Reumatologia

Pełna lista książek

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
W poradniku autorzy szeroko omawiają takie zespoły chorobowe, jak: zwyrodnienia stawów, przeciążenia układu ruchu, przewlekłe zapalenia stawów i dna moczanowa. Wskazują na czynniki ryzyka powstawania tych chorób i radzą, jak pokonywać... więcej

ABC reumatologii

 
Redakcja: Michael Snaith

Formaty plików: multiformat ( epub mobi ), ibuk

Jest to syntetyczne kompendium poświęcone najistotniejszym, aktualnym problemom z zakresu chorób reumatycznych. Układ książki jest następujący: model opieki nad chorymi na choroby reumatyczne w UE, ból jako objaw dominujący w chorobach... więcej

Reumatologia kliniczna. TOM 1 i 2

 
Redakcja: Irena Zimmermann-Górska

Formaty plików: ibuk

Profesor dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska jest kierownikiem Katedry i Kliniki Akademii Medycznej w Poznaniu, redaktorką i autorką wielu publikacji z dziedziny reumatologii. Współautorzy są doświadczonymi reumatologami. Jest to... więcej

Zapalne choroby reumatyczne w wieku rozwojowym

 
Redakcja: Anna M. Romicka, Katarzyna Roztropowicz-Denisiewicz

Formaty plików: multiformat ( epub mobi ), ibuk

Tematem publikacji są choroby reumatyczne o podłożu zapalnym, które występują w wieku rozwojowym. Szczegółowo omówiono młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, spondyloartropatię, infekcyjne i reaktywne zapalenia stawów, choroby... więcej

Postępy reumatologii klinicznej

Formaty plików: multiformat ( epub mobi ), ibuk

Osiągnięcia w dziedzinie reumatologii w ciągu ostatnich lat są bardzo znaczne. Wiążą się zarówno z diagnostyką, jak i coraz większymi możliwościami leczenia. Prezentowana książka ma za zadanie ujęcie wszystkich nowych wiadomości... więcej
W siedemnastu rozdziałach wybitni naukowcy przedstawili wiedzę o interdyscyplinarnym charakterze osteoporozy. Monografia odzwierciedla holistyczne spojrzenie na organizm człowieka, który nie składa się z poszczególnych narządów, ale... więcej

Diagnostyka obrazowa zapalnych chorób reumatycznych

 
Redakcja: Iwona Sudoł-Szopińska

Formaty plików: ibuk

„Diagnostyka obrazowa zapalnych chorób reumatycznych“ jest kompleksowym i nowoczesnym opracowaniem przygotowanym przez zespół radiologów i klinicystów. Pierwsza część książki zawiera omówienie zmian widocznych na radiogramach w... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: