Farmacja stosowana. Podręcznik dla studentów farmacji

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

118,30  169,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

118,30169,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Plik PDF ma postać skanów, co uniemożliwia przeszukiwanie tekstu.


Obecne wydanie podręcznika zostało zmienione i dostosowane do przepisów Farmakopei Polskiej VI, a w konsekwencji definicje, opisane metody badań i wymagania są w znacznym stopniu zgodne z obowiązującymi w Unii Europejskiej. Zachowano dotychczasowy układ podręcznika, zmieniono jednak treść kilku rozdziałów. Dotyczy to przede wszystkim szczegółowego opisu otrzymywania określonych preparatów, aspektów biofarmaceutycznych, a więc postaci leku gwarantującej oczekiwane przez klinicystów jego działanie w określonym czasie i miejscu.


Jest to podstawowy podręcznik dla studentów farmacji. Zainteresuje z pewnością wszystkie osoby związane zawodowo z lekiem na różnych etapach jego wytwarzania i oceny.


Liczba stron720
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4546-8
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Autorzy     2
  Przedmowa do wydania IV     5
  
  CZĘŚĆ I. Podstawowe procesy jednostkowe     17
      
  1. Rozdrabnianie (proszkowanie) dal stałych - Adolf Fiebig, Małgorzata Sznitowska     18
  
    1.1. Urządzenia służące do rozdrabniania ciał stałych     21
    1.2. Rozdział rozdrobnionej substancji według wielkości cząstek     26
    1.3. Mikronizacja proszków     28
      1.3.1. Urządzenia do mikronizacji proszków     28
    1.4. Pomiar wielkości cząstek w proszkach     30
  
  2. Oddzielanie dat stałych od cieczy - Adolf Fiebig, Małgorzata Sznitowska     35
  
    2.1. Sączenie     35
      2.1.1. Rodzaje przegród sączących     38
    2.2. Klarowanie     46
    2.3. Dekantacja     46
    2.4. Wirowanie     47
    2.5. Wyciskanie     47
  
  3. Suszenie - Adolf Fiebig, Piotr Wójcik     50
  
    3.1. Suszarki     51
  
  4. Rozpuszczanie - Adolf Fiebig, Małgorzata Sznitowska     59
  
    4.1 Roztwory ciał stałych w cieczy     60
      4.1.1. Rozpuszczalniki polarne i niepolarne     60
      4.1.2. Rozpuszczalność     63
      4.1.3. Wpływ temperatury na rozpuszczalność     64
      4.1.4. Szybkość rozpuszczania     65
      4.1.5. Właściwości fizyczne roztworów rzeczywistych     66
      4.1.6. Wartość pH roztworów wodnych i roztwory buforowe     69
    4.2. Rozpuszczalność cieczy w cieczy     71
    4.3. Roztwory koloidalne     72
      4.3.1. Koloidy hydrofilowe (wielkocząsteczkowe)     73
      4.3.2. Koloidy amfifilowe     74
      4.3.3. Żele     78
    4.4. Sposoby zwiększania rozpuszczalności substancji leczniczych w wodzie     79
    4.5. Rozpuszczalniki     84
      4.5.1. Woda     84
      4.5.2. Etanol     92
      4.5.3. Oleje     92
      4.5.4. Inne rozpuszczalniki     93
  
  5. Dyspergowanie w cieczy - Adolf Fiebig, Małgorzata Sznitowska     95
  
    5.1. Zawiesiny     97
      5.1.1. Czynniki wpływające na trwałość zawiesin     98
      5.1.2. Struktura osadu     102
      5.1.3. Sporządzanie zawiesin     104
      5.1.4. Metody badania trwałości układów zawiesinowych     105
    5.2. Emulsje     105
      5.2.1. Typy emulsji     106
      5.2.2. Emulgatory     107
        5.2.2.1. Związki powierzchniowo czynne     107
        5.2.2.2. Emulgatory koloidalne     113
        5.2.2.3. Pyły nierozpuszczalnych ciał stałych     114
      5.2.3. Sporządzanie emulsji     114
      5.2.4. Oznaczanie typu emulsji     115
      5.2.5. Trwałość emulsji     116
  
  6. Wytrawianie surowców roślinnych - Adolf Fiebig, Piotr Wójcik     118
    
    6.1. Maceracja i jej modyfikacje     119
    6.2. Perkolacja i jej modyfikacje     123
  
  7. Wyjaławianie - Izabela Barteczko     131
    
    7.1. Wyżarzanie i spalanie     131
    7.2. Wyjaławianie suchym gorącym powietrzem     132
    7.3. Wyjaławianie nasyconą parą wodną pod ciśnieniem     133
    7.4. Wyjaławianie przez sączenie     140
      7.4.1. Wyjaławianie płynów     140
      7.4.2. Wyjaławianie powietrza     141
    7.5. Wyjaławianie za pomocą promieniowania     142
      7.5.1. Promieniowanie nadfioletowe     142
      7.5.2. Promieniowanie jonizujące     143
    7.6. Wyjaławianie za pomocą gazów     144
      7.6.1. Tlenek etylenu (C2H40)     144
      7.6.2. Formaldehyd     145
    7.7. Wyjaławianie za pomocą roztworów środków chemicznych     146
      7.7.1. Aldehyd glutarowy     146
      7.7.2. Kwas nadoctowy     146
    7.8. Kontrola skuteczności procesów wyjaławiania     147
    7.9. Dokumentacja procesów wyjaławiania     150
    7.10. Warunki przechowywania wyjałowionych materiałów     151
  
  Część II. Postacie leku     153
  
  8. Proszki - Stanisław Janicki     154
  
  9. Granulaty - Stanisław Janicki     157
    
    9.1. Substancje pomocnicze stosowane w procesie granulowania     158
    9.2. Metody granulowania     160
      9.2.1. Granulowanie na mokro     160
      9.2.2. Granulacja fluidyzacyjna     163
      9.2.3. Granulacja za pomocą rozpryskiwania     164
      9.2.4. Granulacja przez aglomerację w granulatorach szybkoobrotowych     165
      9.2.5. Sporządzanie granulatów w postaci mikrokulek - peletyzacja     165
      9.2.6. Granulowanie na sucho     168
    9.3. Metody kontroli granulatów     168
  
  10. Tabletki - Stanisław Janicki     172
    
    10.1. Podział tabletek     173
      10.1.1. Tabletki do podawania doustnego     173
        10.1.1.1. Tabletki uwalniające substancję leczniczą w jamie ustnej     173
        10.1.1.2. Tabletki do połykania (Takulettae perorales)     173
        10.1.1.3. Tabletki do celów diagnostycznych     174
      10.1.2. Tabletki do sporządzania płynów     174
      10.1.3. Tabletki do wprowadzania do jam ciała     174
      10.1.4. Tabletki do stosowania pozajelitowego     174
    10.2. Tabletkarki     175
      10.2.1. Tabletkarki uderzeniowe     175
      10.2.2. Tabletkarki rotacyjne     177
      10.2.3. Rodzaje tabletkarek     178
      10.2.4. Urządzenia kontrolne tabletkarek     179
      10.2.5. Urządzenia ułatwiające prasowanie     179
    10.3. Teoretyczne podstawy procesu tabletkowania     180
      10.3.1. Skład i sposób przygotowania masy tabletkowej     181
      10.3.2. Właściwości fizyczne masy tabletkowej     185
    10.4. Powlekanie tabletek     186
      10.4.1. Cele powlekania     186
      10.4.2. Metody powlekania     187
      10.4.3. Otrzymywanie drażetek     190
      10.4.4. Otrzymywanie tabletek powlekanych wielkocząsteczkowymi substancjami błonotwórczymi     191
      10.4.5.Barwniki     192
    10.5.Postacie leków zbliżone do tabletek - pastylki     193
    10.6.Sporządzanie tabletek i innych stałych doustnych postaci leku o przedłużonym działaniu     194
      10.6.1. Metody otrzymywania     196
      10.6.2.Uwagi na temat przyjmowania stałych doustnych postaci leku o przedłużonym działaniu     202
    10.7. Metody badania jakości tabletek     202
      10.7.1. Ocena wyglądu tabletek i pomiar ich wielkości     203
      10.7.2. Określanie jednolitości masy pojedynczych tabletek     204
      10.7.3. Określanie jednolitości zawartości substancji leczniczej     204
      10.7.4. Oznaczanie czasu rozpadu lub rozpuszczania     204
      10.7.5. Oznaczanie szybkości uwalniania substancji leczniczej     206
      10.7.6. Oznaczanie dostępności biologicznej     208
      10.7.7. Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej     210
      10.7.8. Oznaczanie zawartości substancji leczniczej i ewentualnych produktów rozkładu     212
      10.7.9. Określanie czystości mikrobiologicznej     212
    10.8 Przykłady tabletek     212
      10.8.1. Tabletki otrzymywane z zastosowaniem granulacji na mokro     212
      10.8.2. Tabletki otrzymywane z zastosowaniem granulacji na sucho     213
      10.8.3. Tabletki otrzymywane z pominięciem granulacji     214
  
  11. Kapsułki - Stanisław Janicki     215
  
    11.1. Kapsułki skrobiowe. Opłatki     215
    11.2. Kapsułki żelatynowe     216
      11.2.1. Metody otrzymywania     218
      11.2.2. Kapsułki żelatynowe dojelitowe     221
      11.2.3. Kapsułki żelatynowe powlekane     221
      11.2.4. Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu     221
      11.2.5. Metody kontroli kapsułek     222
    11.3. Mikrokapsułki     222
      11.3.1. Metody otrzymywania     223
      11.3.2. Zastosowanie     225
    11.4. Nanokapsułki     228
    11.5. Liposomy     228
    11.6. Mikrosfery     231
  
  12. Systemy terapeutyczne - Stanisław Janicki, Małgorzata Sznitowska     233
    
    12.1. Transdermalny system terapeutyczny     234
    12.2. Doustny system terapeutyczny     238
    12.3. Oczny system terapeutyczny     240
    12.4. Domaciczny system terapeutyczny     240
    12.5. Implantacyjny system terapeutyczny     241
    12.6. Infuzyjny system terapeutyczny     241
  
  13. Aerozole lecznicze - Brunon Woyczikowski, Marek Ruzikowski, Małgorzata Sznitowska     245
  
    13.1. Preparaty w ciśnieniowych pojemnikach aerozolowych     248
      13.1.1. Opakowania     248
      13.1.2.Gazy wytłaczające (propelenty)     249
      13.1.3.Napełnianie opakowań aerozolowych     251
      13.1.4.Zalety i wady     253
    13.2. Inhalacyjne aerozole proszkowe     254
    13.3.Badania preparatów aerozolowych     255
    13.4.Właściwości i zastosowanie preparatów aerozolowych w lecznictwie     258
  
  14. Maści - Danuta Partyka, Małgorzata Sznitowska     260
  
    14.1. Rodzaje maści     260
    14.2. Podłoża maściowe     263
      14.2.1. Podłoża maści lipofilowych     263
        14.2.1.1. Podłoża węglowodorowe     263
        14.2.1.2. Oleożel polietylenowy     266
        14.2.1.3. Smalec wieprzowy     267
        14.2.1.4. Lipofilowe składniki podłoży maściowych     267
      14.2.2. Podłoża absorpcyjne i ich składniki     268
        14.2.2.1. Lanolina (Adeps lanae, Cera lanae)     269
        14.2.2.2. Euceryna i alkohole tłuszczowe     272
        14.2.2.3. Woski     272
        14.2.2.4. Inne emulgatory w maściach absorpcyjnych     273
      14.2.3. Kremy     274
        14.2.3.1. Kremy hydrofobowe     274
        14.2.3.2. Kremy hydrofilowe     274
      14.2.4. Podłoża hydrofilowe     275
        14.2.4.1. Podłoża makrogolowe     276
        14.2.4.2. Hydrożele     276
    14.3. Struktura wewnętrzna podłoży maściowych i maści     279
    14.4. Metody sporządzania maści     281
      14.4.1. Sporządzanie maści w warunkach aptecznych     281
        14.4.1.1. Maści roztwory     283
        14.4.1.2. Maści zawiesiny     284
        14.4.1.3. Maści emulsje (kremy)     287
        14.4.1.4. Żele hydrofilowe     289
      14.4.2. Produkcja maści na skalę przemysłową     290
      14.4.3. Technologia maści z niektórymi substancjami leczniczymi     292
        14.4.3.1. Maści z antybiotykami     292
        14.4.3.2. Maści z kortykosteroidami     294
        14.4.3.3. Maści dziegciowe i zawierające sulfobituminiany     294
    14.5. Pasty     297
    14.6. Maści ochronne     299
      14.6.1. Rola i skład maści ochronnych     299
      14.6.2. Przykłady maści ochronnych     300
      14.6.3. Badanie działania ochronnego     301
    14.7. Kremy kosmetyczne i promieniochronne     301
      14.7.1. Kremy kosmetyczne (pielęgnacyjne)     301
      14.7.2. Przykłady kremów kosmetycznych     305
      14.7.3. Kremy promieniochronne     306
    14.8. Metody badania maści     308
      14.8.1. Konsystencja maści     308
      14.8.2. Właściwości reologiczne     310
        14.8.2.1. Zjawiska reologiczne     310
        14.8.2.2. Badania reologiczne     313
      14.8.3. Ocena dostępności farmaceutycznej substancji leczniczej z maści     314
      14.8.4. Badanie pH     317
      14.8.5. Wielkość cząstek fazy rozproszonej     317
      14.8.6. Badania mikrobiologiczne     317
    14.9. Przechowywanie i trwałość maści     317
      14.9.1. Opakowania     317
      14.9.2. Warunki przechowywania     319
      14.9.3. Trwałość maści     319
      14.9.4. Substancje pomocnicze zwiększające trwałość maści     320
        14.9.4.1. Środki konserwujące     320
        14.9.4.2. Przeciwutleniacze     321
    14.10. Mechanizm wchłaniania substancji przez skórę     321
      14.10.1. Budowa skóry i drogi wchłaniania     321
      14.10.2. Czynniki wpływające na szybkość wchłaniania     323
    14.11. Inne postacie leku dermatologicznego     325
    14.12. Pasty do zębów     328
  
  15. Czopki oraz inne postacie leków doodbytniczych i dopochwowych - Halina Gabiga     331
  
    15.1. Odbytnica     331
    15.2. Podanie doodbytnicze leków     333
    15.3. Wchłanianie substancji leczniczych z doodbytniczych postaci leku     334
    15.4. Podział czopków     336
    15.5. Podłoża czopkowe     337
      15.5.1. Olej kakaowy     337
      15.5.2. Półsyntetyczne glicerydy kwasów tłuszczowych     338
      15.5.3. Makrogole     340
      15.5.4. Masy żelatynowo-glicerolowe     341
    15.6. Substancje pomocnicze stosowane w czopkach     342
    15.7. Metody otrzymywania czopków     343
      15.7.1. Współczynnik wyparcia     347
    15.8. Metody badania czopków     348
    15.9. Przykłady czopków     352
      15.9.1. Czopki doodbytnicze według FP VI     352
      15.9.2. Pręciki docewkowe     353
    15.10. Wlewy i mikrowlewki doodbytnicze     353
    15.11. Inne postacie leków doodbytniczych     355
    15.12. Podanie dopochwowe leków     356
      15.12.1. Postacie leków dopochwowych     357
  
  16. Mydła - Adolf Fiebig, Małgorzata Sznitowska     359
    
    16.1. Mydła alkaliczne     359
    16.2. Mydła metaliczne (mydła metali wielowartościowych)     361
    16.3. Mydła trietanoloamoniowe     361
  
  17. Mazidła - Adolf Fiebig, Małgorzata Sznitowska     362
  
  18. Postacie leków roślinnych - Janina Kozłowska, Piotr Wójcik     364
    
    18.1. Surowce     364
    18.2. Preparaty z roślin świeżych     365
      18.2.1. Soki     365
      18.2.2. Alkoholatury     368
    18.3. Preparaty z roślin suchych     369
      18.3.3. Zioła     369
      18.3.2. Maceraty, napary, odwary     370
      18.3.3. Nalewki     372
        18.3.3.1. Przykłady nalewek     374
      18.3.4. Wyciągi     375
        18.3.4.1. Wyciągi płynne     376
        18.3.4.2. Wyciągi gęste     379
        18.3.4.3. Wyciągi suche     380
    18.4. Metody kontroli preparatów roślinnych     385
    18.5. Wody aromatyczne     388
    18.6. Oleje tłuste     389
  
  19. Syropy, eliksiry, miody - Kazimiera Ludwikowska, Małgorzata Sznitowska     391
    
    19.1. Syropy     391
    19.2. Eliksiry     396
    19.3. Miody     397
  
  20. Roztwory lecznicze - Małgorzata Sznitowska     399
    
    20.1. Roztwory wodne     399
    20.2. Roztwory etanolowe     401
    20.3. Roztwory olejowe     402
  
  21. Leki do oczu - Brunon Woyczikowski     403
    
    21.1. Wymagania stawiane lekom do oczu     405
      21.1.1. Jałowość     405
      21.1.2. Środki konserwujące     407
      21.1.3. Izotonia     408
      21.1.4. Zanieczyszczenia nierozpuszczalne     413
      21.1.5. Izohydria. Euhydria     413
      21.1.6. Lepkość     414
      21.1.7. Napięcie powierzchniowe     415
      21.1.8. Substancje stabilizujące     415
    21.2. Postacie leków do oczu     416
      21.2.1. Leki płynne     416
      21.2.2. Leki półstałe i stałe     418
    21.3. Sporządzanie leków do oczu     421
      21.3.1. Roztwory     421
      21.3.2. Zawiesiny     422
      21.3.3. Maści     422
    21.4. Trwałość leków do oczu     422
    21.5. Opakowania     423
  
  22. Leki pozajelitowe - Irena Stechnij, Izabela Barteczko     425
  
    22.1. Leki do wstrzykiwań     426
      22.1.1. Wymagania     426
      22.1.2. Postacie leków do wstrzykiwań     427
      22.1.3. Drogi podawania     431
      22.1.4. Sposób podawania     433
      22.1.5. Substancje pomocnicze     433
        22.1.5.1. Rozpuszczalniki     433
        22.1.5.2. Solubilizatory     434
        22.1.5.3. Przeciwutleniacze     435
        22.1.5.4. Bufory     436
        22.1.5.5. Substancje przeciwbakteryjne     437
        22.1.5.6. Substancje stosowane do doprowadzenia do izoosmotyczności     437
      22.1.6. Pojemniki     439
        22.1.6.1. Mycie i wyjaławianie ampułek i fiolek     441
      22.1.7. Napełnianie i zatapianie ampułek     442
      22.1.8. Dozowanie zawiesin i substancji stałych     444
      22.1.9. Oznakowanie pojemników jednostkowych     446
      22.1.10. Opakowania     447
      22.1.11. Sposób wyrażania stężeń substancji leczniczej     447
      22.1.12. Skład i sposób sporządzania wybranych leków do wstrzykiwań     448
    22.2. Płyny infuzyjne     452
      22.2.1. Drogi podawania     453
      22.2.2. Sposób podawania     454
      22.2.3. Wymagania     456
      22.2.4. Substancje pomocnicze     457
      22.2.5. Pojemniki     457
      22.2.6. Oznakowanie pojemników z roztworami     459
      22.2.7. Skład elektrolitowy, pH i ciśnienie osmotyczne płynów ustrojowych     460
      22.2.8. Sposób wyrażania stężenia substancji leczniczych w roztworach do wlewu kroplowego     466
      22.2.9. Sposób określania ciśnienia osmotycznego roztworów do wlewu kroplowego     472
      22.2.10. Podział płynów infuzyjnych     474
        22.2.10.1. Płyny uzupełniające objętość utraconej krwi     475
        22.2.10.2. Płyny stosowane w żywieniu pozajelitowym     480
        22.2.10.3. Całkowite żywienie pozajelitowe     486
        22.2.10.4. Płyny stosowane w odwodnieniu     490
        22.2.10.5. Płyny stosowane w przewodnieniu (osmoterapeutyki)     495
        22.2.10.6. Płyny wyrównawcze stosowane w zaburzeniach równowagi kwasowo-zasadowej     498
        22.2.10.7. Płyny stosowane w niedoborze K+     499
        22.2.10.8. Płyny do specjalnego stosowania - płyny do dializ     499
      22.2.11. Sporządzanie roztworów infuzyjnych z zastosowaniem koncentratów     504
      22.2.12 Skład i sposób sporządzania wybranych roztworów do wlewów kroplowych     506
    22.3. Niektóre problemy technologiczne w preparatyce leków pozajelitowych     511
    22.4. Wymagania dotyczące sporządzania leków pozajelitowych     515
    22.5. Niektóre problemy związane z łączeniem płynów do podawania pozajelitowego     521
    22.6. Substancje gorączkotwórcze (pirogeny)     529
    22.7. Kontrola leków pozajelitowych     533
      22.7.1. Badanie jałowości     533
      22.7.2. Badanie obecności substancji gorączkotwórczych (pirogenów)     538
      22.7.3. Wykrywanie zanieczyszczeń nierozpuszczalnych     544
      22.7.4. Oznaczanie ciśnienia osmotycznego oraz pH     546
      22.7.5. Oznaczanie zawartości substancji leczniczej i jednolitości za¬ wartości     547
      22.7.6. Objętość płynu uzyskiwana z pojemnika     547
      22.7.7. Oznaczanie aktywności hemolitycznej     548
  
  23. Postacie leków homeopatycznych - Danuta Partyka, Stanisław Janicki     550
  
    23.1. Podstawowe pojęcia i zasady homeopatii     550
    23.2. Sporządzanie leków homeopatycznych     551
      23.2.1. Surowce homeopatyczne     552
      23.2.2. Substancje pomocnicze     552
      23.2.3. Potencje homeopatyczne, zasady potencjonowania     553
      23.2.4. Sposoby sporządzania homeopatycznych rozcieńczeń     553
      23.2.5. Postacie leków homeopatycznych     555
        23.2.5.1. Płynne postacie     555
        23.2.5.2. Stałe postacie     557
        23.2.5.3. Maści, czopki, mieszanki     558
        23.2.5.4. Potencje LM (potencje Q)     558
    23.3. Nomenklatura homeopatyczna     559
    23.4. Zasady stosowania leków homeopatycznych     559
    23.5. Przykłady przepisów sporządzania preparatów homeopatycznych     560
  
  24. Radiofarmaceutyki - Iwona Licińska, Kazimiera Ludwikowska, Aleksander P. Mazurek     567
  
    24.1. Wstęp     567
    24.2. Wymagania odnośnie do postępowania z materiałem aktywnym     569
    24.3. Izotopy promieniotwórcze - otrzymywanie i zastosowanie     572
    24.4. Metody otrzymywania radiofarmaceutyków     574
    24.5. Postacie radiofarmaceutyków     575
    24.6. Kontrola jakości radiofarmaceutyków     576
    24.7. Radiofarmaceutyki stosowane w diagnostyce i lecznictwie     579
    24.8. Pojęcia ogólne     582
  
  25. Materiały medyczne - Teresa Achmatowicz, Andrzej Karczewicz, Beata Koziozemska, Iwona Lasocka, Aleksander P. Mazurek, Anna Pyszek, Danuta Szwojnicka     585
  
    25.1. Surowce     586
    25.2. Materiały opatrunkowe     591
      25.2.1. Włókiennicze wyroby opatrunkowe     591
      25.2.2. Wata     594
      25.2.3. Opaski gipsowe     596
      25.2.4. Polimerowe opaski usztywniające     598
    25.3. Materiały higieniczne     599
    25.4. Nici chirurgiczne     604
      25.4.1. Wchłanialne nici chirurgiczne     605
      25.4.2. Nici ulegające biodegradacji     606
      25.4.3. Nici nie ulegające biodegradacji     607
      25.4.4. Igły chirurgiczne     608
    25.5. Plastry     609
    25.6. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku     611
      25.6.1. Igły iniekcyjne     614
      25.6.2. Strzykawki     616
      25.6.3. Cewniki     617
    25.7. Sprzęt medyczny do oczyszczania krwi     619
      25.7.1. Hemodializatory     619
      25.7.2. Zestaw do dializy otrzewnowej     621
      25.7.3. Oksygenatory     622
    25.8. Przyrządy do przetoczeń     623
    25.9. Wszczepy     627
      25.9.1. Endoprotezy stawu biodrowego i stawu kolanowego     628
      25.9.2. Stabilizatory kręgosłupa, systemy do łączenia kości     634
      25.9.3. Endoprotezy naczyniowe     634
      25.9.4. Protezy zastawek serca     637
      25.9.5. Soczewki wewnątrzgałkowe     638
    25.10. Mechaniczne środki antykoncepcyjne     639
  
  26. Nazewnictwo postaci leków - Witold Wieniawski, Stanisław Janicki     640
    26.1. Postacie leków doustnych     641
    26.2. Postacie leków do stosowania w jamie ustnej     642
    26.3. Postacie leków do użytku dentystycznego     643
    26.4. Postacie leków do inhalacji     643
    26.5. Postacie leków do tchawicy i płuc     644
    26.6. Postacie leków do stosowania na skórę i przezskórnie     644
    26.7. Postacie leków do oczu     645
    26.8. Postacie leków do uszu     646
    26.9. Postacie leków do nosa     646
    26.10. Postacie leków dopochwowych     646
    26.11. Postacie leków wprowadzane do szyjki macicy     647
    26.12. Postacie leków doodbytniczych     647
    26.13. Postacie leków do pęcherza i cewki moczowej     648
    26.14. Postacie leków pozajelitowych     648
    26.15. Postacie różne     649
  
  CZĘŚĆ III. Przegląd substancji pomocniczych     651
  
  27. Substancje pomocnicze - Weronika Zebrowska, Wiesław Sawicki     652
  
  Piśmiennictwo uzupełniające     694
  
  Skorowidz     697
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia