Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

43,58

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przystąpienie krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej, w tym także Polski, postawiło przed nimi wyzwanie budowy gospodarek zdolnych do konkurowania zarówno na jednolitym rynku europejskim, jak i w skali globalnej.
Głównym celem monografii było określenie poziomu konkurencyjności oraz dokonanie oceny międzynarodowej pozycji i zdolności konkurencyjnej polskiej gospodarki w latach 1994–2013 na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej nowo przyjętych do Unii Europejskiej. Dodatkowym celem było porównanie rezultatów osiągniętych przez kraje UE 10 z rozwiniętymi krajami Wspólnoty (UE-15), co pozwoliło ustalić dystans występujący pomiędzy obiema grupami państw.
W pracy przedstawione zostały kwestie definicyjne, zwrócono uwagę na kontrowersje związane z pojęciem międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz zaprezentowano spór, jaki miał miejsce między ekonomistami zajmującymi się tą problematyką. Dokonano także prezentacji i usystematyzowania głównych teoretycznych koncepcji konkurencyjności. Przedstawiono przegląd metod i narzędzi (wskaźników), za pomocą których można dokonać pomiaru międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, oraz charakterystykę głównych strategii realizowanych w Unii Europejskiej, w których wskazuje się kierunki rozwoju Wspólnoty i zwraca uwagę na konieczność przeprowadzania reform prowadzących do zwiększenia konkurencyjności poszczególnych państw ugrupowania. W monografii przeprowadzona została również analiza empiryczna mająca na celu ukazanie kształtowania się pozycji i zdolności konkurencyjnej polskiej gospodarki w latach 1994–2013 na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej nowo przyjętych do Unii Europejskiej (UE-10). Przedstawiono także miejsce badanych krajów w rankingach konkurencyjności sporządzanych przez instytucje międzynarodowe.
Przeprowadzona analiza była pomocna w dokonaniu oceny mocnych i słabych stron polskiej gospodarki oraz w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego w zakresie konkurencyjności inne kraje osiągają lepsze rezultaty niż Polska. Została podjęta także próba wskazania tych obszarów życia gospodarczego w naszym kraju, które wymagają poprawy, aby po podjęciu odpowiednich działań i wypracowaniu określonej polityki ekonomicznej zwiększyć szansę Polski w międzynarodowej rywalizacji.


Liczba stron526
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN-13978-83-7252-749-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp 9
  Rozdział 1 15
  MIĘDZYNARODOWA KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI W UJĘCIU TEORETYCZNYM 15
    1.1. Konkurencyjność – spór wokół definicji    15
    1.2. Pojęcie międzynarodowej konkurencyjności gospodarki    33
    1.3. Konkurencyjność gospodarki w wybranych teoriach ekonomicznych    51
      1.3.1. Merkantylizm    51
      1.3.2. Teoria przewagi absolutnej    53
      1.3.3. Teoria przewagi komparatywnej    56
      1.3.4. Teoria obfitości zasobów    59
      1.3.5. Nowe teorie wymiany międzynarodowej    63
  Rozdział 2 76
  DETERMINANTY I MIERNIKI MIĘDZYNARODOWEJ KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI    76
    2.1. Pozycja konkurencyjna a zdolność konkurencyjna kraju    76
    2.2. Czynniki wpływające na zdolność konkurencyjną gospodarki    84
    2.3. Pomiar międzynarodowej konkurencyjności gospodarki    113
      2.3.1. Uwagi ogólne    113
      2.3.2. Klasyfikacje mierników konkurencyjności gospodarki    114
      2.3.3. Mierniki pozycji konkurencyjnej gospodarki    124
      2.3.4. Mierniki zdolności konkurencyjnej    173
  Rozdział 3 184
  STRATEGIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO JAKO NARZĘDZIA ZWIĘKSZANIA MIĘDZYNARODOWEJ KONKURENCYJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ 184
    3.1. Przesłanki wprowadzenia strategii lizbońskiej    184
    3.2. Strategia lizbońska jako program poprawy konkurencyjności gospodarek europejskich    186
    3.3. Ocena skuteczności lizbońskiej agendy    192
    3.4. Strategia „Europa 2020” – kontynuacja programu UE na rzecz poprawy konkurencyjności Wspólnoty    199
  Rozdział 4 208
  POZYCJA KONKURENCYJNA POLSKI NA TLE KRAJÓW UE-10 W LATACH 1994–2013 208
    4.1. Poziom rozwoju gospodarczego    208
    4.2. Pięciokąt stabilizacji makroekonomicznej    216
    4.3. Konkurencyjność Polski w handlu międzynarodowym    223
  Rozdział 5    266
  ZDOLNOŚĆ KONKURENCYJNA ODZWIERCIEDLAJĄCA MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWE POLSKIEJ GOSPODARKI 266
    5.1. Potencjał konkurencyjny ucieleśniony w zasobach ludzkich i kapitałowych    266
    5.2. Jakość instytucji i regulacji    328
    5.3. Polityka ekonomiczna państwa w zakresie zwiększania atrakcyjności lokalizacji działalności gospodarczej w Polsce    339
      5.3.1. Uwagi ogólne    339
      5.3.2. Zachęty inwestycyjne    340
      5.3.3. Specjalne strefy ekonomiczne    349
      5.3.4. Klastry    354
    5.4. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poziom umiędzynarodowienia gospodarki krajowej    364
    5.5. Zdolność do tworzenia i absorpcji innowacji    383
    5.6. Konkurencyjność Polski w świetle rankingów instytucji    401
  Wnioski    411
  Aneks    422
  Literatura    481
  Spis tabel    510
  Spis rysunków    514
  Streszczenie w języku angielskim    515
  Wykaz rozpraw habilitacyjnych wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie    517
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia