Medycyna ratunkowa i katastrof

Medycyna ratunkowa i katastrof

Podręcznik dla studentów uczelni medycznych

4 oceny

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 64,50 zł  


64,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to pierwszy polski podręcznik akademicki z dziedziny medycyny ratunkowej i katastrof. Autorzy uwzględniają w nim specyfikę warunków polskich, ale odwołują się również do doświadczeń innych państw, szczególnie amerykańskich. Podręcznik zawiera podstawy medycyny ratunkowej i medycyny katastrof wykładane na uczelniach medycznych. Czytelnicy znajdą w nim zarówno wiadomości teoretyczne, jak i wskazówki dotyczące czynności praktycznych z zakresu postępowania w sytuacjach wystąpienia nagłych wypadków lub zdarzeń masowych. podane na poziomie i w zakresie wymagań egzaminacyjnych.Podręcznik jest adresowany do studentów wszystkich kierunków uczelni medycznych, na których jest wykładany ten przedmiot. Będzie przydatny również dla osób już pracujących w służbach ratownictwa medycznego


Rok wydania2008
Liczba stron458
KategoriaMedycyna ratunkowa
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2003-137-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     1
  1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – Ryszard Gajdosz     5
   1.1. Nagłe zatrzymanie krążenia – istota problemu     5
   1.2. Definicje śmierci klinicznej i śmierci biologicznej     7
   1.3. Patofizjologia zatrzymania krążenia     9
   1.3.1. Patofizjologia zatrzymania krążenia w odniesieniu do układu krążenia     9
   1.3.2. Patofizjologia zatrzymania krążenia w odniesieniu do układu oddechowego     13
   1.3.3. Patofizjologia zatrzymania krążenia w odniesieniu do ośrodkowego układu nerwowego     14
   1.4. Epidemiologia zatrzymania krążenia     15
   1.5. Rozpoznanie kliniczne zatrzymania krążenia     17
   1.6. Podstawowe i zaawansowane postępowanie resuscytacyjne u dorosłych i dzieci. ABC resuscytacji     18
   1.6.1. I etap postępowania resuscytacyjnego     18
   1.6.2. II etap postępowania resuscytacyjnego     24
   1.6.3. III etap postępowania resuscytacyjnego     35
   1.6.4. Specyfika resuscytacji u dzieci     35
   1.7. Błędy w postępowaniu resuscytacyjnym     40
   1.8. Etyka postępowania resuscytacyjnego i jego zaniechania     41
   1.8.1. Zaniechanie resuscytacji     42
   1.8.2. Zaprzestanie resuscytacji     42
  2. Ciężkie mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała – Leszek Brongel     45
   2.1. Patofizjologia obrażeń wielonarządowych     45
   2.2. Epidemiologia ciężkich obrażeń ciała     54
   2.3. Priorytety postępowania ratunkowego     56
   2.3.1. Pojęcie złotej godziny     56
   2.3.2. Postępowanie przedszpitalne     57
   2.4. Postępowanie we wstępnej fazie leczenia na oddziale ratunkowym     60
   2.4.1. Ocena okoliczności urazu     60
   2.4.2. Wywiad i wstępna ocena stanu poszkodowanego     61
   2.5. ABC resuscytacji okołourazowej     63
   2.5.1. Damage control     67
   2.5.2. Algorytmy postępowania w stanach zagrożenia życia     69
   2.6. Dalsze leczenie szpitalne     77
   2.7. Badania obrazowe, inwazyjne i laboratoryjne     83
  3. Postępowanie ratunkowe w zagrożeniach środowiskowych – Andrzej Zawadzki, Robert Jureczko     90
   3.1. Uraz termiczny     90
   3.1.1. Hipotermia     90
   3.1.2. Odmrożenie     96
   3.1.3. Hipertermia     99
   3.1.4. Oparzenia     102
   3.2. Utonięcie     105
   3.3. Choroba kesonowa i tętnicze zatory gazowe     110
   3.4. Porażenie elektryczne     112
   3.4.1. Porażenie prądem elektrycznym     112
   3.4.2. Porażenie piorunem     116
   3.5. Choroba wysokościowa     120
   3.5.1. Ostre niedotlenienie wysokościowe     121
   3.5.2. Ostra choroba wysokogórska     123
   3.6. Skażenia chemiczne     125
   3.7. Zagrożenia radiologiczne     132
   3.7.1. Choroba popromienna     134
  4. Stany zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego     138
   4.1. Stany zagrożenia życia pochodzenia sercowego – Wojciech Gaszyński     138
   4.1.1. Ostry ból w klatce piersiowej     138
   4.1.2. Ostry zespół wieńcowy     139
   4.1.3. Zaburzenia rytmu serca     149
   4.1.4. Obrzęk płuc     155
   4.2. Stany zagrożenia życia pochodzenia oddechowego – Wojciech Gaszyński     159
   4.2.1. Niewydolność oddechowa     159
   4.2.2. Niedrożność górnych dróg oddechowych     161
   4.2.3. Stan astmatyczny     162
   4.2.4. Zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc     163
   4.2.5. Krwawienie z dróg oddechowych     164
   4.3. Nagłe zagrożenia życia w chorobach przewodu pokarmowego i wątroby – Krystyn Sosada, Wojciech Żurawiński, Joanna Makarska     165
   4.3.1. Ostre krwawienie z przewodu pokarmowego     165
   4.3.2. Niedrożność jelit     170
   4.3.3. Ostre niedokrwienie jelit     172
   4.3.4. Choroba Leśniowskiego-Crohna     173
   4.3.5. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego     174
   4.3.6. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego     176
   4.3.7. Zapalenie uchyłków jelita grubego     177
   4.3.8. Ostre zapalenie trzustki     178
   4.3.9. Ostre choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych     180
   4.3.10. Ostra niewydolność wątroby     184
   4.4. Zakażenie – Ewa Mayzner-Zawadzka     186
   4.4.1. Zakażenie miejscowe skóry i tkanki podskórnej     187
   4.4.2. Zakażenie uogólnione     187
   4.5. Stany zagrożenia życia pochodzenia metabolicznego – wewnątrzwydzielniczego – Ewa Mayzner-Zawadzka     191
   4.5.1. Hipoglikemia     191
   4.5.2. Kwasica cukrzycowa ketonowa     192
   4.5.3. Hiperosmolalna nieketonowa śpiączka cukrzycowa wywołana hiperglikemią     194
   4.5.4. Przełom tyreotoksyczny     195
   4.5.5. Śpiączka hipotyreotyczna     197
   4.5.6. Niewydolność nadnerczy – przełom nadnerczowy     198
   4.6. Ostre zaburzenia neurologiczne – Ewa Mayzner-Zawadzka     199
   4.6.1. Stany upośledzenia świadomości     200
   4.6.2. Bóle głowy     201
   4.6.3. Migrenowe bóle głowy     201
   4.6.4. Udar mózgu niedokrwienny     202
   4.6.5. Udar mózgu krwotoczny     203
   4.6.6. Padaczka     204
   4.7. Anafilaksja i reakcje anafilaktoidalne – Dariusz Kosson     206
   4.8. Nagłe zagrożenia w hematologii – Dariusz Kosson     210
   4.8.1. Niedokrwistości     210
   4.8.2. Zaburzenia krzepnięcia krwi     214
   4.9. Stany nagłe w ginekologii i położnictwie – Dariusz Kosson     220
   4.9.1. Ostry ból w dole brzucha     220
   4.9.2. Ostre choroby ginekologiczne     220
   4.9.3. Ciąża pozamaciczna     221
   4.9.4. Ból brzucha u ciężarnej     222
   4.9.5. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego w ciąży     222
   4.9.6. Krwawienie i krwotok u ciężarnej     223
   4.9.7. Łożysko przodujące     224
   4.9.8. Pęknięcie macicy w ciąży     224
   4.9.9. Nadciśnienie w ciąży     225
   4.9.10. Poród nagły     226
   4.9.11. Wypadnięcie pępowiny     227
   4.9.12. Zespół żyły głównej dolnej     228
   4.9.13. Resuscytacja ciężarnej i wydobycie dziecka przez cesarskie cięcie     228
   4.9.14. Przestępstwa na tle seksualnym     229
   4.10. Ostre stany w psychiatrii – Dariusz Kosson     229
   4.10.1. Pobudzenie psychoruchowe i agresja     229
   4.10.2. Stany zagrażające samobójstwem     231
   4.10.3. Złośliwy zespół poneuroleptyczny     232
   4.10.4. Ostra śmiertelna katatonia     233
  5. Postępowanie ratunkowe w stanach zagrożenia życia u dzieci – Jerzy Osemlak     235
   5.1. Specyfika postępowania z dzieckiem chorym     235
   5.1.1. Badanie wstępne     236
   5.1.2. Ocena stanu chorego i leczenie w SOR     238
   5.2. Ostre wysypki i stany zakaźne     246
   5.2.1. Ostre bakteryjne choroby zakaźne     247
   5.2.2. Ostre wirusowe choroby zakaźne     251
   5.3. Zespoły drgawkowe     255
   5.3.1. Padaczka     256
   5.3.2. Niepadaczkowe napady drgawkowe     258
   5.3.3. Drgawki u noworodków     260
   5.3.4. Postępowanie ratunkowe przedszpitalne     262
   5.3.5. Rozpoznanie i leczenie szpitalne     264
   5.4. Ostre zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych     266
  6. Postępowanie ratunkowe w ostrych zatruciach – Cezary Pakulski     272
   6.1. Ogólne zasady postępowania w zatruciach     272
   6.1.1. Epidemiologia zatruć     272
   6.1.2. Zasady postępowania z pacjentem zatrutym     273
   6.1.3. Dekontaminacja i eliminacja trucizn     275
   6.2. Podstawy rozpoznawania zatruć     278
   6.2.1. Poszukiwanie objawów zatrucia     280
   6.2.2. Badania diagnostyczne     280
   6.3. Zatrucia lekami i substancjami chemicznymi     283
   6.3.1. Paracetamol (acetaminofen)     283
   6.3.2. Salicylany     285
   6.3.3. Opioidy i substancje euforyzujące     286
   6.3.4. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne     286
   6.4. Zatrucia alkoholami i glikolami     287
   6.4.1. Toksykologia     288
   6.4.2. Rozpoznanie     289
   6.4.3. Leczenie     290
   6.5. Zatrucia gazami i dymami     291
   6.5.1. Toksykologia     291
   6.5.2. Leczenie     293
   6.5.3. Zatrucie tlenkiem węgla     293
   6.6. Zatrucia metalami     296
   6.6.1. Żelazo     297
   6.6.2. Lit     299
   6.6.3. Arsen     300
   6.7. Organizacja leczenia zatruć     301
  7. Techniki leczenia w klinicznym postępowaniu ratunkowym – Ewa Raniszewska, Andrzej Basiński     304
   7.1. Techniki leczenia ostrej niewydolności oddechowej     304
   7.1.1. Przywrócenie i utrzymanie drożności dróg oddechowych     305
   7.1.2. Natlenianie i efektywna wentylacja     311
   7.1.3. Wspomaganie i kontrola oddychania     312
   7.1.4. Rozpoznanie i leczenie odmy opłucnowej i krwiaka opłucnej     315
   7.2. Interpretacja badań dodatkowych w stanach krytycznych     317
   7.2.1. Równowaga kwasowo-zasadowa     317
   7.2.2. Badania gazometryczne     318
   7.2.3. Równowaga wodno-elektrolitowa     320
   7.2.4. Analityka celowana stanów krytycznych     322
   7.2.5. Badania obrazowe     323
   7.2.6. Monitorowanie     326
   7.3. Techniki leczenia ratunkowego nerek     329
   7.3.1. Badania czynności wydalniczej nerek     329
   7.3.2. Leczenie nerkozastępcze     333
   7.4. Techniki leczenia ostrej niewydolności krążenia     335
   7.4.1. Dostęp do naczyń żylnych i tętniczych     336
   7.4.2. Defibrylacja i kardiowersja elektryczna     342
   7.4.3. Nakłucie osierdzia     344
   7.4.4. Czasowa stymulacja serca – wprowadzenie elektrody     345
   7.5. Techniki leczenia ratunkowego ostrych chorób ośrodkowego układu nerwowego     346
   7.5.1. Wentrykulostomia do monitorowania ciśnienia śródczaszkowego     348
  8. Zasady organizacji struktur medycyny ratunkowej – Jerzy Karski, Adam Nogalski     349
   8.1. Rola i zadanie medycyny ratunkowej w systemie bezpieczeństwa państwa i ochrony zdrowia ludności     349
   8.2. Podmioty organizacyjne w strukturach ratownictwa medycznego – łańcuch przeżycia     354
   8.3. Struktura i funkcja jednostek przedszpitalnych ratownictwa medycznego     357
   8.4. Zasady funkcjonowania i organizacji transportu krytycznie chorego     359
   8.5. Struktura i funkcja szpitalnych oddziałów ratunkowych     360
   8.6. Łączność ratunkowa     363
   8.7. Uwarunkowania prawne ratowania zdrowia i życia w stanach zagrożeń     365
  9. Pomoc medyczna w zdarzeniach masowych i katastrofach – Krystyn Sosada, Wojciech Żurawiński, Arkadiusz Niczyporuk     369
   9.1. Definicje i rodzaje zdarzeń masowych i katastrof     369
   9.2. Organizacja działań ratowniczych     371
   9.3. Dekontaminacja poszkodowanych     373
   9.4. Segregacja medyczna     374
   9.5. Zasady opracowania i funkcjonowania planów reagowania kryzysowego     376
   9.6. Współpraca międzynarodowa w zdarzeniach masowych i katastrofach     377
   9.7. Bioterroryzm     378
   9.7.1. Historia bioterroryzmu – Andrzej Zawadzki     383
  10. Specyfika medycyny ratunkowej – wybrane aspekty szczególne – Juliusz Jakubaszko     389
   10.1. Misja     389
   10.2. Etyka     393
   10.3. Stres     394
   10.4. Promocja zdrowia     397
  Zadania testowe dla studentów wydziałów lekarskich i wydziału nauki o zdrowiu     401
  Zapisy EKG do pytań testowych     437
  Rozwiązania zadań testowych     440
  Skorowidz     443
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia