farmakoterapia miażdżycy – Bogusław Czerny    301
      6.7.1. Statyny (inhibitory reduktazy hydroksymetylokoenzymu A)    302
      6.7.2. Żywice jonowymienne    302
      6.7.3. Pochodne kwasu fibrynowego (fibraty)    303
      6.7.4. Kwas nikotynowy    304
      6.7.5. Inne leki obnizające stężenie lipidów    304
  7. Farmakoterapia chorób krwi i układu krwiotwórczego    305
    7.1. Krew i preparaty krwiopochodne – Jolanta Parada-Turska, Piotr Paluszkiewicz    305
      7.1.1. Krew pełna    305
      7.1.2. Składniki krwi i produkty krwiopochodne    305
      7.1.3. Środki krwiozastępcze    312
    7.2. Leki wpływające na czynność krwiotwórczą szpiku – Jolanta Parada-Turska, Piotr Paluszkiewicz?    314
      7.2.1. Cytokiny krwiotwórcze (hematopoetyny)    314
      7.2.2. Interferony    318
      7.2.3. Leki stosowane w niedokrwistościach    319
    7.3. Leki wpływające na krzepnięcie krwi – Grażyna Rajtar-Cynke    322
      7.3.1. Leki stosowane w terapii chorób zakrzepowo-zatorowych    326
      7.3.2. Leki stosowane w leczeniu skaz krwotocznych    334
  8. Leki stosowane w chorobach układu oddechowego Bożena Tarchalska-Kryńska    339
    8.1. Leki wykrztuśne i sekretolityczne    339
      8.1.1. Leki wykrztuśne    340
      8.1.2. Leki sekretolityczne    343
    8.2. Leki przeciwkaszlowe    346
      8.2.1. Leki przeciwkaszlowe o działaniu ośrodkowym    347
      8.2.2. Leki przeciwkaszlowe o działaniu obwodowym    348
    8.3. Leki przeciwastmatyczne    349
      8.3.1. Leki rozkurczające mięśnie gładkie oskrzeli    349
      8.3.2. Leki zapobiegające reakcji alergicznej i hamujące alergiczne zapalenie    355
      8.3.3. Leczenie biologiczne w astmie    359
      8.3.4. Inne leki wspomagające leczenie stanów skurczowych oskrzeli    359
      8.3.5. Postępowanie w utrzymującym się ostrym/ciężkim napadzie duszności i w stanie astmatycznym    360
    8.4. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)    360
  9. Leki stosowane w chorobach układu pokarmowegoMaria Rutkowska   362
    9.1. Leki stosowane w zaburzeniach motoryki przewodu pokarmowego    362
      9.1.1. Leki przeciwbiegunkowe    362
      9.1.2. Leki przeczyszczające    366
    9.2. Leki wpływające na funkcje wydzielnicze przewodu pokarmowego    369
      9.2.1. Leki pobudzające wydzielanie żołądkowe    370
      9.2.2. Leki hamujące wydzielanie żołądkowe    371
      9.2.3. Leki wzmacniające barierę śluzówkową    375
      9.2.4. Leki zobojętniające kwas solny (antacida)    378
      9.2.5. Leki żółciotwórcze i żółciopędne    379
    9.3. Leczenie zakażeń Helicobacter pylori    381
    9.4. Leki przeciwwymiotne    382
      9.4.1. Metoklopramid    382
      9.4.2. Neuroleptyki    383
      9.4.3. Leki cholinolityczne    383
      9.4.4. Antagoniści receptora H1    383
      9.4.5. Antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3    384
      9.4.6. Kannabinoidy    385
      9.4.7. Antagoniści receptora NK1    385
  10. Leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych, grzybiczych, wirusowych i pasożytniczych    386
    10.1. Antybiotyki – Lilia Grodzińska, Aleksandra Goszcz    386
      10.1.1. Antybiotyki β-laktamowe    388
      10.1.2. Makrolidy    396
      10.1.3. Linkozamidy    398
      10.1.4. Antybiotyki aminoglikozydowe    399
      10.1.5. Tetracykliny    401
      10.1.6. Inne antybiotyki    402
    10.2. Syntetyczne leki chemioterapeutyczne – Lilia Grodzińska, Aleksandra Goszcz    406
      10.2.1. Sulfonamidy    406
      10.2.2. Pochodne nitrofuranu    409
      10.2.3. Pochodne nitroimidazolu    410
      10.2.4. Chinolony przeciwbakteryjne    411
    10.3. Leki przeciwgrzybicze – Grażyna Rajtar-Cynke    414
      10.3.1. Antybiotyki przeciwgrzybicze    415
      10.3.2. Syntetyczne leki przeciwgrzybicze    417
    10.4. Leki stosowane w leczeniu gruźlicy – Grazyna Rajtar-Cynke    421
      10.4.1. Podstawowe leki przeciwgruźlicze    422
      10.4.2. Leki przeciwgruźlicze drugiego wyboru    424
    10.5. Leki przeciwwirusowe – Grażyna Rajtar-Cynke    425
      10.5.1. Analogi nukleozydowe inhibitory polimerazy wirusowego DNA    427
      10.5.2. Leki przeciwwirusowe o innych mechanizmach działania    428
      10.5.3. Leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem niedoboru immunologicznego u ludzi (HIV)    430
    10.6. Leki przeciwpierwotniakowe – Maria Kozicka    435
      10.6.1. Leki stosowane w zimnicy    435
      10.6.2. Leki stosowane w pełzakowicy i giardiozie (lambliozie)    438
      10.6.3. Leki stosowane w rzęsistkowicy    439
      10.6.4. Leki stosowane w toksoplazmozie    439
      10.6.5. Leki stosowane w pneumocystozie    440
    10.7. Leki stosowane w zakażeniach robakami i stawonogami – Maria Kozicka    441
      10.7.1. Leki stosowane w zakażeniach robakami obłymi    442
      10.7.2. Leki stosowane w zakażeniach robakami płaskimi    442
    10.8. Środki o działaniu odkażającym i antyseptycznym – Maria Kozicka    445
      10.8.1. Kwasy    445
      10.8.2. Substancje uwalniające tlen atomowy    446
      10.8.3. Jod i jodofory    446
      10.8.4. Alkohole    447
      10.8.5. Barwniki    447
      10.8.6. Sole metali ciężkich    447
      10.8.7. Pochodne biguanidu i amidyny    448
      10.8.8. Inne    448
    11. ImmunofarmakologiaTomasz Kubiatowski, Grażyna Rajtar-Cynke    449
      11.1. Leki immunostymulujące    451
      11.2. Leki immunosupresyjne    454
  12. Chemioterapia nowotworówTomasz Kubiatowski    457
    12.1. Podstawowe założenia chemioterapii    458
    12.2. Podział leków przeciwnowotworowych    462
      12.2.1. Leki alkilujące    462
      12.2.2. Antymetabolity    464
      12.2.3. Leki zaburzające strukturę i funkcji wrzeciona kariokinetycznego    466
      12.2.4. Inhibitory topoizomerazy    467
      12.2.5. Antracykliny    467
      12.2.6. Inne    468
    12.3. Rola hormonoterapii w leczeniu chorób nowotworowych    469
    12.4. Rola terapii celowanych w leczeniu chorób nowotworowych    470
  13. Środki cieniujące i radiofarmaceutykiZdzisław M. Kleinrok, Mariusz Świąder    472
    13.1. Środki cieniujące stosowane w badaniach promieniami Roentgena    472
      13.1.1. Środki cieniujące niezawierające jodu    473
      13.1.2. Środki cieniujące zawierające jod    473
      13.2. Środki cieniujące stosowane w badaniach ultrasonograficznych (USG)    475
    13.3. Środki cieniujące stosowane w badaniach jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR)    476
    13.4. Radiofarmaceutyki    477
    13.5. Wpływ Środków cieniujących na wyniki badań laboratoryjnych oraz ich interakcje z lekami    477
    13.6. Działania niepożądane i toksyczne środków cieniujących    478
  14. Wpływ leków na płód. Leki a karmienie piersiąKrystyna Kmieciak-Kołada    479
    14.1. Chemioterapia zakażeń bakteryjnych i grzybiczych w położnictwie    481
    14.2. Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne    485
    14.3. Leki psychotropowe    486
    14.4. Pochodne kwasu barbiturowego    487
    14.5. Leki stosowane w chorobach układu krążenia    487
    14.6. Witaminy a ciąża    488
    14.7. Leczenie wybranych chorób w okresie ciąży    489
      14.7.1. Powikłania zakrzepowo-zatorowe    489
      14.7.2. Cukrzyca    489
      14.7.3. Schorzenia tarczycy    490
      14.7.4. Padaczka    490
      14.7.5. Zakażenie HIV a ciąża    491
    14.8. Leki a karmienie piersią    491
    14.9. Leki tłumiące laktację    495
    14.10. Fitoterapia w okresie ciąży    496
    14.11. Aromaterapia w okresie ciąży    498
  15. Leki stosowane w położnictwieKrystyna Kmieciak-Kołada, Ireneusz Kołada   499
    15.1. Leki stosowane w okresie okołoporodowym    499
      15.1.1. Leki pobudzające czynność skurczową macicy    499
    15.2. Analgezja porodu    500
      15.2.1. Leki uspokajające    500
      15.2.2. Opioidowe leki przeciwbólowe    501
      15.2.3. Dożylne Środki znieczulenia ogólnego    501
      15.2.4. Środki zwiotczające    502
      15.2.5. Środki znieczulające miejscowo    502
    15.3. Postępowanie w przypadku krwotoku położniczego    503
    15.4. Leki stosowane w rzucawce    504
    15.5. Leki stosowane w porodzie przedwczesnym zagrażającym    505
      15.5.1. Leki tokolityczne    505
  Skorowidz    509
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia