Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Skrypt dla studentów biologii. Część teoretyczna i praktyczna

-25%

Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Skrypt dla studentów biologii. Część teoretyczna i praktyczna

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

13,50  18,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

13,5018,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Mikrobiologia jest nauką o drobnoustrojach (mikroorganizmach). Zajmuje się cechami morfologicznymi, właściwościami biochemicznymi, rolą w środowisku naturalnym, właściwościami chorobotwórczymi, jak również zastosowaniem drobnoustrojów w przemyśle. Podstawowy schemat badania drobnoustrojów obejmuje: wstępną obserwację makroskopową i mikroskopową, wyosobnienie interesującego nas ustroju w postaci czystej hodowli, określenie jego cech morfologicznych, typu wzrostu na podłożach stałych i płynnych, zbadanie jego właściwości biochemicznych i fizjologicznych oraz ustalenie ewentualnej roli wyizolowanego mikroorganizmu w środowisku naturalnym, w przebiegu choroby lub możliwości wykorzystania w procesie przemysłowym. Zwalczanie drobnoustrojów jest także jedną z dziedzin mikrobiologii ogólnej we wszystkich przypadkach, w których obecność niektórych z nich jest wręcz szkodliwa. Istnieje też możliwość zakażenia mikrobiologicznego, dlatego pracownicy laboratoriów mają najwyższe kwalifikacje zawodowe i duże doświadczenie, wykonują swoją pracę posługując się wyłącznie sprzętem zmechanizowanym i korzystają z pełnego zabezpieczenia osobistego.

Książka zawiera przegląd zagadnień mikrobiologii ogólnej, łączących się tematycznie z problematyką ćwiczeń odbywanych przez studentów specjalności: mikrobiologicznej, biochemicznej i biofizycznej, fizjologicznej oraz biologii środowiskowej.

W związku z niepełnym opracowaniem niektórych tematów, podana została literatura pomocnicza i uzupełniająca.


Liczba stron346
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7171-635-5
Numer wydania5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od autorów    9
  Wykaz skrótów    10
  1. Wprowadzenie    11
  1.1. Prokaryota i Eukaryota – cechy wspólne i różnice    14
  2. Laboratorium mikrobiologiczne – organizacja, wyposażenie, zaplecze    16
  3. Podłoża mikrobiologiczne    18
  4. Sterylizacja (wyjaławianie)    23
  4.1. Metody fizyczne    23
  4.1.1. Sterylizacja cieplna – sucha    23
  4.1.1.1. Wyjaławianie przez wyżarzanie    23
  4.1.1.2. Wyjaławianie przez opalanie    24
  4.1.1.3. Wyjaławianie gorącym suchym powietrzem    24
  4.1.2. Sterylizacja cieplna – mokra (parą wodną)    24
  4.1.2.1. Dekoktacja – wyjaławianie przez gotowanie    24
  4.1.2.2. Pasteryzacja    25
  4.1.2.3. Tyndalizacja – sterylizacja w aparacie Kocha    26
  4.1.2.4. Wyjaławianie za pomocą pary wodnej pod zwiększonym ciśnieniem    26
  4.1.3. Sterylizacja przez sączenie (filtrowanie)    29
  4.1.4. Sterylizacja za pomocą promieniowania elektromagnetycznego    30
  4.1.4.1. Wyjaławianie za pomocą promieniowania ultrafioletowego (UV)    30
  4.1.4.2. Sterylizacja radiacyjna    31
  4.2. Sterylizacja gazowa (metoda chemiczna)    32
  4.3. Kontrola sterylizacji    33
  5. Dezynfekcja    34
  5.1. Chemiczne środki dezynfekcyjne    35
  5.1.1. Kwasy i zasady    36
  5.1.2. Środki utleniające    37
  5.1.3. Alkohole    37
  5.1.4. Aldehydy    38
  5.1.5. Związki fenolu i ich pochodne    38
  5.1.6. Związki powierzchniowo czynne    38
  5.1.7. Jodofory    39
  5.1.8. Chloroheksydyna    39
  5.1.9. Sole metali ciężkich    39
  5.2. Metody badania środków dezynfekcyjnych    40
  5.3. Kontrola skażenia powierzchni drobnoustrojami    41
  5.4. Metody kontroli skażenia bakteryjnego powietrza    42
  6. Mikroskopia    44
  6.1. Mikroskop świetlny prosty – lupa    44
  6.2. Mikroskop świetlny złożony    45
  6.2.1. Budowa mikroskopu świetlnego    48
  6.3. Mikroskop z ciemnym polem widzenia    49
  6.4. Mikroskop kontrastowo-fazowy    51
  6.5. Mikroskop ultrafioletowy    51
  6.6. Mikroskop fluorescencyjny (luminescencyjny)    52
  6.7. Mikroskop polaryzacyjno-interferencyjny    52
  6.8. Mikroskop elektronowy – transmisyjny    52
  6.9. Mikroskop skaningowy    54
  7. Barwienie drobnoustrojów    55
  7.1. Barwniki stosowane w barwieniu drobnoustrojów    56
  7.2. Przygotowanie preparatów    56
  7.3. Barwienie metodą Grama    57
  7.4. Barwienie metodą Ziehl-Neelsena (kwasooporność bakterii)    58
  7.5. Barwienie Neissera    59
  8. Hodowla drobnoustrojów    60
  8.1. Metody otrzymywania czystych kultur    60
  8.1.1. Metody bezpośrednie    60
  8.1.2. Metody pośrednie    61
  8.1.2.1. Metoda posiewu redukcyjnego płytek agarowych    61
  8.1.2.2. Metoda posiewu powierzchniowego (płytki „mazane”)    62
  8.1.2.3. Metoda posiewu wgłębnego (płytki „lane”)    62
  8.1.2.4. Metoda seryjnych rozcieńczeń    64
  8.1.2.5. Metoda replik (płytek odciskowych – Lederberga)    64
  8.2. Gatunek, klon i szczep w mikrobiologii    64
  8.3. Typy hodowli drobnoustrojów    65
  8.4. Hodowle tlenowców i beztlenowców    69
  8.4.1. Metody hodowli tlenowców    69
  8.4.1.1. Hodowle powierzchniowe    69
  8.4.1.2. Hodowla wgłębna    70
  8.4.2. Hodowla beztlenowców    70
  8.4.2.1. Metody fizyczne    70
  8.4.2.2. Metody chemiczne    72
  8.4.2.3. Metoda biologiczna    72
  9. Zasady diagnostyki mikrobiologicznej    73
  9.1. Morfologia mikroskopowa    75
  9.2. Morfologia kolonii    75
  9.3. Wzrost na skosie agarowym    76
  9.4. Typy wzrostu na podłożu płynnym    76
  10. Drożdże i grzyby strzępkowe    78
  10.1. Drożdże    78
  10.1.1. Brzeczka    80
  10.1.2. Budowa komórki drożdżowej    81
  10.1.3. Rozmnażanie się drożdży    83
  10.1.4. Metabolizm drożdży i ich zastosowanie praktyczne    85
  10.2. Grzyby strzępkowe    86
  11. Morfologia mikroskopowa i cytologia bakterii    89
  11.1. Morfologia mikroskopowa bakterii    89
  11.2. Cytologia bakterii    92
  11.2.1. Ściana komórkowa bakterii    94
  11.2.1.1. Peptydoglikan    94
  11.2.1.2. Ściana komórkowa bakterii Gram-dodatnich    97
  11.2.1.3. Ściana komórkowa bakterii Gram-ujemnych    100
  11.2.2. Błona cytoplazmatyczna    107
  11.2.3. Protoplasty, sferoplasty    110
  11.2.4. Otoczki, śluz powierzchniowy, pochewki, glikokaliks    111
  11.2.5. Warstwa S    115
  11.2.6. Rzęski    117
  11.2.7. Fimbrie    120
  11.2.8. Inne struktury zewnątrzkomórkowe bakterii    122
  11.2.9. Cytoplazma komórek bakteryjnych. Materiały zapasowe    123
  11.2.10. Zagadnienie jądra komórkowego u bakterii    124
  11.2.11. Rybosomy    125
  11.2.12. Przetrwalniki (spory) – zjawisko sporulacji    126
  12. Mutacje S → R    130
  12.1. Charakterystyka mutacji S → R    130
  12.2. Genetyczna determinacja biosyntezy LPS    132
  12.3. Testy różnicujące formy S i R    133
  13. Promieniowce    135
  13.1. Rodzaj Actinomyces    137
  13.2. Rodzaj Streptomyces    137
  14. Metabolizm drobnoustrojów    140
  14.1. Podział drobnoustrojów ze względu na sposób odżywiania i zdobywania energii    140
  14.2. Źródła węgla i energii wykorzystywane przez drobnoustroje    142
  14.2.1. Szlaki metaboliczne rozkładu węglowodanów    143
  14.3. Oddychanie tlenowe    146
  14.3.1. Chemoorganotrofy    146
  14.3.2. Chemolitotrofy    149
  14.4. Fermentacja    149
  14.5. Oddychanie beztlenowe    152
  14.6. Tłuszcze jako substraty oddechowe    152
  14.7. Źródła azotu    153
  14.7.1. Azot atmosferyczny    154
  14.7.2. Wykorzystanie azotu mineralnego    154
  14.7.3. Rozkład białek i aminokwasów    154
  14.8. Wykorzystywanie przez drobnoustroje pierwiastków w postaci mikro- i makroelementów    161
  14.9. Czynniki wzrostowe    162
  15. Badanie właściwości biochemicznych drobnoustrojów    163
  15.1. Właściwości glikolityczne    164
  15.1.1. Szereg cukrowy    164
  15.1.2. Rozkład cukrów na podłożu VL    165
  15.1.3. Badanie rozkładu cukrów na podłożach stałych    165
  15.1.4. Technika auksanograficzna    166
  15.1.5. Próba na podłożu Hugh-Leifsona (H-L)    166
  15.1.6. Wzrost bakterii na podłożu Kliglera    166
  15.1.7. Próba Voges-Proskauera (VP) i Metyl Red (MR)    167
  15.2. Właściwości proteolityczne    168
  15.2.1. Hydroliza kazeiny    168
  15.2.2. Upłynnianie żelatyny    168
  15.2.3. Badanie wytwarzania amoniaku    169
  15.2.4. Wytwarzanie siarkowodoru    169
  15.2.5. Rozkład tryptofanu (próba na indol)    170
  15.2.6. Deaminacja fenyloalaniny    170
  15.2.7. Dekarboksylacja aminokwasów    170
  15.2.8. Hydroliza mocznika    171
  15.3. Właściwości lipolityczne    171
  15.3.1. Podłoże z margaryną    171
  15.3.2. Podłoże z dodatkiem Tween 80    172
  15.4. Właściwości utleniająco-redukcyjne    172
  15.4.1. Oksydaza cytochromowa    172
  15.4.2. Katalaza    173
  15.4.3. Peroksydaza    173
  15.4.4. Reduktaza azotanowa    173
  15.4.5. Redukcja chlorku 2,3,5-trifenylotetrazoliowego (TTC)    173
  15.4.6. Redukcja błękitu metylenowego    174
  15.5. Inne właściwości biochemiczne drobnoustrojów    174
  15.5.1. Wzrost bakterii na podłożu Simmonsa z cytrynianem    174
  15.5.2. Wykrywanie lecytynazy    175
  15.5.3. Wykrywanie fosfatazy    175
  15.5.4. Zmiany w mleku z lakmusem    175
  15.6. Mikrometody, szybkie testy do badania właściwości biochemicznych drobnoustrojów    176
  15.6.1. Enterotube (Roche)    176
  15.6.2. Enterotest (Lachema – Czechy)    177
  15.6.3. Enteroplast (Plastomed – Polska)    177
  15.6.4. Mikrometoda API    177
  15.7. Inne cechy drobnoustrojów brane pod uwagę w ich identyfikacji    178
  15.7.1. Wytwarzanie barwników przez bakterie    178
  15.7.2. Właściwości hemolityczne    179
  16. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje    180
  16.1. Woda (wpływ wysychania)    180
  16.2. Temperatura    181
  16.2.1. Psychro-, mezo- i termofile    182
  16.2.2. Bakteriostatyczne i bakteriobójcze działanie ciepła    184
  16.3. Ciśnienie osmotyczne    185
  16.4. Ciśnienie mechaniczne    186
  16.5. Ciśnienie hydrostatyczne    186
  16.6. Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na drobnoustroje    187
  16.6.1. Działanie światła widzialnego na drobnoustroje    187
  16.6.2. Promieniowanie ultrafioletowe i jonizujące    187
  16.7. Działanie ultradźwięków    188
  16.8. Napięcie powierzchniowe    188
  16.9. Potencjał red-oks    189
  16.10. Wpływ wartości pH środowiska na drobnoustroje    190
  16.11. Wpływ substancji chemicznych na drobnoustroje    190
  16.11.1. Wpływ barwników na wzrost bakterii    190
  16.11.2. Wpływ kationów i anionów na drobnoustroje    191
  17. Sulfonamidy i związki tuberkulostatyczne    192
  18. Antybiotyki    194
  18.1. Antybiotyki β-laktamowe    194
  18.2. Antybiotyki aminoglikozydowe (aminocyklitolowe)    196
  18.3. Tetracykliny    196
  18.4. Makrolidy    197
  18.5. Antybiotyki peptydowe    197
  18.6. Inne antybiotyki    199
  18.7. Oporność drobnoustrojów na działanie antybiotyków    199
  18.8. Wpływ fitoncydów na drobnoustroje    201
  19. Bakteriocyny    202
  20. Bakteriofagi    205
  20.1. Budowa bakteriofagów    206
  20.2. Namnażanie fagów    207
  20.3. Zjawisko lizogenii    209
  20.4. Zastosowanie bakteriofagów    210
  21. Wzajemne stosunki pomiędzy drobnoustrojami    212
  21.1. Oddziaływanie bezpośrednie    212
  21.2. Oddziaływania pośrednie pomiędzy drobnoustrojami    213
  21.2.1. Symbioza    213
  21.2.2. Synergizm    214
  21.2.3. Metabioza    216
  21.2.4. Antagonizm    217
  21.2.4.1. Antybioza    217
  22. Bakterie fotosyntetyzujące    219
  22.1. Organelle fotosyntezy    219
  22.2. Centra reakcji fotosyntezy    220
  22.3. Chemizm fotosyntezy u bakterii    223
  22.4. Bakterie fotosyntetyzujące – charakterystyka    225
  23. Halofile    228
  24. Naturalne środowiska drobnoustrojów – gleba, woda i powietrze    233
  24.1. Gleba jako środowisko drobnoustrojów    233
  24.2. Woda i ścieki – środowisko wzrostu drobnoustrojów    241
  24.2.1. Warunki rozwoju drobnoustrojów w środowisku wodnym    241
  24.2.2. Drobnoustroje środowisk wodnych    243
  24.2.3. Analiza sanitarna wody    245
  24.2.4. Ścieki i ich oczyszczanie    246
  24.3. Powietrze i jego znaczenie w przenoszeniu drobnoustrojów    249
  25. Praktyczne zastosowanie drobnoustrojów – wybrane zagadnienia    252
  25.1. Nadprodukcja enzymów    252
  25.2. Wytwarzanie kwasu cytrynowego    252
  25.3. Biosynteza aminokwasów    253
  25.4. Reakcje biokonwersji związków chemicznych    254
  25.5. Biotransformacje związków mineralnych    256
  25.6. Inżynieria genetyczna    257
  25.7. Inne sposoby wykorzystania drobnoustrojów    258
  Literatura pomocnicza i uzupełniająca    259
  Zasady pracy z drobnoustrojami    5
  Ćwiczenie 1. Temat: Mikroskopy. Mikrometry    8
  Ćwiczenie 2. Temat: Metody hodowli drobnoustrojów    12
  Ćwiczenie 3. Temat: Podstawy diagnostyki drożdży    14
  Ćwiczenie 4. Temat: Cytologia komórki drożdżowej    16
  Ćwiczenie 5. Temat: Diagnostyka bakterii – morfologia mikroskopowa i makroskopowa bakterii    19
  Ćwiczenie 6. Temat: Cytologia komórki bakteryjnej. Morfologia mikroskopowa bakterii. Część I    21
  Ćwiczenie 7. Temat: Cytologia komórki bakteryjnej. Część II    24
  Ćwiczenie 8. Temat: Mutacja S → R    26
  Ćwiczenie 9. Temat: Morfologia i cytologia promieniowców    28
  Ćwiczenie 10. Temat: Metody liczenia drobnoustrojów    30
  Ćwiczenie 11. Temat: Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje. Część I    35
  Ćwiczenie 12. Temat: Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje. Część II    37
  Ćwiczenie 13. Temat: Metabolizm bakterii. Część I. Źródła węgla i azotu wykorzystywane przez bakterie    41
  Ćwiczenie 14. Temat: Metabolizm bakterii. Część II. Właściwości glikolityczne i lipolityczne bakterii    43
  Ćwiczenie 15. Temat: Metabolizm bakterii. Część III. Właściwości proteolityczne i oksydoredukcyjne bakterii    45
  Ćwiczenie 16. Temat: Metabolizm. Część IV. Mikrometody i szybkie testy do badania właściwości biochemicznych drobnoustrojów    47
  Ćwiczenie 17. Temat: Bakterie fotosyntetyzujące    49
  Ćwiczenie 18. Temat: Bakterie halofilne    51
  Ćwiczenie 19. Temat: Wzajemne oddziaływania pomiędzy drobnoustrojami. Część I. Typy oddziaływania pośredniego    53
  Ćwiczenie 20. Temat: Wzajemne oddziaływania pomiędzy drobnoustrojami. Część II. Praktyczne wykorzystanie zjawiska antybiozy    58
  Ćwiczenie 21. Temat: Wzajemne oddziaływanie pomiędzy drobnoustrojami. Część III. Bakteriocyny    63
  Ćwiczenie 22. Temat: Bakteriofagi jako przykład bezpośredniego oddziaływania pomiędzy drobnoustrojami    67
  Ćwiczenie 23. Temat: Naturalne środowiska bytowania drobnoustrojów: woda, gleba i powietrze    71
  Ćwiczenie 24. Temat: Przykłady praktycznego wykorzystania drobnoustrojów. Fermentacje: alkoholowa i mlekowa oraz biosynteza kwasu cytrynowego    74
  Ćwiczenie 25. Temat: Praktyczne zastosowanie mikrobiologii. Badanie stopnia zanieczyszczenia kosmetyków drobnoustrojami    80
  Literatura pomocnicza i uzupełniająca    83
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia