Mikrobiologia lekarska

2 oceny

Format:

epub, mobi

KUP I POBIERZ

Format: epub, mobi

192,60  214,00 (-10%)

Najniższa cena z 30 dni: 128,40 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesny podręcznik mikrobiologii lekarskiej napisany przez znanych i doświadczonych polskich wykładowców akademickich w tej dziedzinie.


W książce omówiono poszczególne grupy drobnoustrojów: bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty oraz ich chorobotwórczość i znaczenie w medycynie. Wiele uwagi poświęcono również nowoczesnym metodom diagnostycznym, epidemiologii, zakażeniom szpitalnym i postępowaniu leczniczemu. Bogaty materiał ilustracyjny – liczne kolorowe ryciny i schematy są doskonałą pomocą w przygotowaniu się do zajęć praktycznych i egzaminów.


Publikacja adresowana jest do studentów wydziałów lekarskich oraz innych kierunków medycznych, lekarzy i diagnostów specjalizujących się w dziedzinach obejmujących wiadomości z mikrobiologii, a także do osób, którym w codziennej praktyce zawodowej niezbędna jest wiedza z tej dziedziny.


Rok wydania2014
Liczba stron824
KategoriaMikrobiologia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5088-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz Autorów V
  Przedmowa IX
  
  1. Historia mikrobiologii Marian Binek 1
    1.1. Mikrobiologia XIX i początku XX w. zdominowana przez mikrobiologię medyczną    2
    1.2. Dyscypliny towarzyszące mikrobiologii medycznej     7
      1.2.1. Wakcynologia    7
      1.2.2. Higiena i antyseptyka     9
      1.2.3. Chemioterapia    9
  
  2. Wprowadzenie do epidemiologii chorób zakaźnychAndrzej Zieliński     12
    2.1. Proces zakaźny     12
    2.2. Szerzenie się chorób zakaźnych w populacji    16
    2.3. Epidemiologia opisowa i analityczna     17
    2.4. Badania przyczynowości w epidemiologii     18
    2.5. Nadzór epidemiologiczny     20
  
  3. Dezynfekcja, sterylizacja i antyseptyka Małgorzata Fleischer 23
    3.1. Dezynfekcja     24
      3.1.1. Zasady dezynfekcji     24
      3.1.2. Mechanizm działania środków dezynfekcyjnych     26
      3.1.3. Metody dezynfekcji     27
    3.2. Sterylizacja     31
      3.2.1. Zasady prawidłowej sterylizacji    31
      3.2.2. Metody sterylizacji     32
      3.2.3. Kontrola procesu sterylizacji     36
    3.3. Dekontaminacja przy podejrzeniu skażenia prionami     37
    3.4. Antyseptyka     38
  
  4. Immunoprofilaktyka zakażeń czynna i bierna Janusz Ślusarczyk     42
    4.1. Uodpornienie człowieka i jego rodzaje     42
    4.2. Mechanizmy odporności nieswoistej     43
    4.3. Mechanizmy odporności swoistej    45
    4.4. Odporność poszczepienna     46
      4.4.1. Definicje szczepionki i szczepienia     47
      4.4.2. Cele programów szczepień ochronnych     48
      4.4.3. Charakterystyka szczepionek     49
      4.4.4. Immunogenność szczepionek     50
      4.4.5. Zastosowanie syntetycznych peptydów i DNA jako immunogenów szczepionkowych     51
    4.5. Szczepionki przeciwwirusowe     52
      4.5.1. Rodzaje i swoistość szczepionek przeciwwirusowych     53
      4.5.2. Perspektywy zwalczania zakażeń wirusowych     54
    4.6. Immunoprofilaktyka bierna zakażeń     54
      4.6.1. Immunoglobuliny ludzkie     55
      4.6.2. Humanizowane przeciwciała monoklonalne     55
      4.6.3. Antytoksyny zwierzęce    56
    4.7. Szczepienia u osób podróżujących     57
      4.7.1. Zasady zapobiegania chorobom zakaźnym podczas podróży     57
      4.7.2. Sytuacja epidemiologiczna w miejscu docelowym podróży     58
      4.7.3. Szczepienia ochronne zalecane podróżnym     59
  
  5. Bakteriologia ogólna z patogenezą zakażeń bakteryjnych     62
    5.1. Klasyfikacja bakterii – Artur Drzewiecki     62
    5.2. Budowa i fizjologia bakterii – Artur Drzewiecki     63
      5.2.1. Budowa komórki bakterii     64
      5.2.2. Metabolizm bakterii     67
      5.2.3. Wzrost bakterii     69
      5.2.4. Biofilm     70
    5.3. Genetyka bakterii – mechanizmy warunkujące zmienność genomów i proteomów bakteryjnych – Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka, Paweł Łaniewski 71
      5.3.1. Genomy bakteryjne     71
      5.3.2. Plastyczność genomów bakteryjnych    75
      5.3.3. Zmienność proteomów bakteryjny    76
      5.3.4. Fenotypowa różnorodność populacji bakteryjnych     82
    5.4. Patogeneza zakażeń bakteryjnych – Barbara Różalska, Beata Sadowska 85
      5.4.1. Podstawowe mechanizmy patogenności bakterii     85
      5.4.2. Unikanie działania mechanizmów obronnych gospodarza     91
    5.5. Flora fizjologiczna i jej rola w obronie przed zakażeniami – Piotr B. Heczko     94
      5.5.1. Nabywanie mikrobiomu    95
      5.5.2. Skład mikrobiomu człowieka     96
      5.5.3. Wpływ mikrobiomu na odporność     98
  5.5.4. Choroby związane z zaburzeniami mikrobiomu     99
  
  6. Bakteriologia szczegółowa     100
    6.1. Ziarenkowce Gram-dodatnie – Małgorzata Bulanda     100
      6.1.1. Rodzaj Staphylococcus     100
      6.1.2. Rodzaj Micrococcus     107
      6.1.3. Rodzaj Streptococcus     107
      6.1.4. Rodzaj Enterococcus     113
    6.2. Ziarenkowce Gram-ujemne – Artur Drzewiecki     114
      6.2.1. Rodzaj Neisseria     114
      6.2.2. Rodzaj Moraxella     118
      6.2.3. Bakterie z grupy HACEK     119
    6.3. Laseczki Gram-dodatnie niewytwarzające spor – Gayane Martirosian 120
      6.3.1. Rodzaj Corynebacterium     120
      6.3.2. Rodzaj Listeria    123
      6.3.3. Rodzaj Erysipelothrix     125
    6.4. Laseczki Gram-dodatnie wytwarzające spory – Gayane Martirosian     126
      6.4.1. Rodzaj Bacillus    126
      6.4.2. Rodzaj Clostridium     129
    6.5. Pałeczki Gram-ujemne: Enterobacteriaceae, Vibrionaceae, Aeromonadaceae – Hanna Stypułkowska-Misiurewicz 137
      6.5.1. Rodzaj Escherichia     140
      6.5.2. Rodzaj Salmonella     141
      6.5.3. Rodzaj Shigella    147
      6.5.4. Rodzaj Yersinia    149
      6.5.5. Rodzaj Plesiomonas     150
      6.5.6. Inne rodzaje należące do Enterobacteriaceae     151
      6.5.7. Rodzaj Vibrio     152
      6.5.8. Rodzaj Aeromonas     156
    6.6. Pałeczki Gram-ujemne niefermentujące glukozy – Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomonas, Burkholderia – Eugenia Gospodarek     157
      6.6.1. Rodzaj Pseudomonas     158
      6.6.2. Rodzaj Acinetobacter     161
      6.6.3. Rodzaj Stenotrophomonas     166
      6.6.4. Rodzaj Burkholderia     168
    6.7. Pozostałe pałeczki Gram-ujemne: Bordetella, Haemophilus, Pasteurella, Francisella, Bartonella, Brucella, Campylobacter, Helicobacter, Legionella – Hanna Stypułkowska-Misiurewicz     170
      6.7.1. Rodzaj Bordetella     171
      6.7.2. Rodzaj Haemophilus     173
      6.7.3. Rodzaj Pasteurella     174
      6.7.4. Rodzaj Francisella     175
      6.7.5. Rodzaj Bartonella     176
      6.7.6. Rodzaj Brucella    176
      6.7.7. Rodzaj Campylobacter     178
      6.7.8. Rodzaj Helicobacter     178
      6.7.9. Rodzaj Legionella     180
    6.8. Bakterie beztlenowe niewytwarzające spor – Gayane Martirosian     182
      6.8.1. Rodzaj Bacteroides     182
      6.8.2. Rodzaj Prevotella     184
      6.8.3. Rodzaj Porphyromonas     184
      6.8.4. Rodzaj Fusobacterium     184
      6.8.5. Rodzaj Veillonella     186
      6.8.6. Rodzaje Peptococcus i Peptostreptococcus     186
      6.8.7. Rodzaj Propionibacterium     187
      6.8.8. Rodzaj Lactobacillus     188
      6.8.9. Rodzaj Eubacterium     189
      6.8.10. Rodzaj Bifidobacterium     189
      6.8.11. Rodzaj Gardnerella     190
      6.8.12. Rodzaj Mobiluncus     191
    6.9. Prątki Mycobacterium – Zofia Zwolska     192
    6.10. Krętki – Marian Binek     200
      6.10.1. Rodzaj Borrelia    201
      6.10.2. Rodzaj Treponema     205
      6.10.3. Rodzaj Leptospira     209
      6.10.4. Rodzaj Brachyspira     212
    6.11. Promieniowce i pokrewne bakterie – Marian Binek     213
      6.11.1. Rodzaj Actinomyces     214
      6.11.2. Rodzaj Nocardia     216
      6.11.3. Rodzaj Rhodococcus     218
      6.11.4. Inne pokrewne bakterie    220
    6.12. Chlamydie – Barbara Zawilińska     221
      6.12.1. Rodzaj Chlamydia     223
      6.12.2. Rodzaj Chlamydophila     225
    6.13. Mykoplazmy – Barbara Zawilińska     226
    6.14. Inne bakterie – Rickettsiaceae, Anaplasmataceae i Coxiellaceae – Barbara Zawilińska 229
  
  7. Wirusologia ogólnaMarta Wróblewska     237
    7.1. Struktura i klasyfikacja wirusów     237
      7.1.1. Struktura wirusów     237
      7.1.2. Klasyfikacja wirusów     241
    7.2. Cykl replikacyjny wirusów     243
      7.2.1. Przyleganie wirusa do komórki (adsorpcja)     243
      7.2.2. Wnikanie wirusa do komórki (penetracja)     244
      7.2.3. Odpłaszczenie kwasu nukleinowego wirusa     244
      7.2.4. Synteza białek wczesnych     244
      7.2.5. Replikacja genomu i synteza białek strukturalnych wirusa (eklipsa)     246
      7.2.6. Składanie i dojrzewanie potomnych wirionów (morfogeneza)    246
      7.2.7. Uwolnienie potomnych wirionów z komórki     246
      7.2.8. Cykl replikacyjny poszczególnych grup wirusów     248
    7.3. Genetyka wirusów    253
      7.3.1. Zmienność genetyczna wirusów     253
      7.3.2. Oddziaływanie wirusów w zakażeniach mieszanych    254
      7.3.3. Wirusy jako wektory     255
    7.4. Patogeneza zakażeń wirusowych    256
      7.4.1. Zakażenia miejscowe i uogólnione     256
      7.4.2. Relacje wirus – komórka gospodarza    258
      7.4.3. Relacje wirus – organizm gospodarza     261
      7.4.4. Zakażenia latentne     262
    7.5. Odporność gospodarza na zakażenia wirusowe     263
      7.5.1. Mechanizmy immunologiczne w zakażeniach wirusowych     263
      7.5.2. Czynniki warunkujące odporność gospodarza na zakażenia wirusowe     266
      7.5.3. Rola układu odpornościowego w patogenezie zakażeń wirusowych     267
      7.5.4. Mechanizmy unikania przez wirusy odpowiedzi immunologicznej gospodarza     268
    7.6. Wirusy a onkogeneza     270
      7.6.1. Patogeneza nowotworów o etiologii wirusowej     270
      7.6.2. Onkogenne wirusy RNA     271
      7.6.3. Onkogenne wirusy DNA     271
    7.7. Epidemiologia zakażeń wirusowych     272
      7.7.1. Definicje i wskaźniki epidemiologiczne     273
      7.7.2. Czynniki wpływające na epidemiologię chorób wirusowych .    274
      7.7.3. Drogi szerzenia się zakażeń wirusowych     275
      7.7.4. Zakażenia wirusowe u podróżnych     275
      7.7.5. Nowe i nawracające zakażenia wirusowe     276
    7.8. Zapobieganie zakażeniom wirusowym     277
      7.8.1. Zasady kontroli zakażeń wirusowych    277
      7.8.2. Szczepionki     278
      7.8.3. Surowice odpornościowe     279
  
  8. Wirusologia szczegółowa     280
    8.1. Herpeswirusy – Magdalena Kosz-Vnenchak, Sława Szostek     280
      8.1.1. Wirusy opryszczki zwykłej     282
      8.1.2. Wirus ospy wietrznej i półpaśca    285
      8.1.3. Wirus cytomegalii     287
      8.1.4. Wirus Epsteina-Barr     289
      8.1.5. Ludzki herpeswirus 6     291
      8.1.6. Ludzki herpeswirus 7     292
      8.1.7. Ludzki herpeswirus 8     293
    8.2. Adenowirusy – Tomasz Dzieciątkowski     294
      8.2.1. Postacie kliniczne zakażeń adenowirusami     294
      8.2.2. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń adenowirusowych     297
      8.2.3. Leczenie i profilaktyka chorób o etiologii adenowirusowej     298
    8.3. Pokswirusy – Maciej Przybylski     299
      8.3.1. Wirus ospy prawdziwej     299
      8.3.2. Wirus mięczaka zakaźnego     301
    8.4. Parwowirusy – Tomasz Dzieciątkowski     302
      8.4.1. Postacie kliniczne zakażeń parwowirusem B19    302
      8.4.2. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń parwowirusem B19     304
      8.4.3. Leczenie i profilaktyka zakażeń parwowirusowych .    305
    8.5. Poliomawirusy – Tomasz Dzieciątkowski     306
      8.5.1. Postacie kliniczne zakażeń poliomawirusami     307
      8.5.2. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń poliomawirusami     308
      8.5.3. Leczenie i profilaktyka chorób spowodowanych przez poliomawirusy     309
    8.6. Papillomawirusy – Tomasz Dzieciątkowski     310
      8.6.1. Choroby o etiologii HPV     311
      8.6.2. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń HPV     313
      8.6.3. Leczenie i profilaktyka zakażeń HPV     313
    8.7. Ortomyksowirusy – Maciej Przybylski 314
      8.7.1. Epidemiologia grypy     315
      8.7.2. Patogeneza i obraz kliniczny grypy     316
      8.7.3. Diagnostyka laboratoryjna grypy     317
      8.7.4. Leczenie i profilaktyka grypy     318
    8.8. Pikornawirusy – Maciej Przybylski    320
      8.8.1. Enterowirusy niepoliomielityczne z gatunków A–D     320
      8.8.2. Poliowirusy     324
      8.8.3. Rinowirusy     325
      8.8.4. Parechowirusy    326
    8.9. Paramyksowirusy – Maciej Przybylski     327
      8.9.1. Wirus odry     329
      8.9.2. Wirus świnki     331
      8.9.3. Syncytialny wirus oddechowy (wirus RS)     334
      8.9.4. Wirusy paragrypy     335
      8.9.5. Ludzki metapneumowirus     336
    8.10. Koronawirusy – Marta Wróblewska     337
      8.10.1. Ludzkie koronawirusy     337
      8.10.2. Koronawirus ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS-CoV)     339
      8.10.3. Koronawirus MERS     340
      8.10.4. Ludzki torowirus     340
    8.11. Astrowirusy – Marta Wróblewska     340
      8.11.1. Epidemiologia zakażeń astrowirusami     341
      8.11.2. Patogeneza i obraz kliniczny zakażeń astrowirusami     341
      8.11.3. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń astrowirusami     342
      8.11.4. Leczenie i profilaktyka zakażeń astrowirusami    342
    8.12. Kaliciwirusy – Marta Wróblewska     342
      8.12.1. Norowirusy     343
      8.12.2. Sapowirusy     344
      8.12.3. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń kaliciwirusami     344
      8.12.4. Leczenie i profilaktyka zakażeń kaliciwirusami    345
    8.13. Reowirusy – Marta Wróblewska     345
      8.13.1. Rodzaj Rotavirus     345
      8.13.2. Rodzaj Coltivirus     348
      8.13.3 Rodzaje Orbivirus, Seadornavirus i Orthoreovirus     349
    8.14. Togawirusy – Marta Wróblewska     349
      8.14.1. Wirus różyczki     350
      8.14.2. Wirusy końskiego zapalenia mózgu     352
      8.14.3. Kompleks serologiczny wirusa gorączki lasu Semliki     353
      8.14.4. Wirus Sindbis    355
    8.15. Flawiwirusy – Marta Wróblewska     355
      8.15.1. Wirus żółtej gorączki     356
      8.15.2. Wirus dengi     357
      8.15.3. Kompleks serologiczny wirusa japońskiego zapalenia mózgu    358
      8.15.4. Kompleks serologiczny wirusa kleszczowego zapalenia mózgu     360
      8.15.5. Inne flawiwirusy     361
    8.16. Filowirusy – Marta Wróblewska     361
      8.16.1. Rodzaje Ebolavirus i Marburgvirus     362
      8.16.2. Rodzaj Cuevavirus     364
    8.17. Rabdowirusy – Marta Wróblewska 364
      8.17.1. Wścieklizna     364
      8.17.2. Wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej     367
    8.18. Buniawirusy – Marta Wróblewska     367
      8.18.1. Rodzaj Nairovirus     367
      8.18.2. Rodzaj Phlebovirus     369
      8.18.3. Rodzaj Hantavirus     370
      8.18.4. Rodzaj Orthobunyavirus     371
    8.19. Arenawirusy – Marta Wróblewska     371
      8.19.1. Wirus Lassa     372
      8.19.2. Wirus limfocytarnego zapalenia splotu naczyniówkowego i opon mózgowych    374
      8.19.3. Wirusy południowoamerykańskich gorączek krwotocznych     375
      8.19.4. Inne arenawirusy patogenne dla ludzi     376
    8.20. Retrowirusy – Marta Wróblewska     376
      8.20.1. Rodzaj Deltaretrovirus     376
      8.20.2. Rodzaj Lentivirus     377
      8.20.3. Inne retrowirusy     384
    8.21. Wirusowe zapalenia wątroby – Marta Wróblewska     384
      8.21.1. Wirus zapalenia wątroby typu A     385
      8.21.2. Wirus zapalenia wątroby typu B    388
      8.21.3. Wirus zapalenia wątroby typu C    394
      8.21.4. Wirus zapalenia wątroby typu D     398
      8.21.5. Wirus zapalenia wątroby typu E    399
      8.21.6. Wirus zapalenia wątroby typu G     403
      8.21.7. Inne wirusy zapalenia wątroby     404
    8.22 Priony – Marta Wróblewska     405
      8.22.1 Epidemiologia chorób prionowych    406
      8.22.2 Replikacja prionów i patogeneza zakażeń     406
      8.22.3 Postacie kliniczne chorób prionowych     406
      8.22.4 Diagnostyka chorób prionowych     407
    8.22.5 Leczenie i profilaktyka chorób prionowych     408
  
  9. Mykologia ogólna z patogenezą zakażeń grzybiczychAnna B. Macura 410
    9.1. Morfologia, metabolizm i rozmnażanie się grzybów     410
    9.2. Klasyfikacja grzybów     413
    9.3. Patogeneza zakażeń grzybiczych    414
      9.3.1. Patogeneza zakażeń wywołanych przez grzyby drożdżopodobne     415
      9.3.2. Patogeneza zakażeń wywołanych przez pleśnie     419
      9.3.3. Patogeneza zakażeń wywołanych przez dermatofity    421
    9.4. Epidemiologia i profilaktyka zakażeń grzybiczych     422
    9.5. Mykotoksyny i mykotoksykozy     423
    9.6. Grzyby jako alergeny     425
  
  10. Mykologia szczegółowa     427
    10.1. Grzyby drożdżopodobne (drożdże) – Anna B. Macura, Paweł Krzyściak     427
      10.1.1. Workowce     427
      10.1.2. Podstawczaki     435
      10.1.3. Pneumocystis jirovecii     439
      10.1.4. Profilaktyka zakażeń grzybami drożdżobodobnymi    441
    10.2. Grzyby strzępkowe – Anna B. Macura, Magdalena Skóra     442
      10.2.1. Sprzężniaki (Zygomycota)    443
      10.2.2. Pleśnie z podtypu Pezizomycotina (typ Ascomycota)     446
      10.2.3. Profilaktyka zakażeń grzybami strzępkowymi     456
    10.3. Dermatofity – Anna B. Macura, Paweł Krzyściak     457
      10.3.1. Trichophyton     461
      10.3.2. Epidermophyton     466
      10.3.3. Microsporum     467
      10.3.4. Profilaktyka zakażeń dermatofitami     467
    10.4. Grzyby dimorficzne – Anna B. Macura     468
      10.4.1. Histoplasma capsulatum     469
      10.4.2. Blastomyces dermatitidis     470
      10.4.3. Coccidioides immitis     472
      10.4.4. Paracoccidioides brasiliensis     473
      10.4.5. Sporothrix schenckii     474
  
  11. Parazytologia ogólnaZbigniew Pawłowski     476
    11.1. Podstawowe zagadnienia z zakresu parazytologii     476
      11.1.1. Różnorodność w parazytologii     476
      11.1.2. Proces inwazji    478
    11.2. Mianownictwo i klasyfikacja systematyczna pasożytów człowieka     480
      11.2.1. Mianownictwo    480
      11.2.2. Klasyfikacja systematyczna pasożytów     480
    11.3. Patogeneza i objawy chorób pasożytniczych     484
      11.3.1. Wzajemne relacje pasożytów i człowieka jako ich żywiciela     484
      11.3.2. Bezpośrednie mechanizmy patogenetyczne     485
      11.3.3. Immunologiczne mechanizmy patogenetyczne    486
      11.3.4. Reakcje nadwrażliwości na obecność pasożytów     487
      11.3.5. Powikłania w chorobach pasożytniczych     487
    11.4. Epidemiologia i profilaktyka inwazji pasożytniczych     488
      11.4.1. Odrębność epidemiologii inwazji pasożytniczych     488
      11.4.2. Proces epidemiologiczny     489
      11.4.3. Dochodzenie epidemiologiczne i zapobieganie parazytozom    490
  
  12. Parazytologia szczegółowa 492
    12.1. Pierwotniaki     492
      12.1.1. Giardia intestinalis – Agata Pietrzyk 492
      12.1.2. Trichomonas vaginalis – Agata Pietrzyk     495
      12.1.3. Leishmania spp. – Agata Pietrzyk 498
      12.1.4. Trypanosoma spp. – Agata Pietrzyk     503
      12.1.5. Entamoeba histolytica i pełzaki niechorobotwórcze – Małgorzata Paul     508
      12.1.6. Inne pełzaki przewodu pokarmowego – Małgorzata Paul     511
      12.1.7. Pełzaki wolno żyjące – Małgorzata Paul     514
      12.1.8. Toxoplasma gondii – Małgorzata Paul     515
      12.1.9. Cryptosporidium spp. – Małgorzata Paul 519
      12.1.10. Kokcydia chorobotwórcze dla człowieka – Małgorzata Paul     521
      12.1.11. Plasmodium spp. – Małgorzata Paul     522
      12.1.12. Babesia spp. – Małgorzata Paul 526
      12.1.13. Balantidium coli – Małgorzata Paul 527
      12.1.14. Microsporidia – Małgorzata Paul 528
    12.2. Robaki    529
      12.2.1. Przywry – Małgorzata Paul     529
      12.2.2. Tasiemce – Zbigniew Pawłowski 537
      12.2.3. Nicienie przewodu pokarmowego – Agata Pietrzyk     551
      12.2.4. Nicienie tkanek oraz krwi i limfy – Małgorzata Paul 565
      12.2.5. Stawonogi – Zbigniew Pawłowski 577
  
  13. Leki przeciwdrobnoustrojowe i antybiotykoterapia chorób zakaźnych     588
    13.1. Zasady racjonalnej chemioterapii – Artur Drzewiecki     588
      13.1.1. Farmakokinetyka     589
      13.1.2. Farmakodynamika     589
      13.1.3. Oporność bakterii i grzybów     591
      13.1.4. Skojarzenia antybiotyków     592
      13.1.5 Rodzaje farmakoterapii zakażeń    593
    13.2. Leki przeciwbakteryjne – Danuta Dzierżanowska-Madalińska     594
      13.2.1. Klasyfikacja, sposób działania i zastosowanie kliniczne     594
      13.2.2. Mechanizmy bakteryjnej oporności na antybiotyki     602
      13.2.3. Metody oznaczania wrażliwości na antybiotyki    603
    13.3. Leki przeciwwirusowe – Marta Wróblewska     603
      13.3.1. Interferony     604
      13.3.2. Rybawiryna     606
      13.3.3. Leki przeciw wirusom grypy     607
      13.3.4. Leki przeciw herpeswirusom     608
      13.3.5. Leki przeciwretrowirusowe     610
      13.3.6. Leki stosowane w zakażeniu HBV     612
      13.3.7. Leki stosowane w zakażeniu HCV     613
      13.3.8. Przeciwwirusowe surowice odpornościowe     613
    13.4. Leki przeciwgrzybicze – Danuta Dzierżanowska-Madalińska 615
      13.4.1. Podział leków przeciwgrzybiczych     615
      13.4.2. Metody oznaczania wrażliwości grzybów na antymykotyki     618
    13.5. Leki przeciw inwazjom pasożytniczym – Jerzy Stefaniak    619
      13.5.1. Zasady leczenia chorób wywoływanych przez pasożyty     619
      13.5.2. Leki przeciw zarażeniom pierwotniakami     621
      13.5.3. Leki przeciw robaczycom     623
      13.5.4. Leki przeciw pasożytom zewnętrznym     624
  
  14. Zakażenia szpitalne     626
    14.1. Podstawowe pojęcia i definicje – Jadwiga Wójkowska-Mach     626
    14.2. Czynniki ryzyka występowania zakażeń szpitalnych – Małgorzata Bulanda     627
    14.3. Epidemiologia zakażeń szpitalnych – Jadwiga Wójkowska-Mach     628
    14.4. Kontrola zakażeń – Jadwiga Wójkowska-Mach 632
    14.5 Czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych – Małgorzata Bulanda     636
      14.5.1. Wirusy jako czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych     636
      14.5.2. Bakterie jako czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych     637
      14.5.3. Grzyby jako patogeny w zakażeniach szpitalnych     638
    14.6. Postacie kliniczne zakażeń szpitalnych     638
      14.6.1. Podział zakażeń szpitalnych – Jadwiga Wójkowska-Mach     638
      14.6.2. Zakażenie miejsca operowanego – Małgorzata Bulanda     642
    14.7. Higiena szpitalna – Małgorzata Fleischer     643
      14.7.1. Higiena rąk     643
      14.7.2. Środki ochrony osobistej     645
      14.7.3. Utrzymanie czystości pomieszczeń szpitalnych    648
    14.8. Typowanie molekularne – Agnieszka Chmielarczyk     649
      14.8.1. Analiza restrykcyjna chromosomalnego DNA połączona z elektroforezą pulsową     649
      14.8.2. Metody oparte na technice PCR (wykorzystujące amplifikację DNA)     650
      14.8.3. Analiza sekwencji metodą MLST    650
  
  15. Bioterroryzm Janusz Kocik, Marcin Niemcewicz, Anna Bielecka-Oder 652
    15.1. Historia broni biologicznej     652
    15.2. Podział czynników broni biologicznej     656
  
  16. Diagnostyka mikrobiologiczna     657
    16.1. Diagnostyka zakażeń bakteryjnych – Małgorzata Bulanda     657
      16.1.1. Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań bakteriologicznych    657
      16.1.2. Klasyczne metody diagnostyczne     663
      16.1.3. Etap polaboratoryjny     666
    16.2. Diagnostyka zakażeń wirusowych – Maciej Przybylski, Tomasz Dzieciątkowski     666
      16.2.1. Badania wirusologiczne    668
      16.2.2. Diagnostyka serologiczna – wykrywanie przeciwciał     675
    16.3. Diagnostyka zakażeń grzybiczych – Anna B. Macura, Magdalena Skóra 683
      16.3.1. Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań mykologicznych    684
      16.3.2. Metody mikroskopowe i hodowlane    684
      16.3.3. Metody immunologiczne     689
      16.3.4. Metody molekularne     690
      16.3.5. MALDI-TOF MS – laserowa desorpcja i jonizacja próbki wspomagana matrycą    690
    16.4. Diagnostyka parazytologiczna – Małgorzata Paul     691
      16.4.1. Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań parazytologicznych    691
      16.4.2. Diagnostyka pasożytów przewodu pokarmowego     693
      16.4.3. Diagnostyka pasożytów krwi i tkanek     694
      16.4.4. Metody biologii molekularnej w diagnostyce parazytologicznej    696
  
  17. Zakażenia układowe i narządowe     699
    17.1. Zakażenia układu oddechowego – Stefania Giedrys-Kalemba     699
      17.1.1. Zakażenia górnych dróg oddechowych     700
      17.1.2. Zakażenia dolnych dróg oddechowych     702
    17.2. Zapalenie ucha – Stefania Giedrys-Kalemba 706
    17.3. Zapalenie żołądka i jelit oraz zatrucia pokarmowe – Hanna Stypułkowska-Misiurewicz     707
    17.4. Zakażenia narządów płciowych i układu moczowego – Magdalena Strus     715
      17.4.1. Prawidłowa mikrobiota pochwy    715
      17.4.2. Waginoza bakteryjna     715
      17.4.3. Tlenowe zapalenie pochwy     716
      17.4.4. Zakażenia układu moczowego     717
    17.5. Choroby przenoszone drogą płciową – Piotr Kochan     718
    17.6. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i inne infekcje ośrodkowego układu nerwowego – Piotr Kochan     723
      17.6.1. Czynniki predysponujące do infekcji OUN     724
      17.6.2. Czynniki etiologiczne zakażeń i zarażeń OUN    724
      17.6.3. Epidemiologia infekcji OUN     725
      17.6.4. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych     725
      17.6.5. Diagnostyka zakażeń OUN     726
      17.6.6. Leczenie zakażeń OUN    728
      17.6.7. Profilaktyka zakażeń OUN     728
    17.7. Zapalenia wsierdzia – Artur Drzewiecki     732
    17.8. Bakteryjne zakażenie skóry i tkanek miękkich –Małgorzata Bulanda     734
      17.8.1. Zakażenia o etiologii gronkowcowej    734
      17.8.2. Zakażenia o etiologii paciorkowcowej     734
      17.8.3. Zakażenia powodowane przez Pseudomonas aeruginosa     735
      17.8.4. Diagnostyka bakteryjnych zakażeń skóry i tkanek miękkich     735
      17.8.5. Leczenie bakteryjnych zakażeń skóry i tkanek miękkich     736
    17.9. Bakteryjne zakażenia kości i stawów – Małgorzata Bulanda     736
      17.9.1. Zakażenia kości     736
      17.9.2. Zakażenia stawów     738
      17.9.3. Zakażenia narządu ruchu związane z obecnością ciał obcych    739
    17.10. Zakażenia narządu wzroku – Małgorzata Bulanda     739
    17.11. Bakteriemia i sepsa – Anna Przondo-Mordarska 743
      17.11.1. Epidemiologia    744
      17.11.2. Etiopatogeneza zakażeń krwi     744
      17.11.3. Szczegółowy patomechanizm rozwoju sepsy     747
      17.11.4. Obraz kliniczny zakażeń krwi     748
      17.11.5. Diagnostyka mikrobiologiczna w sepsie     751
      17.11.6. Leczenie antybiotykami    753
    17.12. Inwazyjne zakażenia grzybicze – Danuta Dzierżanowska-Madalińska     754
      17.12.1. Zakażenia grzybami drożdżopodobnymi     754
      17.12.2. Zakażenia grzybami z rodzaju Aspergillus     756
      17.12.3. Inne inwazyjne zakażenia grzybicze     757
      17.12.4. Epidemiologia inwazyjnych zakażeń grzybiczych u osób z obniżoną odpornością     758
      17.12.5. Diagnostyka i leczenie inwazyjnych zakażeń grzybiczych     758
    17.13. Zakażenia wrodzone i okołoporodowe – Piotr B. Heczko, Magdalena Strus 759
      17.13.1. Zakażenia wrodzone     760
      17.13.2. Badania przesiewowe w celu wykrycia zagrożenia zakażeniami wrodzonymi    762
      17.13.3. Zakażenia noworodków    762
    17.14. Infekcje u chorych z obniżoną odpornością – Barbara Zawilińska 764
      17.14.1. Pierwotne i wtórne niedobory odporności     764
      17.14.2. Infekcje u pacjentów po przeszczepie narządów miąższowych i szpiku kostnego     767
  Piśmiennictwo     771
  Skorowidz     774
RozwińZwiń