Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Motywy, strategie, tendencje

1 opinia

Wydawca:

Difin

Format:

epub, mobi

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

56,00

Format: epub, mobi

56,00

cena zawiera podatek VAT

Prof. dr hab. Jerzy Różański


Problemy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w globalizującej się gospodarce należą wciąż do aktualnych, niedostatecznie spenetrowanych zarówno w warstwie teoretycznej, jak i w badaniach empirycznych, zagadnień naukowych, tym trudniej poddających się jednoznacznym ocenom i analizom, im bardziej zmieniają się przebieg procesów i tendencje występujące w gospodarce światowej jako całości i gospodarkach narodowych. Monografia zawiera obszerne i bardzo dobrze udokumentowane rozważania teoretyczne, jest to część pracy napisana z widoczną bardzo dużą znajomością tematu, oraz zarówno przesłanek umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, jak i strategii stosowanych przez przedsiębiorstwa działające w skali międzynarodowej. Autorka bardzo słusznie wskazuje na rosnąca rolę nie kapitałowych form ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw, na wzrastającą rolę usług i związany z tym wzrost usług BPO oraz wzrost znaczenia krajów rozwijających się, głównie azjatyckich w procesach globalizacyjnych. Autorka bardzo trafnie przedstawiła główne tendencje występujące w procesach internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstw, wykorzystując w rozważaniach aktualną i liczącą się literaturę przedmiotu.


Liczba stron693
WydawcaDifin
ISBN-13978-83-7641-959-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  <div>Wstęp
  <div>Rozdział 1. Globalizacja – kontekst działalności współczesnych przedsiębiorstw
  <div>1.1. Globalizacja – pojęcie i cechy
  <div>1.2. Czynniki kształtujące proces globalizacji
  <div>1.3. Korporacje transnarodowe jako podmioty procesu globalizacji
  <div>1.4. Pomiar stopnia internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstw
  <div>1.5. Wpływ korporacji transnarodowych na gospodarki państw
  <div>1.6. Podsumowanie
  <div>Rozdział 2. Przesłanki międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw
  <div>2.1. Proces międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw
  <div>2.2. Teoretyczne ujęcia międzynarodowej działalności przedsiębiorstw
  <div>2.2.1. Uwagi wstępne
  <div>2.2.2. Teorie handlu międzynarodowego
  <div>2.2.3. Teorie produkcji międzynarodowej
  <div>2.3. Modele umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
  <div>2.3.1. Model sekwencyjny
  <div>2.3.2. Model sieciowy
  <div>2.3.3. Model przedsiębiorstwa „urodzony globalista”
  <div>2.4. Motywy międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw
  <div>2.5. Podsumowanie
  <div>Rozdział 3. Wybór kierunków zagranicznej ekspansji i segmentów nabywców
  <div>3.1. Kryteria ogólnej oceny rynków zagranicznych
  <div>3.2. Ocena konkurencyjności gospodarek państw
  <div>3.3. Analiza sektorowa i zasoby przedsiębiorstwa
  <div>3.4. Metody selekcji rynków zagranicznych
  <div>3.5. Segmenty nabywców na rynkach zagranicznych
  <div>3.6. Wybór rynku docelowego w układzie kraj – segment
  <div>3.7. Podsumowanie
  <div>Rozdział 4. Strategie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw
  <div>4.1. Pojęcie strategii międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa
  <div>4.2. Strategie ekspansji na rynki zagraniczne w świetle koncepcji H. Igora Ansoffa
  <div>4.3. Strategiczne orientacje przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
  <div>4.4. Strategia globalna według koncepcji George’a S. Yipa
  <div>4.5. Strategia konfiguracji i koordynacji działań przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych Michaela E. Portera
  <div>4.6. Off shoring – strategia delokalizacji funkcji przedsiębiorstwa w skali międzynarodowej
  <div>4.7. Wybrane koncepcje strategii konkurencji
  <div>4.8. Podsumowanie
  <div>Rozdział 5. Formy wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne
  <div>5.1. Rodzaje form wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne
  <div>5.2. Ekspansja produktowa – eksport
  <div>5.3. Ekspansja zasobowa – alianse niekapitałowe
  <div>5.3.1. Pojęcie i istota aliansu strategicznego
  <div>5.3.2. Alianse – powiązania kooperacyjne niekapitałowe
  <div>5.4. Ekspansja kapitałowa
  <div>5.4.1. Joint venture – międzynarodowy alians kapitałowy
  <div>5.4.2. Inwestycje bezpośrednie
  <div>5.5. Przesłanki wyboru form wejścia na rynki zagraniczne
  <div>5.5. Podsumowanie
  <div>Rozdział 6. Formy i kierunki międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw
  <div>6.1. Wielkość i struktura światowego eksportu i importu w latach 2006–2011
  <div>6.2. Międzynarodowe inwestycje bezpośrednie w latach 2006–2011
  <div>6.2.1. Wielkość i struktura przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie
  <div>6.2.2. Wielkość i struktura inwestycji typu greenfield
  <div>6.2.3. Wielkość i struktura fuzji i przejęć
  <div>6.3. Niekapitałowe formy międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw
  <div>6.3.1. Wielkość i struktura niekapitałowych form ekspansji
  <div>6.3.2. Produkcja kontraktowa oraz usługi off shoringowe
  <div>6.3.3. Umowy franchisingowe
  <div>6.4. Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw – studia przypadków
  <div>6.4.1. Capgemini – przesłanki wyboru Polski jako miejsca ekspansji
  <div>6.4.2. Comarch – kierunki i formy ekspansji polskiego producenta innowacyjnych systemów informacyjnych
  <div>6.5. Trendy i perspektywy międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw
  <div>Zakończenie
  <div>Literatura
  

 

RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia