Choroby wewnętrzne

Pełna lista książek

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Tom 2. repetytorium dla studentów medycyny i lekarzy. Książka zawiera syntetyczne omówienie wszystkich działów medycyny wewnętrznej. Piąte wydanie polskie jest tłumaczeniem wydania niemieckiego z 2007 r., w którym autorzy... więcej

ABC reumatologii

 
Redakcja: Michael Snaith

Formaty plików: multiformat ( epub mobi ), ibuk

Jest to syntetyczne kompendium poświęcone najistotniejszym, aktualnym problemom z zakresu chorób reumatycznych. Układ książki jest następujący: model opieki nad chorymi na choroby reumatyczne w UE, ból jako objaw dominujący w chorobach... więcej

Gastroenterologia i hepatologia kliniczna

 
Redakcja: Stanisław J. Konturek

Formaty plików: ibuk

W obecnym, piątym wydaniu oprócz klasycznych wiadomości klinicznych o chorobach układu trawiennego - tj. o ich rozpoznawaniu, objawach, leczeniu i profilaktyce - przedstawiono najnowsze osiągnięcia nauki, m.in. zastosowanie biologii... więcej
Ta wyjątkowa w dorobku naukowym Profesora Franciszka Kokota publikacja stanowi niezmiernie cenną pozycję wydawniczą. Kolejne wydania książki od wielu lat są bogatym i niezastąpionym źródłem wiedzy na temat patofizjologii, diagnostyki... więcej
Autor przedstawił praktyczne informacje na temat patofizjologii, diagnostyki i leczenia zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, a także jednostek chorobowych z zaburzeniami tej gospodarki. więcej

Ostra niewydolność nerek
Problem interdyscyplinarny

 
Redakcja: Joanna Matuszkiewicz-Rowińska

Formaty plików: ibuk

Jest to pierwsza w Polsce monografia obejmująca zagadnienia związane z ostrą niewydolnością nerek - zespołem występującym w przebiegu wielu chorób i zaburzeń. W pierwszej części przedstawiono patogenezę, objawy, przebieg, rozpoznanie... więcej
Tom 1 repetytorium dla studentów medycyny i lekarzy. Książka zawiera syntetyczne omówienie wszystkich działów medycyny wewnętrznej. Piąte wydanie polskie jest tłumaczeniem wydania niemieckiego z 2007 r., w którym autorzy... więcej
Jest to drugie, zmienione wydanie książki poświęconej ważnemu zagadnieniu -opiece zdrowotnej nad rodziną w okresie rozwojowym. W publikacji omówiono nie tylko czysto medyczne aspekty tej opieki, lecz także problematykę szeroko pojętego... więcej
Zwięzłe, a zarazem bogate merytorycznie kompendium wiedzy o chorobach wewnętrznych. W książce omówiono najważniejsze działy interny takie jak: kardiologia, angiologia, choroby płuc, choroby zakaźne, gastroenterologia, choroby... więcej

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
Podręcznik dla studiów medycznych

 
Redakcja: Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska

Formaty plików: multiformat ( epub mobi ), ibuk

Jest to nowoczesny podręcznik uwzględniający najnowsze osiągnięcia w dziedzinie geriatrii oraz współczesne rozwiązania w opiece geriatrycznej. Publikacja została podzielona na trzy części. Część I zawiera charakterystykę procesu... więcej

Ekspozycja zawodowa w praktyce

 
Redakcja: Dorota Kilańska, Aneta Trzcińska

Formaty plików: ibuk

Kontakt z materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym jest jednym z najczęstszych i najpoważniejszych zagrożeń dla pracowników ochrony zdrowia. Ryzyko zakażenia istnieje najczęściej na skutek zranienia skóry skażonym ostrym... więcej

Choroby wewnętrzne. Podręcznik akademicki. Tom 1-2

 
Redakcja: Franciszek Kokot

Formaty plików: ibuk

Jest to kolejne, ósme, unowocześnione wydanie podstawowego podręcznika interny. Omówiono w nim wyczerpująco patofizjologię, diagnostykę i leczenie wszystkich najczęściej występujących chorób wewnętrznych, w tym chorób zawodowych i... więcej
Praca stanowiła rozprawę doktorska dotyczącą oceny skuteczności i bezpieczeństwa leczenia żywieniowego i biologicznego infliximabem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna. więcej
Wczesne rozpoznanie cukrzycy, szczególnie cukrzycy typu 2, oraz zastosowanie  optymalnego leczenia niefarmakologicznego i farmakologicznego stanowią warunek efektywnej walki z tą chorobą. Jednak w dalszym ciągu nie osiągnięto na tym polu... więcej

Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa

 
Redakcja: Leszek Pączek, Krzysztof Mucha, Bartosz Foroncewicz

Formaty plików: ibuk

Książka zawiera kurs interny w zakresie wykładanym na studiach licencjackich i magisterskich o specjalnościach pielęgniarstwo oraz położnictwo. Obejmuje tematykę z zakresu chorób układów: krążenia (w tym naczyń mózgu), oddechowego,... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: