Historia botaniki farmaceutycznej

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

119,25  159,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

119,25159,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Historia botaniki farmaceutycznej
to nigdy wcześniej nieopowiedziana historia najstarszej gałęzi wiedzy o leku.
• Nasycona tysiącami szczegółów, w tym nazwami rzadkich dawnych roślin leczniczych odnalezionych i zidentyfikowanych w wiekowych źródłach.
• Zawiera setki cytatów ze starych dzieł naukowych, w tym łacińskich, po raz pierwszy wykorzystanych w historiografii farmacji i botaniki.
• Powołuje się na blisko półtora tysiąca źródeł z podaniem stron.
• Sięga do pokrewnych dziedzin: aptekarstwa, receptury, chemii, chirurgii, przemysłu, terapii, odsłaniając przed czytelnikiem te ich kompetencje, które wychodziły od znajomości samych roślin albo które od botaniki domagały się rozstrzygnięć i wskazówek do swego dalszego rozwoju.
Opisuje błędy i niespełnione nadzieje dawnej terapii, farmakologii, taksonomii…
Magistranci, doktoranci i młodzi naukowcy poznają z tej książki korzenie problemów naukowych współczesnej farmacji i botaniki oraz bibliografię odkryć.
Każdy rozdział zamyka podsumowanie głównych myśli, teorii i wyzwań naukowych, ułatwiające studiowanie tematu.


Rośliny były przez setki lat niemal jedynym źródłem substancji leczniczych, książka ta opowiada więc sporą część dziejów całej naukowej farmacji.


Przedstawiono po raz pierwszy w piśmiennictwie polskim m.in.:
• farmakognostyczne i chemotaksonomiczne spostrzeżenia Linneusza,
• zdobycze XVIII-wiecznej chemii farmaceutycznej,
• rolę toksykologii w powstaniu koncepcji drobnoustrojowej etiologii chorób,
• narodziny mikroskopii dla histologii, histochemii i patologii roślin,
• botaniczne początki mikrobiologii lekarskiej,
• materiały i antyseptyki naturalne w dawnej chirurgii,
• wiekowe korzenie farmacji galenowej, badającej zależność składu leku roślinnego od warunków rozwoju roślin i technologii ich przerobu.


Liczba stron588
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21860-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Skróty XI
  Oznaczenia XII
  Powołania w tekście XII
  Notacja nazw taksonomicznych XIII
  Przedmowa XV
  Dla kogo jest ta książka? XV
  Botanika jako dziedzina farmacji XVI
  Hipotezy i zakres opracowania XVII
  Historia materii medycznej, botaniki farmaceutycznej i farmakognozji w opracowaniach XVIII
  Polecane bibliografie XXIV
  Metodyka XXIV
  Ważne zastrzeżenie XXVIII
  Podziękowania XXVIII
  1. Wprowadzenie 1
  2. Roślina lecznicza, materia medyczna ipokrewnepojęciapodstawowe 5
  Podsumowanie rozdziałów 1–2 10
  3. Tożsamość biologiczna surowców uważanych za roślinne 11
    3.1. Problem tożsamości grzybów 13
    3.2. Surowce związane z owadami 15
    3.3. Lecznicze organizmy morskie uważane za rośliny 16
    3.4. Surowce zwierzęce i zwierzęta lecznicze 17
    3.5. Surowce „roślinne” powstałe przy udziale owadów 18
  Podsumowanie rozdziału 3 21
  4. Bogactwo dawnej materii medycznej 23
    4.1. Dogłębne badanie przyrody 23
    4.2. Poznawanie materii medycznej odległych krajów i kultur 27
    4.3. Etymologia i leksykografia medyczno-farmaceutyczna oraz historia naturalna 33
  Podsumowanie rozdziału 4 36
  5. Zainteresowania naukowe farmacji 37
  6. Początki farmakognozji surowców roślinnych 39
    6.1. Materia medyczna w teorii sygnatur 41
    6.2. Krytyka sygnaturyzmu 43
    6.3. Chemiczne metody badania materii medycznej 50
      6.3.1. Analiza chemiczna i metoda rozpuszczalnościowa 50
      6.3.2. Metoda sensualna, czyli organoleptyczna 64
      6.3.3. Indykatory naturalne 68
    6.4. Badania fizjologiczne i kliniczne 71
      6.4.1. Ocena danych literaturowych 71
      6.4.2. Eksperymenty fizjologiczne 72
      6.4.3. Historia medyczna, testy kliniczne 76
    6.5. Ewolucja metod badawczych w XVIII i na początku XIX w 77
  Podsumowanie rozdziału 6 79
  7. Kierunki rozwoju farmakognozji 81
    7.1. Wykrywanie fałszerstw surowców leczniczych 81
    7.2. Izolacja czystych metabolitów z surowców roślinnych 83
    7.3. Rozwój chemii surowców i farmakologii substancji roślinnych 94
    7.4. Rozwój anatomii roślin 102
    7.5. Początki mikroskopowej botaniki farmaceutycznej 126
    7.6. Początki mikrohistochemii roślin i krystalografii farmaceutycznej 131
    7.7. Poszukiwania zamienników i namiastek 141
    7.8. Odpowiedniki roślin leczniczych we florach egzotycznych 151
    7.9. Materia medyczna i farmakognozja jako dziedziny nauki 153
    7.10. Ikonografia farmakognostyczna 154
  Podsumowanie rozdziału 7 155
  8. Botanika linneuszowska wfarmacji 157
    8.1. Rozprzestrzenianie się nomenklatury i diagnoz Linneusza w farmacji 158
    8.2. Opór tradycji i błędy 167
    8.3. Identyfikacja gatunkowa a losy surowców leczniczych 170
    8.4. Materia medica Linneusza i jej kontynuatorzy 172
    8.5. Wspólny rozwój taksonomii i farmakognozji 180
    8.6. Corollaria, system naturalny oraz ich przełomowy wpływ na farmakognozję. Anatomia surowca roślinnego a taksonomia 193
    8.7. Krytyka i rozwój chemotaksonomii 206
  Podsumowanie rozdziału 8 214
  9. Standaryzacja morfologiczna surowca 217
    9.1. Wprowadzanie terminologii botanicznej do farmacji 217
    9.2. Terminy botaniczne jako nazwy konkretnych surowców 221
    9.3. Autoryzowanie terminów morfologicznych i nazw surowców 222
  Podsumowanie rozdziału 9 223
  10. Standaryzacja taksonomiczna surowca 225
    10.1. Protologi gatunków oparte na surowcach leczniczych 228
    10.2. Trudności w badaniu surowców leczniczych i określaniu ich gatunków 231
    10.3. Redukcjonizm w taksonomii gatunków macierzystych 239
    10.4. Farmakognozja bez taksonomii 241
    10.5. Długo nierozpoznawane gatunki macierzyste 243
    10.6. Standaryzacja taksonomiczna surowca leczniczego w wieku XX 246
  Podsumowanie rozdziału 10 247
  11. Standaryzacja nomenklatoryczna wfarmacji 249
    11.1. Nadmiar nazw roślin lub surowców 249
    11.2. Upraszczanie i normalizacja nomenklatury 250
    11.3. Nazwy tajemne surowców i preparatów 253
    11.4. Nazwy egzotyczne lub fantazyjne i ich latynizacja 255
    11.5. Eponimy i hagionimy 258
    11.6. Homonimy 259
    11.7. Psucie nomenklatury materii medycznej 262
  Podsumowanie rozdziału 11 266
  12. Gatunki rzadkie wliteraturze 267
    12.1. Rzadko wspominane gatunki i surowce lecznicze 269
    12.2. Rzadko wspominane zamienniki (rośliny równorzędne leczniczo) 274
    12.3. Powrót do zarzuconych surowców leczniczych 277
  Podsumowanie rozdziału 12 278
  13. Towaroznawstwo surowców leczniczychihandel 279
    13.1. Trasy dowozu i handel hurtowy 281
    13.2. Farmacja a drogistyka 283
  Podsumowanie rozdziału 13 285
  14. Taksonomia przeciw hiperklasyfikacji surowców 287
    14.1. Nauka o korze chinowej – chinologia 287
    14.2. Inne hiperklasyfikacje 298
  Podsumowanie rozdziału 14 301
  15. Kolekcje ikatalogi materii medycznej 303
    15.1. Kolekcje i ich przeznaczenie 303
    15.2. Pozataksonomiczne typowanie materii medycznej 306
    15.3. Interpretacja taks, dozariuszy i ofert handlowych 308
  Podsumowanie rozdziału 15 309
  16. Poszerzanie irozpowszechnianie wiedzyfarmaceutycznej 311
    16.1. Poszukiwania nowych danych i katalogowanie wiedzy 311
    16.2. Materia medyczna w źródłach florystycznych 316
    16.3. Powielenia i plagiaty 318
    16.4. Dyspensatoria powszechne i farmakopee powszechne 320
    16.5. Przedruki farmakopei 322
    16.6. Dzieła farmaceutyczne dwu- i wielojęzyczne 323
  Podsumowanie rozdziału 16 324
  17. Postęp badań materii medycznej po1870r. 325
  Podsumowanie rozdziału 17 334
  18. Polskie odkrycia ibadania roślin leczniczych 335
  Podsumowanie rozdziału 18 339
  19. Obraz farmacji ileku przez pryzmat materii medycznej 341
    19.1. Typologia źródeł 342
    19.2. Spojrzenie ilościowe 346
    19.3. Spojrzenie terapeutyczne 347
    19.4. Chronologia 348
    19.5. Przemysłowe zainteresowania farmacji 351
  Podsumowanie rozdziału 19 355
  20. Klasyfikacje isystemy materii medycznej 357
    20.1. Graficzne początki klasyfikacji materii medycznej i taksonomii roślin 357
    20.2. Klasyfikacje wydzielin roślinnych 366
    20.3. Pozataksonomiczne systemy materii medycznej 369
    20.4. Zestawy surowców i preparatów do receptury 381
    20.5. Skład i ewolucja zestawów 383
  Podsumowanie rozdziału 20 387
  21. Wyodrębnianie się dziedzin wiedzy omaterii roślinnej 389
    21.1. Materia pokarmowa 390
      21.1.1. Surowce spożywcze w terapii 391
      21.1.2. Kierunek encyklopedyczny 394
      21.1.3. Nazwy farmaceutyczne produktów spożywczych 395
    21.2. Toksykologia roślin i jej odległe skutki dla wiedzy o leku. Materia toksykologiczna 395
      21.2.1. Poszukiwanie nowych danych 397
      21.2.2. Siedlisko a właściwości roślin 403
      21.2.3. Poszukiwania reguł i zależności 404
      21.2.4. Trujące rośliny jako leki. Systemy trucizn 406
      21.2.5. Rozwój wiedzy o niestałości składu roślin leczniczych 418
      21.2.6. Kolejne źródła zmienności składu leku roślinnego 428
    21.3. Początki mikrobiologii i fitopatologii 430
      21.3.1. Poznawanie grzyb—w mikroskopijnych i grzybowych chorób roślin 430
      21.3.2. Odkrycie bakterii i drożdży w XVII w. 437
      21.3.3. Mikroorganizmy a pojęcie choroby 439
      21.3.4. Grzyby chorobotwórcze i „medycyna roślinna” I poł. XIX w. 442
      21.3.5. Teoria jadów i wyziewów. Botaniczne wyniki poszukiwań czynników chorobotwórczych 446
    21.4. Materia chirurgiczna 451
      21.4.1. Naturalne surowce chirurgiczne i sporządzane z nich materiały 452
      21.4.2. Nowe surowce i materiały w systemie antyseptycznym Listera i później 461
      21.4.3. Roślinne materiały elastyczne, pęczniejące i klejące 471
    21.5. Środki stosowane zewnętrznie 476
    21.6. Materia kosmetyczna 477
    21.7. Materia weterynaryjna 482
  Podsumowanie rozdziału 21 483
  22. Zagadnienia apteczne irecepturowe związane zroślinną materią medyczną 487
    22.1. Trwałość surowców i preparatów w praktyce aptecznej 487
      22.1.1. Aromaty i surowce o mocnym smaku 488
      22.1.2. Inne surowce i przetwory roślinne. Reguły zbioru i suszenia 491
      22.1.3. Preparaty i leki złożone 494
    22.2. Preparaty galenowe 496
      22.2.1. Przetwory galenowe w ścisłym znaczeniu 496
      22.2.2. Stosowanie nieprzetworzonych roślin leczniczych 499
  Podsumowanie rozdziału 22 500
  23. Nazwa i jej wartość definiująca w naukach farmaceutycznych 503
    23.1. Zrywanie z łaciną 504
    23.2. Zrywanie z tradycją 506
    23.3. Zrywanie z nomenklaturą naukową 507
  Podsumowanie rozdziału 23 509
  Bibliografia 511
  Uzupełnienia 565
  Indeks łacińskich nazw taksonomicznych 567
  Indeks rzeczowy 589
  Indeks osób 611
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia