Mikrobiologia lekarska. Podręcznik dla studentów medycyny

Mikrobiologia lekarska. Podręcznik dla studentów medycyny

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

84,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W podręczniku przedstawiono dokonujące się zmiany w mikrobiologii lekarskiej, wynikające z postępu nauki lub też ze zmieniającej się sytuacji ekonomiczno-epidemiologicznej na świecie, a także w Polsce. Oprócz podstawowych informacji o strukturach i czynnościach życiowych drobnoustrojów zamieszczono szczegółowe informacje o bakteriach, wirusach, grzybach i pasożytach oraz ich chorobotwórczości dla człowieka.


Liczba stron864
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4640-3
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Rozdział 1. Wprowadzenie do mikrobiologii lekarskiej    13
  Drobnoustroje i człowiek    13
  Taksonomia: klasyfikacja i identyfikacja drobnoustrojów, nazewnictwo    13
  Słowniczek terminów powszechnie używanych w diagnostyce oraz epidemiologii chorób zakaźnych i pasożytniczych    15
  Mikroflora człowieka    24
  Rozdział 2. Immunologia infekcyjna    28
  Antygeny i przeciwciała: podstawowe definicje    29
  Immunoglobuliny    32
  Układ dopełniacza    39
  Klasyczna aktywacja dopełniacza    40
  Alternatywna aktywacja dopełniacza    41
  Aktywacja dopełniacza przez białko wiążące mannozę    42
  Układ odpornościowy    43
  Narządy limfatyczne    43
  Komórki układu odpornościowego    46
  Komórki NK    49
  Cytotoksyczność komórkowa zależna od przeciwciał (ADCC)    50
  Limfocyty B    50
  Limfocyty T    51
  Cytokiny    54
  Odpowiedź ostrej fazy    58
  Wstrząs septyczny    59
  Subpopulacje komórek T i cytokiny w zakażeniach    60
  Główny kompleks zgodności tkankowej (MHC)    61
  Klasa I HLA    62
  Klasa II HLA    62
  Receptory komórek T    63
  Prezentacja antygenów limfocytom T    63
  Fagocytoza    66
  Tolerancja, nadwrażliwość, autoimmunizacja    68
  Tolerancja immunologiczna    68
  Nadwrażliwość    68
  Autoimmunizacja    68
  Mechanizmy obronne przeciwinfekcyjne    72
  Nieswoiste mechanizmy obronne    73
  Odpowiedź zapalna    75
  Neutrofile i makrofagi    75
  Odporność humoralna    82
  Odporność komórkowa    83
  Odporność przeciwbakteryjna    83
  Nieswoista odporność przeciw bakteriom zewnątrzkomórkowym    84
  Swoista odporność przeciw bakteriom zewnątrzkomórkowym    84
  Odporność przeciw drobnoustrojom wewnątrzkomórkowym    85
  Odporność przeciwbakteryjna    87
  Odporność przeciwwirusowa    88
  Metody immunologiczne    90
  Reakcje precypitacji    90
  Reakcje aglutynacji    92
  Odczyn wiązania dopełniacza (CF)    95
  Metody radioimmunologiczne    96
  Metody immunoenzymatyczne    99
  Metody immunofluorescencyjne    104
  Techniki „blotting" do diagnostyki chorób zakaźnych i pasożytniczych    107
  Rozdział 3. Bakteriologia lekarska    113
  Morfologia bakterii    113
  Budowa komórki bakteryjnej    114
  Cytoplazma    114
  Nukleoid    115
  Pozachromosomowe czynniki dziedziczenia    116
  Rybosomy    117
  Błona cytoplazmatyczna    117
  Ściana komórkowa    119
  Fizjologia bakterii    133
  Wymagania odżywcze    133
  Metabolizm bakterii    134
  Zapotrzebowanie bakterii na tlen    135
  Procesy oddechowe u bakterii    136
  Wpływ czynników fizycznych na wzrost bakterii    139
  Wzrost komórki bakteryjnej i wzrost populacji bakteryjnej    140
  Zmienność bakterii    141
  Mutacja    142
  Rekombinacja    144
  Klasyfikacja bakterii    149
  Chorobotwórczość bakterii    156
  Toksyny bakteryjne    160
  Antybioza    167
  Struktury powierzchniowe komórek jako wyznaczniki chorobotwórczości    167
  Diagnostyka bakteriologiczna    177
  Badanie moczu    180
  Diagnostyka serologiczna    181
  Bakteriologia szczegółowa    182
  Rodzina Enter obacteriaceae    186
  Rodzaj Escherichia    186
  Rodzaj Shigella    193
  Rodzaj Salmonella    196
  Rodzaj Yersinia    198
  Rodzaje Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Hafnia    207
  Rodzaje Proteus, Morganella, Providencia    208
  Rodzaj Citrobacter    209
  Rodzaj Edwardsiella    209
  Inne rodzaje    210
  Pałeczki Gram-ujemne niefermentujące    210
  Pałeczki niefermentujące — niewybredne    214
  Pałeczki Gram-ujemne różne i wybredne    224
  Rodzina Neisseriaceae    255
  Rodzaj Neisseria    256
  Rodzaj Moraxella    260
  Ziarniaki Gram-dodatnie    261
  Rodzaj Staphylococcus    267
  Rodzaj Streptococcus    276
  Rodzaj Enterococcus    294
  Pałeczki Gram-dodatnie    301
  Rodzaj Bacillus    302
  Rodzaj Clostridium    302
  Rodzaj Corynebacterium    308
  Rodzaj Listeria    312
  Inne rodzaje    315
  Bakterie beztlenowe — nieprzetrwalnikujące    316
  Spirochaetales    327
  Krętki — krętkowice    327
  Rodzaj Borrelia    330
  Rodzina Bartonellaceae    333
  Rodzaj Bartonella    333
  Rickettsiales    337
  Rodzaj Rickettsia    338
  Rodzaj Ehrlichia    340
  Chlamy diales    342
  Rodzaj Chlamydia    342
  Mycoplasmatales    348
  Rodzina Mycobacteriaceae    354
  Rodzaj Mycobacterium    354
  Tlenowe promieniowce    357
  Rodzaj Nocardia    357
  Rodzaj Streptomyces    359
  Rodzaj Actinomadura    359
  Rodzaj Rhodococcus    359
  Inne rodzaje    360
  Chemioterapia zakażeń bakteryjnych    361
  Antybiotyki P-laktamowe    361
  Gronkowce    362
  Paciorkowce    365
  Enterobacteriaceae    369
  Pseudomonas i Acineto-bacter    370
  Bakterie Gram-ujemne beztlenowe    370
  Aminoglikozydy    372
  Makrolidy    374
  Linkosamidy    376
  Glikopeptydy    377
  Ansamycyny    379
  Tetracykliny    380
  Chinolony    381
  Chemioterapeutyki różne    385
  Metody oznaczania wrażliwości bakterii na chemioterapeutyki    386
  Efekt poantybiotykowy (PAE)    392
  Chemioterapia racjonalna i empiryczna    396
  Rozdział 4. Mykologia lekarska    400
  Morfologia grzybów    400
  Klasyfikacja grzybów    407
  Dermatofity    414
  Klasyfikacja dermatofitów    414
  Geograficzne rozmieszczenie dermatofitów    420
  Patogeneza zakażeń dermatofitami    420
  Źródła i drogi przenoszenia    420
  Czynniki ryzyka    421
  Alergia i odporność    422
  Kliniczna klasyfikacja zakażeń dermatofitami    422
  Drożdżaki i grzyby drożdżopodobne    422
  Rodzaj Candida    424
  Budowa antygenowa patogennych gatunków Candida    427
  Kandydiaza    428
  Rodzaj Cryptococcus    432
  Kryptokokoza    434
  Rodzaj Rhodotorula    435
  Rodzaj Pityrosporum    435
  Rodzaj Trichosporon    436
  Rodzaj Endomyces i Geotrichum    437
  Geotrychoza    437
  Grzyby dimorficzne i grzybice    438
  Blastomykoza    438
  Histoplazmoza    439
  Histoplazmoza afrykańska    440
  Kokcydioidomykoza    440
  Sporotrychoza    441
  Parakokcydioidomykoza    442
  Lobomykoza    443
  Grzyby i grzybice oportunistyczne    444
  Patogeneza grzybic oportunistycznych    444
  Grzyby nitkowate    446
  Zygomycetes (Phycornyceteś)    446
  Grzyby ciemne    447
  Grzyby hialinowe    448
  Grzybice oportunistyczne    449
  Aspergiloza    449
  Feohyfomykoza    451
  Maduromykoza (stopa madurska)    452
  Chromoblastomykoza    453
  Rynosporydioza    454
  Adiaspiromykoza    454
  Keratomy-koza    455
  Mykotoksyny    455
  Diagnostyka zakażeń grzybiczych    456
  Próbki materiałów do badań    456
  Bezpośrednie badania mikroskopowe    457
  Hodowla grzybów    460
  Badania immunologiczne    464
  Diagnostyka serologiczna kandydiazy    466
  Diagnostyka serologiczna aspergilozy    467
  Diagnostyka serologiczna kryptokokozy    468
  Diagnostyka serologiczna innych grzybic    469
  Testy skórne    469
  Chemioterapia zakażeń grzybiczych    470
  Antybiotyki przeciwgrzybicze    471
  Imidazole    473
  Flucytozyna    474
  Metody badania wrażliwości grzybów na chemioterapeutyki    475
  Rozdział 5. Wirusologia lekarska    477
  Charakterystyka wirusów    477
  Kwasy nukleinowe    478
  Białka i symetria wirusów    480
  Lipidy    481
  Replikacja wirusów zwierzęcych    482
  Cząstki defektywne    487
  Ciałka wtrętowe    487
  Wirusy bakteryjne i grzybicze    488
  Bakteriofagi    488
  Mykofagi    491
  Klasyfikacja wirusów zwierzęcych    491
  Wybrane zakażenia wirusowe u ludzi    500
  Wirusy zawierające RNA    503
  Ortomyksowirusy i paramyksowirusy    503
  Pikornawirusy    504
  Inne RNA-wirusy    505
  Respiratory syncytial virus (RSV)    505
  Rhabdoviridae, Filoviridae 506. Arenaviridae    507
  Togaviridae, Bunyaviridae, Flaviviridae    508
  Reoviridae, Coronaviridae, Calici-viridae    514
  Retroviridae    516
  Wirusy zawierające DNA    524
  Herpesviridae    524
  Adenoviridae    529
  Poxviridae    531
  Papovaviridae    532
  Par-voviridae    534
  Wirusy zapalenia wątroby    536
  Hepatitis A virus (HAV)    538
  Hepatitis E virus (HEV)    539
  Hepatitis B virus (HBV)    540
  Hepatitis D vims (HDV)    541
  Hepatitis C virus (HCV)    541
  Patogeneza zakażeń wirusowych    544
  Drogi zakażenia    544
  Cytopatyczne działanie wirusów (CPE)    546
  Ciałka wtrętowe    547
  Komórki olbrzymie wielojądrowe (syncytia)    549
  Działanie cytobójcze wirusów (martwica lub śmierć komórek)    551
  Zespoły chorób wirusowych i typy zakażeń    552
  Zakażenia objawowe — ostre    552
  Zakażenia bezobjawowe i przewlekłe    553
  Zakażenia przetrwałe    553
  Charakterystyka zakażeń przewlekłych w hodowlach komórkowych    554
  Objawy występujące w zakażeniach przetrwałych    554
  Czynniki wpływające na zapoczątkowanie i utrzymywanie wirusowego zakażenia przetrwałego    555
  Zakażenie „powolne"    557
  Kuru    559
  Choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD)    560
  Scrapie    561
  Priony    563
  Wiroidy    567
  Odporność w zakażeniach wirusowych    568
  Interferony (IFN)    568
  Diagnostyka zakażeń wirusowych    570
  Metody izolacji i identyfikacji wirusów    571
  Próbki materiałów pobierane od chorych    571
  Techniki izolacji wirusów    572
  Bezpośrednie wykazywanie wirusów w próbkach materiałów    575
  Diagnostyka serologiczna zakażeń wirusowych    576
  Diagnostyka zakażeń HIV    578
  Diagnostyka zakażeń HBV    581
  Chemioterapia zakażeń wirusowych    582
  Rozdział 6. Parazytologia lekarska    585
  Ryzyko zarażenia pasożytami i zapobieganie    585
  Objawy kliniczne chorób pasożytniczych    587
  Cykle rozwojowe pasożytów najczęściej występujących u ludzi    590
  Wybrane pasożyty i parazytozy    592
  Protozoa (pierwotniaki)    592
  Pierwotniaki jelitowe    592
  Pasożyty krwi i tkanek    608
  Robaki pasożytnicze    623
  Nicienie (Nematodes)    623
  Tasiemce (Cestodes)    626
  Przywry (Trematodes)    628
  Filariozy    633
  Inne pasożyty tkankowe    635
  Diagnostyka chorób pasożytniczych    638
  Metody parazytologiczne    638
  Pobieranie i transport próbek kału    638
  Badanie próbek kału    639
  Preparaty trwałe barwione    640
  Metody hodowlane    642
  Metody immunologiczne    644
  Immunodiagnostyka toksoplazmozy    647
  Immunodiagnostyka pneumocystozy    650
  Immunodiagnostyka toksokarozy    650
  Immunodiagnostyka choroby bąblowcowej    650
  Immunodiagnostyka wągrzycy    651
  Inne choroby pasożytnicze    651
  Chemioterapia chorób pasożytniczych    651
  Punkty uchwytu działania leków przeciwpasożytniczych    652
  Zimnica    654
  Pełzakowica, giardiaza, rzęsistkowica    655
  Toksoplazmoza    657
  Pneumocystoza (pneumocystodoza)    658
  Rozdział 7. Zakażenia szpitalne.    659
  Wprowadzenie    659
  Źródła i drogi przenoszenia w zakażeniach szpitalnych    661
  Osobnicy wrażliwi    662
  Kliniczne postacie zakażeń szpitalnych    664
  Drobnoustroje w zakażeniach szpitalnych    665
  Bakteryjne zakażenia szpitalne    665
  Grzybicze zakażenia szpitalne    673
  Wirusowe zakażenia szpitalne    675
  Pasożytnicze zakażenia szpitalne    676
  Zakażenia mieszane    677
  Transplantacje i zakażenia    678
  Nadzór, kontrola i profilaktyka zakażeń szpitalnych    690
  Chemioterapia w zakażeniach szpitalnych    697
  Rola pracowni mikrobiologicznej w kontroli i zapobieganiu zakażeniom szpitalnym    703
  Rozdział 8. Zakażenia pozaszpitalne    706
  Wprowadzenie    706
  Kliniczne postacie i czynniki etiologiczne w zakażeniach pozaszpitalnych    708
  Zakażenia dróg oddechowych    708
  Zakażenia górnych dróg oddechowych    710
  Zakażenia dolnych dróg oddechowych    713
  Zakażenia dróg moczowych    718
  Zakażenia przewodu pokarmowego    725
  Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego    733
  Zakażenia skóry i tkanek miękkich    745
  Zakażenia oka    747
  Zapalenie stawów i kości    750
  Zakażenia krwi i zapalenia wsierdzia    752
  Zakażenia krwi    752
  Infekcyjne zapalenie wsierdzia    753
  Rozdział 9. Zakażenia ważne w stomatologii    757
  Wprowadzenie    757
  Mikroflora jamy ustnej    759
  Płytka nazębna    761
  Ślina    765
  Próchnica zębów    766
  Choroby przyzębia    769
  Ropne zakażenia jamy ustnej    773
  Grzybice jamy ustnej    777
  Rozdział 10. Techniki diagnostyczne w chorobach zakaźnych i pasożytniczych    778
  Techniki pobierania i transportu próbek materiałów od chorych    779
  Hodowle krwi (posocznica, bakteriemia, wiremia, fungemia)    783
  Techniki badania próbek materiałów od chorych    792
  Badania mikroskopowe    792
  Techniki sporządzania preparatów    794
  Techniki barwienia preparatów    794
  Techniki immunologiczne    798
  Metody hodowlane    798
  Podłoża do hodowli drobnoustrojów    800
  Nowe techniki w laboratoryjnej diagnostyce chorób zakaźnych    803
  Szybka identyfikacja bakterii    803
  Bezpośrednie wykazanie antygenu    807
  Metody niehodowlane wykrywające bakteriurię    808
  Sondy molekularne    811
  Struktura kwasów nukleinowych    811
  Denaturacja    812
  Konstrukcja sondy DNA    812
  Wykazanie sklonowanego DNA    813
  Znakowanie sondy    814
  Amplifikacja kwasów nukleinowych    818
  Rozdział 11. Dodatek. Klasyfikacja bakterii    825
  Skorowidz    847
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia