Paradygmaty i instrumenty kreowania wartości przedsiębiorstwa

Paradygmaty i instrumenty kreowania wartości przedsiębiorstwa

1 opinia

Format:

ibuk

W książce opisano problemy poszukiwania, tworzenia i wykorzystywania różnych instrumentów i mechanizmów kreowania wartości przedsiębiorstwa z uwzględnieniem odmiennych koncepcji i rozwiązań metodycznych. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej dają możliwość poznania wielkości łącznych dochodów wygenerowanych przez przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym. Można też znaleźć odpowiedź na pytania: czy implementowanie wyróżniających się produktów niszowych, dających ponadprzeciętne marże ‒ ma wpływ na wartość przedsiębiorstwa i jaka jest skala tego wpływu; w jaki sposób zbudować controlling, aby spełniał swe zadania, a jednocześnie, aby jego eksploatacja nie przysparzała przedsiębiorstwu nadmiernych kosztów. Obecnie menedżerowie wykorzystują zarówno model przedsiębiorstwa elastycznie dostosowującego się do ciągłych i nieprzewidywalnych zmian rynkowych, jak i model przedsiębiorstwa działającego w oparciu o wysokomarżowy produkt niszowy. Poprzez eksponowanie roli wiedzy podkreśla się dominującą perspektywę koniecznego holistycznego doskonalenia pracowników i organizacji dla wzrostu kompetencji i w konsekwencji wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Badania nad kształtowaniem się kursu akcji oraz wartości prawa poboru i dywidendy wskazują na występowanie silnego zjawiska przewartościowania oferty w długim okresie. Tym samym nie rekomenduje się inwestorom długoterminowego angażowania się w akcje spółek, które przeprowadziły pierwszą ofertę publiczną.


Monografia składa się z 18 opracowań, które dotyczą zarówno kwestii generalnych, jak i prezentują wyniki badań odnoszących się do węższych i szczegółowych zagadnień, które potwierdzają rosnącą wagę i znaczenie tworzenia trwałych warunków wzrostu i utrzymania wartości przedsiębiorstwa.


Liczba stron293
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-867-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  A. NATASZA DURAJ, MARZENA PAPIERNIK-WOJDERA – Wprowadzenie     29
  HALINA BUK – Systematyka i analiza całkowitych dochodów ustalanych według MSSF     35
  MARCIN GOŁEMBSKI, HENRYK SOBOLEWSKI – Metody mierzenia efektów realizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach     49
  MAGDALENA JERZEMOWSKA – Indyjskie regulacje nadzoru korporacyjnego     61
  PRZEMYSŁAW NIEWIADOMSKI, BOGDAN NOGALSKI – Strategia dyferencjacji produktu jako determinanta wzrostu wartości zakładu wytwórczego     77
  STANISŁAW NOWOSIELSKI – Controllingowa koncepcja zarządzania małym przedsiębiorstwem. Podstawy konstruowania     91
  PIOTR BARTKOWIAK – Wiedza w rozwoju produktu niszowego jako determinanta wartości przedsiębiorstwa     107
  TADEUSZ DUDYCZ – Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie     121
  CEZARY KOCHALSKI, PIOTR RATAJCZAK – Długoterminowe stopy zwrotu z akcji spółek przeprowadzających pierwszą ofertę publiczną na polskim rynku giełdowym     133
  PAWEŁ KOSIŃ – Usieciowienie przedsiębiorstwa a rentowność kapitału własnego – dźwignia sieciowa     145
  HELENA KOSCIELNIAK, MAŁGORZATA ŁĘGOWIK-MAŁOLEPSZA – Bariery w zarządzaniu informacją w przedsiębiorstwach przemysłu cementowego     157
  URSZULA MALINOWSKA – Zarządzanie ryzykiem jako czynnik kreowania wartości przedsiębiorstwa     169
  DARIUSZ NOWAK – Zabezpieczenie płynności finansowej w przedsiębiorstwie działającym na rynku b2b     183
  WŁODZIMIERZ RUDNY – Wiedza i elastyczność menedżerska jako determinanty kreowania wartości     197
  ADAM SAMBORSKI – Rating nadzoru korporacyjnego     209
  WANDA SKOCZYLAS, ANDZREJ NIEMIEC – Przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne w świetle badań nad pomiarem dokonań     225
  DARIUSZ ZARZECKI, MICHAŁ TOMASZ WIERNIK – Wpływ gazu łupkowego na światowy rynek energii     239
  MACIEJ STRADOMSKI, DARIUSZ ZAWADKA – Rodzinne fundusze podwyższonego ryzyka – family venture capital     259
  ARTUR SAJNÓG – Wokół metod badania rentowności kapitału własnego przedsiębiorstwa     271
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia