Botanika, t.2. Systematyka

-20%

Botanika, t.2. Systematyka

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 49,50 zł (-20%)

Najniższa cena z 30 dni: 39,60 zł  


39,60

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to wznowienie znanego podręcznika, cenionego zarówno przez studentów, jak i przez uczniów szkół średnich. Książka jest zalecana do użytku szkolnego.

Tom 2 – Systematyka daje szeroki przegląd organizmów prokariotycznych, grzybów i roślin. Omawia ogólne metody tej nauki, uwzględniając tzw. systematykę molekularną, w dużym zakresie formy kopalne, wyniki badań ultrastrukturalnych oraz biochemicznych.

W kolejnych wydaniach uwzględniono konieczne zmiany w systematyce dokonywane w wyniku badań molekularnych i odkryć paleobotanicznych.


Rok wydania2012
Liczba stron638
KategoriaBotanika
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-13945-2
Numer wydania10
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  6. WIADOMOŚCI OGÓLNE    9
  
  7. ORGANIZMY O PROKARlOTYCZNEJ BUDOWIE KOMÓRKI    50
  
    Królestwo Prokaryata - bezjądrowe     51
    Podkrólestwo Eubacteria - eubakterie     51
      Gromada Cyanophyta (= Cyanobacteria) - sinice    52
      Gromada Prochlorophyta - prochlorofity     58
      Gromada Bacteria (= Schizomycetes) - bakterie     60
        Klasa Mycoplasmae - organizmy z grupy pleuropneumonii, mikoplazmy    63
        Klasa Bacteriae - bakterie właściwe     63
        Klasa Myxobacteriae - bakterie śluzowe (zwane także miksobakteriami)    65
        Klasa Spirochaetae - krętki     65
        Klasa Chlamydobacteriae - bakterie nitkowate    65
        Klasa Baggiatoae - siarkobakterie     67
        Klasa Microtatobiotae - rikecje     67
    Podkrólestwo Archaebacteria - archebakterie (protobakterie)    70
  
  8. EDKARIOTYCZNE GLONY NIŻSZE: GROMADY O PRZEWADZE FORM JEDNOKOMÓRKOWYCH     73
  
    Królestwo Eukaryota - jądrowe     73
    Podkrólestwo ro ślin - Phytobionta     76
      Gromada Glaucophyta - glaukofity    82
      Gromada Pyrrophyta - tobołki     83
        Klasa Dinophyceae - dinofity     87
      Gromada Euglenophyta - eugleniny (klejnotki)    91
      Gromada Chrysophyta - chryzofity     95
        Klasa Chrysophyceae - złotowiciowce (złotki)    97
        Klasa Prymnesiophyceae (= Haptophyceae) - haptofity    101
        Klasa Xanthophyceae - różuowiciowce     104
        Klasa Bacillariophyceae - okrzemki     107
        Klasa Eustigmatophyceae _ eustygmatofity     111
      Gromada Raphidophyta (= Chloromonadophyta) - chloromonady    113
      Gromada Cryptophyta - kryptofity     114
  
  9. EDKARIOTYCZNE GLONY WYŻSZE: GROMADY O PRZEWADZE FORM WIELOKOMÓRKOWYCH - BRUNATNICE I KRASNOROSTY    117
  
    Gromada Phaeophyta - brunatnice     117
    Gromada Rhodophyta - krasnorosty     122
      Klasa Bangiophyceae - hangiowe     125
      Klasa Florideophyceae - krasnorosty właściwe    126
  
  10. ZIELENICE - EDKARIOTYCZNE GLONY Z CHLOROFILEM b    132
  
    Gromada Chlorophyta - zielenice     132
      Klasa Prasinophyceae - prazynofity     135
      Klasa Chlorophyceae - zielenice właściwe    137
      Klasa Ulvophyceae - watkowe     141
      Klasa Charophyceae - ramieniowce     146
  
  11. ROŚLINY TELOMOWE: CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PIERWOTNE ROŚLINY LĄDOWE     162
  
    Gromada Telomophyta (=Embryophyta) - rośliny telomowe (rośliny osiowe)    162
      Podgromada Rhyniophytina - ryniofity     174
      Podgromada Trimerophytina - trymerolity     182
      Podgromada Zosterophyllophytina - zosterofilolity    184
  
  12. ROŚLINY TELOMOWE: MSZAKI I GLEWIKI    189
  
    Podgromada Bryophytina - mszaki     189
      Klasa Hepaticopsida - wątrobowce    191
      Klasa Bryopsida - mchy     198
        Podklasa Sphagnidae - torfowce    201
        Podklasa Polytrichidae - płonniki    203
        Podklasa Bryidae - prątniki (mchy właściwe, mchy liściaste)    205
    Podgromada Anthocerophytina - glewiki     213
  
  13. ROŚLINY TELOMOWE: WIDŁAKI, PSYLOTY, SKRZYPY    221
  
    Podgromada Lycophytina - widłakowe     221
      Klasa Lycopsida - widłaki jednakozarodnikowe    222
        Rząd Asteroxylales - prawidiakowce     223
        Rząd Lycopodiales - widłakowce     223
        Rząd Protolepidodendrales - pralepidodendronowce    227
      Klasa Isoetopsida - widłaki różnozarodnikowe    229
        Rząd Lepidophytales - Iepidotity     230
        Rząd Pleuromeiales - pleuromejowce     234
        Rząd Isoetafes - poryblinowce     236
        Rząd Lepidocarpales - widłaki nasienne    237
      Klasa Selaginellopsida - widliczki     239
    Podgromada Psilotophytina - psylotowe    245
    Podgromada Sphenophytina - skrzypowe    248
        Rząd Hyeniales - praskrzypowce    250
        Rząd Sphenophyllales - klinolisty    253
        Rząd Equisetales - skrzypowce     254
  
  14. ROŚLINY TELOMOWE: KLADOKSYLONY I PAPROCIE    262
  
    Podgromada Cladoxylophytina - kladoksylony    262
    Podgromada Pterophytina - paprociowe     265
      Podklasa Coenopterididae - staropaprocie     267
      Podklasa Ophioglossidae - nasięźrzałowe    269
      Podklasa Marattiidae - strzelichowe     271
      Podklasa Osmundidae - długoszowe     275
      Podklasa Filicidae - paprocie cienkozarodniowe    277
      Podklasa Marsileidae - marsyliowe     288
      Podklasa Salviniidae - salwiniowe     291
  
  15. ROŚLINY TELOMOWE: NAGOZALĄŻKOWE I ICH BEZPOŚREDNI PRZODKOWIE - PRANAGOZALĄŻKOWE     297
  
    Podgromada Aneurophytophytina (= Progymnospermophytina) - peanagozalążkowe (aneurofitonowe)     298
      Rząd Aneurophytales - aneurofitonowce     298
      Rząd Archaeopteridales - archeopterydowce     301
  Rośliny nagozalążkowe     303
    Podgromada Cycadophytina - nagozalążkowe wielkolistne    304
      Klasa Lyginopteropsida (= Pteridospermopsida) - paprocie nasienne     304
        Rząd Lyginopteridales - kalymatotekowce     305
        Rząd Caytoniales - kajtoniowce     313
        Rząd Glssopteridales - glosopterydowce     315
      Klasa Cycadopsida - sagowce     317
      Klasa Cycadeoidopsida (=Bennettitopsida) - benetyty    322
      Klasa Gnetopsida - gniotowe     325
        Rząd Ephedrales - przęślowce     326
        Rząd Welwitschiales - welwiczjowce    328
        Rząd Gnetales - giotowce     329
    Podgromada Pinophytina (= Coniferophytina) - nagozalążkowe drobnolistne    330
      Klasa Ginkgopsida - miłorzębowe     331
      Klasa Cordaitopsida - kordaity     335
      Klasa Pinopida (= Coniferopsida) - szpilkowe     340
  
  16. ROŚLINY TELOMOWE: OKRYTOZALĄŻKOWE- DWULIŚCIENNE    354
  
    Podgromada Magnoliophylina (Angiospermae) - okrytozalążkowe    354
      Klasa Magnoliopsida (=Dicotyledones) - dwuliścienne    359
        Podklasa Magnoliidae - magnoliowe     360
        Podklasa Ranunculiidae - jaskrowe     366
        Podklasa Caryophyllidae - goździkowe    370
        Podklasa Dilleniidae - ukęślowe    377
        Podklasa Rosidae - różowe     389
        Podklasa Lamiidae - jasnotowe     403
        Podklasa Asteridae - astrowe     410
        Podklasa Hamamelididae - oczarowe     415
  
  17. ROŚLINY TELOMOWE: OKRYTOZALĄŻKOWE - JEDNOLIŚCIENNE    426
  
    Klasa Liliopsida (= Mon ocotyledones) -jednoliścienne    426
      Podklasa Alismatidae - żabieńcowe     427
      Podklasa Liliidae - liliowe     430
      Podklasa Arecidae - arekowe     448
  Pochodzenie okrytozalążkowych, przyczyny ich sukcesu w opanowywaniu naszej planety oraz tendencje ewolucyjne w ich obrębie     458
  
  18. GRZYBY: CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PODZIAŁ, GROMADA ŚLUZOROŚLI    463
  
    Podkrólestwo Mycobianta - grzyby     463
      Gromada Myxomycota - śluzorośla     469
        Podklasa Protostelidae - protosteliowe     470
        Podklasa Dictyostelidae - dikcjosteliowe    471
        Podklasa Myxomycetidae - śluzowce właściwe    472
      Gromada Acrasiomycota - akrazje     475
      Gromada Plasmodiophoromycota - plazmodiafory    477
      Gromada Labyrinthulomycota - labiryntulorośla     479
  
  19. GRZYBY WYTWARZAJĄCE STADIA PŁYWKOWE ORAZ SPRZĘŻNIAKI    480
  
    Gromada Oomycota - grzyby lęgniowe     481
    Gromada Hyphochytridiomycota (Hyphochytriomycota) - skoczki akrokontyczne    486
    Gromada Eumycota - grzyby właściwe     487
      Podgromada Chytridiomycotina - skoczkowe    490
      Podgromada Zygomycotina - sprzężniowe    497
        Klasa Zygomycetes - sprzężniaki    498
        Klasa Trichomycetes - włosowe     502
  
  20. GRZYBY WŁAŚCIWE: GRZYBY WYŻSZE, WORKOWCE     504
  
    Podgromada Ascomycotina - workowce     504
      Klasa Endomycetes - drożdżaki     512
      Klasa Taphrinomycetes - szpetczaki (zewnętrzniaki workowe)    518
      Klasa Laboulbeniomycetes - owadorośla     521
      Klasa Ascomycetes - workowce właściwe    523
        Podklasa Plectomycetidae - bezładniaki    526
        Podklasa Pyrenomycetidae - jądrzaki     528
        Podklasa Discomycetidae - miseczniaki    535
        Podklasa Loculoascomycetidae - komoroworkowce (workowce askostromatyczne)    542
  
  21. GRZYBY WŁAŚCIWE: GRZYBY WYŻSZE, PODSTAWCZAKI    548
  
    Podgromada Basidiomycotina - podstawczaki     548
      Klasa Pucciniomycetes (= Uredomycetes) - rdze     559
      Klasa Ustomycetes - głownie (głowniaki, przedgrzybniowe)     564
      Klasa Septomycetes - czerwcagrzybowe (przegrodopodstawkowe)    566
      Klasa Geltmycetes - galaretniaki     570
      Klasa Homobasidiomycetes - podstawczaki pojedynczopodstawkowe    573
  
  22. SKRAJNA SPECJALIZACJA GRZYBÓW I JEJ WYNIKI: GRZYBY NIEDOSKONAŁE I POROSTY     587
  
    Podgromada Deuteromycotina - grzyby niedoskonałe    587
    Gromada Lichenes - porosty     592
  
  ZAKOŃCZENIE     600
  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA     604
  SŁOWNICZEK POLSKICH NAZW GRUP ROŚLINNYCH NIE MAJĄCYCH OBECNIE FORMALNEGO STATUSU TAKSONOMICZNEGO     607
  SKOROWIDZ SYSTEMATYCZNYCH NAZW ŁACIŃSKICH     609
  SKOROWIDZ NAZW POLSKICH     625
  SKOROWIDZ RZECZOWY     634
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia