Mikrobiologia lekarska. Podręcznik dla studentów medycyny

Mikrobiologia lekarska. Podręcznik dla studentów medycyny

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

84,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W podręczniku przedstawiono dokonujące się zmiany w mikrobiologii lekarskiej, wynikające z postępu nauki lub też ze zmieniającej się sytuacji ekonomiczno-epidemiologicznej na świecie, a także w Polsce. Oprócz podstawowych informacji o strukturach i czynnościach życiowych drobnoustrojów zamieszczono szczegółowe informacje o bakteriach, wirusach, grzybach i pasożytach oraz ich chorobotwórczości dla człowieka.


Liczba stron864
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4640-3
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Rozdział 1. Wprowadzenie do mikrobiologii lekarskiej    13
  
  Drobnoustroje i człowiek    13
  Taksonomia: klasyfikacja i identyfikacja drobnoustrojów, nazewnictwo    13
  Słowniczek terminów powszechnie używanych w diagnostyce oraz epidemiologii chorób zakaźnych i pasożytniczych    15
  Mikroflora człowieka    24
  
  Rozdział 2. Immunologia infekcyjna    28
  
  Antygeny i przeciwciała: podstawowe definicje    29
  Immunoglobuliny    32
  Układ dopełniacza    39
  Klasyczna aktywacja dopełniacza     40
  Alternatywna aktywacja dopełniacza     41
  Aktywacja dopełniacza przez białko wiążące mannozę     42
  Układ odpornościowy     43
  Narządy limfatyczne     43
  Komórki układu odpornościowego     46
  Komórki NK    49
  Cytotoksyczność komórkowa zależna od przeciwciał (ADCC)    50
  Limfocyty B    50
  Limfocyty T    51
  Cytokiny     54
  Odpowiedź ostrej fazy     58
  Wstrząs septyczny     59
  Subpopulacje komórek T i cytokiny w zakażeniach     60
  Główny kompleks zgodności tkankowej (MHC)     61
  Klasa I HLA     62
  Klasa II HLA     62
  Receptory komórek T     63
  Prezentacja antygenów limfocytom T     63
  Fagocytoza     66
  Tolerancja, nadwrażliwość, autoimmunizacja     68
  Tolerancja immunologiczna     68
  Nadwrażliwość     68
  Autoimmunizacja     68
  Mechanizmy obronne przeciwinfekcyjne     72
  Nieswoiste mechanizmy obronne     73
  Odpowiedź zapalna     75
  Neutrofile i makrofagi    75
  Odporność humoralna     82
  Odporność komórkowa     83
  Odporność przeciwbakteryjna     83
  Nieswoista odporność przeciw bakteriom zewnątrzkomórkowym    84
  Swoista odporność przeciw bakteriom zewnątrzkomórkowym    84
  Odporność przeciw drobnoustrojom wewnątrzkomórkowym     85
  Odporność przeciwbakteryjna    87
  Odporność przeciwwirusowa     88
  Metody immunologiczne     90
  Reakcje precypitacji     90
  Reakcje aglutynacji     92
  Odczyn wiązania dopełniacza (CF)     95
  Metody radioimmunologiczne     96
  Metody immunoenzymatyczne     99
  Metody immunofluorescencyjne     104
  Techniki „blotting" do diagnostyki chorób zakaźnych i pasożytniczych    107
  
  Rozdział 3. Bakteriologia lekarska     113
  
  Morfologia bakterii     113
  Budowa komórki bakteryjnej     114
  Cytoplazma    114
  Nukleoid    115
  Pozachromosomowe czynniki dziedziczenia    116
  Rybosomy    117
  Błona cytoplazmatyczna    117
  Ściana komórkowa    119
  Protoplasty, sferoplasty, L postacie bakterii 126.
  Fizjologia bakterii     133
  Wymagania odżywcze     133
  Metabolizm bakterii     134
  Zapotrzebowanie bakterii na tlen    135
  Procesy oddechowe u bakterii    136
  Wpływ czynników fizycznych na wzrost bakterii     139
  Wzrost komórki bakteryjnej i wzrost populacji bakteryjnej     140
  Zmienność bakterii     141
  Mutacja     142
  Rekombinacja     144
  Klasyfikacja bakterii     149
  Chorobotwórczość bakterii     156
  Toksyny bakteryjne     160
  Antybioza     167
  Struktury powierzchniowe komórek jako wyznaczniki chorobotwórczości    167
  Diagnostyka bakteriologiczna     177
  Badanie moczu     180
  Diagnostyka serologiczna     181
  Bakteriologia szczegółowa     182
  Rodzina Enter obacteriaceae     186
  Rodzaj Escherichia    186
  Rodzaj Shigella    193
  Rodzaj Salmonella    196
  Rodzaj Yersinia    198
  Rodzaje Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Hafnia    207
  Rodzaje Proteus, Morganella, Providencia    208
  Rodzaj Citrobacter    209
  Rodzaj Edwardsiella    209
  Inne rodzaje    210
  Pałeczki Gram-ujemne niefermentujące     210
  Pałeczki niefermentujące — niewybredne    214
  Pałeczki Gram-ujemne różne i wybredne     224
  Rodzina Neisseriaceae     255
  Rodzaj Neisseria    256
  Rodzaj Moraxella    260
  Ziarniaki Gram-dodatnie     261
  Rodzaj Staphylococcus    267
  Rodzaj Streptococcus    276
  Rodzaj Enterococcus    294
  Pałeczki Gram-dodatnie     301
  Rodzaj Bacillus    302
  Rodzaj Clostridium    302
  Rodzaj Corynebacterium    308
  Rodzaj Listeria    312
  Inne rodzaje    315
  Bakterie beztlenowe — nieprzetrwalnikujące     316
  Spirochaetales     327
  Krętki — krętkowice    327
  Rodzaj Borrelia    330
  Rodzina Bartonellaceae     333
  Rodzaj Bartonella    333
  Rickettsiales     337
  Rodzaj Rickettsia    338
  Rodzaj Ehrlichia    340
  Chlamy diales     342
  Rodzaj Chlamydia    342
  Mycoplasmatales     348
  Rodzina Mycobacteriaceae     354
  Rodzaj Mycobacterium    354
  Tlenowe promieniowce     357
  Rodzaj Nocardia    357
  Rodzaj Streptomyces    359
  Rodzaj Actinomadura    359
  Rodzaj Rhodococcus    359
  Inne rodzaje    360
  Chemioterapia zakażeń bakteryjnych     361
  Antybiotyki P-laktamowe     361
  Gronkowce    362
  Paciorkowce    365
  Enterobacteriaceae    369
  Pseudomonas i Acineto-bacter    370
  Bakterie Gram-ujemne beztlenowe    370
  Aminoglikozydy     372
  Makrolidy     374
  Linkosamidy     376
  Glikopeptydy     377
  Ansamycyny     379
  Tetracykliny     380
  Chinolony     381
  Chemioterapeutyki różne     385
  Metody oznaczania wrażliwości bakterii na chemioterapeutyki     386
  Efekt poantybiotykowy (PAE)     392
  Chemioterapia racjonalna i empiryczna     396
  
  Rozdział 4. Mykologia lekarska     400
  
  Morfologia grzybów     400
  Klasyfikacja grzybów     407
  Dermatofity     414
  Klasyfikacja dermatofitów     414
  Geograficzne rozmieszczenie dermatofitów     420
  Patogeneza zakażeń dermatofitami     420
  Źródła i drogi przenoszenia    420
  Czynniki ryzyka    421
  Alergia i odporność    422
  Kliniczna klasyfikacja zakażeń dermatofitami     422
  Drożdżaki i grzyby drożdżopodobne     422
  Rodzaj Candida     424
  Budowa antygenowa patogennych gatunków Candida    427
  Kandydiaza    428
  Rodzaj Cryptococcus     432
  Kryptokokoza    434
  Rodzaj Rhodotorula     435
  Rodzaj Pityrosporum     435
  Rodzaj Trichosporon     436
  Rodzaj Endomyces i Geotrichum     437
  Geotrychoza    437
  Grzyby dimorficzne i grzybice     438
  Blastomykoza     438
  Histoplazmoza     439
  Histoplazmoza afrykańska    440
  Kokcydioidomykoza     440
  Sporotrychoza     441
  Parakokcydioidomykoza     442
  Lobomykoza     443
  Grzyby i grzybice oportunistyczne     444
  Patogeneza grzybic oportunistycznych     444
  Grzyby nitkowate     446
  Zygomycetes (Phycornyceteś)    446
  Grzyby ciemne    447
  Grzyby hialinowe    448
  Grzybice oportunistyczne     449
  Aspergiloza    449
  Feohyfomykoza    451
  Maduromykoza (stopa madurska)    452
  Chromoblastomykoza    453
  Rynosporydioza    454
  Adiaspiromykoza    454
  Keratomy-koza    455
  Mykotoksyny     455
  Diagnostyka zakażeń grzybiczych     456
  Próbki materiałów do badań     456
  Bezpośrednie badania mikroskopowe     457
  Hodowla grzybów     460
  Badania immunologiczne     464
  Diagnostyka serologiczna kandydiazy    466
  Diagnostyka serologiczna aspergilozy    467
  Diagnostyka serologiczna kryptokokozy    468
  Diagnostyka serologiczna innych grzybic    469
  Testy skórne    469
  Chemioterapia zakażeń grzybiczych     470
  Antybiotyki przeciwgrzybicze     471
  Imidazole     473
  Flucytozyna     474
  Metody badania wrażliwości grzybów na chemioterapeutyki     475
  
  Rozdział 5. Wirusologia lekarska     477
  
  Charakterystyka wirusów     477
  Kwasy nukleinowe     478
  Białka i symetria wirusów     480
  Lipidy     481
  Replikacja wirusów zwierzęcych     482
  Cząstki defektywne     487
  Ciałka wtrętowe     487
  Wirusy bakteryjne i grzybicze     488
  Bakteriofagi     488
  Mykofagi     491
  Klasyfikacja wirusów zwierzęcych     491
  Wybrane zakażenia wirusowe u ludzi     500
  Wirusy zawierające RNA     503
  Ortomyksowirusy i paramyksowirusy    503
  Pikornawirusy    504
  Inne RNA-wirusy     505
  Respiratory syncytial virus (RSV)    505
  Rhabdoviridae, Filoviridae 506. Arenaviridae    507
  Togaviridae, Bunyaviridae, Flaviviridae    508
  Reoviridae, Coronaviridae, Calici-viridae    514
  Retroviridae    516
  Wirusy zawierające DNA     524
  Herpesviridae    524
  Adenoviridae    529
  Poxviridae    531
  Papovaviridae    532
  Par-voviridae    534
  Wirusy zapalenia wątroby     536
  Hepatitis A virus (HAV)    538
  Hepatitis E virus (HEV)    539
  Hepatitis B virus (HBV)    540
  Hepatitis D vims (HDV)    541
  Hepatitis C virus (HCV)    541
  Patogeneza zakażeń wirusowych     544
  Drogi zakażenia     544
  Cytopatyczne działanie wirusów (CPE)     546
  Ciałka wtrętowe     547
  Komórki olbrzymie wielojądrowe (syncytia)     549
  Działanie cytobójcze wirusów (martwica lub śmierć komórek)    551
  Zespoły chorób wirusowych i typy zakażeń     552
  Zakażenia objawowe — ostre     552
  Zakażenia bezobjawowe i przewlekłe     553
  Zakażenia przetrwałe     553
  Charakterystyka zakażeń przewlekłych w hodowlach komórkowych    554
  Objawy występujące w zakażeniach przetrwałych    554
  Czynniki wpływające na zapoczątkowanie i utrzymywanie wirusowego zakażenia przetrwałego    555
  Zakażenie „powolne"     557
  Kuru    559
  Choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD)    560
  Scrapie    561
  Priony     563
  Wiroidy     567
  Odporność w zakażeniach wirusowych     568
  Interferony (IFN)     568
  Diagnostyka zakażeń wirusowych     570
  Metody izolacji i identyfikacji wirusów     571
  Próbki materiałów pobierane od chorych    571
  Techniki izolacji wirusów    572
  Bezpośrednie wykazywanie wirusów w próbkach materiałów    575
  Diagnostyka serologiczna zakażeń wirusowych     576
  Diagnostyka zakażeń HIV    578
  Diagnostyka zakażeń HBV    581
  Chemioterapia zakażeń wirusowych     582
  
  Rozdział 6. Parazytologia lekarska     585
  
  Ryzyko zarażenia pasożytami i zapobieganie     585
  Objawy kliniczne chorób pasożytniczych     587
  Cykle rozwojowe pasożytów najczęściej występujących u ludzi     590
  Wybrane pasożyty i parazytozy     592
  Protozoa (pierwotniaki)     592
  Pierwotniaki jelitowe    592
  Pasożyty krwi i tkanek    608
  Robaki pasożytnicze     623
  Nicienie (Nematodes)    623
  Tasiemce (Cestodes)    626
  Przywry (Trematodes)    628
  Filariozy    633
  Inne pasożyty tkankowe    635
  Diagnostyka chorób pasożytniczych     638
  Metody parazytologiczne     638
  Pobieranie i transport próbek kału    638
  Badanie próbek kału    639
  Preparaty trwałe barwione    640
  Metody hodowlane     642
  Metody immunologiczne     644
  Immunodiagnostyka toksoplazmozy    647
  Immunodiagnostyka pneumocystozy    650
  Immunodiagnostyka toksokarozy    650
  Immunodiagnostyka choroby bąblowcowej    650
  Immunodiagnostyka wągrzycy    651
  Inne choroby pasożytnicze    651
  Chemioterapia chorób pasożytniczych     651
  Punkty uchwytu działania leków przeciwpasożytniczych     652
  Zimnica     654
  Pełzakowica, giardiaza, rzęsistkowica     655
  Toksoplazmoza     657
  Pneumocystoza (pneumocystodoza)     658
  
  Rozdział 7. Zakażenia szpitalne.     659
  
  Wprowadzenie     659
  Źródła i drogi przenoszenia w zakażeniach szpitalnych     661
  Osobnicy wrażliwi     662
  Kliniczne postacie zakażeń szpitalnych     664
  Drobnoustroje w zakażeniach szpitalnych     665
  Bakteryjne zakażenia szpitalne     665
  Grzybicze zakażenia szpitalne     673
  Wirusowe zakażenia szpitalne     675
  Pasożytnicze zakażenia szpitalne     676
  Zakażenia mieszane     677
  Transplantacje i zakażenia     678
  Nadzór, kontrola i profilaktyka zakażeń szpitalnych     690
  Chemioterapia w zakażeniach szpitalnych     697
  Rola pracowni mikrobiologicznej w kontroli i zapobieganiu zakażeniom szpitalnym    703
  
  Rozdział 8. Zakażenia pozaszpitalne     706
  
  Wprowadzenie     706
  Kliniczne postacie i czynniki etiologiczne w zakażeniach pozaszpitalnych     708
  Zakażenia dróg oddechowych     708
  Zakażenia górnych dróg oddechowych    710
  Zakażenia dolnych dróg oddechowych    713
  Zakażenia dróg moczowych     718
  Zakażenia przewodu pokarmowego     725
  Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego     733
  Zakażenia skóry i tkanek miękkich     745
  Zakażenia oka     747
  Zapalenie stawów i kości     750
  Zakażenia krwi i zapalenia wsierdzia     752
  Zakażenia krwi    752
  Infekcyjne zapalenie wsierdzia    753
  
  Rozdział 9. Zakażenia ważne w stomatologii    757
  
  Wprowadzenie     757
  Mikroflora jamy ustnej     759
  Płytka nazębna     761
  Ślina     765
  Próchnica zębów     766
  Choroby przyzębia     769
  Ropne zakażenia jamy ustnej     773
  Grzybice jamy ustnej     777
  
  Rozdział 10. Techniki diagnostyczne w chorobach zakaźnych i pasożytniczych    778
  
  Techniki pobierania i transportu próbek materiałów od chorych     779
  Hodowle krwi (posocznica, bakteriemia, wiremia, fungemia)     783
  Techniki badania próbek materiałów od chorych     792
  Badania mikroskopowe     792
  Techniki sporządzania preparatów     794
  Techniki barwienia preparatów     794
  Techniki immunologiczne     798
  Metody hodowlane     798
  Podłoża do hodowli drobnoustrojów    800
  Nowe techniki w laboratoryjnej diagnostyce chorób zakaźnych     803
  Szybka identyfikacja bakterii    803
  Bezpośrednie wykazanie antygenu    807
  Metody niehodowlane wykrywające bakteriurię     808
  Sondy molekularne     811
  Struktura kwasów nukleinowych     811
  Denaturacja     812
  Konstrukcja sondy DNA     812
  Wykazanie sklonowanego DNA     813
  Znakowanie sondy     814
  Amplifikacja kwasów nukleinowych     818
  
  Rozdział 11. Dodatek. Klasyfikacja bakterii     825
  
  Skorowidz     847
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia