Strategie i mechanizmy odnowy przedsiębiorstw. PN 276

Strategie i mechanizmy odnowy przedsiębiorstw. PN 276

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

9,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Koncepcję odnowy przedsiębiorstw można uznać za jedną z odpowiedzi współczesnych nauk o zarządzaniu na pytania o efektywne sposoby przełamywania wewnętrznych kryzysów oraz o mechanizmy zapewnienia długofalowego rozwoju organizacji. Chociaż pojęcie odnowy nie doczekało się, ze względu na wysoki poziom złożoności tego zjawiska, jednolitej definicji, można wskazać na zbiór charakterystyk doprecyzowujących jej istotę. Po pierwsze nieodłącznym dla odnowy zjawiskiem są przekształcenia na poziomie strategicznym, warunkowane zmianami zarówno otoczenia, jak i modelu biznesu organizacji. Po drugie czynnikiem konstytuującym odnowę jest zmiana organizacyjna wraz ze zmiennymi determinującymi poziom jej efektywności. Po trzecie w procesie odnowy należy uwzględnić relacje zawiązujące się pomiędzy modelem organizacyjnym a modelem biznesowym organizacji. Z zarysowanych powyżej perspektyw kształtowane było spojrzenie, którego wyrazem jest zbiór opracowań wchodzących w skład niniejszej publikacji.


Pierwsza grupa artykułów dotyczy wspomnianych strategicznych uwarunkowań odnowy i rozwoju przedsiębiorstw. Prezentują one różnorodne spojrzenia na rozwój i doskonalenie przedsiębiorstw, odnosząc się do przedsiębiorczości, przywództwa oraz form i metod kształtowania strategii. Nie wyczerpując niewątpliwie strategicznych uwarunkowań odnowy i rozwoju przedsiębiorstw, podkreślają znaczenie sił inicjujących procesy odnowy.


Druga grupa to artykuły poświęcone zagadnieniu transformacji rozważanemu w kategoriach procesu. Wychodząc od czynników warunkujących sprawność transformacji, poprzez omówienie znaczenia przywództwa dla powodzenia procesu zmian oraz cech warunkujących zdolność do zmian, dochodzimy do omówienia przykładu zastosowania modeli dojrzałości jako ram procesu transformacji pozwalającego na doskonalenie organizacji.


Przedmiotem zainteresowania autorów artykułów trzeciej grupy są mechanizmy i modele odnowy organizacyjnej. Pierwszy artykuł prezentuje syntetyczne podejście do modeli odnowy organizacyjnej. Analiza wybranych przypadków posłużyła do omówienia sposobów kształtowania potencjału odnowy organizacyjnej omawianych w drugim artykule. Artykuł trzeci odnosi się do zagadnień przywództwa, stanowiącego swoisty łącznik wszystkich części niniejszej publikacji. Artykuł czwarty koncentruje się na roli systemu zarządzania w procesie odnowy organizacyjnej, a piąty omawia ewolucyjny i rewolucyjny charakter procesów odnowy.


Publikacja niniejsza, będąc rezultatem prac badawczych poszczególnych autorów z różnych ośrodków naukowych w Polsce, powstała dzięki dyskusjom prowadzonym na kolejnej konferencji naukowej „Zmiana warunkiem sukcesu”, która odbyła się w 2012 roku. Artykuły prezentujące na konferencji tematykę odnowy organizacyjnej przedsiębiorstw opierały się na pracach realizowanych w ramach projektu badawczego pt. „Odnowa organizacyjna polskich przedsiębiorstw” nr N N115 080039, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.


Mamy nadzieję, że zagadnienia omawiane w niniejszej publikacji będą inspiracją do twórczych przemyśleń zarówno dla teoretyków, jak i dla praktyków zarządzania.


Grzegorz Bełz, Szymon Cyfert


Ze wstępu


Liczba stron172
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-324-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  Część I    9
  
  Mariusz Bratnicki: Zastosowanie ujęcia konfiguracyjnego do przedsiębiorczego rozwoju. Koncepcja i wyniki badań empirycznych    11
  Wojciech Dyduch: Rola twórczości i przedsiębiorczości w organizacjach jako czynników zmiany podwyższających efektywność – założenia modelu teoretycznego    18
  Jan Skalik: Ewolucja metodycznego wspomagania procesu zarządzania zmianami w organizacjach    28
  Aleksandra Sus: Dynamiczny system planowania strategicznego    38
  Katarzyna Walecka-Jankowska: Przywództwo a innowacyjność polskich przedsiębiorstw – wyniki badań empirycznych    47
  Agnieszka Jędrysiak, Estera Piwoni-Krzeszowska: Znaczenie modelu biznesu w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej na przykładzie UK-POL Sp. z o.o     58
  
  Część II    69
  
  Małgorzata Syrek-Sądej: Uwarunkowania transformacji przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka    71
  Andrzej Stańda: Skuteczność przywództwa w praktyce procesu zarządzania zmianą    80
  Anna Zabłocka-Kluczka: Odporność organizacji na kryzys    89
  Maja Sajdak: Koncepcja zwinności w doskonaleniu przedsiębiorstwa    102
  Michał Flieger: Doskonalenie funkcjonowania urzędów gmin poprzez osiąganie dojrzałości procesowej    113
  
  Część III    121
  
  Szymon Cyfert: Systemowy model organizacji: perspektywa procesów odnowy organizacyjnej    123
  Grzegorz Bełz, Zdzisław Olejczyk: Kształtowanie potencjału samoodnowy przedsiębiorstw    130
  Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz: Przywództwo w procesie odnowy przedsiębiorstw    144
  Łukasz Wawrzynek: System zarządzania w procesie odnowy organizacyjnej    154
  Maciej Czarnecki: Odnowa ewolucyjna i rewolucyjna: przegląd zagadnień w kontekście kierunków dalszych badań    162
  
  Summaries    17
  
  Mariusz Bratnicki: Applying configurational framework to the entrepreneurial growth. Theoretical development and empirical results    17
  Dyduch Wojciech: The role of organizational creativity and entrepreneurship in stimulating performance – some conceptual advance    27
  Jan Skalik: Evolution of methodological support of change management process in organizations    37
  Aleksandra Sus: Dynamic System Planning model    46
  Katarzyna Walecka-Jankowska: Leadership vs. innovation of Polish enterprises – results of empirical research    57
  Agnieszka Jędrysiak, Estera Piwoni-Krzeszowska: Role of business model in shaping a competitive advantage. An example of UK-POL Ltd.     67
  Małgorzata Syrek-Sądej: Conditions of enterprise transformation. Theory and practice    79
  Andrzej Stańda: Efficiency of leadership in practice of management change process    88
  Anna Zabłocka-Kluczka: Organization’s immunity to crisis    101
  Maja Sajdak: The concept of agility in an enterprise improvement    112
  Michał Flieger: Improvement of municipal offices functioning through reaching process maturity    120
  Szymon Cyfert: The system model of organization: prospect of organizational renewal processes    129
  Grzegorz Bełz, Zdzisław Olejczyk: Shaping enterprises’ self-renewal capabilities    143
  Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz: Leadership in the process of corporate renewal    153
  Łukasz Wawrzynek: Management system in the process of organizational renewal    161
  Maciej Czarnecki: Revolutionary and evolutionary approach to corporate renewal: literature review and future research directions    172
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia