Ostry brzuch. Podręcznik dla lekarzy i studentów

Ostry brzuch. Podręcznik dla lekarzy i studentów

10 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

49,09

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce przedstawiono problemy związane z ostrymi schorzeniami jamy brzusznej i przewodu pokarmowego oraz współczesne zasady diagnostyki i postępowania. Uwzględniono również aktualnie stosowane metody diagnostyczne, zastosowanie chirurgii minimalnie inwazyjnej oraz współczesne metody leczenia operacyjnego i zachowawczego. Jest to książką dla lekarzy w trakcie specjalizacji chirurgicznej i studentów medycyny.


Liczba stron412
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3234-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Autorzy     3
  
  Przedmowa     15
  
  Rozdział 1. Ogólne zasady postępowania z chorymi z objawami ostrego brzuchaWojciech Nowak, Tomasz Kruszyna, Antoni M. Szczepanik     17
  
  1.1. Wstęp     17
  1.2. Ogólne zasady postępowania w razie podejrzenia ostrego brzucha     18
  
  Rozdział 2. Wywiad i badanie fizykalneAntoni M. Szczepanik, Tomasz Kruszyna, Stanisław Kłęk, Jan Kulig     25
  
  2.1. Wstęp     25
  2.2. Wywiad     26
    2.2.1. Aktualne dolegliwości     26
    2.2.2. Choroby współistniejące i przebyte     32
    2.2.3. Przebyte zabiegi operacyjne     33
    2.2.4. Przyjmowane leki i narażenie na substancje toksyczne     34
    2.2.5. Wiek, wywiad rodzinny     34
    2.2.6. Czynności fizjologiczne     35
    2.2.7. Uczulenia     35
  2.3. Badanie fizykalne     36
    2.3.1. Badanie przez oglądanie     36
    2.3.2. Badanie przez opukiwanie     37
    2.3.3. Badanie przez osłuchiwanie     38
    2.3.4. Badanie przez dotyk (obmacywanie, badanie palpacyjne)     38
    2.3.5. Badanie per rectum     41
  
  Rozdział 3. Zespoły objawów w diagnostyce ostrego brzuchaWojciech Nowak, Czesław Osuch, Antoni M. Szczepanik     43
  
  3.1. Wstęp     43
  3.2. Dolegliwości bólowe     44
  3.3. Wybrane zespoły objawów     47
  
  Rozdział 4. Diagnostyka obrazowa u chorych z ostrymi chorobami jamy brzusznejAndrzej Urbanik, Robert Chrzan, Jan Kulig, Aleksander Zając, Stanisław Kłęk     51
  
  4.1. Badanie radiograficzne     51
    4.1.1. Technika badania     52
    4.1.2. Symptomatologia     52
    4.1.3. Perforacja przewodu pokarmowego     52
    4.1.4. Niedrożność jelit     53
    4.1.5. Ciała obce     55
  4.2. Ultrasonografia (USG)     55
    4.2.1. Technika badania     55
    4.2.2. Symptomatologia     56
    4.2.3. Ropnie wewnątrzbrzuszne     58
    4.2.4. Tętniak aorty     59
    4.2.5. Ostre choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych     59
    4.2.6. Ostre zapalenie trzustki (OZT)     61
    4.2.7. Zapalenie wyrostka robaczkowego     62
    4.2.8. Ostre stany narządu rodnego u kobiet     62
    4.2.9. Niedrożność jelit     63
    4.2.10. Kolka nerkowa     64
  4.3. Tomografia komputerowa (TK)     64
    4.3.1. Niedrożność jelit     65
    4.3.2. Perforacja przewodu pokarmowego     67
    4.3.3. Ostre niedokrwienie przewodu pokarmowego     68
    4.3.4. Krwawienie z przewodu pokarmowego     68
    4.3.5. Ropień w jamie brzusznej     69
    4.3.6. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych     70
    4.3.7. Ostre zapalenie trzustki     71
    4.3.8. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego     75
    4.3.9. Zapalenie uchyłków     75
    4.3.10. Kolka nerkowa     76
    4.3.11. Tętniak aorty     77
    4.3.12. Ostre stany narządu rodnego u kobiet     78
  4.4. Badania angiograficzne     78
    4.4.1. Niedokrwienie     79
    4.4.2. Krwawienie z przewodu pokarmowego     79
  4.5. Radiologia interwencyjna     80
    4.5.1. Udrożnianie naczyń     80
    4.5.2. Embolizacja     80
    4.5.3. Opróżnianie przestrzeni płynowych     81
  4.6. Diagnostyka endoskopowa     81
    4.6.1. Krwawienie     83
    4.6.2. Choroby dróg żółciowych     83
    4.6.3. Choroby trzustki     84
    4.6.4. Niedrożność przewodu pokarmowego     84
    4.6.5. Perforacje     85
  4.7. Laparoskopia     85
  
  Rozdział 5. Postępowanie przedoperacyjneJerzy Wordliczek, Tomasz Cieniawa     88
  
  5.1. Wstęp     88
  5.2. Wywiad i badanie fizykalne     89
  5.3. Badania i monitoring     91
  5.4. Wyrównywanie zaburzeń stwierdzanych w okresie przedzabiegowym     92
    5.4.1. Postępowanie przeciwbólowe     92
    5.4.2. Wyrównywanie hipotermii     93
    5.4.3. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej     93
    5.4.4. Płynoterapia     96
    5.4.5. Krwawienie z przewodu pokarmowego     99
    5.4.6. Zaburzenia krzepnięcia     105
    5.4.7. Antybiotykoterapia     108
  5.5. Bezpośrednie przygotowanie do zabiegu operacyjnego     110
  
  Rozdział 6. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowegoWojciech Nowak, Czesław Osuch, Marek Sierżęga     113
  
  6.1. Epidemiologia     113
  6.2. Anatomia     113
  6.3. Patogeneza     115
  6.4. Objawy i rozpoznanie     117
    6.4.1. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego bez perforacji     117
    6.4.2. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z perforacją     121
    6.4.3. Nietypowe objawy ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego     122
  6.5. Badania diagnostyczne     122
    6.5.1. Badania laboratoryjne     122
    6.5.2. Badania obrazowe     122
  6.6. Diagnostyka różnicowa     124
  6.7. Leczenie     124
  6.8. Rokowanie     128
  
  Rozdział 7. Ostre choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowychJan Kulig, Marek Sierżęga     130
  
  7.1. Epidemiologia     130
  7.2. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego     130
    7.2.1. Ostre kamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego (OKZP)     131
    7.2.2. Ostre bezkamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego (OBZP)     136
  7.3. Żółciowe zapalenie otrzewnej     138
  7.4. Ostre zapalenie dróg żółciowych     139
  
  Rozdział 8. Zapalenie otrzewnejJan Kulig, Antoni M. Szczepanik, Wojciech Nowak     143
  
  8.1. Definicja i klasyfikacja     143
  8.2. Przyczyny wtórnego zapalenia otrzewnej     146
    8.2.1. Perforacja przewodu pokarmowego     146
    8.2.2. Ostre zakażenie narządów leżących wewnątrzotrzewnowo     146
    8.2.3. Translokacja bakterii przez nieuszkodzona ścianę przewodu pokarmowego     147
    8.2.4. Martwica ściany jelita     147
    8.2.5. Pourazowe zapalenie otrzewnej     147
    8.2.6. Pooperacyjne zapalenie otrzewnej     147
    8.2.7. Przyczyny jatrogenne zapalenia     147
    8.2.8. Zapalenie otrzewnej miedniczej     147
    8.2.9. Zapalenie otrzewnej w przebiegu przewlekłej dializy otrzewnowej     148
  8.3. Patofizjologia     148
    8.3.1. Bakteryjne zapalenie otrzewnej     148
    8.3.2. Chemiczne zapalenie otrzewnej     150
  8.4. Obraz kliniczny zapalenia otrzewnej     151
  8.5. Leczenie     152
  8.6. Powikłania i rokowanie     153
  8.7. Wybrane choroby     154
    8.7.1. Perforacja wrzodu trawiennego     154
    8.7.2. Perforacja innych części przewodu pokarmowego     159
    8.7.3. Zapalenie uchyłków jelita grubego     161
    8.7.4. Zapalenie otrzewnej w przebiegu przewlekłych dializ otrzewnowych     164
  
  Rozdział 9. Ostre zapalenie trzustki (OZT)Jan Kulig, Marek Sierżęga     166
  
  9.1. Definicja     166
  9.2. Epidemiologia i patogeneza     168
  9.3. Objawy kliniczne     170
  9.4. Badanie fizykalne     171
  9.5. Diagnostyka różnicowa     171
  9.6. Postępowanie diagnostyczne     172
    9.6.1. Badania laboratoryjne     172
    9.6.2. Badania obrazowe     174
    9.6.3. Ocena stopnia ciężkości     176
    9.6.4. Ocena etiologii     179
  9.7. Przebieg choroby     180
  9.8. Strategia leczenia ostrego zapalenia trzustki     181
  9.9. Metody leczenia zachowawczego     183
    9.9.1. Podaż płynów     183
    9.9.2. Żywienie     184
    9.9.3. Leki przeciwbólowe     185
    9.9.4. Antybiotykoterapia     185
    9.9.5. Inne metody     186
  9.10. Metody leczenia operacyjnego     186
  9.11. Powikłania     188
    9.11.1. Powikłania układowe     188
    9.11.2. Powikłania miejscowe     189
  9.12. Rokowanie     190
  
  Rozdział 10. Niedrożność mechaniczna przewodu pokarmowegoMichał Drews, Konrad Matysiak, Rafał Solecki     192
  
  10.1. Epidemiologia     192
  10.2. Podział     192
  10.3. Patofizjologia     194
  10.4. Rozpoznanie     195
    10.4.1. Objawy kliniczne     195
    10.4.2. Badania laboratoryjne     197
    10.4.3. Badania obrazowe     197
    10.4.4. Badania endoskopowe     199
  10.5. Diagnostyka różnicowa     199
  10.6. Algorytm postępowania diagnostycznego     199
  10.7. Leczenie     200
  10.8. Wyniki leczenia     205
  
  Rozdział 11. Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowegoAleksander Zając, Mirosław Szura     207
  
  11.1. Epidemiologia     207
  11.2. Objawy kliniczne     212
  11.3. Wywiad i badanie fizykalne     212
  11.4. Badania laboratoryjne     213
  11.5. Zgłębnikowanie żołądka     214
  11.6. Badania obrazowe     214
    11.6.1. Badanie endoskopowe     214
    11.6.2. Badania radiologiczne     217
  11.7. Leczenie     218
    11.7.1. Leczenie endoskopowe     219
    11.7.2. Leczenie radiologiczne     227
    11.7.3. Leczenie farmakologiczne     227
    11.7.4. Leczenie operacyjne     228
  11.8. Wyniki leczenia     229
  11.9. Krwawienie z żylaków przełyku     230
  
  Rozdział 12. Krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowegoAdam Dziki, Przemysław Galbfach, Mirosław Szura     234
  
  12.1. Epidemiologia     234
  12.2. Objawy     235
  12.3. Zmiany angiodysplastyczne     239
  12.4. Choroba uchyłkowa     240
  12.5. Rak jelita grubego     241
  12.6. Polipy     241
  12.7. Nieswoiste choroby zapalne jelit     244
  12.8. Zmiany popromienne     245
  12.9. Zmiany niedokrwienne     245
  12.10. Uchyłek Meckla     246
  12.11. Przetoka aortalno-jelitowa     246
  12.12. Zmiana Dieulafoya     246
  12.13. Endometrioza     247
  12.14. Hemoroidy     247
  12.15. Szczelina odbytu     248
  
  Rozdział 13. Obrażenia jamy brzusznej w zespole mnogich obrażeń ciała i obrażenia przewodu pokarmowegoLeszek Brongel     249
  
  13.1. Podstawowe definicje     249
  13.2. Epidemiologia     250
  13.3. Postępowanie na miejscu wypadku i w czasie transportu     251
  13.4. Postępowanie w izbie przyjęć szpitala     252
  13.5. Damage control     252
  13.6. Wywiad i badanie fizykalne     255
  13.7. Diagnostyka obrazowa i laboratoryjna     258
  13.8. Diagnostyka różnicowa     261
  13.9. Algorytm postępowania diagnostycznego     262
  13.10. Postępowanie z chorym w czasie diagnostyki. Przygotowanie do zabiegu     263
  13.11. Diagnostyka i leczenie obrażeń przewodu pokarmowego     264
  13.12. Obrażenia przewodu pokarmowego     265
    13.12.1. Obrażenia żołądka     265
    13.12.2. Obrażenia dwunastnicy     265
    13.12.3. Obrażenia jelita cienkiego i krezki     267
    13.12.4. Obrażenia okrężnicy     267
    13.12.5. Obrażenia odbytnicy i odbytu     268
  13.13. Postępowanie pooperacyjne     269
  13.14. Powikłania pooperacyjne w obrażeniach wielonarządowych i obrażeniach przewodu pokarmowego     270
    13.14.1. Zapalenie otrzewnej     270
    13.14.2. Ropień śródbrzuszny     270
    13.14.3. Krwawienie pooperacyjne     270
    13.14.4. Nieszczelność zespolenia     271
    13.14.5. Niedrożność pooperacyjna     271
    13.14.6. Zespół zwiększonego ciśnienia śródbrzusznego     271
  
  Rozdział 14. Urazy wątroby i innych narządów miąższowych jamy brzusznejMarek Krawczyk     273
  
  14.1. Obrażenia wątroby     273
  14.2. Uszkodzenia dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego     284
  14.3. Obrażenia śledziony     285
  14.4. Urazy trzustki     289
  
  Rozdział 15. Ostry brzuch w chorobach naczyńJerzy Sadowski, Bogusław Kapelak, Krzysztof Wróbel     294
  
  15.1.Wstęp     294
  15.2. Ostre niedokrwienie jelit     294
    15.2.1. Ostra niedrożność tętnicy krezkowej górnej     295
    15.2.2. Zakrzepica żył krezkowych     299
    15.2.3. Niedokrwienie jelit w zakresie unaczynienia tętnicy krezkowej dolnej     299
  15.3. Przewlekłe niedokrwienie jelit     300
  15.4. Pęknięty tętniak aorty brzusznej     301
  15.5. Tętniaki pozostałych naczyń wewnątrzbrzusznych     303
    15.5.1. Tętnica śledzionowa     303
    15.5.2. Tętnica wątrobowa     303
    15.5.3. Pień trzewny     304
  15.6. Rozwarstwienie aorty     304
  15.7. Obrażenia naczyń wewnątrzbrzusznych     306
  
  Rozdział 16. Ostry brzuch u ciężarnychAntoni Basta, Józef Tomaszczyk     308
  
  16.1. Wstęp     308
  16.2. Fizjologiczne zmiany w organizmie kobiet ciężarnych     309
  16.3. Postępowanie diagnostyczne     312
  16.4. Zapalenie wyrostka robaczkowego     313
  16.5. Kamica i zapalenie pęcherzyka żółciowego     315
  16.6. Niedrożność jelit     317
  16.7. Ostre zapalenie trzustki     318
  16.8. Krwawienie z przewodu pokarmowego do jamy otrzewnej     320
  16.9. Odmiedniczkowe zapalenie nerek i kamica nerkowa     321
  16.10. Pęknięcie mięśni prostych brzucha     322
  16.11. Ostre ciążowe stłuszczenie wątroby     322
  16.12. Guzy jajników oraz mięśniaki trzonu macicy     323
  16.13. Skręt macicy ciężarnej     324
  16.14. Operacje laparoskopowe u kobiet ciężarnych     324
  16.15. Monitorowanie stanu płodu podczas zabiegów chirurgicznych     325
  
  Rozdział 17. Choroby ginekologiczne przebiegające z objawami ostrego brzuchaAntoni Basta, Andrzej Szczudrawa     327
  
  17.1. Wstęp     327
  17.2. Ostre zapalenie przydatków     328
  17.3. Stany zapalne macicy i przymaciczy     331
  17.4. Ciąża pozamaciczna     333
  17.5. Mięśniaki macicy     335
  17.6. Guzy przydatków     337
  
  Rozdział 18. Ostry brzuch w przebiegu chorób nowotworowychJan Kulig, Piotr Kołodziejczyk, Wojciech Nowak, Marek Sierżęga     341
  
  18.1. Wstęp     341
  18.2. Częstość występowania przyczyn ostrego brzucha u chorych z nowotworami     343
  18.3. Niedrożność     345
    18.3.1. Niedrożność jelita cienkiego     345
    18.3.2. Niedrożność jelita grubego     347
  18.4. Krwawienie z przewodu pokarmowego     348
    18.4.1. Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego     348
    18.4.2. Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego     349
  18.5. Perforacja przewodu pokarmowego     350
  18.6. Inne przyczyny ostrych objawów brzusznych w przebiegu choroby nowotworowej     351
    18.6.1. Ostre zapalenie trzustki     351
    18.6.2. Typhlitis     352
    18.6.3. Niedrożność w przebiegu chemioterapii     352
    18.6.4. Popromienne zapalenie jelita grubego i odbytnicy     352
    18.6.5. Wodobrzusze     353
    18.6.6. Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego     354
    18.6.7. Biegunka     354
  
  Rozdział 19. Ostry brzuch jako powikłanie przebiegu pooperacyjnegoAntoni M. Szczepanik, Stanisław Kłęk, Jan Kulig, Marek Sierżęga     356
  
  19.1. Wstęp     356
  19.2. Niedrożność pooperacyjna     357
    19.2.1. Pooperacyjne porażenie perystaltyki     357
    19.2.2. Przedłużająca się niedrożność porażenna     358
    19.2.3. Wczesna pooperacyjna niedrożność jelita cienkiego     358
    19.2.4. Wczesna pooperacyjna niedrożność jelita grubego     361
  19.3. Zapalenie otrzewnej     361
    19.3.1. Przetrwałe zapalenie otrzewnej     362
    19.3.2. Zapalenie otrzewnej jako powikłanie przebytego zabiegu operacyjnego     363
    19.3.3. Zapalenie otrzewnej z przyczyn niezależnych od zabiegu operacyjnego     364
  19.4. Pooperacyjne ostre zapalenie trzustki     364
  19.5. Krwawienie pooperacyjne     365
    19.5.1. Krwawienie z przewodu pokarmowego jako powikłanie zabiegu operacyjnego     366
    19.5.2. Krwawienie do jamy otrzewnej     367
  
  Rozdział 20. Objawy ostrego brzucha w przebiegu innych choróbWojciech Nowak, Antoni M. Szczepanik, Jan Kulig     368
  
  20.1. Wstęp     368
  20.2. Skręt i martwica sieci     369
  20.3. Zapalenie przyczepka sieciowego – zawał przyczepka sieciowego     369
  20.4. Powikłania rzadko spotykanych uchyłków jelit     370
    20.4.1. Uchyłki jelita grubego u osób młodych     370
    20.4.2. Uchyłki jelita cienkiego     370
    20.4.3. Uchyłek Meckla     371
  20.5. Krwiak pochewki mięśnia prostego brzucha i zakażenia w obrębie powłok brzucha     371
  20.6. Zespół Ogilviego     372
  20.7. Ostre porfirie     373
  20.8. Kwasica ketonowa     373
  20.9. Mocznica     373
  20.10. Zatrucie ołowiem     374
  20.11. Hiperlipidemia typu I lub V     374
  20.12. Przełom hemolityczny w niedokrwistości sierpowatokrwinkowej     374
  
  Rozdział 21. Chirurg jako konsultant oddziału internistycznegoWojciech Nowak, Marek Sierżęga, Antoni M. Szczepanik     376
  
  21.1. Wstęp     376
  21.2. Przewód pokarmowy     377
    21.2.1. Nieswoiste zapalenia jelit     378
  21.3. Choroby układu sercowo-naczyniowego     381
  21.4. Choroby układu oddechowego     382
  21.5. Choroby układu dokrewnego     382
    21.5.1. Cukrzyca     382
    21.5.2. Nadczynność przytarczyc     383
    21.5.3. Nadczynność tarczycy     383
  21.6. Choroby układu ruchu i tkanki łącznej     383
  21.7. Choroby zakaźne     383
  21.8. Choroby nerek i układu moczowego     384
  21.9. Choroby układu nerwowego     384
  21.10. Objawy brzuszne u chorych w podeszłym wieku     385
  21.11. Objawy brzuszne u chorych z upośledzoną odpornością     385
  
  Rozdział 22. Odrębności zespołu ostrego brzucha u dzieciJan Grochowski, Elżbieta Grochowska     388
  
  22.1. Wstęp     388
  22.2. Nieprawidłowa rotacja jelita środkowego     388
  22.3. Niedrożność smółkowa     389
  22.4. Choroba Hirschsprunga     391
  22.5. Martwicze zapalenie jelit     392
  22.6. Wgłobienie jelitowe     393
  22.7. Przepuklina pachwinowa uwięźnięta     395
  22.8. Uchyłek Meckla     397
  22.9. Zapalenie wyrostka robaczkowego     398
  
  Skorowidz     404
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia