Chemia leków. Podręcznik dla studentów farmacji i farmaceutów

Chemia leków. Podręcznik dla studentów farmacji i farmaceutów

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

74,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Obecne wydanie zostało zmienione i rozszerzone. Książka zawiera bardzo obszerny materiał - opisy poszczególnych grup leków, ich właściwości fizykochemiczne, mechanizmy działania, metabolizm, zasady działania proleku, co zostało zilustrowane licznymi (ponad 1000) wzorami. Materiał ten jest przedstawiony w układzie farmakologicznym lub farmakologiczno-terapeutycznym według powszechnie stosowanych systemów.


W publikacji zastosowano zasady polskiej pisowni nazw międzynarodowych zgodnie z wytycznymi Komisji Nomenklatury Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego.


Podręcznik jest przeznaczony zarówno dla studentów farmacji, farmaceutów, jak i studentów pokrewnych dziedzin nauki, a także pracowników przemysłu farmaceutycznego oraz laboratoriów analitycznych.


Liczba stron856
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3652-7
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Wiadomości ogólne    1
[]. Rys historyczny rozwoju chemii leków - Maria Gorczyca    1
  1.2 Klasyfikacja i nazewnictwo substancji leczniczych - Alfred Zejc    5
  1.3 Wpływ czynników fizykochemicznych na trwałość, wchłanianie i dystrybucję leków - Maria Gorczyca    7
  1.4 Mechanizm działania leków - Alfred Zejc    13
  1.4.1 Mechanizm fizykochemiczny działania leków    14
  1.4.2 Mechanizm chemiczny działania leków    16
  1.5 Biotransformacja leków - Maria Gorczyca    31
  1.5.1 Przemiany fazy pierwszej    33
  1.5.2 Przemiany fazy drugiej    37
  1.6 Współczesne metody projektowania i otrzymywania leków - Paweł Zajdel    40
  1.6.1 Poszukiwania leków    40
  1.6.2 Metody otrzymywania leków - biosynteza i biotransformacja    51
  1.6.3 Biotechnologia oraz metody inżynierii genetycznej w badaniach nad lekiem    52
  1.7 Wybrane zagadnienia z toksykologii leków i niektórych substancji chemicznych - Paweł Zajdel    53
  1.7.1 Ogólne aspekty niepożądanych działań leków    53
  1.7.2 Toksyczność substancji chemicznych    59
  1.8. Analityczna kontrola jakości leków - Katarzyna Kulig    62
  2. Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy    65
  2.1 Neuroprzekaźniki, neurohormony, neuromodulatory, neuromediatory i inne substancje biorące udział w przewodzeniu bodźców w o.u.n. - Maciej Pawłowski    65
  2.2 Leki psychotropowe - Maciej Pawłowski    71
  2.2.1 Leki o działaniu neuroleptycznym    71
  2.2.2 Leki przeciwdepresyjne    87
  2.2.3 Leki o działaniu anksjolitycznym (leki przeciwlękowe)    102
  2.2.4 Leki o działaniu stymulującym o.u.n.    114
  2.3 Leki o działaniu analeptycznym - Maciej Pawłowski    125
  2.4 Leki uspokajające i nasenne - Jolanta Obniska    133
  2.4.1 Pochodne kwasu barbiturowego    134
  2.4.2 Leki działające przez receptor benzodiazepinowy    136
  2.4.3 Leki o innej budowie    141
  2.5 Leki przeciwpadaczkowe - Jolanta Obniska    142
  2.5.1 Pochodne hydantoiny    143
  2.5.2 Pochodne kwasu barbiturowego    145
  2.5.3 Pochodne pirolidyno-2,5-dionu    146
  2.5.4 Pochodne iminostilbenu    146
  2.5.5 Pochodne 1,4- i 1,5-benzodiazepiny    148
  2.5.6 Pochodne kwasu walproinowego    149
  2.5.7 Nowa generacja leków przeciwpadaczkowych    151
  2.6 Leki stosowane w chorobie Parkinsona - Maciej Pawłowski    163
  2.6.1 Leki o działaniu cholinolitycznym    164
  2.6.2 Leki dopaminergiczne    168
  2.6.3 Leki o różnej budowie chemicznej    173
  2.7 Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne - Maciej Pawłowski    174
  2.7.1 Narkotyczne leki przeciwbólowe (egzogenne opioidy)    176
  2.7.2 Nienarkotyczne leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne    190
  2.8 Środki znieczulające ogólnie - Alfred Zejc    222
  2.8.1 Wziewne środki znieczulające ogólnie (środki inhalacyjne)    222
  2.8.2 Środki znieczulające ogólnie do stosowania dożylnego    226
  2.8.3 Leki stosowane w neuroleptanalgezji    228
  3. Leki wpływające na obwodowy układ nerwowy    230
  3.1 Leki pobudzające układ współczulny (sympatyczny) - adrenomimetyki, sympatykomimetyki - Barbara Malawska    231
  3.1.1 Leki α-adrenergiczne (α-sympatykomimetyki, α-adrenomimetyki)    236
  3.1.2 Leki β-adrenergiczne (β-adrenomimetyki)    239
  3.1.3 Leki α-, P-adrenergiczne (α-, β-adrenomimetyki)    245
  3.1.4 Leki sympatykomimetyczne (adrenergiczne) o działaniu pośrednim    246
  3.2 Leki hamujące układ współczulny - adrenolityki (sympatykolityki, sympatolityki) - Barbara Malawska    248
  3.2.1 Leki α-adrenolityczne (blokujące receptory a-adrenergiczne)    248
  3.2.2 Leki β-adrenolityczne (leki blokujące receptory β-adrenergiczne, β-blokery)    253
  3.2.3 Leki α- i β-adrenolityczne (blokujące receptory α i β)    262
  3.2.4 Leki sympatykolityczne o innym mechanizmie działania    262
  3.3 Leki pobudzające układ przywspółczulny - leki cholinergiczne (parasympatykomimetyki, parasympatykolityki, parasympatykotoniki, parasympatomimetyki)    262
  3.3.1 Bezpośrednie leki parasympatykomimetyczne    266
  3.3.2 Parasympatykotoniki o działaniu pośrednim - inhibitory acetylocholinoesterazy    268
  3.4 Leki hamujące układ przywspółczulny - leki cholinolityczne (parasympatykolityki, parasympatolityki) - Barbara Malawska    279
  3.4.1 Alkaloidy tropanowe i półsyntetyczne pochodne    279
  3.4.2 Leki cholinolityczne o innej budowie    285
  3.5 Leki spazmolityczne muskulotropowe i neuromuskulotropowe    288
  3.5.1 Alkaloidy izochinolinowe i ich pochodne    289
  3.5.2 Estry aminoalkoholi i kwasów aromatycznych oraz leki o różnej budowie    292
  3.6 Leki działające na zwoje układu autonomicznego (wegetatywnego) - Barbara Malawska    293
  3.7 Leki zwiotczające mięśnie szkieletowe - Barbara Malawska    294
  3.7.1 Leki wywołujące blok niedepolaryzacyjny    294
  3.7.2 Leki wywołujące blok depolaryzacyjny    300
  3.7.3 Leki miorelaksacyjne o działaniu ośrodkowym    301
  3.8 Leki znieczulające miejscowo - Hanna Byrtus    305
  3.8.1 Leki o budowie estrowej    306
  3.8.2 Leki o budowie amidowej    310
  3.8.3 Leki o innej budowie    314
  4 Leki przeciwhistaminowe - Barbara Malawska    317
  4.1 Histamina    317
  4.2 Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory H1    321
  4.2.1 Pochodne diaryloalkiloamin    323
  4.2.2 Pochodne tricyklicznych alkiloamin    329
  4.2.3 Pochodne piperydyny    332
  4.2.4 Leki o różnej budowie    335
  4.3 Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory H2    336
  5 Leki działające na układ krążenia i wpływające na krzepliwość krwi    341
  5.1 Leki nasercowe - Maciej Pawłowski    341
  5.1.1 Glikozydy nasercowe    341
  5.1.2 Pochodne metyloksantyn    348
  5.1.3 Inhibitory fosfodiesterazy o działaniu inotropowo dodatnim    349
  5.2 Leki przeciwarytmiczne - Hanna Byrtus    351
  5.2.1 Leki pochodzenia naturalnego    353
  5.2.2 Leki zawierające wiązania amidowe    356
  5.2.3 Pochodne aryloksyamino-2-propanolu    361
  5.2.4 Leki przeciwarytmiczne o różnej budowie    362
  5.3 Leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca - Maria Gorczyca    370
  5.3.1 Azotany organiczne i leki pokrewne    371
  5.3.2 Leki β-adrenolityczne    375
  5.3.3 Leki blokujące kanały wapniowe    376
  5.3.4 Inhibitory konwertazy angiotensyny    384
  5.4 Leki obniżające ciśnienie krwi - Maria Gorczyca    384
  5.4.1 Leki hamujące aktywność układu współczulnego    385
  5.4.2 Leki blokujące kanały wapniowe    397
  5.4.3 Inhibitory konwertazy angiotensyny    398
  5.4.4 Leki otwierające kanały potasowe    404
  5.4.5 Leki działające bezpośrednio na mięśniówkę naczyń krwionośnych    405
  5.4.6 Leki o innych mechanizmach działania    407
  5.4.7 Leki diuretyczne    409
  5.5 Leki rozszerzające naczynia obwodowe i mózgowe - Maria Gorczyca    409
  5.5.1 Kwas nikotynowy i jego pochodne    409
  5.5.2 Pochodne dimetyloksantyn    409
  5.5.3 Leki β-sympatykomimetyczne    412
  5.5.4 Leki α-adrenolityczne    413
  5.5.5 Prostaglandyny i prostacykliny    414
  5.5.6 Leki o różnej budowie i mechanizmach działania    415
  5.5.7 Leki stosowane głównie w zaburzeniach krążenia mózgowego    415
  5.6 Leki zmniejszające stężenie lipidów (leki hipolipemiczne) - Maria Gorczyca    418
  5.6.1 Inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA)    419
  5.6.2 Pochodne kwasów aryloksyalkilokarboksylowych (pochodne kwasu klofibrowego)    421
  5.6.3 Pochodne kwasu nikotynowego    423
  5.6.4 Leki o różnej budowie    424
  5.6.5 Środki hamujące wchłanianie cholesterolu z jelit    425
  5.7 Leki wpływające na krzepliwość krwi i środki krwiozastępcze - Alfred Zejc    426
  5.7.1 Leki hamujące krzepliwość krwi (leki przeciwzakrzepowe)    427
  5.7.2 Leki zwiększające krzepliwość krwi    435
  5.7.3 Środki krwiozastępcze    437
  5.7.4 Leki stosowane w niedokrwistości    439
  6. Leki moczopędne (diuretyki) - Maria Gorczyca    442
  6.1 Leki moczopędne typu sulfonamidów    443
  6.1.1 Leki moczopędne hamujące anhydrazę węglanową (dehydratazę węglanową)    443
  6.1.2 Leki moczopędne sulfonamidowe hamujące reabsorpcję elektro-litów    444
  6.2 Saluretyki o innej budowie    450
  6.3 Diuretyki oszczędzające potas    451
  6.3.1 Antagoniści aldosteronu    452
  6.3.2 Cykliczne amidyn.y    453
  6.4 Leki moczopędne ksantynowe    454
  6.5 Leki moczopędne o działaniu osmotycznym    454
  7 Leki stosowane w chorobach układu oddechowego - Grażyna Chłoń-Rzepa    456
  7.1 Leki stosowane w astmie oskrzelowej    456
  7.1.1 Leki rozszerzające oskrzela    456
  7.1.2 Leki hamujące wytwarzanie mediatorów stanu zapalnego (gliko-kortykosteroidy)    459
  7.1.3 Leki hamujące uwalnianie mediatorów stanu zapalnego    462
  7.1.4 Antagoniści receptorów leukotrienowych i inhibitory syntezy leuko-trienów    464
  7.1.5 Przeciwciała monoklonalne    467
  7.2 Leki przeciwkaszlowe    468
  7.2.1 Leki przeciwkaszlowe o działaniu ośrodkowym    468
  7.2.2 Leki przeciwkaszlowe o działaniu obwodowym    472
  7.3 Leki wykrztuśne    473
  7.3.1 Leki sekretolityczne    473
  7.3.2 Leki mukolityczne    475
  8 Leki stosowane w chorobach przewodu pokarmowego - Grażyna Chłoń-Rzepa    478
  8.1 Leki pobudzające wydzielanie soku żołądkowego    478
  8.1.1 Kwasy nieorganiczne i organiczne    478
  8.1.2 Związki pochodzenia naturalnego    479
  8.2 Leki stosowane w chorobie wrzodowej    479
  8.2.1 Leki zmniejszające stężenie kwasu solnego w żołądku    480
  8.2.2 Leki mukozo- i cytoprotekcyjne    486
  8.2.3 Leki stosowane w eradykacji Helicobacter pylori    490
  8.2.4 Leki regulujące motorykę przewodu pokarmowego    490
  8.3 Leki stosowane w chorobach wątroby i dróg żółciowych    492
  8.3.1 Leki żółciotwórcze i żółciopędne    493
  8.3.2 Leki zapobiegające tworzeniu się kamieni żółciowych (leki antylitogenne) oraz rozpuszczające kamienie żółciowe    497
  8.3.3 Leki ochraniające komórkę wątrobową    498
  8.4 Leki przeczyszczające    500
  8.4.1 Leki działające na drodze fizycznej    501
  8.4.2 Leki działające na drodze chemicznej    503
  8.5 Leki przeciwbiegunkowe    507
  8.5.1 Leki adsorbujące (pochłaniające)    507
  8.5.2 Środki ściągające    508
  8.5.3 Leki hamujące perystaltykę jelit    509
  8.5.4 Leki spazmolityczne i regulujące motorykę przewodu pokarmowego    510
  8.6 Leki przeciwwymiotne    510
  8.6.1 Parasympatykolityki    511
  8.6.2 Antagoniści receptorów histaminowych H1    511
  8.6.3 Neuroleptyki    512
  8.6.4 Pochodne benzamidu i benzimidazolonu    513
  8.6.5 Antagoniści receptorów serotoninowych 5-HT3    513
  8.6.6 Syntetyczne kanabinoidy    515
  8.6.7 Antagoniści receptorów neurokininy-1 (NK1)    515
  8.6.8 Leki o innej budowie    516
  8.7. Leki stosowane w przewlekłych chorobach zapalnych jelit    516
  8.7.1 Kwas 5-aminosalicylowy (5-ASA) i jego pochodne (aminosalicylany)    517
  8.7.2 Glikokortykosteroidy    518
  8.7.3 Leki immunosupresyjne    518
  8.7.4 Leki przeciwbakteryjne    518
  8.7.5 Przeciwciała monoklonalne    518
  9. Hormony - Alfred Zejc    520
  9.1 Hormony podwzgórza    520
  9.2 Hormony przysadki    523
  9.2.1 Hormony przedniego płata przysadki    523
  9.2.2 Hormony tylnego płata przysadki    524
  9.3 Hormony tarczycy i leki stosowane w chorobach tarczycy    525
  9.3.1 Leki przeciwtarczycowe (tyreostatyki)    528
  9.3.2 Parathormon i kalcytonina    529
  9.3.3 Bifosfoniany    530
  9.4 Hormony o budowie steroidowej    531
  9.4.1 Hormony kory nadnerczy (kortykosteroidy)    534
  9.4.2 Hormony płciowe    543
  9.5 Hormony wysp trzustkowych    554
  9.5.1 Insulina    554
  9.5.2 Glukagon    559
  9.6 Doustne leki przeciwcukrzycowe    560
  9.6.1 Pochodne sulfonylomocznika    560
  9.6.2 Nowa generacja doustnych leków przeciwcukrzycowych    562
  9.6.3 Pochodne biguanidu    563
  9.6.4 Inhibitory α-glukozydazy    564
  9.6.5 Inhibitory lipazy trzustkowej    565
  10. Witaminy - Hanna Byrtus    566
  10.1 Retinol i retinoidy    566
  10.2 Witaminy z grupy B    571
  10.2.1 Tiamina    571
  10.2.2 Ryboflawina    574
  10.2.3 Pirydoksyna    575
  10.2.4 Kobalaminy    577
  10.2.5 Kwas pantotenowy    579
  10.2.6 Nikotynamid    580
  10.2.7 Biotyna    581
  10.2.8 Kwas foliowy    582
  10.3 Kwas askorbowy    584
  10.4 Witamina D i jej analogi    586
  10.5 Tokoferole    592
  10.6 Witaminy K    594
  10.7 Inne witaminy    597
  10.7.1 Kwas pangamowy    597
  10.7.2 Kwas tioktanowy    598
  10.7.3 Witamina F    598
  10.7.4 Ubichinon    599
  10.7.5 Flawonoidy    600
  11. Leki działające na drobnoustroje chorobotwórcze    603
  11.1 Środki dezynfekujące i odkażające - Barbara Łucka-Sobstel    603
  11.1.1 Związki nieorganiczne    604
  11.1.2 Alkohole    608
  11.1.3 Aldehydy    609
  11.1.4 Fenole    610
  11.1.5 Tlenek etylenu i β-propiolakton    611
  11.1.6 Pochodne guanidyny    612
  11.1.7 Związki amoniowe    613
  11.1.8 Związki N-heterocykliczne    615
  11.2 Sulfonamidy, pochodne nitrofuranu i chinolony - Barbara Łucka-Sobstel    617
  11.2.1 Sulfanilamid i jego N1-niecykliczne pochodne    621
  11.2.2 N1-Podstawione pochodne sulfanilamidu z pięcioczłonowym układem heterocyklicznym    621
  11.2.3 N1-Podstawione pochodne sulfanilamidu z sześcioczłonowym układem heterocyklicznym    622
  11.2.4 N1, N4-Dwupodstawione pochodne sulfanilamidu    623
  11.2.5 Sulfonamidy o różnej budowie    624
  11.2.6 Leki złożone zawierające sulfonamidy    625
  11.2.7 Pochodne nitrofuranu    626
  11.2.8 Chinolony i fluorochinolony - Jolanta Obniska    628
  11.3 Antybiotyki - Alfred Zejc    635
  11.3.1 Antybiotyki β-laktamowe    636
  11.3.2 Antybiotyki aminoglikozydowe    666
  11.3.3 Tetracykliny    674
  11.3.4 Chloramfenikol    679
  11.3.5 Antybiotyki makrolidowe    682
  11.3.6 Antybiotyki peptydowe    688
  11.3.7 Antybiotyki ansamycynowe    693
  11.3.8 Linkozamidy    696
  11.3.9 Antybiotyki o różnej budowie    697
  11.4 Leki przeciwgruźlicze i przeciwtrądowe - Barbara Łucka-Sobstel    699
  11.4.1 Aromatyczne kwasy karboksylowe i ich pochodne    699
  11.4.2 Aminoalkohole    702
  11.4.3 Antybiotyki    702
  11.4.4 Leki przeciwtrądowe    704
  11.5 Leki przeciwwirusowe - Barbara Łucka-Sobstel    705
  11.5.1 Antymetabolity    706
  11.5.2 Pochodne cykloalkiloamin    710
  11.5.3 Kwasy fosfonowe    711
  11.5.4 Leki o różnej budowie    711
  11.5.5 Interferony i substancje indukujące interferon    712
  11.5.6 Leki stosowane w zakażeniach HIV - Jolanta Obniska    714
  11.6 Leki przeciwgrzybicze - Barbara Łucka-Sobstel    726
  11.6.1 Antybiotyki przeciwgrzybicze    727
  11.6.2 Pochodne imidazolowe i triazolowe    729
  11.6.3 Pochodne naftalenoaminy i morfoliny    734
  11.6.4 Antymetabolity    735
  11.6.5 Pochodne pirydynonu    735
  11.6.6 Kwasy karboksylowe    736
  11.6.7 Leki o innej budowie    736
  11.6.8 Środki niespecyficzne    737
  11.7 Leki przeciwpierwotniakowe - Barbara Łucka-Sobstel    738
  11.7.1 Leki przeciwzimnicze    739
  11.7.2 Leki stosowane w rzęsistkowicy    744
  11.7.3 Leki stosowane w leczeniu lambliozy, toksoplazmozy, amebiozy, trypanosomozy i zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis carinii    745
  11.8 Leki przeciwrobacze - Barbara Łucka-Sobstel    749
  11.8.1 Leki stosowane w zakażeniach robakami obłymi    750
  11.8.2 Leki stosowane w tasiemczycy oraz w zakażeniach przywrami    753
  12. Chemioterapia chorób nowotworowych. Leki przeciwnowotworowe - Maria Gorczyca    757
  12.1 Leki alkilujące    759
  12.1.1 Pochodne β-chloroetyloaminy i etylenoiminy (azyrydyny)    759
  12.1.2 Estry kwasu metanosulfonowego    763
  12.1.3 Pochodne nitrozomocznika    763
  12.1.4 Środki alkilujące o innej budowie    764
  12.2 Antymetabolity zasad pirymidynowych, purynowych i kwasu foliowego    767
  12.2.1 Antymetabolity zasad pirymidynowych    767
  12.2.2 Antymetabolity zasad purynowych    769
  12.2.3 Antymetabolity kwasu foliowego    772
  12.3 Antybiotyki przeciwnowotworowe    773
  12.3.1 Mitomycyny    774
  12.3.2 Antybiotyki antracyklinowe    775
  12.3.3 Aktynomycyny    778
  12.3.4 Bleomycyny    778
  12.4 Alkaloidy, pseudoalkaloidy i lignany o działaniu przeciwmitotycznym    779
  12.4.1. Alkaloidy barwinka różowego    779
  12.4.2 Pseudoalkaloidy - taksoidy    781
  12.4.3 Inhibitory topoizomerazy I i II    781
  12.5 Leki o różnej budowie    783
  12.5.1 Pochodne akrydyny    783
  12.5.2 Pochodne mocznika i fosfocholiny    784
  12.6 Enzymy    784
  12.7 Hormony i antyhormony    785
  12.7.1 Estrogeny    785
  12.7.2 Antyestrogeny    786
  12.7.3 Androgeny    788
  12.7.4 Antyandrogeny    789
  12.7.5 Gestageny    790
  12.7.6 Hormony peptydowe    791
  12.8 Immunoterapia - przeciwciała monoklonalne    791
  13 Leki immunotropowe - Maria Gorczyca    793
  13.1 Leki immunosupresyjne    794
  13.2 Leki immunostymulujące    798
  14 Radiofarmaceutyki i środki cieniujące stosowane w diagnostyce obrazowej - Katarzyna Kulig    800
  14.1 Radiofarmaceutyki    800
  14.1.1 Radiofarmaceutyki stosowane w terapii    801
  14.1.2 Radiofarmaceutyki stosowane w diagnostyce    805
  14.2 Środki stosowane w diagnostyce obrazowej    810
  14.2.1 Środki cieniujące stosowane w badaniach rentgenograficznych    810
  14.2.2 Środki cieniujące stosowane w badaniach rezonansu magnetycznego    813
  14.2.3 Środki cieniujące stosowane w badaniach ultrasonograficznych    816
  Piśmiennictwo    817
  Skorowidz    819
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia