Bioterroryzm. Zasady postępowania lekarskiego

Bioterroryzm. Zasady postępowania lekarskiego

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest zaakceptowana i zalecana przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Jest to jedyna na polskim rynku wydawniczym publikacja adresowana do lekarzy i służb medycznych, w której wyczerpująco omówiono zasady postępowania w przypadku ataku terrorystycznego z użyciem broni biologicznej. W części ogólnej czytelnik zapoznaje się z historią broni biologicznej, aktualnymi zagrożeniami, nowoczesnymi metodami przeciwdziałania im, sposobami wykrywania ataku biologicznego i identyfikacji użytego czynnika oraz zasadami postępowania lekarskiego w przypadku masowych ofiar. W części szczegółowej omówiono typowe choroby wywołane przez broń biologiczną, m.in. wąglik, dżumę, ospę prawdziwą, tularemię, brucelozę, enterotoksynę gronkowcową, mikotoksyny. Zwrócono uwagą na rolę szybkiej diagnozy i epidemiologii w zakresie niezbędnym dla lekarza pogotowia, lekarza pierwszego kontaktu i lekarza w szpitalu. Książka powinna się znaleźć w podręcznej bibliotece każdego lekarza.


Rok wydania2002
Liczba stron232
KategoriaMedycyna ratunkowa
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2002-684-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ OGÓLNA     11
   Wprowadzenie – Krzysztof Chomiczewski     13
   Historia broni biologicznej i bioterroryzmu– Krzysztof Chomiczewski     15
   Okres do I wojny światowej     15
   Okres I i II wojny światowej     18
   Okres po II wojnie światowej     25
   Aktualne zagrożenie – zjawisko bioterroryzmu – Krzysztof Chomiczewski     31
   Metody przeciwdziałania zagrożeniom bioterroryzmem – Krzysztof Chomiczewski     36
   System przeciwdziałania bioterroryzmowi w USA     40
   Założenia polskiego systemu przeciwdziałania bioterroryzmowi i zawleczeniu szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych     43
   Wysiłki dyplomatyczne i polityczne w przeciwdziałaniu proliferacji broni biologicznej i bioterroryzmowi – Janusz Kocik     49
   Stanowisko USA i przyczyny niepowodzenia Grupy Ad Hoc     51
   Kryteria „idealnego” środka broni biologicznej – Janusz Kocik     54
   Możliwe kierunki rozwoju broni biologicznej – Janusz Kocik     60
   Broń genetyczna (etniczna)     60
   Genomika funkcjonalna     61
   Proteomika – faza konsolidacyjna genomiki funkcjonalnej     62
   Choroby zakaźne zwierząt     63
   Szczepionki (inokulanty) roślinne i czynniki biokontrolne     63
   Genomika mikroorganizmów     64
   Synteza antybiotyków, projektowanie i rozwój leków     65
   „Wektoryzacja” leków     66
   Detekcja i identyfikacja ataku biologicznego i perspektywy ich rozwoju – Janusz Kocik     68
   Technologie detekcji i identyfikacji w próbkach środowiskowych     69
   Technologie detekcji i identyfikacji w próbkach klinicznych     72
   Systemy wczesnej detekcji i identyfikacji ataku biologicznego wdrożone w armii USA     74
   Systemy nie wdrożone, w trakcie rozwoju     75
   Współczesna diagnostyka wirusologiczna – Marek Tomasz Szkoda     77
   Epidemiologia ataku bioterrorystycznego – Janusz Kocik     86
   Kierunki rozwoju systemu nadzoru epidemiologicznego     92
   Światowe sieci epidemiologiczne     94
   WHO     94
   CDC     95
   GPHIN     96
   PAHO     96
   OIE     96
   Unia Europejska     97
   NATO     97
   ProMED-mail     98
   Problemy logistyczne w ataku bioterrorystycznym – Janusz Kocik     99
   Zarządzanie ryzykiem     99
   Przygotowanie do odpowiedzi na atak     101
   Postępowanie z ofiarami ataku bioterrorystycznego – Janusz Kocik     105
   Dekontaminacja (odkażanie) pacjentów i środowiska     108
   Selekcja i postępowanie w przypadku udowodnionej masowej ekspozycji na czynnik zakaźny lub jej podejrzenia     109
   Zasady izolacji     110
   Aspekt psychologiczny bioterroryzmu     111
   Profilaktyka i immunizacja po ekspozycji     112
   Transport pacjentów     112
   Wypis ze szpitala     112
   Postępowanie w przypadku zajść śmiertelnych     112
  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA – TYPOWE CHOROBY WYWOŁYWANE PRZEZ BROŃ BIOLOGICZNĄ     115
   Wąglik – Janusz Kocik     117
   Wąglik jako broń biologiczna     117
   Epidemiologia     118
   Obraz kliniczny     118
   Okres inkubacji     120
   Diagnostyka     120
   Leczenie     121
   Profilaktyka     122
   Profilaktyka antybiotykowa     122
   Szczepionka     124
   Dekontaminacja     125
   Dżuma – Janusz Kocik     128
   Dżuma jako broń biologiczna     128
   Epidemiologia     129
   Obraz kliniczny dżumy     131
   Dżuma dymienicza     131
   Postać posocznicowa     132
   Obraz kliniczny dżumy jako broni biologicznej     132
   Dżuma ustno-gardłowa     133
   Dżumowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych     134
   Rozpoznanie     134
   Diagnostyka różnicowa     135
   Rozpoznanie laboratoryjne     135
   Leczenie     137
   Leczenie wspomagające     139
   Profilaktyka     139
   Szczepionka     139
   Sanitarne działania ochronne     140
   Dekontaminacja     140
   Tularemia – Janusz Kocik     142
   Tularemia jako broń biologiczna     142
   Epidemiologia     143
   Etiologia     144
   Patogeneza     144
   Obraz kliniczny     145
   Tularemia durowa     145
   Rozpoznanie     147
   Leczenie     148
   Zapobieganie     149
   Profilaktyka antybiotykowa     149
   Sanitarne Środki ochronne     149
   Dekontaminacja     149
   Szczepionka     150
   Zakażenie w wyniku użycia F. tularensis jako broni biologicznej w porównaniu z obrazem klinicznym innych czynników bioterroru     150
   Bruceloza – Janusz Kocik     153
   Bruceloza jako broń biologiczna     153
   Etiologia     154
   Epidemiologia     154
   Obraz kliniczny     155
   Zapalenie stawów kręgosłupa     156
   Układ sercowo-naczyniowy     156
   Zakażenie układu moczowo-płciowego     156
   Rozpoznanie     158
   Leczenie     159
   Profilaktyka     160
   Sanitarne środki ochronne     160
   Szczepionka     161
   Gorączka Q – Janusz Kocik     163
   Gorączka Q jako broń biologiczna     163
   Etiologia     164
   Epidemiologia     164
   Obraz kliniczny     165
   Postać ostra     165
   Postać przewlekła     166
   Rozpoznanie     167
   Leczenie     167
   Zapobieganie     168
   Profilaktyka antybiotykowa     168
   Sanitarne środki ochronne     168
   Szczepionka     168
   Nosacizna i melioidoza – Janusz Kocik     170
   Nosacizna i melioidoza jako broń biologiczna     170
   Epidemiologia     171
   Obraz kliniczny     171
   Rozpoznanie     172
   Leczenie     173
   Profilaktyka     174
   Sanitarne środki ochronne     174
   Profilaktyka antybiotykowa     174
   Szczepionka     174
   Choroba legionistów, zakażenia wywołane przez bakterie z rodzaju Legionella – Marek Tomasz Szkoda     175
   Diagnostyka     176
   Ospa prawdziwa – Marek Tomasz Szkoda     179
   Drogi szerzenia się zakażenia     181
   Diagnostyka     181
   Profilaktyka     182
   Wskazania do szczepienia     182
   Zapobieganie zakażeniom personelu w czasie opieki nad chorym na ospę prawdziwą     183
   Warunki izolacji i hospitalizacji chorych na ospę prawdziwą     184
   Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja pomieszczeń oraz wyposażenia medycznego     186
   Profilaktyka i immunizacja po ekspozycji     187
   Badania laboratoryjne i identyfikacja czynnika zakaźnego     188
   Pobieranie próbek diagnostycznych     188
   Wymagania dotyczące transportu próbek     188
   Wirusowe gorączki krwotoczne (viral hemorrhagic fevers – VHF) – Marek Tomasz Szkoda     190
   Diagnostyka     194
   Zapalenie mózgu o etiologii wirusowej – Marek Tomasz Szkoda     196
   Objawy kliniczne     198
   Diagnostyka     199
   Profilaktyka     199
   Botulizm – Janusz Kocik     201
   Botulizm jako broń biologiczna     201
   Etiologia     201
   Drogi ekspozycji     202
   Okres inkubacji     202
   Obraz kliniczny     202
   Rozpoznanie różnicowe     203
   Diagnostyka     204
   Profilaktyka     204
   Szczepionka     204
   Postępowanie w przypadku ekspozycji     205
   Profilaktyka i immunizacja po ekspozycji     205
   Postępowanie w przypadku masowej ekspozycji lub jej podejrzenia     206
   Rycyna – Janusz Kocik     208
   Rycyna jako broń biologiczna     208
   Etiologia     208
   Obraz kliniczny     209
   Rozpoznanie     210
   Leczenie     210
   Profilaktyka     211
   Enterotoksyna gronkowcowa B (SEB)– Marek Tomasz Szkoda     212
   Diagnostyka     213
   T–2 mikotoksyny – Marek Tomasz Szkoda     215
   Leczenie     216
   Skorowidz     217
RozwińZwiń