Chemia leków. Podręcznik dla studentów farmacji i farmaceutów

Chemia leków. Podręcznik dla studentów farmacji i farmaceutów

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

74,50

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Obecne wydanie zostało zmienione i rozszerzone. Książka zawiera bardzo obszerny materiał - opisy poszczególnych grup leków, ich właściwości fizykochemiczne, mechanizmy działania, metabolizm, zasady działania proleku, co zostało zilustrowane licznymi (ponad 1000) wzorami. Materiał ten jest przedstawiony w układzie farmakologicznym lub farmakologiczno-terapeutycznym według powszechnie stosowanych systemów.


W publikacji zastosowano zasady polskiej pisowni nazw międzynarodowych zgodnie z wytycznymi Komisji Nomenklatury Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego.


Podręcznik jest przeznaczony zarówno dla studentów farmacji, farmaceutów, jak i studentów pokrewnych dziedzin nauki, a także pracowników przemysłu farmaceutycznego oraz laboratoriów analitycznych.


Rok wydania2013
Liczba stron856
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3652-7
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do III wydania V
  
  1. Wiadomości ogólne     1
  
  1.1 Rys historyczny rozwoju chemii leków - Maria Gorczyca     1
  1.2 Klasyfikacja i nazewnictwo substancji leczniczych - Alfred Zejc     5
  1.3 Wpływ czynników fizykochemicznych na trwałość, wchłanianie i dystrybucję leków - Maria Gorczyca     7
  1.4 Mechanizm działania leków - Alfred Zejc     13
  1.4.1 Mechanizm fizykochemiczny działania leków     14
  1.4.2 Mechanizm chemiczny działania leków     16
  1.5 Biotransformacja leków - Maria Gorczyca     31
  1.5.1 Przemiany fazy pierwszej     33
  1.5.2 Przemiany fazy drugiej     37
  1.6 Współczesne metody projektowania i otrzymywania leków - Paweł Zajdel     40
  1.6.1 Poszukiwania leków     40
  1.6.2 Metody otrzymywania leków - biosynteza i biotransformacja    51
  1.6.3 Biotechnologia oraz metody inżynierii genetycznej w badaniach nad lekiem     52
  1.7 Wybrane zagadnienia z toksykologii leków i niektórych substancji chemicznych - Paweł Zajdel     53
  1.7.1 Ogólne aspekty niepożądanych działań leków    53
  1.7.2 Toksyczność substancji chemicznych    59
  1.8. Analityczna kontrola jakości leków - Katarzyna Kulig    62
  
  2. Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy     65
  
  2.1 Neuroprzekaźniki, neurohormony, neuromodulatory, neuromediatory i inne substancje biorące udział w przewodzeniu bodźców w o.u.n. - Maciej Pawłowski     65
  2.2 Leki psychotropowe - Maciej Pawłowski     71
  2.2.1 Leki o działaniu neuroleptycznym     71
  2.2.2 Leki przeciwdepresyjne     87
  2.2.3 Leki o działaniu anksjolitycznym (leki przeciwlękowe)    102
  2.2.4 Leki o działaniu stymulującym o.u.n.     114
  2.3 Leki o działaniu analeptycznym - Maciej Pawłowski     125
  2.4 Leki uspokajające i nasenne - Jolanta Obniska     133
  2.4.1 Pochodne kwasu barbiturowego     134
  2.4.2 Leki działające przez receptor benzodiazepinowy     136
  2.4.3 Leki o innej budowie     141
  2.5 Leki przeciwpadaczkowe - Jolanta Obniska     142
  2.5.1 Pochodne hydantoiny     143
  2.5.2 Pochodne kwasu barbiturowego     145
  2.5.3 Pochodne pirolidyno-2,5-dionu     146
  2.5.4 Pochodne iminostilbenu     146
  2.5.5 Pochodne 1,4- i 1,5-benzodiazepiny     148
  2.5.6 Pochodne kwasu walproinowego     149
  2.5.7 Nowa generacja leków przeciwpadaczkowych     151
  2.6 Leki stosowane w chorobie Parkinsona - Maciej Pawłowski     163
  2.6.1 Leki o działaniu cholinolitycznym     164
  2.6.2 Leki dopaminergiczne     168
  2.6.3 Leki o różnej budowie chemicznej     173
  2.7 Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne - Maciej Pawłowski     174
  2.7.1 Narkotyczne leki przeciwbólowe (egzogenne opioidy)     176
  2.7.2 Nienarkotyczne leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne     190
  2.8 Środki znieczulające ogólnie - Alfred Zejc     222
  2.8.1 Wziewne środki znieczulające ogólnie (środki inhalacyjne)    222
  2.8.2 Środki znieczulające ogólnie do stosowania dożylnego     226
  2.8.3 Leki stosowane w neuroleptanalgezji     228
  3. Leki wpływające na obwodowy układ nerwowy     230
  3.1 Leki pobudzające układ współczulny (sympatyczny) - adrenomimetyki, sympatykomimetyki - Barbara Malawska     231
  3.1.1 Leki α-adrenergiczne (α-sympatykomimetyki, α-adrenomimetyki)     236
  3.1.2 Leki β-adrenergiczne (β-adrenomimetyki)     239
  3.1.3 Leki α-, P-adrenergiczne (α-, β-adrenomimetyki)     245
  3.1.4 Leki sympatykomimetyczne (adrenergiczne) o działaniu pośrednim    246
  3.2 Leki hamujące układ współczulny - adrenolityki (sympatykolityki, sympatolityki) - Barbara Malawska     248
  3.2.1 Leki α-adrenolityczne (blokujące receptory a-adrenergiczne)     248
  3.2.2 Leki β-adrenolityczne (leki blokujące receptory β-adrenergiczne, β-blokery)     253
  3.2.3 Leki α- i β-adrenolityczne (blokujące receptory α i β)     262
  3.2.4 Leki sympatykolityczne o innym mechanizmie działania     262
  3.3 Leki pobudzające układ przywspółczulny - leki cholinergiczne (parasympatykomimetyki, parasympatykolityki, parasympatykotoniki, parasympatomimetyki)     262
  3.3.1 Bezpośrednie leki parasympatykomimetyczne     266
  3.3.2 Parasympatykotoniki o działaniu pośrednim - inhibitory acetylocholinoesterazy     268
  3.4 Leki hamujące układ przywspółczulny - leki cholinolityczne (parasympatykolityki, parasympatolityki) - Barbara Malawska     279
  3.4.1 Alkaloidy tropanowe i półsyntetyczne pochodne     279
  3.4.2 Leki cholinolityczne o innej budowie     285
  3.5 Leki spazmolityczne muskulotropowe i neuromuskulotropowe     288
  3.5.1 Alkaloidy izochinolinowe i ich pochodne     289
  3.5.2 Estry aminoalkoholi i kwasów aromatycznych oraz leki o różnej budowie     292
  3.6 Leki działające na zwoje układu autonomicznego (wegetatywnego) - Barbara Malawska     293
  3.7 Leki zwiotczające mięśnie szkieletowe - Barbara Malawska     294
  3.7.1 Leki wywołujące blok niedepolaryzacyjny     294
  3.7.2 Leki wywołujące blok depolaryzacyjny     300
  3.7.3 Leki miorelaksacyjne o działaniu ośrodkowym     301
  3.8 Leki znieczulające miejscowo - Hanna Byrtus     305
  3.8.1 Leki o budowie estrowej     306
  3.8.2 Leki o budowie amidowej     310
  3.8.3 Leki o innej budowie     314
  
  4 Leki przeciwhistaminowe - Barbara Malawska     317
  
  4.1 Histamina     317
  4.2 Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory H1     321
  4.2.1 Pochodne diaryloalkiloamin     323
  4.2.2 Pochodne tricyklicznych alkiloamin     329
  4.2.3 Pochodne piperydyny     332
  4.2.4 Leki o różnej budowie     335
  4.3 Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory H2     336
  
  5 Leki działające na układ krążenia i wpływające na krzepliwość krwi     341
  
  5.1 Leki nasercowe - Maciej Pawłowski     341
  5.1.1 Glikozydy nasercowe     341
  5.1.2 Pochodne metyloksantyn     348
  5.1.3 Inhibitory fosfodiesterazy o działaniu inotropowo dodatnim    349
  5.2 Leki przeciwarytmiczne - Hanna Byrtus     351
  5.2.1 Leki pochodzenia naturalnego     353
  5.2.2 Leki zawierające wiązania amidowe     356
  5.2.3 Pochodne aryloksyamino-2-propanolu     361
  5.2.4 Leki przeciwarytmiczne o różnej budowie     362
  5.3 Leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca - Maria Gorczyca     370
  5.3.1 Azotany organiczne i leki pokrewne     371
  5.3.2 Leki β-adrenolityczne     375
  5.3.3 Leki blokujące kanały wapniowe     376
  5.3.4 Inhibitory konwertazy angiotensyny     384
  5.4 Leki obniżające ciśnienie krwi - Maria Gorczyca     384
  5.4.1 Leki hamujące aktywność układu współczulnego     385
  5.4.2 Leki blokujące kanały wapniowe     397
  5.4.3 Inhibitory konwertazy angiotensyny     398
  5.4.4 Leki otwierające kanały potasowe     404
  5.4.5 Leki działające bezpośrednio na mięśniówkę naczyń krwionośnych    405
  5.4.6 Leki o innych mechanizmach działania     407
  5.4.7 Leki diuretyczne     409
  5.5 Leki rozszerzające naczynia obwodowe i mózgowe - Maria Gorczyca     409
  5.5.1 Kwas nikotynowy i jego pochodne     409
  5.5.2 Pochodne dimetyloksantyn     409
  5.5.3 Leki β-sympatykomimetyczne     412
  5.5.4 Leki α-adrenolityczne     413
  5.5.5 Prostaglandyny i prostacykliny     414
  5.5.6 Leki o różnej budowie i mechanizmach działania     415
  5.5.7 Leki stosowane głównie w zaburzeniach krążenia mózgowego     415
  5.6 Leki zmniejszające stężenie lipidów (leki hipolipemiczne) - Maria Gorczyca     418
  5.6.1 Inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA)     419
  5.6.2 Pochodne kwasów aryloksyalkilokarboksylowych (pochodne kwasu klofibrowego)     421
  5.6.3 Pochodne kwasu nikotynowego     423
  5.6.4 Leki o różnej budowie     424
  5.6.5 Środki hamujące wchłanianie cholesterolu z jelit     425
  5.7 Leki wpływające na krzepliwość krwi i środki krwiozastępcze - Alfred Zejc     426
  5.7.1 Leki hamujące krzepliwość krwi (leki przeciwzakrzepowe)    427
  5.7.2 Leki zwiększające krzepliwość krwi     435
  5.7.3 Środki krwiozastępcze     437
  5.7.4 Leki stosowane w niedokrwistości     439
  
  6. Leki moczopędne (diuretyki) - Maria Gorczyca     442
  
  6.1 Leki moczopędne typu sulfonamidów     443
  6.1.1 Leki moczopędne hamujące anhydrazę węglanową (dehydratazę węglanową)     443
  6.1.2 Leki moczopędne sulfonamidowe hamujące reabsorpcję elektro-litów     444
  6.2 Saluretyki o innej budowie     450
  6.3 Diuretyki oszczędzające potas     451
  6.3.1 Antagoniści aldosteronu     452
  6.3.2 Cykliczne amidyn.y     453
  6.4 Leki moczopędne ksantynowe     454
  6.5 Leki moczopędne o działaniu osmotycznym     454
  
  7 Leki stosowane w chorobach układu oddechowego - Grażyna Chłoń-Rzepa     456
  
  7.1 Leki stosowane w astmie oskrzelowej     456
  7.1.1 Leki rozszerzające oskrzela     456
  7.1.2 Leki hamujące wytwarzanie mediatorów stanu zapalnego (gliko-kortykosteroidy)     459
  7.1.3 Leki hamujące uwalnianie mediatorów stanu zapalnego     462
  7.1.4 Antagoniści receptorów leukotrienowych i inhibitory syntezy leuko-trienów     464
  7.1.5 Przeciwciała monoklonalne     467
  7.2 Leki przeciwkaszlowe     468
  7.2.1 Leki przeciwkaszlowe o działaniu ośrodkowym     468
  7.2.2 Leki przeciwkaszlowe o działaniu obwodowym     472
  7.3 Leki wykrztuśne     473
  7.3.1 Leki sekretolityczne     473
  7.3.2 Leki mukolityczne     475
  
  8 Leki stosowane w chorobach przewodu pokarmowego - Grażyna Chłoń-Rzepa     478
  
  8.1 Leki pobudzające wydzielanie soku żołądkowego     478
  8.1.1 Kwasy nieorganiczne i organiczne     478
  8.1.2 Związki pochodzenia naturalnego     479
  8.2 Leki stosowane w chorobie wrzodowej     479
  8.2.1 Leki zmniejszające stężenie kwasu solnego w żołądku     480
  8.2.2 Leki mukozo- i cytoprotekcyjne     486
  8.2.3 Leki stosowane w eradykacji Helicobacter pylori     490
  8.2.4 Leki regulujące motorykę przewodu pokarmowego     490
  8.3 Leki stosowane w chorobach wątroby i dróg żółciowych     492
  8.3.1 Leki żółciotwórcze i żółciopędne     493
  8.3.2 Leki zapobiegające tworzeniu się kamieni żółciowych (leki antylitogenne) oraz rozpuszczające kamienie żółciowe     497
  8.3.3 Leki ochraniające komórkę wątrobową     498
  8.4 Leki przeczyszczające     500
  8.4.1 Leki działające na drodze fizycznej     501
  8.4.2 Leki działające na drodze chemicznej     503
  8.5 Leki przeciwbiegunkowe     507
  8.5.1 Leki adsorbujące (pochłaniające)     507
  8.5.2 Środki ściągające     508
  8.5.3 Leki hamujące perystaltykę jelit     509
  8.5.4 Leki spazmolityczne i regulujące motorykę przewodu pokarmowego     510
  8.6 Leki przeciwwymiotne     510
  8.6.1 Parasympatykolityki     511
  8.6.2 Antagoniści receptorów histaminowych H1     511
  8.6.3 Neuroleptyki     512
  8.6.4 Pochodne benzamidu i benzimidazolonu     513
  8.6.5 Antagoniści receptorów serotoninowych 5-HT3     513
  8.6.6 Syntetyczne kanabinoidy     515
  8.6.7 Antagoniści receptorów neurokininy-1 (NK1)     515
  8.6.8 Leki o innej budowie     516
  8.7. Leki stosowane w przewlekłych chorobach zapalnych jelit     516
  8.7.1 Kwas 5-aminosalicylowy (5-ASA) i jego pochodne (aminosalicylany)     517
  8.7.2 Glikokortykosteroidy     518
  8.7.3 Leki immunosupresyjne     518
  8.7.4 Leki przeciwbakteryjne     518
  8.7.5 Przeciwciała monoklonalne     518
  
  9. Hormony - Alfred Zejc     520
  
  9.1 Hormony podwzgórza     520
  9.2 Hormony przysadki     523
  9.2.1 Hormony przedniego płata przysadki     523
  9.2.2 Hormony tylnego płata przysadki     524
  9.3 Hormony tarczycy i leki stosowane w chorobach tarczycy     525
  9.3.1 Leki przeciwtarczycowe (tyreostatyki)     528
  9.3.2 Parathormon i kalcytonina     529
  9.3.3 Bifosfoniany     530
  9.4 Hormony o budowie steroidowej     531
  9.4.1 Hormony kory nadnerczy (kortykosteroidy)     534
  9.4.2 Hormony płciowe     543
  9.5 Hormony wysp trzustkowych     554
  9.5.1 Insulina     554
  9.5.2 Glukagon     559
  9.6 Doustne leki przeciwcukrzycowe     560
  9.6.1 Pochodne sulfonylomocznika     560
  9.6.2 Nowa generacja doustnych leków przeciwcukrzycowych     562
  9.6.3 Pochodne biguanidu     563
  9.6.4 Inhibitory α-glukozydazy     564
  9.6.5 Inhibitory lipazy trzustkowej     565
  
  10. Witaminy - Hanna Byrtus     566
  
  10.1 Retinol i retinoidy     566
  10.2 Witaminy z grupy B     571
  10.2.1 Tiamina     571
  10.2.2 Ryboflawina     574
  10.2.3 Pirydoksyna     575
  10.2.4 Kobalaminy     577
  10.2.5 Kwas pantotenowy     579
  10.2.6 Nikotynamid     580
  10.2.7 Biotyna     581
  10.2.8 Kwas foliowy     582
  10.3 Kwas askorbowy     584
  10.4 Witamina D i jej analogi     586
  10.5 Tokoferole     592
  10.6 Witaminy K     594
  10.7 Inne witaminy     597
  10.7.1 Kwas pangamowy     597
  10.7.2 Kwas tioktanowy     598
  10.7.3 Witamina F     598
  10.7.4 Ubichinon     599
  10.7.5 Flawonoidy     600
  
  11. Leki działające na drobnoustroje chorobotwórcze     603
  
  11.1 Środki dezynfekujące i odkażające - Barbara Łucka-Sobstel    603
  11.1.1 Związki nieorganiczne     604
  11.1.2 Alkohole     608
  11.1.3 Aldehydy     609
  11.1.4 Fenole     610
  11.1.5 Tlenek etylenu i β-propiolakton     611
  11.1.6 Pochodne guanidyny     612
  11.1.7 Związki amoniowe     613
  11.1.8 Związki N-heterocykliczne     615
  11.2 Sulfonamidy, pochodne nitrofuranu i chinolony - Barbara Łucka-Sobstel    617
  11.2.1 Sulfanilamid i jego N1-niecykliczne pochodne     621
  11.2.2 N1-Podstawione pochodne sulfanilamidu z pięcioczłonowym układem heterocyklicznym     621
  11.2.3 N1-Podstawione pochodne sulfanilamidu z sześcioczłonowym układem heterocyklicznym     622
  11.2.4 N1, N4-Dwupodstawione pochodne sulfanilamidu     623
  11.2.5 Sulfonamidy o różnej budowie     624
  11.2.6 Leki złożone zawierające sulfonamidy     625
  11.2.7 Pochodne nitrofuranu     626
  11.2.8 Chinolony i fluorochinolony - Jolanta Obniska     628
  11.3 Antybiotyki - Alfred Zejc     635
  11.3.1 Antybiotyki β-laktamowe     636
  11.3.2 Antybiotyki aminoglikozydowe     666
  11.3.3 Tetracykliny     674
  11.3.4 Chloramfenikol     679
  11.3.5 Antybiotyki makrolidowe     682
  11.3.6 Antybiotyki peptydowe     688
  11.3.7 Antybiotyki ansamycynowe     693
  11.3.8 Linkozamidy     696
  11.3.9 Antybiotyki o różnej budowie     697
  11.4 Leki przeciwgruźlicze i przeciwtrądowe - Barbara Łucka-Sobstel     699
  11.4.1 Aromatyczne kwasy karboksylowe i ich pochodne     699
  11.4.2 Aminoalkohole     702
  11.4.3 Antybiotyki     702
  11.4.4 Leki przeciwtrądowe     704
  11.5 Leki przeciwwirusowe - Barbara Łucka-Sobstel     705
  11.5.1 Antymetabolity     706
  11.5.2 Pochodne cykloalkiloamin     710
  11.5.3 Kwasy fosfonowe     711
  11.5.4 Leki o różnej budowie     711
  11.5.5 Interferony i substancje indukujące interferon     712
  11.5.6 Leki stosowane w zakażeniach HIV - Jolanta Obniska     714
  11.6 Leki przeciwgrzybicze - Barbara Łucka-Sobstel     726
  11.6.1 Antybiotyki przeciwgrzybicze     727
  11.6.2 Pochodne imidazolowe i triazolowe     729
  11.6.3 Pochodne naftalenoaminy i morfoliny     734
  11.6.4 Antymetabolity     735
  11.6.5 Pochodne pirydynonu     735
  11.6.6 Kwasy karboksylowe     736
  11.6.7 Leki o innej budowie     736
  11.6.8 Środki niespecyficzne     737
  11.7 Leki przeciwpierwotniakowe - Barbara Łucka-Sobstel     738
  11.7.1 Leki przeciwzimnicze     739
  11.7.2 Leki stosowane w rzęsistkowicy     744
  11.7.3 Leki stosowane w leczeniu lambliozy, toksoplazmozy, amebiozy, trypanosomozy i zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis carinii     745
  11.8 Leki przeciwrobacze - Barbara Łucka-Sobstel     749
  11.8.1 Leki stosowane w zakażeniach robakami obłymi     750
  11.8.2 Leki stosowane w tasiemczycy oraz w zakażeniach przywrami     753
  
  12. Chemioterapia chorób nowotworowych. Leki przeciwnowotworowe - Maria Gorczyca     757
  
  12.1 Leki alkilujące     759
  12.1.1 Pochodne β-chloroetyloaminy i etylenoiminy (azyrydyny)     759
  12.1.2 Estry kwasu metanosulfonowego     763
  12.1.3 Pochodne nitrozomocznika     763
  12.1.4 Środki alkilujące o innej budowie     764
  12.2 Antymetabolity zasad pirymidynowych, purynowych i kwasu foliowego     767
  12.2.1 Antymetabolity zasad pirymidynowych     767
  12.2.2 Antymetabolity zasad purynowych     769
  12.2.3 Antymetabolity kwasu foliowego     772
  12.3 Antybiotyki przeciwnowotworowe     773
  12.3.1 Mitomycyny     774
  12.3.2 Antybiotyki antracyklinowe     775
  12.3.3 Aktynomycyny     778
  12.3.4 Bleomycyny     778
  12.4 Alkaloidy, pseudoalkaloidy i lignany o działaniu przeciwmitotycznym     779
  12.4.1. Alkaloidy barwinka różowego     779
  12.4.2 Pseudoalkaloidy - taksoidy     781
  12.4.3 Inhibitory topoizomerazy I i II     781
  12.5 Leki o różnej budowie     783
  12.5.1 Pochodne akrydyny     783
  12.5.2 Pochodne mocznika i fosfocholiny     784
  12.6 Enzymy     784
  12.7 Hormony i antyhormony     785
  12.7.1 Estrogeny     785
  12.7.2 Antyestrogeny     786
  12.7.3 Androgeny     788
  12.7.4 Antyandrogeny     789
  12.7.5 Gestageny     790
  12.7.6 Hormony peptydowe     791
  12.8 Immunoterapia - przeciwciała monoklonalne     791
  
  13 Leki immunotropowe - Maria Gorczyca     793
  
  13.1 Leki immunosupresyjne     794
  13.2 Leki immunostymulujące     798
  
  14 Radiofarmaceutyki i środki cieniujące stosowane w diagnostyce obrazowej - Katarzyna Kulig     800
  
  14.1 Radiofarmaceutyki     800
  14.1.1 Radiofarmaceutyki stosowane w terapii     801
  14.1.2 Radiofarmaceutyki stosowane w diagnostyce     805
  14.2 Środki stosowane w diagnostyce obrazowej     810
  14.2.1 Środki cieniujące stosowane w badaniach rentgenograficznych     810
  14.2.2 Środki cieniujące stosowane w badaniach rezonansu magnetycznego     813
  14.2.3 Środki cieniujące stosowane w badaniach ultrasonograficznych     816
  
  Piśmiennictwo     817
  Skorowidz     819
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia