Mikrobiologia lekarska

1 ocena

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

143,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

143,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesny podręcznik mikrobiologii lekarskiej napisany przez znanych i doświadczonych polskich wykładowców akademickich w tej dziedzinie.


W książce omówiono poszczególne grupy drobnoustrojów: bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty oraz ich chorobotwórczość i znaczenie w medycynie. Wiele uwagi poświęcono również nowoczesnym metodom diagnostycznym, epidemiologii, zakażeniom szpitalnym i postępowaniu leczniczemu. Bogaty materiał ilustracyjny – liczne kolorowe ryciny i schematy są doskonałą pomocą w przygotowaniu się do zajęć praktycznych i egzaminów.


Publikacja adresowana jest do studentów wydziałów lekarskich oraz innych kierunków medycznych, lekarzy i diagnostów specjalizujących się w dziedzinach obejmujących wiadomości z mikrobiologii, a także do osób, którym w codziennej praktyce zawodowej niezbędna jest wiedza z tej dziedziny.


Liczba stron824
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5088-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Historia mikrobiologii Marian Binek    1
    1.1. Mikrobiologia XIX i początku XX w. zdominowana przez mikrobiologię medyczną    2
    1.2. Dyscypliny towarzyszące mikrobiologii medycznej    7
      1.2.1. Wakcynologia    7
      1.2.2. Higiena i antyseptyka    9
      1.2.3. Chemioterapia    9
  2. Wprowadzenie do epidemiologii chorób zakaźnychAndrzej Zieliński    12
    2.1. Proces zakaźny    12
    2.2. Szerzenie się chorób zakaźnych w populacji    16
    2.3. Epidemiologia opisowa i analityczna    17
    2.4. Badania przyczynowości w epidemiologii    18
    2.5. Nadzór epidemiologiczny    20
  3. Dezynfekcja, sterylizacja i antyseptyka Małgorzata Fleischer    23
    3.1. Dezynfekcja    24
      3.1.1. Zasady dezynfekcji    24
      3.1.2. Mechanizm działania środków dezynfekcyjnych    26
      3.1.3. Metody dezynfekcji    27
    3.2. Sterylizacja    31
      3.2.1. Zasady prawidłowej sterylizacji    31
      3.2.2. Metody sterylizacji    32
      3.2.3. Kontrola procesu sterylizacji    36
    3.3. Dekontaminacja przy podejrzeniu skażenia prionami    37
    3.4. Antyseptyka    38
  4. Immunoprofilaktyka zakażeń czynna i bierna Janusz Ślusarczyk    42
    4.1. Uodpornienie człowieka i jego rodzaje    42
    4.2. Mechanizmy odporności nieswoistej    43
    4.3. Mechanizmy odporności swoistej    45
    4.4. Odporność poszczepienna    46
      4.4.1. Definicje szczepionki i szczepienia    47
      4.4.2. Cele programów szczepień ochronnych    48
      4.4.3. Charakterystyka szczepionek    49
      4.4.4. Immunogenność szczepionek    50
      4.4.5. Zastosowanie syntetycznych peptydów i DNA jako immunogenów szczepionkowych    51
    4.5. Szczepionki przeciwwirusowe    52
      4.5.1. Rodzaje i swoistość szczepionek przeciwwirusowych    53
      4.5.2. Perspektywy zwalczania zakażeń wirusowych    54
    4.6. Immunoprofilaktyka bierna zakażeń    54
      4.6.1. Immunoglobuliny ludzkie    55
      4.6.2. Humanizowane przeciwciała monoklonalne    55
      4.6.3. Antytoksyny zwierzęce    56
    4.7. Szczepienia u osób podróżujących    57
      4.7.1. Zasady zapobiegania chorobom zakaźnym podczas podróży    57
      4.7.2. Sytuacja epidemiologiczna w miejscu docelowym podróży    58
      4.7.3. Szczepienia ochronne zalecane podróżnym    59
  5. Bakteriologia ogólna z patogenezą zakażeń bakteryjnych    62
    5.1. Klasyfikacja bakterii – Artur Drzewiecki    62
    5.2. Budowa i fizjologia bakterii – Artur Drzewiecki    63
      5.2.1. Budowa komórki bakterii    64
      5.2.2. Metabolizm bakterii    67
      5.2.3. Wzrost bakterii    69
      5.2.4. Biofilm    70
    5.3. Genetyka bakterii – mechanizmy warunkujące zmienność genomów i proteomów bakteryjnych – Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka, Paweł Łaniewski    71
      5.3.1. Genomy bakteryjne    71
      5.3.2. Plastyczność genomów bakteryjnych    75
      5.3.3. Zmienność proteomów bakteryjny    76
      5.3.4. Fenotypowa różnorodność populacji bakteryjnych    82
    5.4. Patogeneza zakażeń bakteryjnych – Barbara Różalska, Beata Sadowska    85
      5.4.1. Podstawowe mechanizmy patogenności bakterii    85
      5.4.2. Unikanie działania mechanizmów obronnych gospodarza    91
    5.5. Flora fizjologiczna i jej rola w obronie przed zakażeniami – Piotr B. Heczko    94
      5.5.1. Nabywanie mikrobiomu    95
      5.5.2. Skład mikrobiomu człowieka    96
      5.5.3. Wpływ mikrobiomu na odporność    98
  5.5.4. Choroby związane z zaburzeniami mikrobiomu    99
  6. Bakteriologia szczegółowa    100
    6.1. Ziarenkowce Gram-dodatnie – Małgorzata Bulanda    100
      6.1.1. Rodzaj Staphylococcus    100
      6.1.2. Rodzaj Micrococcus    107
      6.1.3. Rodzaj Streptococcus    107
      6.1.4. Rodzaj Enterococcus    113
    6.2. Ziarenkowce Gram-ujemne – Artur Drzewiecki    114
      6.2.1. Rodzaj Neisseria    114
      6.2.2. Rodzaj Moraxella    118
      6.2.3. Bakterie z grupy HACEK    119
    6.3. Laseczki Gram-dodatnie niewytwarzające spor – Gayane Martirosian    120
      6.3.1. Rodzaj Corynebacterium    120
      6.3.2. Rodzaj Listeria    123
      6.3.3. Rodzaj Erysipelothrix    125
    6.4. Laseczki Gram-dodatnie wytwarzające spory – Gayane Martirosian    126
      6.4.1. Rodzaj Bacillus    126
      6.4.2. Rodzaj Clostridium    129
    6.5. Pałeczki Gram-ujemne: Enterobacteriaceae, Vibrionaceae, Aeromonadaceae – Hanna Stypułkowska-Misiurewicz    137
      6.5.1. Rodzaj Escherichia    140
      6.5.2. Rodzaj Salmonella    141
      6.5.3. Rodzaj Shigella    147
      6.5.4. Rodzaj Yersinia    149
      6.5.5. Rodzaj Plesiomonas    150
      6.5.6. Inne rodzaje należące do Enterobacteriaceae    151
      6.5.7. Rodzaj Vibrio    152
      6.5.8. Rodzaj Aeromonas    156
    6.6. Pałeczki Gram-ujemne niefermentujące glukozy – Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomonas, Burkholderia – Eugenia Gospodarek    157
      6.6.1. Rodzaj Pseudomonas    158
      6.6.2. Rodzaj Acinetobacter    161
      6.6.3. Rodzaj Stenotrophomonas    166
      6.6.4. Rodzaj Burkholderia    168
    6.7. Pozostałe pałeczki Gram-ujemne: Bordetella, Haemophilus, Pasteurella, Francisella, Bartonella, Brucella, Campylobacter, Helicobacter, Legionella – Hanna Stypułkowska-Misiurewicz    170
      6.7.1. Rodzaj Bordetella    171
      6.7.2. Rodzaj Haemophilus    173
      6.7.3. Rodzaj Pasteurella    174
      6.7.4. Rodzaj Francisella    175
      6.7.5. Rodzaj Bartonella    176
      6.7.6. Rodzaj Brucella    176
      6.7.7. Rodzaj Campylobacter    178
      6.7.8. Rodzaj Helicobacter    178
      6.7.9. Rodzaj Legionella    180
    6.8. Bakterie beztlenowe niewytwarzające spor – Gayane Martirosian    182
      6.8.1. Rodzaj Bacteroides    182
      6.8.2. Rodzaj Prevotella    184
      6.8.3. Rodzaj Porphyromonas    184
      6.8.4. Rodzaj Fusobacterium    184
      6.8.5. Rodzaj Veillonella    186
      6.8.6. Rodzaje Peptococcus i Peptostreptococcus    186
      6.8.7. Rodzaj Propionibacterium    187
      6.8.8. Rodzaj Lactobacillus    188
      6.8.9. Rodzaj Eubacterium    189
      6.8.10. Rodzaj Bifidobacterium    189
      6.8.11. Rodzaj Gardnerella    190
      6.8.12. Rodzaj Mobiluncus    191
    6.9. Prątki Mycobacterium – Zofia Zwolska    192
    6.10. Krętki – Marian Binek    200
      6.10.1. Rodzaj Borrelia    201
      6.10.2. Rodzaj Treponema    205
      6.10.3. Rodzaj Leptospira    209
      6.10.4. Rodzaj Brachyspira    212
    6.11. Promieniowce i pokrewne bakterie – Marian Binek    213
      6.11.1. Rodzaj Actinomyces    214
      6.11.2. Rodzaj Nocardia    216
      6.11.3. Rodzaj Rhodococcus    218
      6.11.4. Inne pokrewne bakterie    220
    6.12. Chlamydie – Barbara Zawilińska    221
      6.12.1. Rodzaj Chlamydia    223
      6.12.2. Rodzaj Chlamydophila    225
    6.13. Mykoplazmy – Barbara Zawilińska    226
    6.14. Inne bakterie – Rickettsiaceae, Anaplasmataceae i Coxiellaceae – Barbara Zawilińska    229
  7. Wirusologia ogólnaMarta Wróblewska    237
    7.1. Struktura i klasyfikacja wirusów    237
      7.1.1. Struktura wirusów    237
      7.1.2. Klasyfikacja wirusów    241
    7.2. Cykl replikacyjny wirusów    243
      7.2.1. Przyleganie wirusa do komórki (adsorpcja)    243
      7.2.2. Wnikanie wirusa do komórki (penetracja)    244
      7.2.3. Odpłaszczenie kwasu nukleinowego wirusa    244
      7.2.4. Synteza białek wczesnych    244
      7.2.5. Replikacja genomu i synteza białek strukturalnych wirusa (eklipsa)    246
      7.2.6. Składanie i dojrzewanie potomnych wirionów (morfogeneza)    246
      7.2.7. Uwolnienie potomnych wirionów z komórki    246
      7.2.8. Cykl replikacyjny poszczególnych grup wirusów    248
    7.3. Genetyka wirusów    253
      7.3.1. Zmienność genetyczna wirusów    253
      7.3.2. Oddziaływanie wirusów w zakażeniach mieszanych    254
      7.3.3. Wirusy jako wektory    255
    7.4. Patogeneza zakażeń wirusowych    256
      7.4.1. Zakażenia miejscowe i uogólnione    256
      7.4.2. Relacje wirus – komórka gospodarza    258
      7.4.3. Relacje wirus – organizm gospodarza    261
      7.4.4. Zakażenia latentne    262
    7.5. Odporność gospodarza na zakażenia wirusowe    263
      7.5.1. Mechanizmy immunologiczne w zakażeniach wirusowych    263
      7.5.2. Czynniki warunkujące odporność gospodarza na zakażenia wirusowe    266
      7.5.3. Rola układu odpornościowego w patogenezie zakażeń wirusowych    267
      7.5.4. Mechanizmy unikania przez wirusy odpowiedzi immunologicznej gospodarza    268
    7.6. Wirusy a onkogeneza    270
      7.6.1. Patogeneza nowotworów o etiologii wirusowej    270
      7.6.2. Onkogenne wirusy RNA    271
      7.6.3. Onkogenne wirusy DNA    271
    7.7. Epidemiologia zakażeń wirusowych    272
      7.7.1. Definicje i wskaźniki epidemiologiczne    273
      7.7.2. Czynniki wpływające na epidemiologię chorób wirusowych .    274
      7.7.3. Drogi szerzenia się zakażeń wirusowych    275
      7.7.4. Zakażenia wirusowe u podróżnych    275
      7.7.5. Nowe i nawracające zakażenia wirusowe    276
    7.8. Zapobieganie zakażeniom wirusowym    277
      7.8.1. Zasady kontroli zakażeń wirusowych    277
      7.8.2. Szczepionki    278
      7.8.3. Surowice odpornościowe    279
  8. Wirusologia szczegółowa    280
    8.1. Herpeswirusy – Magdalena Kosz-Vnenchak, Sława Szostek    280
      8.1.1. Wirusy opryszczki zwykłej    282
      8.1.2. Wirus ospy wietrznej i półpaśca    285
      8.1.3. Wirus cytomegalii    287
      8.1.4. Wirus Epsteina-Barr    289
      8.1.5. Ludzki herpeswirus 6    291
      8.1.6. Ludzki herpeswirus 7    292
      8.1.7. Ludzki herpeswirus 8    293
    8.2. Adenowirusy – Tomasz Dzieciątkowski    294
      8.2.1. Postacie kliniczne zakażeń adenowirusami    294
      8.2.2. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń adenowirusowych    297
      8.2.3. Leczenie i profilaktyka chorób o etiologii adenowirusowej    298
    8.3. Pokswirusy – Maciej Przybylski    299
      8.3.1. Wirus ospy prawdziwej    299
      8.3.2. Wirus mięczaka zakaźnego    301
    8.4. Parwowirusy – Tomasz Dzieciątkowski    302
      8.4.1. Postacie kliniczne zakażeń parwowirusem B19    302
      8.4.2. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń parwowirusem B19    304
      8.4.3. Leczenie i profilaktyka zakażeń parwowirusowych .    305
    8.5. Poliomawirusy – Tomasz Dzieciątkowski    306
      8.5.1. Postacie kliniczne zakażeń poliomawirusami    307
      8.5.2. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń poliomawirusami    308
      8.5.3. Leczenie i profilaktyka chorób spowodowanych przez poliomawirusy    309
    8.6. Papillomawirusy – Tomasz Dzieciątkowski    310
      8.6.1. Choroby o etiologii HPV    311
      8.6.2. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń HPV    313
      8.6.3. Leczenie i profilaktyka zakażeń HPV    313
    8.7. Ortomyksowirusy – Maciej Przybylski    314
      8.7.1. Epidemiologia grypy    315
      8.7.2. Patogeneza i obraz kliniczny grypy    316
      8.7.3. Diagnostyka laboratoryjna grypy    317
      8.7.4. Leczenie i profilaktyka grypy    318
    8.8. Pikornawirusy – Maciej Przybylski    320
      8.8.1. Enterowirusy niepoliomielityczne z gatunków A–D    320
      8.8.2. Poliowirusy    324
      8.8.3. Rinowirusy    325
      8.8.4. Parechowirusy    326
    8.9. Paramyksowirusy – Maciej Przybylski    327
      8.9.1. Wirus odry    329
      8.9.2. Wirus świnki    331
      8.9.3. Syncytialny wirus oddechowy (wirus RS)    334
      8.9.4. Wirusy paragrypy    335
      8.9.5. Ludzki metapneumowirus    336
    8.10. Koronawirusy – Marta Wróblewska    337
      8.10.1. Ludzkie koronawirusy    337
      8.10.2. Koronawirus ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS-CoV)    339
      8.10.3. Koronawirus MERS    340
      8.10.4. Ludzki torowirus    340
    8.11. Astrowirusy – Marta Wróblewska    340
      8.11.1. Epidemiologia zakażeń astrowirusami    341
      8.11.2. Patogeneza i obraz kliniczny zakażeń astrowirusami    341
      8.11.3. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń astrowirusami    342
      8.11.4. Leczenie i profilaktyka zakażeń astrowirusami    342
    8.12. Kaliciwirusy – Marta Wróblewska    342
      8.12.1. Norowirusy    343
      8.12.2. Sapowirusy    344
      8.12.3. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń kaliciwirusami    344
      8.12.4. Leczenie i profilaktyka zakażeń kaliciwirusami    345
    8.13. Reowirusy – Marta Wróblewska    345
      8.13.1. Rodzaj Rotavirus    345
      8.13.2. Rodzaj Coltivirus    348
      8.13.3 Rodzaje Orbivirus, Seadornavirus i Orthoreovirus    349
    8.14. Togawirusy – Marta Wróblewska    349
      8.14.1. Wirus różyczki    350
      8.14.2. Wirusy końskiego zapalenia mózgu    352
      8.14.3. Kompleks serologiczny wirusa gorączki lasu Semliki    353
      8.14.4. Wirus Sindbis    355
    8.15. Flawiwirusy – Marta Wróblewska    355
      8.15.1. Wirus żółtej gorączki    356
      8.15.2. Wirus dengi    357
      8.15.3. Kompleks serologiczny wirusa japońskiego zapalenia mózgu    358
      8.15.4. Kompleks serologiczny wirusa kleszczowego zapalenia mózgu    360
      8.15.5. Inne flawiwirusy    361
    8.16. Filowirusy – Marta Wróblewska    361
      8.16.1. Rodzaje Ebolavirus i Marburgvirus    362
      8.16.2. Rodzaj Cuevavirus    364
    8.17. Rabdowirusy – Marta Wróblewska    364
      8.17.1. Wścieklizna    364
      8.17.2. Wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej    367
    8.18. Buniawirusy – Marta Wróblewska    367
      8.18.1. Rodzaj Nairovirus    367
      8.18.2. Rodzaj Phlebovirus    369
      8.18.3. Rodzaj Hantavirus    370
      8.18.4. Rodzaj Orthobunyavirus    371
    8.19. Arenawirusy – Marta Wróblewska    371
      8.19.1. Wirus Lassa    372
      8.19.2. Wirus limfocytarnego zapalenia splotu naczyniówkowego i opon mózgowych    374
      8.19.3. Wirusy południowoamerykańskich gorączek krwotocznych    375
      8.19.4. Inne arenawirusy patogenne dla ludzi    376
    8.20. Retrowirusy – Marta Wróblewska    376
      8.20.1. Rodzaj Deltaretrovirus    376
      8.20.2. Rodzaj Lentivirus    377
      8.20.3. Inne retrowirusy    384
    8.21. Wirusowe zapalenia wątroby – Marta Wróblewska    384
      8.21.1. Wirus zapalenia wątroby typu A    385
      8.21.2. Wirus zapalenia wątroby typu B    388
      8.21.3. Wirus zapalenia wątroby typu C    394
      8.21.4. Wirus zapalenia wątroby typu D    398
      8.21.5. Wirus zapalenia wątroby typu E    399
      8.21.6. Wirus zapalenia wątroby typu G    403
      8.21.7. Inne wirusy zapalenia wątroby    404
    8.22 Priony – Marta Wróblewska    405
      8.22.1 Epidemiologia chorób prionowych    406
      8.22.2 Replikacja prionów i patogeneza zakażeń    406
      8.22.3 Postacie kliniczne chorób prionowych    406
      8.22.4 Diagnostyka chorób prionowych    407
    8.22.5 Leczenie i profilaktyka chorób prionowych    408
  9. Mykologia ogólna z patogenezą zakażeń grzybiczychAnna B. Macura    410
    9.1. Morfologia, metabolizm i rozmnażanie się grzybów    410
    9.2. Klasyfikacja grzybów    413
    9.3. Patogeneza zakażeń grzybiczych    414
      9.3.1. Patogeneza zakażeń wywołanych przez grzyby drożdżopodobne    415
      9.3.2. Patogeneza zakażeń wywołanych przez pleśnie    419
      9.3.3. Patogeneza zakażeń wywołanych przez dermatofity    421
    9.4. Epidemiologia i profilaktyka zakażeń grzybiczych    422
    9.5. Mykotoksyny i mykotoksykozy    423
    9.6. Grzyby jako alergeny    425
  10. Mykologia szczegółowa    427
    10.1. Grzyby drożdżopodobne (drożdże) – Anna B. Macura, Paweł Krzyściak    427
      10.1.1. Workowce    427
      10.1.2. Podstawczaki    435
      10.1.3. Pneumocystis jirovecii    439
      10.1.4. Profilaktyka zakażeń grzybami drożdżobodobnymi    441
    10.2. Grzyby strzępkowe – Anna B. Macura, Magdalena Skóra    442
      10.2.1. Sprzężniaki (Zygomycota)    443
      10.2.2. Pleśnie z podtypu Pezizomycotina (typ Ascomycota)    446
      10.2.3. Profilaktyka zakażeń grzybami strzępkowymi    456
    10.3. Dermatofity – Anna B. Macura, Paweł Krzyściak    457
      10.3.1. Trichophyton    461
      10.3.2. Epidermophyton    466
      10.3.3. Microsporum    467
      10.3.4. Profilaktyka zakażeń dermatofitami    467
    10.4. Grzyby dimorficzne – Anna B. Macura    468
      10.4.1. Histoplasma capsulatum    469
      10.4.2. Blastomyces dermatitidis    470
      10.4.3. Coccidioides immitis    472
      10.4.4. Paracoccidioides brasiliensis    473
      10.4.5. Sporothrix schenckii    474
  11. Parazytologia ogólnaZbigniew Pawłowski    476
    11.1. Podstawowe zagadnienia z zakresu parazytologii    476
      11.1.1. Różnorodność w parazytologii    476
      11.1.2. Proces inwazji    478
    11.2. Mianownictwo i klasyfikacja systematyczna pasożytów człowieka    480
      11.2.1. Mianownictwo    480
      11.2.2. Klasyfikacja systematyczna pasożytów    480
    11.3. Patogeneza i objawy chorób pasożytniczych    484
      11.3.1. Wzajemne relacje pasożytów i człowieka jako ich żywiciela    484
      11.3.2. Bezpośrednie mechanizmy patogenetyczne    485
      11.3.3. Immunologiczne mechanizmy patogenetyczne    486
      11.3.4. Reakcje nadwrażliwości na obecność pasożytów    487
      11.3.5. Powikłania w chorobach pasożytniczych    487
    11.4. Epidemiologia i profilaktyka inwazji pasożytniczych    488
      11.4.1. Odrębność epidemiologii inwazji pasożytniczych    488
      11.4.2. Proces epidemiologiczny    489
      11.4.3. Dochodzenie epidemiologiczne i zapobieganie parazytozom    490
  12. Parazytologia szczegółowa    492
    12.1. Pierwotniaki    492
      12.1.1. Giardia intestinalis – Agata Pietrzyk    492
      12.1.2. Trichomonas vaginalis – Agata Pietrzyk    495
      12.1.3. Leishmania spp. – Agata Pietrzyk    498
      12.1.4. Trypanosoma spp. – Agata Pietrzyk    503
      12.1.5. Entamoeba histolytica i pełzaki niechorobotwórcze – Małgorzata Paul    508
      12.1.6. Inne pełzaki przewodu pokarmowego – Małgorzata Paul    511
      12.1.7. Pełzaki wolno żyjące – Małgorzata Paul    514
      12.1.8. Toxoplasma gondii – Małgorzata Paul    515
      12.1.9. Cryptosporidium spp. – Małgorzata Paul    519
      12.1.10. Kokcydia chorobotwórcze dla człowieka – Małgorzata Paul    521
      12.1.11. Plasmodium spp. – Małgorzata Paul    522
      12.1.12. Babesia spp. – Małgorzata Paul    526
      12.1.13. Balantidium coli – Małgorzata Paul    527
      12.1.14. Microsporidia – Małgorzata Paul    528
    12.2. Robaki    529
      12.2.1. Przywry – Małgorzata Paul    529
      12.2.2. Tasiemce – Zbigniew Pawłowski    537
      12.2.3. Nicienie przewodu pokarmowego – Agata Pietrzyk    551
      12.2.4. Nicienie tkanek oraz krwi i limfy – Małgorzata Paul    565
      12.2.5. Stawonogi – Zbigniew Pawłowski    577
  13. Leki przeciwdrobnoustrojowe i antybiotykoterapia chorób zakaźnych    588
    13.1. Zasady racjonalnej chemioterapii – Artur Drzewiecki    588
      13.1.1. Farmakokinetyka    589
      13.1.2. Farmakodynamika    589
      13.1.3. Oporność bakterii i grzybów    591
      13.1.4. Skojarzenia antybiotyków    592
      13.1.5 Rodzaje farmakoterapii zakażeń    593
    13.2. Leki przeciwbakteryjne – Danuta Dzierżanowska-Madalińska    594
      13.2.1. Klasyfikacja, sposób działania i zastosowanie kliniczne    594
      13.2.2. Mechanizmy bakteryjnej oporności na antybiotyki    602
      13.2.3. Metody oznaczania wrażliwości na antybiotyki    603
    13.3. Leki przeciwwirusowe – Marta Wróblewska    603
      13.3.1. Interferony    604
      13.3.2. Rybawiryna    606
      13.3.3. Leki przeciw wirusom grypy    607
      13.3.4. Leki przeciw herpeswirusom    608
      13.3.5. Leki przeciwretrowirusowe    610
      13.3.6. Leki stosowane w zakażeniu HBV    612
      13.3.7. Leki stosowane w zakażeniu HCV    613
      13.3.8. Przeciwwirusowe surowice odpornościowe    613
    13.4. Leki przeciwgrzybicze – Danuta Dzierżanowska-Madalińska    615
      13.4.1. Podział leków przeciwgrzybiczych    615
      13.4.2. Metody oznaczania wrażliwości grzybów na antymykotyki    618
    13.5. Leki przeciw inwazjom pasożytniczym – Jerzy Stefaniak    619
      13.5.1. Zasady leczenia chorób wywoływanych przez pasożyty    619
      13.5.2. Leki przeciw zarażeniom pierwotniakami    621
      13.5.3. Leki przeciw robaczycom    623
      13.5.4. Leki przeciw pasożytom zewnętrznym    624
  14. Zakażenia szpitalne    626
    14.1. Podstawowe pojęcia i definicje – Jadwiga Wójkowska-Mach    626
    14.2. Czynniki ryzyka występowania zakażeń szpitalnych – Małgorzata Bulanda    627
    14.3. Epidemiologia zakażeń szpitalnych – Jadwiga Wójkowska-Mach    628
    14.4. Kontrola zakażeń – Jadwiga Wójkowska-Mach    632
    14.5 Czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych – Małgorzata Bulanda    636
      14.5.1. Wirusy jako czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych    636
      14.5.2. Bakterie jako czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych    637
      14.5.3. Grzyby jako patogeny w zakażeniach szpitalnych    638
    14.6. Postacie kliniczne zakażeń szpitalnych    638
      14.6.1. Podział zakażeń szpitalnych – Jadwiga Wójkowska-Mach    638
      14.6.2. Zakażenie miejsca operowanego – Małgorzata Bulanda    642
    14.7. Higiena szpitalna – Małgorzata Fleischer    643
      14.7.1. Higiena rąk    643
      14.7.2. Środki ochrony osobistej    645
      14.7.3. Utrzymanie czystości pomieszczeń szpitalnych    648
    14.8. Typowanie molekularne – Agnieszka Chmielarczyk    649
      14.8.1. Analiza restrykcyjna chromosomalnego DNA połączona z elektroforezą pulsową    649
      14.8.2. Metody oparte na technice PCR (wykorzystujące amplifikację DNA)    650
      14.8.3. Analiza sekwencji metodą MLST    650
  15. Bioterroryzm Janusz Kocik, Marcin Niemcewicz, Anna Bielecka-Oder    652
    15.1. Historia broni biologicznej    652
    15.2. Podział czynników broni biologicznej    656
  16. Diagnostyka mikrobiologiczna    657
    16.1. Diagnostyka zakażeń bakteryjnych – Małgorzata Bulanda    657
      16.1.1. Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań bakteriologicznych    657
      16.1.2. Klasyczne metody diagnostyczne    663
      16.1.3. Etap polaboratoryjny    666
    16.2. Diagnostyka zakażeń wirusowych – Maciej Przybylski, Tomasz Dzieciątkowski    666
      16.2.1. Badania wirusologiczne    668
      16.2.2. Diagnostyka serologiczna – wykrywanie przeciwciał    675
    16.3. Diagnostyka zakażeń grzybiczych – Anna B. Macura, Magdalena Skóra    683
      16.3.1. Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań mykologicznych    684
      16.3.2. Metody mikroskopowe i hodowlane    684
      16.3.3. Metody immunologiczne    689
      16.3.4. Metody molekularne    690
      16.3.5. MALDI-TOF MS – laserowa desorpcja i jonizacja próbki wspomagana matrycą    690
    16.4. Diagnostyka parazytologiczna – Małgorzata Paul    691
      16.4.1. Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań parazytologicznych    691
      16.4.2. Diagnostyka pasożytów przewodu pokarmowego    693
      16.4.3. Diagnostyka pasożytów krwi i tkanek    694
      16.4.4. Metody biologii molekularnej w diagnostyce parazytologicznej    696
  17. Zakażenia układowe i narządowe    699
    17.1. Zakażenia układu oddechowego – Stefania Giedrys-Kalemba    699
      17.1.1. Zakażenia górnych dróg oddechowych    700
      17.1.2. Zakażenia dolnych dróg oddechowych    702
    17.2. Zapalenie ucha – Stefania Giedrys-Kalemba    706
    17.3. Zapalenie żołądka i jelit oraz zatrucia pokarmowe – Hanna Stypułkowska-Misiurewicz    707
    17.4. Zakażenia narządów płciowych i układu moczowego – Magdalena Strus    715
      17.4.1. Prawidłowa mikrobiota pochwy    715
      17.4.2. Waginoza bakteryjna    715
      17.4.3. Tlenowe zapalenie pochwy    716
      17.4.4. Zakażenia układu moczowego    717
    17.5. Choroby przenoszone drogą płciową – Piotr Kochan    718
    17.6. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i inne infekcje ośrodkowego układu nerwowego – Piotr Kochan    723
      17.6.1. Czynniki predysponujące do infekcji OUN    724
      17.6.2. Czynniki etiologiczne zakażeń i zarażeń OUN    724
      17.6.3. Epidemiologia infekcji OUN    725
      17.6.4. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych    725
      17.6.5. Diagnostyka zakażeń OUN    726
      17.6.6. Leczenie zakażeń OUN    728
      17.6.7. Profilaktyka zakażeń OUN    728
    17.7. Zapalenia wsierdzia – Artur Drzewiecki    732
    17.8. Bakteryjne zakażenie skóry i tkanek miękkich –Małgorzata Bulanda    734
      17.8.1. Zakażenia o etiologii gronkowcowej    734
      17.8.2. Zakażenia o etiologii paciorkowcowej    734
      17.8.3. Zakażenia powodowane przez Pseudomonas aeruginosa    735
      17.8.4. Diagnostyka bakteryjnych zakażeń skóry i tkanek miękkich    735
      17.8.5. Leczenie bakteryjnych zakażeń skóry i tkanek miękkich    736
    17.9. Bakteryjne zakażenia kości i stawów – Małgorzata Bulanda    736
      17.9.1. Zakażenia kości    736
      17.9.2. Zakażenia stawów    738
      17.9.3. Zakażenia narządu ruchu związane z obecnością ciał obcych    739
    17.10. Zakażenia narządu wzroku – Małgorzata Bulanda    739
    17.11. Bakteriemia i sepsa – Anna Przondo-Mordarska    743
      17.11.1. Epidemiologia    744
      17.11.2. Etiopatogeneza zakażeń krwi    744
      17.11.3. Szczegółowy patomechanizm rozwoju sepsy    747
      17.11.4. Obraz kliniczny zakażeń krwi    748
      17.11.5. Diagnostyka mikrobiologiczna w sepsie    751
      17.11.6. Leczenie antybiotykami    753
    17.12. Inwazyjne zakażenia grzybicze – Danuta Dzierżanowska-Madalińska    754
      17.12.1. Zakażenia grzybami drożdżopodobnymi    754
      17.12.2. Zakażenia grzybami z rodzaju Aspergillus    756
      17.12.3. Inne inwazyjne zakażenia grzybicze    757
      17.12.4. Epidemiologia inwazyjnych zakażeń grzybiczych u osób z obniżoną odpornością    758
      17.12.5. Diagnostyka i leczenie inwazyjnych zakażeń grzybiczych    758
    17.13. Zakażenia wrodzone i okołoporodowe – Piotr B. Heczko, Magdalena Strus    759
      17.13.1. Zakażenia wrodzone    760
      17.13.2. Badania przesiewowe w celu wykrycia zagrożenia zakażeniami wrodzonymi    762
      17.13.3. Zakażenia noworodków    762
    17.14. Infekcje u chorych z obniżoną odpornością – Barbara Zawilińska    764
      17.14.1. Pierwotne i wtórne niedobory odporności    764
      17.14.2. Infekcje u pacjentów po przeszczepie narządów miąższowych i szpiku kostnego    767
  Piśmiennictwo    771
  Skorowidz    774
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia