Paradygmaty i narzędzia opisu języka dzieł Adama Mickiewicza

Paradygmaty i narzędzia opisu języka dzieł Adama Mickiewicza

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

13,12

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

W obrębie mickiewiczologii rozumianej jako dzieje badań nad twórczością Adama
Mickiewicza ukształtował się lingwistyczny nurt dociekań, który z dzisiejszej perspektywy można nazwać mickiewiczologią językoznawczą. Dyscyplina ta kształtuje się już przez ponad sto trzydzieści lat. Cały ten okres wypełniały próby poszukiwania źródeł języka Mickiewicza, rozumianego w sensie antropologicznym, a jednocześnie poezjotwórczych mocy tego języka. Był to więc czas formowania się naukowego programu badawczego tej dyscypliny, określanego przez pytania dotyczące jej miejsca i roli w badaniach nad twórczością poety, a także pytania o postawy i koncepcje teoretyczne wyznaczające kierunki opisu fenomenu języka twórcy. Spojrzenie z dzisiejszego punktu widzenia uświadamia zmagania się językoznawców-mickiewiczologów w tym zakresie. Poszukiwanie metod adekwatnych do opisu języka Mickiewicza biegło równolegle z procesem kształtowania się metodologii lingwistyki, która w pierwszej kolejności wpływała na dobór narzędzi badawczych w toku rozwoju mickiewiczologii językoznawczej – od przełomu XIX i XX wieku związanego z rozwojem paradygmatu historyczno-porównawczego przez paradygmat strukturalistyczny – do przełomu XX i XXI wieku, czyli epoki poststrukturalizmu (kognitywizmu). Każda z tych metodologii znalazła swoje urzeczywistnienie w podejściach badawczych do języka poety.
(Ze Wstępu)


Liczba stron215
WydawcaWydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
ISBN-13978-83-7467-179-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     5
  Rozdział I
  Przegląd różnych koncepcji metodologicznych jako tła opisu badań nad językiem dzieł Adama Mickiewicza     10
  1. 1. Paradygmaty badań w naukach przyrodniczych i humanistycznych w kontekście teorii Thomasa S. Kuhna     10
  1. 2. Dyskusja wokół paradygmatów nauki w badaniach lingwistycznych    18
  1. 3. Paradygmat historyczno-porównawczy     23
  1. 4. Strukturalistyczne szkoły badawcze i metody badań    27
  1. 4. 1. Genewska szkoła strukturalistyczna     28
  1. 4. 2. Praska Szkoła Lingwistyczna     29
  1. 4. 3. Strukturalizm kopenhaski     30
  1. 4. 4. Amerykańskie strukturalistyczne szkoły badawcze    31
  1. 5. Generatywizm w lingwistyce     34
  1. 6. Semiotyka językoznawcza     36
  1. 7. Tekstologia     39
  1. 8. Paradygmat kognitywistyczny     41
  1. 9. Językoznawstwo polskie w paradygmatach     44
  1. 10. Teoria paradygmatu a lingwistyczne teorie znaczenia    50
  Rozdział II
  Wieloparadygmatyczny charakter badań mickiewiczologicznych. Programy, projekty badawcze i postulaty     54
  Rozdział III
  Pierwsze studia lingwistyczne – kształtowanie się metod w badaniach mickiewiczologicznych     69
  3. 1. Pierwsze prace badawcze określające kierunki metodologicznych dociekań nad językiem dzieł Adama Mickiewicza (ogólne propozycje i szczegółowe rozwiązania)     69
  3. 2. Koncepcje opisu wyrażeń, zwrotów, konstrukcji składniowych. Próby pierwszych studiów leksykalnych (eklektyzm badawczy)    76
  3. 3. Między prozą a poezją – pierwsze badania nad rymami Mickiewicza    93
  Rozdział IV
  Perspektywa zmian w koncepcjach opisu tworzywa językowego dzieł poety – Rok Mickiewiczowski 1955 w tradycji badawczej    102
  4. 1. Badania autografów dzieł Mickiewicza jako dokumentów kształtowania przez niego warsztatu artystycznego     102
  4. 2. Źródła języka Mickiewicza – różne perspektywy badawcze    115
  4. 3. Badania nad językiem otoczenia Mickiewicza     122
  Rozdział V
  Między stylistyką strukturalną a integralną. Kształtowanie się nowych koncepcji badawczych     129
  5. 1. Słownik języka Adama Mickiewicza a kształtowanie się nowych koncepcji badawczych     129
  5. 2. Przegląd różnych propozycji badawczych     131
  5. 3. Interpretacja języka dzieł Mickiewicza na tle różnych propozycji badawczych (pola semantyczne, wyrazy-klucze, statystyka)    143
  
  Rozdział VI
  Interpretacja Pana Tadeusza jako „tekstu kultury” z perspektywy etnolingwistyki i semantyki kognitywnej     146
  6. 1. Od „szczeliny słowa” do „słowa” w koncepcji „językoznawstwa otwartego” – zmiany metodologii badań języka poety    146
  6. 2. Językoznawcza tradycja badań mickiewiczologicznych w perspektywie „wiedzy scalonej”     172
  Zakończenie     175
  Summary     178
  Bibliografia     179
  Indeks nazwisk     206
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia