Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania w przedsiębiorstwach

Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania w przedsiębiorstwach

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

4,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Problematyka kreowania i doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwami od dawna była przedmiotem zainteresowania teoretyków i przedstawicieli praktyki gospodarczej. Radykalne i często gwałtowne zmiany zewnętrznych warunków funkcjonowania przedsiębiorstw oraz powstanie nowych koncepcji ich postrzegania spowodowały, że dotychczasowe sposoby definiowania i rozumienia samej istoty systemu zarządzania tymi organizacjami oraz kształtowania jego elementów wymagają gruntownej modyfikacji. Skłoniło to zespół pracowników Katedry Projektowania Systemów Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do podjęcia gruntownych badań nad funkcjonowaniem systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, prowadzonych w latach 2008-2010 w ramach projektu badawczego nr NN115 213935 „Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania w przedsiębiorstwach”. Wyniki uzyskane dzięki tym badaniom stały się inspiracją do sformułowania nowej autorskiej definicji systemu zarządzania przedsiębiorstwem, określenia mechanizmu jego funkcjonowania oraz sposobów kształtowania elementów wspomnianego systemu. Treść 10 artykułów zamieszczonych w niniejszych Pracach Naukowych jest twórczą propozycją wynikającą z tej inspiracji. Propozycja ta zawiera określenie istoty systemu zarządzania przedsiębiorstwem oraz szczegółową prezentację jego składowych, tj. wartości i celów, struktur i regulacji, metod i praktyk zarządzania oraz mechanizmów regulacyjnych. Treść dwóch pierwszych artykułów Rozumienie systemu zarządzania. Próba definicji oraz Kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem przybliża czytelnikowi rozumienie samej istoty systemu zarządzania oraz pozwala na pozyskanie wiedzy niezbędnej do jego zaprojektowania. Nadrzędną a zarazem pierwotną rolę w złożonym procesie budowy systemu zarządzania odgrywają wartości i cele. Wyjaśnieniu ich istoty, szczególnego charakteru i możliwości ukształtowania poświęcone są dwa kolejne artykuły Wybrane determinanty wartości i celów w procesie kształtowania systemu zarządzania oraz Kształtowanie wartości i celów w organizacji. W złożonych całościach, jakimi są przedsiębiorstwa, osiąganie ich strategicznych i operacyjnych celów z poszanowaniem przyjętych wartości jest związane z koniecznością wykorzystania umiejętnie zaprojektowanych struktur organizacyjnych i regulacji określających zachowania. Dlatego też w artykułach Wpływ determinant na postać struktur i regulacji oraz Kształtowanie obszaru struktur i regulacji systemu zarządzania przedstawiono podstawowe zasady i uwarunkowania ich trafnego ich doboru, uwzględniającego zarówno wewnętrzną specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak i jego usytuowanie w otoczeniu. Wśród składowych stabilizujących system zarządzania przedsiębiorstwem są metody i praktyki zarządzania. Są one uświadomionym know-how w zakresie podejścia i sposobów realizacji funkcji planowania, organizowania, motywowania i kontroli. Wyjaśnieniu ich treści oraz możliwościom skutecznego kształtowania i doboru poświęcone zostały dwa artykuły: Kluczowe determinanty kształtujące metody i praktyki zarządzania oraz Kształtowanie obszaru metod i praktyk zarządzania. Za zdolność do kształtowania nowych warunków równowagi oraz dostosowania się do nich odpowiedzialne są w systemie zarządzania przedsiębiorstwem mechanizmy regulacyjne. Wyjaśnieniu ich treści i przedstawieniu subtelnej roli, jaką odgrywają w tym systemie, poświęcone są dwa ostatnie artykuły – Składowe i struktura mechanizmów regulacyjnych systemu zarządzania oraz Mechanizmy regulacyjne w świetle osobowości organizacji. Czyli co czyni organizację obiektem działania systemów zarządzania.


Liczba stron176
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-133-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Grzegorz Bełz, Jan Skalik: Rozumienie systemu zarządzania. Próba definicji    9
  Jan Skalik, Grzegorz Bełz: Kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem    24
  Łukasz Wawrzynek, Ewa Głuszek: Kluczowe determinanty wartości i celów w procesie kształtowania systemu zarządzania    36
  Ewa Głuszek, Łukasz Wawrzynek: Kształtowanie wartości i celów w organizacjach    60
  Joanna Kacała, Arkadiusz Wierzbic, Ewelina Kołaczyk: Kluczowe determinanty kształtowania struktur i regulacji w systemie zarządzania przedsiębiorstwem    81
  Arkadiusz Wierzbic, Joanna Kacała, Ewelina Kołaczyk: Kształtowanie obszaru struktur i regulacji w systemie zarządzania przedsiębiorstwem    95
  Ewa Głuszek, Marek Wąsowicz: Kluczowe determinanty kształtujące metody i praktyki zarządzania    115
  Marek Wąsowicz: Kształtowanie obszaru metod i praktyk systemu zarządzania    132
  Grzegorz Bełz: Składowe i struktura mechanizmów regulacyjnych systemu zarządzania przedsiębiorstwem    144
  Adela Barabasz: Mechanizmy regulacyjne w świetle osobowości organizacji czyli co czyni organizację obiektem działania systemów zarządzania    159
  Summaries    23
  Grzegorz Bełz, Jan Skalik: Understanding management systems    23
  Jan Skalik, Grzegorz Bełz: Designing and shaping enterprise management systems    25
  Łukasz Wawrzynek, Ewa Głuszek: Key determinants of values and goals in the process of the management system development    59
  Ewa Głuszek, Łukasz Wawrzynek: Development of values and goals in organizations    80
  Joanna Kacała, Arkadiusz Wierzbic, Ewelina Kołaczyk: The key determinants of the structure and regulations design in the company management system    94
  Arkadiusz Wierzbic, Joanna Kacała, Ewelina Kołaczyk: The process of design of structure and regulations area in the company management system    114
  Ewa Głuszek, Marek Wąsowicz: Key determinants forming methods and practices of management    131
  Marek Wąsowicz: Development of the methods and practices of the system management    143
  Grzegorz Bełz: Constituents and structure of driving forces of management systems    158
  Adela Barabasz: Driving forces in perspective of organizational personality – what makes the organization a subject for influences of management systems    176
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia