Radiologia i diagnostyka obrazowa

Pełna lista książek

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Podręcznik ma charakter kompleksowy. Uwzględnia wszystkie stosowane współcześnie techniki obrazowe. Zwraca uwagę jego oryginalna i pożyteczna z praktycznego punktu widzenia konstrukcja. Oprócz analizy anatomicznej zdjęć, podano... więcej
Jest to znakomity podręcznik dla internistów oraz lekarzy przygotowujących się do specjalizacji z chorób wewnętrznych i kardiologii. Przedstawiono w nim podstawowe zagadnienia związane z badaniem EKG, zmiany elektrokardiograficzne... więcej

Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań

 
Redakcja: Bogdan Pruszyński

Formaty plików: ibuk

Podręcznik omawiający podstawy teoretyczne i technikę wykonywania różnego typu badań obrazowych. Obejmuje wszystkie działy współczesnej radiologii: rentgenodiagnostykę konwencjonalną, badania naczyniowe, tomografię komputerową, a... więcej

Diagnostyka obrazowa Serce i duże naczynia

 
Redakcja: Ilona Michałowska, Tomasz Hryniewiecki, Mariusz Furmanek

Formaty plików: ibuk

Czwarta publikacja w serii obejmuje diagnostykę obrazową serca i dużych naczyń. W książce omówiono podstawowe metody nowoczesnej diagnostyki obrazowej. Część szczegółowa poświęcona jest diagnozowaniu chorób serca i dużych naczyń.... więcej

Diagnostyka obrazowa. Układ trawienny

 
Redakcja: Stanisław Leszczyński

Formaty plików: ibuk

Druga publikacja z serii adresowanej do radiologów oraz osób przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z radiologii klinicznej. Powinna stanowić doskonałą pomoc w codziennej praktyce lekarskiej. Drugi tom dotyczy diagnostyki... więcej
Praca ukazuje udział metod eksperymentalnych i obliczeniowych stosowanych powszechnie w fizyce jądrowej w rozwiązywaniu problemów współczesnej radioterapii. Rozdział pierwszy dotyczy sposobów kontroli dawki w teleradioterapii. W rozdziale... więcej
Piąta publikacja w serii obejmuje diagnostykę układu moczowo-płciowego, gruczołu piersiowego i gruczołów wydzielania wewnętrznego. W książce omówiono metody nowoczesnej diagnostyki obrazowej i anatomię omawianych narządów. Część... więcej

Wskazania do badań obrazowych

 
Redakcja: Bogdan Pruszyński

Formaty plików: ibuk

Jest to praktyczny poradnik dla lekarza pierwszego kontaktu i specjalistów z różnych dziedzin. W publikacji w sposób zwięzły i praktyczny przedstawiono możliwości racjonalnego wykorzystania badań obrazowych. Omówiono sposób... więcej

Diagnostyka obrazowa
Płuca i śródpiersie

 
Redakcja: Bogdan Pruszyński

Formaty plików: ibuk

Pierwsza publikacja z serii adresowanej do radiologów oraz osób przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z radiologii klinicznej. Powinna stanowić doskonałą pomoc w codziennej praktyce lekarskiej. Pierwszy tom dotyczy... więcej
Przebieg modelowania przedstawiony został jako ciąg działań, na który składają się: - analiza systemu biomedycznego, studia literaturowe z zakresu biologii, fizjologii a także stanu wiedzy w zakresie modelowania, sformułowanie... więcej
Jest to trzecia w serii publikacja. Tematyka obejmuje diagnostykę obrazową chorób i zmian ośrodkowego układu nerwowego. Książka omawia obrazowanie i diagnozowanie nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. W początkowych rozdziałach... więcej
Podręczna publikacja, która w sposób zwięzły przedstawia wykonanie i interpretację badania ultrasonograficznego. Zawiera również bogatą dokumentację badań ultrasonograficznych oraz schematy i zdjęcia przedstawiające prawidłowe... więcej

Radiologia. Diagnostyka obrazowa rtg tk usg i mr

 
Redakcja: Bogdan Pruszyński, Andrzej Cieszanowski

Formaty plików: ibuk

Diagnostyka obrazowa jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin medycyny. Nowe wydanie podręcznika uwzględnia najnowsze metody badań obrazowych i charakteryzuje się nowoczesnym podejściem do poszczególnych... więcej
II uaktualnione wydanie publikacji. W podręczniku w przystępny sposób przedstawiono zagadnienia fizyczne i medyczne związane z obrazowaniem magnetyczno-rezonansowym. Autor omawia zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego, leżące u podstaw... więcej

Idiopatyczne włóknienie płuc

 
Redakcja: Jan Kuś, Renata Langfort, Iwona Bestry, Stefan Wesołowski

Formaty plików: ibuk

Idiopatyczne włóknienie płuc jest chorobą rzadką. Występuje w starszym wieku, głównie po 50. roku życia, częściej u mężczyzn i osób palących papierosy, a także przedstawicieli zawodów, które wiążą się z wdychaniem pyłu... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: