Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej. ICNP® w praktyce pielęgniarskiej

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

59,40  99,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 99,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 59,40 zł  


59,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja dotycząca zastosowania w praktyce Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® zalecanej przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN).


Podręcznik wspiera praktykę pielęgniarską i przygotowuje pielęgniarki do konstruowania planu opieki na podstawie ujednoliconej terminologii. Umożliwi to interpretację danych na poziomie międzynarodowym. Przykłady standardów planu opieki zostały opracowane po raz pierwszy dla potrzeb wdrożenia do elektronicznej dokumentacji medycznej.


Książka jest doskonałym narzędziem w codziennej praktyce: pozwala na doskonalenie umiejętności w zakresie cyfryzacji (dokumentowanie danych, interoperacyjność danych) oraz ułatwia zarządzanie zmianami w systemie ochrony zdrowia.


Rok wydania2014
Liczba stron224
KategoriaPielęgniarstwo
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4820-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Autorzy V
  Przedmowa VII
  
  1. Systemy informacyjne w ochronie zdrowia – zarys problemuMałgorzata Kisilowska    1
  
  1.1. Systemy informacyjne i klasyfikacje stosowane w ochronie zdrowia (WHO FIC, ICF, ICD-9, ICD-10, NANDA, NIC, NOC)     2
  1.1.1. System informacyjny – definicja     2
  1.1.2. Specyfika systemów informacyjnych w ochronie zdrowia     3
  1.1.3. Narzędzia lingwistyczne w naukach o zdrowiu     6
  1.1.4. Rodzina klasyfikacji WHO (WHO FIC)     6
  1.1.5. Narzędzia ontologiczne     7
  1.1.6. Klasyfikacje pielęgniarskie (NANDA, NIC, NOC)     8
  1.2. Proces integracji i harmonizacji ICNP® z istniejącymi klasyfikacjami stosowanymi w pielęgniarstwie. ICNP® czy inne klasyfikacje?     9
  1.2.1. ICNP® a inne klasyfikacje pielęgniarskie     9
  1.2.2. Mapowanie terminów     10
  1.2.3. ICNP® a norma ISO     10
  1.3. ICNP® jako narzędzie zarządzania procesami informacyjnymi w opiece pielęgniarskiej – jej miejsce w systemie informacyjnym     11
  1.3.1. Procesy informacyjne w ochronie zdrowia     11
  1.3.2. Rola narzędzi lingwistycznych w realizacji procesów informacyjnych     12
  1.3.3. ICNP® w pielęgniarstwie     13
  1.3.4. Opieka pielęgniarska     15
  1.3.5. Komunikacja wewnątrzzawodowa w skali globalnej     15
  1.3.6. Badania naukowe w pielęgniarstwie     15
  
  2. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) – istota, założenia, znaczenie, rozwójAleksandra Gaworska-Krzemińska, Dorota Kilańska     19
  
  2.1. Rodzaje i możliwości zastosowania diagnozy w opiece pielęgniarskiej – Aleksandra Gaworska-Krzemińska    19
  2.1.1. Rodzaje diagnoz pielęgniarskich     19
  2.1.2. Opieka pielęgniarska na podstawie diagnoz     23
  2.2. Międzynarodowy standard pielęgniarski – wprowadzenie do praktyki pielęgniarskiej – Dorota Kilańska    25
  2.2.1. Cel wprowadzenia standardu i jego zastosowanie     25
  2.2.2. Planowanie opieki na podstawie standardu ISO 18104:2011     27
  2.2.3. Cechy i elementy składowe poprawnej diagnozy pielęgniarskiej oraz interwencji pielęgniarskich konstruowanych według ISO 18104:2011. Zasady tworzenia oświadczeń dotyczących diagnoz i działań pielęgniarskich według ISO     28
  2.2.4. Dokumentowanie procesu pielęgnowania a elektroniczny rekord pacjenta    35
  
  3. Katalogi ICNP® – istota, założenia, wymagania, rozwój, znaczenieMałgorzata Kisilowska    42
  
  3.1. Pojęcie katalogu ICNP®     43
  3.2. Założenia tworzenia katalogu ICNP®     43
  3.3. Procedura tworzenia katalogu ICNP®     44
  3.4. Rozwój narzędzia – dostępne katalogi     45
  
  4. ICNP® – podstawowe rozwiązania, strategia, praktyka pielęgniarska (zarządzanie wiedzą), edukacja i miejsce w systemie informatycznym ochrony zdrowiaDorota Kilańska, Hanna Grabowska    49
  
  4.1. Organizacja programu ICNP®. Geneza powstania i rozwój ICNP® na świecie i w Polsce – Dorota Kilańska     49
  4.1.1. Rozwój ICNP na świecie     50
  4.1.2. Rozwój ICNP® w Polsce     53
  4.2. Edukacja z wykorzystaniem klasyfikacji ICNP® – Hanna Grabowska     56
  4.2.1. Wykaz umiejętności     57
  4.2.2. Treści kształcenia     58
  4.3. Założenia strategii wdrożenia klasyfikacji ICNP® do praktyki – Dorota Kilańska    59
  4.3.1. Podstawowy zestaw danych w pielęgniarstwie. Międzynarodowy Zbiór Danych dla Pielęgniarstwa (I-NMDS)     60
  4.3.2. Koncepcja wprowadzenia ICNP® w Polsce     62
  4.4. Rozwiązania formalno-prawne – Dorota Kilańska    70
  4.4.1. Centra badania i rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) na świecie i w Polsce (misja, wizja, cele strategiczne, proces aplikacji i akredytacji)     70
  4.4.2. Założenia i możliwości zastosowania ICNP®. Uwarunkowania i regulacje prawne implementacji ICNP® w Polsce     77
  4.4.3. Proces rewizji, oceny i ewaluacji ICNP®. Rozwijanie rejestru kodów ICNP®    86
  
  5. ICNP® – standardowe rozwiązania w praktyce i standardy pracy pielęgniarskiej na podstawie ICNP® Anna Andruszkiewicz, Monika Biercewicz, Mirosława Felsmann, Alicja Marzec, Władysław Grabowski    98
  
  5.1. Skale oceny stanu pacjenta/klienta wedlug HOBIC i ich wykorzystanie w podstawowej ocenie tego stanu – Anna Andruszkiewicz, Monika Biercewicz, Mirosława Felsmann, Alicja Marzec     98
  5.1.1. Skale funkcjonalne     99
  5.1.2. Skale oceny bezpieczeństwa     110
  5.1.3. Skale oceny objawów klinicznych     114
  5.1.4. Skale zaleceń terapeutycznych: gotowość do wypisu (stopień przygotowania do samoopieki)     121
  5.2. Zastosowanie klasyfikacji ICNP® w ocenie stanu pacjenta – Władysław Grabowski    131
  5.2.1. Wywiad     133
  5.2.2. Badanie przedmiotowe ogólne     136
  5.2.3. Badanie przedmiotowe szczegółowe     137
  
  6. Wybrane diagnozy i działania pielęgniarskie (w ujęciu ICNP®) odnoszące się do biologicznego funkcjonowania pacjentaHanna Grabowska     142
  
  6.1. Wybrane (ogólne) diagnozy i interwencje pielęgniarskie     143
  6.2. Układ sercowo-naczyniowy     147
  6.3. Układ oddechowy     150
  6.4. Układ trawienny     153
  6.5. Układ moczowy i równowaga wodno-elektrolitowa organizmu     157
  6.6. Powłoki skórne i termoregulacja     160
  6.7. Układ nerwowy, narządy zmysłu i ból     164
  
  7. Wybrane diagnozy i działania pielęgniarskie (z zastosowaniem ICNP®) w zakresie sfery psychospołecznej i kulturowo-duchowejHanna Grabowska, Władysław Grabowski     172
  
  7.1. Sfera psychiczna     173
  7.2. Sfera społeczna     176
  7.3. Sfera kulturowo-duchowa     176
  7.4. Propozycje interwencji pielęgniarskich     176
  
  8. Wybrane diagnozy i interwencje pielęgniarskie – propozycja planu opieki w POZ z wykorzystaniem ICNP®Dorota Kilańska     181
  
  8.1. Plany opieki nad jednostką i rodziną     182
  8.2. Plany opieki w środowisku nauczania i wychowania     184
  
  9. Ocena wybranych zachowań zdrowotnych pacjenta wynikających ze stylu życiaHanna Grabowska, Władysław Grabowski    187
  
  9.1. Propozycje interwencji pielęgniarskich     189
  
  10. Ocena kompetencji i możliwości samoopiekuńczych pacjentaHanna Grabowska     195
  
  10.1. Propozycje interwencji pielęgniarskich     196
  
  Aneks     205
RozwińZwiń