Dialog o Śląsku

O (nie)zmienności obrazu krainy i jej mieszkańców w polskich syntezach dziejów narodowych epoki zaborów (studium historiograficzne)

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

36,54  60,90

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 60,90 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 36,54 zł  


36,54

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W pracy podjęto refleksję nad obecnością śląskich odniesień w polskich narracjach syntetycznych (tj. syntezach naukowych, popularnonaukowych, podręcznikach szkolnych, specjalnych pozycjach adresowanych „do ludu”) doby zaborów. Rozważania koncentrują się przede wszystkim na czterech wyróżnionych obszarach problemowych: postrzeganiu Śląska, wkładzie tej dzielnicy w rozwój średniowiecznego państwa polskiego, przyczynach jej utraty w XIV wieku oraz śląskich postaciach. Szczególnie interesujące wydają się wątki dotyczące sposobów przedstawiania i oceny śląskich Piastów. Praca zawiera także bardziej ogólne rozważania dotyczące roli polskiej historiografii w kształtowaniu zbiorowych wyobrażeń dziewiętnastowiecznych Polaków na temat nadodrzańskiej krainy. Jedną z kluczowych kwestii, jakie postawiła sobie jej autorka, jest odpowiedź na pytanie: Czy polscy historycy pielęgnowali pamięć o Śląsku w swoich narracjach i czy „widzieli” go w granicach przyszłego odrodzonego państwa polskiego? Publikacja adresowana jest do historyków, w tym zwłaszcza do badaczy dziejów historiografii i dziejów Śląska, studentów historii i innych nauk humanistycznych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką śląską w przeszłości.


Rok wydania2012
Liczba stron474
KategoriaHistoria Polski
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-497-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp /    7
  
  Rozdział I
  Założenia teoretyczne, czyli „oczyszczenie” przedpola dla dialogu /    9
  Historia historiografii jako badanie myśli historycznej /    9
  Wątki śląskie jako wyspecyfikowany przedmiot badań historiograficznych /    12
  Dialog i badanie historiograficzne /    15
  Dialog o Śląsku a konteksty badania narracji historycznej /    22
  O dyskusyjnym pojęciu narracji syntetycznej /    25
  Konkretyzacja przedmiotu dociekań /    30
  
  Rozdział II
  „Dialogem” oświeceniowy /    37
  Preludium /    37
  Historya narodu polskiego Adama Naruszewicza /    43
  Relacje dialogowe z dziełem biskupa smoleńskiego /    79
  Syntezy Jerzego Samuela Bandtkiego /    79
  Rys dzieiow kultury i oswiecenia narodu polskiego od wieku X, do końca wieku XVII, w dwoch częściach Ignacego Lubicz-Czerwińskiego /    97
  Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza /    112
  Kolejni uczestnicy dialogu /    128
  Historya Polski krótko zebrana. Dzieje narodowe od powstania, aż do podziału i upadku państwa tego obejmująca Józefa Faleńskiego /    128
  Pielgrzym w Dobromilu Izabeli Czartoryskiej /    134
  Rys historyi polskiey od wzniesienia się monarchii aż do ostatniego upadku i rozbioru kraiu Józefa Miklaszewskiego /    139
  Wiadomości z historyi polskiey zastosowane do użytku pensyi i szkół płci żeńskiéy Łukasza Gołębiowskiego /    148
  Podsumowanie /    152
  
  Rozdział III
  „Dialogem” romantyczny /    163
  Dzieje Polski potocznym sposobem opowiedziane oraz Historia polska do końca panowania Stefana Batorego Joachima Lelewela /    163
  Relacje dialogowe z syntezami Joachima Lelewela /    193
  Syntezy szkoły lelewelowskiej /    193
  Dzieje Rzeczypospolitéj Polskiéj Jędrzeja Oraczewskiego /    195
  Słowo dziejów polskich Waleriana Wróblewskiego /    221
  Syntezy Henryka Schmitta /    229
  W kręgu oddziaływań romantycznej, lelewelowskiej tradycji /    242
  Dzieje Polski podług ostatnich badań spisane Józefa Szujskiego /    242
  Krótki zbiór historyi polskiéj opowiedzianéj podług najnowszych źródeł historycznych Franciszka Salezego Dmochowskiego /    257
  Historja pierwotna Polski Juliana Bartoszewicza /    260
  W opozycji do Lelewela /    268
  Dzieje narodu polskiego w krótkości zebrane Teodora Morawskiego /    269
  Podsumowanie dialogu syntez /    285
  „Echa” dialogu syntez doby Romantyzmu. Śląska problematyka w Dziejach ojczystych dla ludu /    288
  
  Rozdział IV
  „Dialogem” okresu Pozytywizmu /    303
  Kilka uwag wprowadzających /    303
  Syntezy szkoły krakowskiej /    313
  Dzieje Polski w zarysie Michała Bobrzyńskiego /    313
  Historyi polskiej treściwie opowiedzianej ksiąg dwanaście Józefa Szujskiego /    325
  Relacje dialogowe z syntezami szkoły krakowskiej /    334
  Zarys historyi Polski i krajów ruskich z nią połączonych Anatola Lewickiego /    334
  Dzieje narodu polskiego Władysława Smoleńskiego /    344
  Dzieje Polski ilustrowane Augusta Sokołowskiego /    352
  Zarys społecznej historyi państwa polskiego Kazimierza Orzyckiego /    368
  Podsumowanie dialogu wiodących narracji syntetycznych /    372
  „Echa” dialogu syntez doby Pozytywizmu /    377
  
  Rozdział V
  W poszukiwaniu nowego wzorca pisania o Śląsku (niedokończony „dialogem” Neoromantyzmu) /    401
  Wprowadzenie /    401
  Dzieje Polski Feliksa Konecznego /    407
  Dzieje narodu polskiego Józefa Dąbrowskiego /    424
  
  Zakończenie /    435
  
  Wykaz źrodeł i literatury /    445
  
  Summary /    465
  Zusammenfassung /    466
RozwińZwiń