Farmacja stosowana. Podręcznik dla studentów farmacji

Farmacja stosowana. Podręcznik dla studentów farmacji

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

84,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Obecne wydanie podręcznika zostało zmienione i dostosowane do przepisów Farmakopei Polskiej VI, a w konsekwencji definicje, opisane metody badań i wymagania są w znacznym stopniu zgodne z obowiązującymi w Unii Europejskiej. Zachowano dotychczasowy układ podręcznika, zmieniono jednak treść kilku rozdziałów. Dotyczy to przede wszystkim szczegółowego opisu otrzymywania określonych preparatów, aspektów biofarmaceutycznych, a więc postaci leku gwarantującej oczekiwane przez klinicystów jego działanie w określonym czasie i miejscu.
Jest to podstawowy podręcznik dla studentów farmacji. Zainteresuje z pewnością wszystkie osoby związane zawodowo z lekiem na różnych etapach jego wytwarzania i oceny.


Liczba stron720
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4546-8
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Autorzy    2
  Przedmowa do wydania IV    5
  CZĘŚĆ I. Podstawowe procesy jednostkowe    17
  1. Rozdrabnianie (proszkowanie) dal stałych - Adolf Fiebig, Małgorzata Sznitowska    18
    1.1. Urządzenia służące do rozdrabniania ciał stałych    21
    1.2. Rozdział rozdrobnionej substancji według wielkości cząstek    26
    1.3. Mikronizacja proszków    28
      1.3.1. Urządzenia do mikronizacji proszków    28
    1.4. Pomiar wielkości cząstek w proszkach    30
  2. Oddzielanie dat stałych od cieczy - Adolf Fiebig, Małgorzata Sznitowska    35
    2.1. Sączenie    35
      2.1.1. Rodzaje przegród sączących    38
    2.2. Klarowanie    46
    2.3. Dekantacja    46
    2.4. Wirowanie    47
    2.5. Wyciskanie    47
  3. Suszenie - Adolf Fiebig, Piotr Wójcik    50
    3.1. Suszarki    51
  4. Rozpuszczanie - Adolf Fiebig, Małgorzata Sznitowska    59
    4.1 Roztwory ciał stałych w cieczy    60
      4.1.1. Rozpuszczalniki polarne i niepolarne    60
      4.1.2. Rozpuszczalność    63
      4.1.3. Wpływ temperatury na rozpuszczalność    64
      4.1.4. Szybkość rozpuszczania    65
      4.1.5. Właściwości fizyczne roztworów rzeczywistych    66
      4.1.6. Wartość pH roztworów wodnych i roztwory buforowe    69
    4.2. Rozpuszczalność cieczy w cieczy    71
    4.3. Roztwory koloidalne    72
      4.3.1. Koloidy hydrofilowe (wielkocząsteczkowe)    73
      4.3.2. Koloidy amfifilowe    74
      4.3.3. Żele    78
    4.4. Sposoby zwiększania rozpuszczalności substancji leczniczych w wodzie    79
    4.5. Rozpuszczalniki    84
      4.5.1. Woda    84
      4.5.2. Etanol    92
      4.5.3. Oleje    92
      4.5.4. Inne rozpuszczalniki    93
  5. Dyspergowanie w cieczy - Adolf Fiebig, Małgorzata Sznitowska    95
    5.1. Zawiesiny    97
      5.1.1. Czynniki wpływające na trwałość zawiesin    98
      5.1.2. Struktura osadu    102
      5.1.3. Sporządzanie zawiesin    104
      5.1.4. Metody badania trwałości układów zawiesinowych    105
    5.2. Emulsje    105
      5.2.1. Typy emulsji    106
      5.2.2. Emulgatory    107
        5.2.2.1. Związki powierzchniowo czynne    107
        5.2.2.2. Emulgatory koloidalne    113
        5.2.2.3. Pyły nierozpuszczalnych ciał stałych    114
      5.2.3. Sporządzanie emulsji    114
      5.2.4. Oznaczanie typu emulsji    115
      5.2.5. Trwałość emulsji    116
  6. Wytrawianie surowców roślinnych - Adolf Fiebig, Piotr Wójcik    118
    6.1. Maceracja i jej modyfikacje    119
    6.2. Perkolacja i jej modyfikacje    123
  7. Wyjaławianie - Izabela Barteczko    131
    7.1. Wyżarzanie i spalanie    131
    7.2. Wyjaławianie suchym gorącym powietrzem    132
    7.3. Wyjaławianie nasyconą parą wodną pod ciśnieniem    133
    7.4. Wyjaławianie przez sączenie    140
      7.4.1. Wyjaławianie płynów    140
      7.4.2. Wyjaławianie powietrza    141
    7.5. Wyjaławianie za pomocą promieniowania    142
      7.5.1. Promieniowanie nadfioletowe    142
      7.5.2. Promieniowanie jonizujące    143
    7.6. Wyjaławianie za pomocą gazów    144
      7.6.1. Tlenek etylenu (C2H40)    144
      7.6.2. Formaldehyd    145
    7.7. Wyjaławianie za pomocą roztworów środków chemicznych    146
      7.7.1. Aldehyd glutarowy    146
      7.7.2. Kwas nadoctowy    146
    7.8. Kontrola skuteczności procesów wyjaławiania    147
    7.9. Dokumentacja procesów wyjaławiania    150
    7.10. Warunki przechowywania wyjałowionych materiałów    151
  Część II. Postacie leku    153
  8. Proszki - Stanisław Janicki    154
  9. Granulaty - Stanisław Janicki    157
    9.1. Substancje pomocnicze stosowane w procesie granulowania    158
    9.2. Metody granulowania    160
      9.2.1. Granulowanie na mokro    160
      9.2.2. Granulacja fluidyzacyjna    163
      9.2.3. Granulacja za pomocą rozpryskiwania    164
      9.2.4. Granulacja przez aglomerację w granulatorach szybkoobrotowych    165
      9.2.5. Sporządzanie granulatów w postaci mikrokulek - peletyzacja    165
      9.2.6. Granulowanie na sucho    168
    9.3. Metody kontroli granulatów    168
  10. Tabletki - Stanisław Janicki    172
    10.1. Podział tabletek    173
      10.1.1. Tabletki do podawania doustnego    173
        10.1.1.1. Tabletki uwalniające substancję leczniczą w jamie ustnej    173
        10.1.1.2. Tabletki do połykania (Takulettae perorales)    173
        10.1.1.3. Tabletki do celów diagnostycznych    174
      10.1.2. Tabletki do sporządzania płynów    174
      10.1.3. Tabletki do wprowadzania do jam ciała    174
      10.1.4. Tabletki do stosowania pozajelitowego    174
    10.2. Tabletkarki    175
      10.2.1. Tabletkarki uderzeniowe    175
      10.2.2. Tabletkarki rotacyjne    177
      10.2.3. Rodzaje tabletkarek    178
      10.2.4. Urządzenia kontrolne tabletkarek    179
      10.2.5. Urządzenia ułatwiające prasowanie    179
    10.3. Teoretyczne podstawy procesu tabletkowania    180
      10.3.1. Skład i sposób przygotowania masy tabletkowej    181
      10.3.2. Właściwości fizyczne masy tabletkowej    185
    10.4. Powlekanie tabletek    186
      10.4.1. Cele powlekania    186
      10.4.2. Metody powlekania    187
      10.4.3. Otrzymywanie drażetek    190
      10.4.4. Otrzymywanie tabletek powlekanych wielkocząsteczkowymi substancjami błonotwórczymi    191
      10.4.5.Barwniki    192
    10.5.Postacie leków zbliżone do tabletek - pastylki    193
    10.6.Sporządzanie tabletek i innych stałych doustnych postaci leku o przedłużonym działaniu    194
      10.6.1. Metody otrzymywania    196
      10.6.2.Uwagi na temat przyjmowania stałych doustnych postaci leku o przedłużonym działaniu    202
    10.7. Metody badania jakości tabletek    202
      10.7.1. Ocena wyglądu tabletek i pomiar ich wielkości    203
      10.7.2. Określanie jednolitości masy pojedynczych tabletek    204
      10.7.3. Określanie jednolitości zawartości substancji leczniczej    204
      10.7.4. Oznaczanie czasu rozpadu lub rozpuszczania    204
      10.7.5. Oznaczanie szybkości uwalniania substancji leczniczej    206
      10.7.6. Oznaczanie dostępności biologicznej    208
      10.7.7. Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej    210
      10.7.8. Oznaczanie zawartości substancji leczniczej i ewentualnych produktów rozkładu    212
      10.7.9. Określanie czystości mikrobiologicznej    212
    10.8 Przykłady tabletek    212
      10.8.1. Tabletki otrzymywane z zastosowaniem granulacji na mokro    212
      10.8.2. Tabletki otrzymywane z zastosowaniem granulacji na sucho    213
      10.8.3. Tabletki otrzymywane z pominięciem granulacji    214
  11. Kapsułki - Stanisław Janicki    215
    11.1. Kapsułki skrobiowe. Opłatki    215
    11.2. Kapsułki żelatynowe    216
      11.2.1. Metody otrzymywania    218
      11.2.2. Kapsułki żelatynowe dojelitowe    221
      11.2.3. Kapsułki żelatynowe powlekane    221
      11.2.4. Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu    221
      11.2.5. Metody kontroli kapsułek    222
    11.3. Mikrokapsułki    222
      11.3.1. Metody otrzymywania    223
      11.3.2. Zastosowanie    225
    11.4. Nanokapsułki    228
    11.5. Liposomy    228
    11.6. Mikrosfery    231
  12. Systemy terapeutyczne - Stanisław Janicki, Małgorzata Sznitowska    233
    12.1. Transdermalny system terapeutyczny    234
    12.2. Doustny system terapeutyczny    238
    12.3. Oczny system terapeutyczny    240
    12.4. Domaciczny system terapeutyczny    240
    12.5. Implantacyjny system terapeutyczny    241
    12.6. Infuzyjny system terapeutyczny    241
  13. Aerozole lecznicze - Brunon Woyczikowski, Marek Ruzikowski, Małgorzata Sznitowska    245
    13.1. Preparaty w ciśnieniowych pojemnikach aerozolowych    248
      13.1.1. Opakowania    248
      13.1.2.Gazy wytłaczające (propelenty)    249
      13.1.3.Napełnianie opakowań aerozolowych    251
      13.1.4.Zalety i wady    253
    13.2. Inhalacyjne aerozole proszkowe    254
    13.3.Badania preparatów aerozolowych    255
    13.4.Właściwości i zastosowanie preparatów aerozolowych w lecznictwie    258
  14. Maści - Danuta Partyka, Małgorzata Sznitowska    260
    14.1. Rodzaje maści    260
    14.2. Podłoża maściowe    263
      14.2.1. Podłoża maści lipofilowych    263
        14.2.1.1. Podłoża węglowodorowe    263
        14.2.1.2. Oleożel polietylenowy    266
        14.2.1.3. Smalec wieprzowy    267
        14.2.1.4. Lipofilowe składniki podłoży maściowych    267
      14.2.2. Podłoża absorpcyjne i ich składniki    268
        14.2.2.1. Lanolina (Adeps lanae, Cera lanae)    269
        14.2.2.2. Euceryna i alkohole tłuszczowe    272
        14.2.2.3. Woski    272
        14.2.2.4. Inne emulgatory w maściach absorpcyjnych    273
      14.2.3. Kremy    274
        14.2.3.1. Kremy hydrofobowe    274
        14.2.3.2. Kremy hydrofilowe    274
      14.2.4. Podłoża hydrofilowe    275
        14.2.4.1. Podłoża makrogolowe    276
        14.2.4.2. Hydrożele    276
    14.3. Struktura wewnętrzna podłoży maściowych i maści    279
    14.4. Metody sporządzania maści    281
      14.4.1. Sporządzanie maści w warunkach aptecznych    281
        14.4.1.1. Maści roztwory    283
        14.4.1.2. Maści zawiesiny    284
        14.4.1.3. Maści emulsje (kremy)    287
        14.4.1.4. Żele hydrofilowe    289
      14.4.2. Produkcja maści na skalę przemysłową    290
      14.4.3. Technologia maści z niektórymi substancjami leczniczymi    292
        14.4.3.1. Maści z antybiotykami    292
        14.4.3.2. Maści z kortykosteroidami    294
        14.4.3.3. Maści dziegciowe i zawierające sulfobituminiany    294
    14.5. Pasty    297
    14.6. Maści ochronne    299
      14.6.1. Rola i skład maści ochronnych    299
      14.6.2. Przykłady maści ochronnych    300
      14.6.3. Badanie działania ochronnego    301
    14.7. Kremy kosmetyczne i promieniochronne    301
      14.7.1. Kremy kosmetyczne (pielęgnacyjne)    301
      14.7.2. Przykłady kremów kosmetycznych    305
      14.7.3. Kremy promieniochronne    306
    14.8. Metody badania maści    308
      14.8.1. Konsystencja maści    308
      14.8.2. Właściwości reologiczne    310
        14.8.2.1. Zjawiska reologiczne    310
        14.8.2.2. Badania reologiczne    313
      14.8.3. Ocena dostępności farmaceutycznej substancji leczniczej z maści    314
      14.8.4. Badanie pH    317
      14.8.5. Wielkość cząstek fazy rozproszonej    317
      14.8.6. Badania mikrobiologiczne    317
    14.9. Przechowywanie i trwałość maści    317
      14.9.1. Opakowania    317
      14.9.2. Warunki przechowywania    319
      14.9.3. Trwałość maści    319
      14.9.4. Substancje pomocnicze zwiększające trwałość maści    320
        14.9.4.1. Środki konserwujące    320
        14.9.4.2. Przeciwutleniacze    321
    14.10. Mechanizm wchłaniania substancji przez skórę    321
      14.10.1. Budowa skóry i drogi wchłaniania    321
      14.10.2. Czynniki wpływające na szybkość wchłaniania    323
    14.11. Inne postacie leku dermatologicznego    325
    14.12. Pasty do zębów    328
  15. Czopki oraz inne postacie leków doodbytniczych i dopochwowych - Halina Gabiga    331
    15.1. Odbytnica    331
    15.2. Podanie doodbytnicze leków    333
    15.3. Wchłanianie substancji leczniczych z doodbytniczych postaci leku    334
    15.4. Podział czopków    336
    15.5. Podłoża czopkowe    337
      15.5.1. Olej kakaowy    337
      15.5.2. Półsyntetyczne glicerydy kwasów tłuszczowych    338
      15.5.3. Makrogole    340
      15.5.4. Masy żelatynowo-glicerolowe    341
    15.6. Substancje pomocnicze stosowane w czopkach    342
    15.7. Metody otrzymywania czopków    343
      15.7.1. Współczynnik wyparcia    347
    15.8. Metody badania czopków    348
    15.9. Przykłady czopków    352
      15.9.1. Czopki doodbytnicze według FP VI    352
      15.9.2. Pręciki docewkowe    353
    15.10. Wlewy i mikrowlewki doodbytnicze    353
    15.11. Inne postacie leków doodbytniczych    355
    15.12. Podanie dopochwowe leków    356
      15.12.1. Postacie leków dopochwowych    357
  16. Mydła - Adolf Fiebig, Małgorzata Sznitowska    359
    16.1. Mydła alkaliczne    359
    16.2. Mydła metaliczne (mydła metali wielowartościowych)    361
    16.3. Mydła trietanoloamoniowe    361
  17. Mazidła - Adolf Fiebig, Małgorzata Sznitowska    362
  18. Postacie leków roślinnych - Janina Kozłowska, Piotr Wójcik    364
    18.1. Surowce    364
    18.2. Preparaty z roślin świeżych    365
      18.2.1. Soki    365
      18.2.2. Alkoholatury    368
    18.3. Preparaty z roślin suchych    369
      18.3.3. Zioła    369
      18.3.2. Maceraty, napary, odwary    370
      18.3.3. Nalewki    372
        18.3.3.1. Przykłady nalewek    374
      18.3.4. Wyciągi    375
        18.3.4.1. Wyciągi płynne    376
        18.3.4.2. Wyciągi gęste    379
        18.3.4.3. Wyciągi suche    380
    18.4. Metody kontroli preparatów roślinnych    385
    18.5. Wody aromatyczne    388
    18.6. Oleje tłuste    389
  19. Syropy, eliksiry, miody - Kazimiera Ludwikowska, Małgorzata Sznitowska    391
    19.1. Syropy    391
    19.2. Eliksiry    396
    19.3. Miody    397
  20. Roztwory lecznicze - Małgorzata Sznitowska    399
    20.1. Roztwory wodne    399
    20.2. Roztwory etanolowe    401
    20.3. Roztwory olejowe    402
  21. Leki do oczu - Brunon Woyczikowski    403
    21.1. Wymagania stawiane lekom do oczu    405
      21.1.1. Jałowość    405
      21.1.2. Środki konserwujące    407
      21.1.3. Izotonia    408
      21.1.4. Zanieczyszczenia nierozpuszczalne    413
      21.1.5. Izohydria. Euhydria    413
      21.1.6. Lepkość    414
      21.1.7. Napięcie powierzchniowe    415
      21.1.8. Substancje stabilizujące    415
    21.2. Postacie leków do oczu    416
      21.2.1. Leki płynne    416
      21.2.2. Leki półstałe i stałe    418
    21.3. Sporządzanie leków do oczu    421
      21.3.1. Roztwory    421
      21.3.2. Zawiesiny    422
      21.3.3. Maści    422
    21.4. Trwałość leków do oczu    422
    21.5. Opakowania    423
  22. Leki pozajelitowe - Irena Stechnij, Izabela Barteczko    425
    22.1. Leki do wstrzykiwań    426
      22.1.1. Wymagania    426
      22.1.2. Postacie leków do wstrzykiwań    427
      22.1.3. Drogi podawania    431
      22.1.4. Sposób podawania    433
      22.1.5. Substancje pomocnicze    433
        22.1.5.1. Rozpuszczalniki    433
        22.1.5.2. Solubilizatory    434
        22.1.5.3. Przeciwutleniacze    435
        22.1.5.4. Bufory    436
        22.1.5.5. Substancje przeciwbakteryjne    437
        22.1.5.6. Substancje stosowane do doprowadzenia do izoosmotyczności    437
      22.1.6. Pojemniki    439
        22.1.6.1. Mycie i wyjaławianie ampułek i fiolek    441
      22.1.7. Napełnianie i zatapianie ampułek    442
      22.1.8. Dozowanie zawiesin i substancji stałych    444
      22.1.9. Oznakowanie pojemników jednostkowych    446
      22.1.10. Opakowania    447
      22.1.11. Sposób wyrażania stężeń substancji leczniczej    447
      22.1.12. Skład i sposób sporządzania wybranych leków do wstrzykiwań    448
    22.2. Płyny infuzyjne    452
      22.2.1. Drogi podawania    453
      22.2.2. Sposób podawania    454
      22.2.3. Wymagania    456
      22.2.4. Substancje pomocnicze    457
      22.2.5. Pojemniki    457
      22.2.6. Oznakowanie pojemników z roztworami    459
      22.2.7. Skład elektrolitowy, pH i ciśnienie osmotyczne płynów ustrojowych    460
      22.2.8. Sposób wyrażania stężenia substancji leczniczych w roztworach do wlewu kroplowego    466
      22.2.9. Sposób określania ciśnienia osmotycznego roztworów do wlewu kroplowego    472
      22.2.10. Podział płynów infuzyjnych    474
        22.2.10.1. Płyny uzupełniające objętość utraconej krwi    475
        22.2.10.2. Płyny stosowane w żywieniu pozajelitowym    480
        22.2.10.3. Całkowite żywienie pozajelitowe    486
        22.2.10.4. Płyny stosowane w odwodnieniu    490
        22.2.10.5. Płyny stosowane w przewodnieniu (osmoterapeutyki)    495
        22.2.10.6. Płyny wyrównawcze stosowane w zaburzeniach równowagi kwasowo-zasadowej    498
        22.2.10.7. Płyny stosowane w niedoborze K+    499
        22.2.10.8. Płyny do specjalnego stosowania - płyny do dializ    499
      22.2.11. Sporządzanie roztworów infuzyjnych z zastosowaniem koncentratów    504
      22.2.12 Skład i sposób sporządzania wybranych roztworów do wlewów kroplowych    506
    22.3. Niektóre problemy technologiczne w preparatyce leków pozajelitowych    511
    22.4. Wymagania dotyczące sporządzania leków pozajelitowych    515
    22.5. Niektóre problemy związane z łączeniem płynów do podawania pozajelitowego    521
    22.6. Substancje gorączkotwórcze (pirogeny)    529
    22.7. Kontrola leków pozajelitowych    533
      22.7.1. Badanie jałowości    533
      22.7.2. Badanie obecności substancji gorączkotwórczych (pirogenów)    538
      22.7.3. Wykrywanie zanieczyszczeń nierozpuszczalnych    544
      22.7.4. Oznaczanie ciśnienia osmotycznego oraz pH    546
      22.7.5. Oznaczanie zawartości substancji leczniczej i jednolitości za¬ wartości    547
      22.7.6. Objętość płynu uzyskiwana z pojemnika    547
      22.7.7. Oznaczanie aktywności hemolitycznej    548
  23. Postacie leków homeopatycznych - Danuta Partyka, Stanisław Janicki    550
    23.1. Podstawowe pojęcia i zasady homeopatii    550
    23.2. Sporządzanie leków homeopatycznych    551
      23.2.1. Surowce homeopatyczne    552
      23.2.2. Substancje pomocnicze    552
      23.2.3. Potencje homeopatyczne, zasady potencjonowania    553
      23.2.4. Sposoby sporządzania homeopatycznych rozcieńczeń    553
      23.2.5. Postacie leków homeopatycznych    555
        23.2.5.1. Płynne postacie    555
        23.2.5.2. Stałe postacie    557
        23.2.5.3. Maści, czopki, mieszanki    558
        23.2.5.4. Potencje LM (potencje Q)    558
    23.3. Nomenklatura homeopatyczna    559
    23.4. Zasady stosowania leków homeopatycznych    559
    23.5. Przykłady przepisów sporządzania preparatów homeopatycznych    560
  24. Radiofarmaceutyki - Iwona Licińska, Kazimiera Ludwikowska, Aleksander P. Mazurek    567
    24.1. Wstęp    567
    24.2. Wymagania odnośnie do postępowania z materiałem aktywnym    569
    24.3. Izotopy promieniotwórcze - otrzymywanie i zastosowanie    572
    24.4. Metody otrzymywania radiofarmaceutyków    574
    24.5. Postacie radiofarmaceutyków    575
    24.6. Kontrola jakości radiofarmaceutyków    576
    24.7. Radiofarmaceutyki stosowane w diagnostyce i lecznictwie    579
    24.8. Pojęcia ogólne    582
  25. Materiały medyczne - Teresa Achmatowicz, Andrzej Karczewicz, Beata Koziozemska, Iwona Lasocka, Aleksander P. Mazurek, Anna Pyszek, Danuta Szwojnicka    585
    25.1. Surowce    586
    25.2. Materiały opatrunkowe    591
      25.2.1. Włókiennicze wyroby opatrunkowe    591
      25.2.2. Wata    594
      25.2.3. Opaski gipsowe    596
      25.2.4. Polimerowe opaski usztywniające    598
    25.3. Materiały higieniczne    599
    25.4. Nici chirurgiczne    604
      25.4.1. Wchłanialne nici chirurgiczne    605
      25.4.2. Nici ulegające biodegradacji    606
      25.4.3. Nici nie ulegające biodegradacji    607
      25.4.4. Igły chirurgiczne    608
    25.5. Plastry    609
    25.6. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku    611
      25.6.1. Igły iniekcyjne    614
      25.6.2. Strzykawki    616
      25.6.3. Cewniki    617
    25.7. Sprzęt medyczny do oczyszczania krwi    619
      25.7.1. Hemodializatory    619
      25.7.2. Zestaw do dializy otrzewnowej    621
      25.7.3. Oksygenatory    622
    25.8. Przyrządy do przetoczeń    623
    25.9. Wszczepy    627
      25.9.1. Endoprotezy stawu biodrowego i stawu kolanowego    628
      25.9.2. Stabilizatory kręgosłupa, systemy do łączenia kości    634
      25.9.3. Endoprotezy naczyniowe    634
      25.9.4. Protezy zastawek serca    637
      25.9.5. Soczewki wewnątrzgałkowe    638
    25.10. Mechaniczne środki antykoncepcyjne    639
  26. Nazewnictwo postaci leków - Witold Wieniawski, Stanisław Janicki    640
    26.1. Postacie leków doustnych    641
    26.2. Postacie leków do stosowania w jamie ustnej    642
    26.3. Postacie leków do użytku dentystycznego    643
    26.4. Postacie leków do inhalacji    643
    26.5. Postacie leków do tchawicy i płuc    644
    26.6. Postacie leków do stosowania na skórę i przezskórnie    644
    26.7. Postacie leków do oczu    645
    26.8. Postacie leków do uszu    646
    26.9. Postacie leków do nosa    646
    26.10. Postacie leków dopochwowych    646
    26.11. Postacie leków wprowadzane do szyjki macicy    647
    26.12. Postacie leków doodbytniczych    647
    26.13. Postacie leków do pęcherza i cewki moczowej    648
    26.14. Postacie leków pozajelitowych    648
    26.15. Postacie różne    649
  CZĘŚĆ III. Przegląd substancji pomocniczych    651
  27. Substancje pomocnicze - Weronika Zebrowska, Wiesław Sawicki    652
  Piśmiennictwo uzupełniające    694
  Skorowidz    697
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia