Medycyna ratunkowa

Pełna lista książek

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Jest to pierwszy polski podręcznik akademicki z dziedziny medycyny ratunkowej i katastrof. Autorzy uwzględniają w nim specyfikę warunków polskich, ale odwołują się również do doświadczeń innych państw, szczególnie amerykańskich.... więcej
Policja to umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z jej podstawowych zadań jest wykrywanie przestępstw oraz ściganie ich sprawców.... więcej
Przedmiotem książki jest przeciwdziałanie zdarzeniom radiacyjnym oraz likwidacja ich skutków, które obejmują trzy aspekty biomedyczne: postępowanie ratunkowe na miejscu zdarzenia i transport ofiar do zakładów leczniczych, szacowanie... więcej

Wczesne leczenie oparzeń

 
Redakcja: Jerzy Strużyna

Formaty plików: ibuk

Książka jest pierwszym w polskim piśmiennictwie całościowym opracowaniem dotyczącym leczenia oparzeń. Uwzględniono w niej postępowanie terapeutyczne we wczesnym okresie oparzenia, zarówno w miejscu zdarzenia, jak i później - w... więcej
Autorka przedstawia różne techniki wykonywania opatrunków i bandażowania poszczególnych części ciała człowieka. Zasadniczą częścią publikacji jest bogaty materiał ilustracyjny. Ryciny szczegółowo obrazują kolejne etapy... więcej
Książka jest zaakceptowana i zalecana przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Jest to jedyna na polskim rynku wydawniczym publikacja adresowana do lekarzy i służb medycznych, w której wyczerpująco omówiono zasady postępowania w przypadku... więcej

Medycyna wypadków w transporcie

 
Redakcja: Krzysztof Klukowski

Formaty plików: ibuk

Przedmiotem książki jest szczegółowa analiza wypadków i katastrof komunikacyjnych w transporcie lądowym, morskim i lotniczym, zależnym od tzw. czynnika ludzkiego oraz niekorzystnych czynników środowiska naturalnego. Omówiono m.in.:... więcej
Przedmiotem książki jest organizacja pomocy i postępowanie medyczne w przypadkach awarii z uwolnieniem toksycznych substancji chemicznych w zakładach przemysłowych i magazynach, podczas transportu, a także w wyniku akcji terrorystycznych, w... więcej
Samouczek ten jest pierwszą tego typu polską publikacją, skierowaną do studentów kierunku ratownictwo medyczne, uczniów policealnych szkół ratownictwa medycznego oraz praktyków, czyli personelu służb ratowniczych. Jest skierowany do... więcej
Drugie, uaktualnione wydanie podręcznika uzupełniono najistotniejszymi zmianami Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2010. W książce przedstawiono zasady postępowania ratunkowego w stanach zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego,... więcej

Oparzenia w katastrofach i masowych zdarzeniach

 
Redakcja: Jerzy Strużyna

Formaty plików: ibuk

Przedmiotem książki są zasady postępowania w przypadku wystąpienia masowych oparzeń. W publikacji szczegółowo omówiono zasady pierwszej pomocy zarówno na miejscu zdarzenia, jak i w czasie transportu chorego do szpitala, a także pomoc... więcej

Najczęstsze choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego

 
Redakcja: Małgorzata Palka, Grzegorz Margas, Mirosław Jarosz

Formaty plików: ibuk

W książce omówiono najistotniejsze z punktu widzenia lekarza praktyka zagadnienia związane z epidemiologią, diagnostyką i leczeniem schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego występujących u osób dorosłych: dyspepsji, choroby... więcej

Psychiatria w praktyce ratownika medycznego

Formaty plików: multiformat ( epub mobi ), ibuk

W medycynie ratunkowej na całym świecie personel posługuje się algorytmami i gotowymi standardami. Prezentowana publikacja składa się z algorytmów postępowania i wytycznych obowiązujących w polskim systemie ratownictwa medycznego. W... więcej

Ostry brzuch. Podręcznik dla lekarzy i studentów

 
Redakcja: Jan Kulig, Wojciech Nowak

Formaty plików: ibuk

W książce przedstawiono problemy związane z ostrymi schorzeniami jamy brzusznej i przewodu pokarmowego oraz współczesne zasady diagnostyki i postępowania. Uwzględniono również aktualnie stosowane metody diagnostyczne, zastosowanie... więcej
Pierwsza pomoc - minimum wiadomości i dobrej woli ze strony przypadkowego ratownika może uratować życie. Dowiedz się co robić w trudnych sytuacjach. więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: