Teoria literatury

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Rzeczy nienasycone , Cud w Esfahanie , Straszne dni Andrzeja Czcibora-Piotrowskiego, Antologia twórczości p. Cezarego K. Kędera oraz Szkice do obrazu batalistycznego Adama Ubertowskiego – jako konkretne realizacje dyskursu erotycznego... więcej

Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 6: Starość, śmierć

 
Redakcja: Teresa Pyzik, Agnieszka Woźniakowska

Formaty plików: pdfibuk

Artykuły zebrane w szóstym tomie Wielkich tematów literatury amerykańskiej dotyczą doświadczenia starości i śmierci w literaturze Stanów Zjednoczonych w dwudziestym wieku. Znalazły się tu teksty dotyczące prac takich wybitnych... więcej
Le présent manuel est surtout destiné aux étudiants de philologie romane de première année, comme base des cours d’introduction à la théorie littéraire. Il a la forme d’un catalogue des notions indispensables à l’analyse de... więcej

Spotkania międzykulturowe. T. 1: Literaturoznawstwo. Kultura

 
Redakcja: Krystyna Jarząbek, Anna Ruttar, Sylwia Sojda

Formaty plików: pdfibuk

Niniejszy zbiór artykułów, zgodnie z intencją jego twórców, ma przysłużyć się spotkaniom międzykulturowym Słowian. Oznacza to w praktyce, że jego adresatem są filolodzy – slawiści, natomiast autorami ci pracownicy uczelni... więcej
Bibliografie (przekładów książek, przekładów w czasopismach, tekstów o literaturze i kulturze chorwackiej), kalendarium chorwacko-polskich kontaktów kulturalnych w latach 1944–1989. Bogaty materiał ilustracyjny – 180 fotografii na 9... więcej

Nature(s): Environments We Live By in Literary and Cultural Discourses

 
Redakcja: Jacek Mydla, Agata Wilczek, Tomasz Gnat

Formaty plików: pdfibuk

W tomie Nature(s): Environments We Live By… autorzy o rozmaitych badawczych zainteresowaniach proponują czytelnikom wyprawę na łono Natury odzwierciedlonej w tekstach i zjawiskach kulturowych. Podczas gdy jedni badacze podejmują tematy... więcej

Antygona. Opracowanie

Albus, 2013

Formaty plików: pdfibuk

Książka zawiera streszczenie, plan wydarzeń, charakterystykę ważniejszych bohaterów, ważne cytaty i pojęcia oraz biografię autora. Mogą służyć jako materiał pomocniczy do analizy lektury w samodzielnej pracy ucznia więcej

Scripta Classica. Vol. 11

 
Redakcja: Tomasz Sapota, Anna Szczepaniak

Formaty plików: pdfibuk

Motywem przewodnim 11. tomu „Scripta Classica” jest próba wyznaczenia granicy między pojęciami „tradycji” i „recepcji”, często stosowanymi wymiennie w filologii klasycznej. Autorzy próbują uchwycić obydwa terminy niejako „w... więcej
Książka stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czym mogą być literatura i sztuka dzisiaj, a co się z tym wiąże – również, krytyczne odniesienie do starego jak nowoczesność problemu końca sztuki wysokiej. Wychodząc z założenia,... więcej
Autorka monografii przedstawia próbę opisu poetyki prozy neofantastycznej (XX i XXI wieku) wybranych krajów obszaru francuskojęzycznego (Francja, Belgia, Quebec). W analizach materiału posługuje się takimi metodami badawczymi, jak: ujęcie... więcej

Fearful Symmetries
Representations of Anxiety in Cultural, Literary and Political Discourses

 
Redakcja: Leszek Drong, Jacek Mydla

Formaty plików: pdfibuk

Tom zbiorowy Fearful Symmetries („Straszliwe symetrie” – w aluzji do zwrotu, jaki pojawia się w jednym z wierszy Williama Blake’a) jest pokłosiem przedsięwzięcia naukowego o nazwie „Civilization and Fear” („Cywilizacja i... więcej

Scripta Classica. Vol. 6

 
Redakcja: Tomasz Sapota

Formaty plików: pdfibuk

Prezentowana publikacja stanowi tradycyjnie zbiór różnorodnych tekstów, w których zostały podjęte aspekty starożytnej cywilizacji i jej myśli ukazane na przykładach z antycznej literatury. Poetycką inspiracją Iliady i Odysei... więcej

Scripta Classica. Vol. 8

 
Redakcja: Anna Kucz

Formaty plików: pdfibuk

Prezentowany 8 tom Scripta Classica prowadzi czytelnika przez literaturę różnych epok: od starożytności, przez średniowiecze, aż do epok renesansu i baroku. Książkę otwiera artykuł Bogdana Burligi przedstawiający kompleksową... więcej

Scripta Classica. Vol. 7

 
Redakcja: Tomasz Sapota

Formaty plików: pdfibuk

Na prezentowaną publikację składają się teksty opisujące różnorodne aspekty kultury starożytnej. Motywem przewodnim 7 tomu Scripta Classica jest natomiast przeświadczenie autorów o szczególnym miejscu zajmowanym przez filologię... więcej

Scripta Classica. Vol. 10

 
Redakcja: Anna Kucz

Formaty plików: pdfibuk

Prezentowana publikacja zawiera jedenaście artykułów poświęconych literaturze oraz kulturze antycznej i jej recepcji, a także językowi greckiemu i łacińskiemu. W artykule otwierającym wolumen dziesiąty Katarzyna Frąckiewicz bada... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: