Diagnostyka obrazowa. Układ moczowo-płciowy, gruczoł piersiowy i gruczoły wewnętrznego wydzielania

Diagnostyka obrazowa. Układ moczowo-płciowy, gruczoł piersiowy i gruczoły wewnętrznego wydzielania

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

164,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Piąta publikacja w serii obejmuje diagnostykę układu moczowo-płciowego, gruczołu piersiowego i gruczołów wydzielania wewnętrznego. W książce omówiono metody nowoczesnej diagnostyki obrazowej i anatomię omawianych narządów. Część szczegółowa poświęcona jest diagnozowaniu poszczególnych schorzeń. Bogaty materiał ilustracyjny jest ogromnym atutem tej publikacji.
Autorami tego tomu są klinicyści i zarazem dydaktycy o wieloletnim doświadczeniu.
Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do lekarzy radiologów, urologów, endokrynologów, szczególnie tych, którzy przygotowują się do egzaminu specjalistycznego. Powinien również zainteresować lekarzy innych specjalności, głównie internistów pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej.


W serii ukazały się:
- Diagnostyka obrazowa. Płuca i śródpiersie
- Diagnostyka obrazowa. Układ trawienny
- Diagnostyka obrazowa. Układ nerwowy ośrodkowy
- Diagnostyka obrazowa. Serce i duże naczynia


Książka rekomendowana przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne


Liczba stron492
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4868-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz autorów V
  ZAŁOŻENIA SERII WYDAWNICZEJ "DIAGNOSTYKA OBRAZOWA" VII
  PRZEDMOWA VIII
  część I    1
  SZCZEGÓŁOWA DIAGNOSTYKA CHORÓB UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO    1
  
  Metody badań i podstawy interpretacji wyników     2
    1. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania układu moczowegoAndrzej Cieszanowski    3
    Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej     3
      Urografia     3
    Ultrasonografia     5
    Tomografia komputerowa     6
    Rezonans magnetyczny     8
    Pozostałe badania obrazowe     10
      Angiografia     10
      Pielografia (ureterografia)     10
      Cystografia mikcyjna (cystouretrografia mikcyjna)     10
      Uretrografia     10
      Scyntygrafia     10
    2. Podstawy diagnostyki różnicowej chorób nerekAndrzej Cieszanowski     13
  
  Wady rozwojowe układu moczowego WprowadzenieMichał Brzewski    14
    3. Nieprawidłowa liczba i wielkość nerekMichał Brzewski    15
      Agenezja/aplazja/dysplazja nerek     15
      Nerki nadliczbowe     15
    4. Ektopia nerkiMichał Brzewski    16
    5. Nerki zrośnięteMichał Brzewski    18
      Nerka podkowiasta     18
      Nerka plackowata     18
    6. Zdwojenie nerki – Michał Brzewski     19
      Zdwojenie moczowodu     19
      Potrójny moczowód    19
    7. Wodonercze zaporoweMichał Brzewski    21
      Zwężenie podmiedniczkowe     21
      Zwężenie przypęcherzowe moczowodu     21
      Ureterocele     21
    8. Wodonercze bez utrudnienia przepływu moczu przez drogi moczoweMichał Brzewski     24
      Refluks pęcherzowo-moczowodowy     24
      Moczowód olbrzymi     24
      Wrodzone poszerzenie kielichów nerkowych     24
    9. Anomalie dotyczące kształtu i budowy nerekMichał Brzewski    26
      Garb nerki     26
      Płatowa budowa nerek     26
      Ubytek miąższu nerki     26
      Przerost słupa nerkowego     26
    10. Inne wady kielichów, miedniczek i moczowodówMichał Brzewski    28
      Uchyłek kielicha     28
      Dwudzielna miedniczka nerkowa     28
      Ektopia moczowodu    28
    11. Wady cewki moczowejMichał Brzewski     30
      Uchyłki cewki moczowej     30
      Zdwojenie cewki moczowej     30
      Zwężenie cewki moczowej     30
      Zastawka cewki tylnej     30
      Zespół śliwkowego brzucha     30
  
    Zakażenia układu moczowego u dzieci    33
    12. Zakażenia układu moczowego u dzieciMagdalena Maria Woźniak, Agnieszka Brodzisz     34
  
    Choroby torbielowate nerek    44
    13. Torbiel prostaAndrzej Cieszanowski, Katarzyna Berman-Rowińska    45
    14. Torbiel powikłanaAndrzej Cieszanowski, Katarzyna Berman-Rowińska     49
    15. Torbielowatość nerek typu niemowlęcegoPiotr Palczewski, Tomasz Lorenc, Andrzej Cieszanowski    55
    16. Torbielowatość nerek typu dorosłychPiotr Palczewski, Tomasz Lorenc, Andrzej Cieszanowski    59
    17. Dysplazja wielotorbielowata nerkiPiotr Palczewski, Tomasz Lorenc     65
    18. Torbiel wielokomorowa nerkiPiotr Palczewski, Tomasz Lorenc     68
    19. Nerka gąbczastaPiotr Palczewski, Tomasz Lorenc     72
    20. Torbielowatość nerek nabytaPiotr Palczewski, Tomasz Lorenc     76
    21. Choroby z towarzyszącymi torbielami nerekPiotr Palczewski, Tomasz Lorenc     79
  
    Choroby zapalne nerek    85
    22. Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerekPiotr Palczewski, Tomasz Lorenc     86
    23. Ropień nerkiPiotr Palczewski, Tomasz Lorenc    90
    24. Ropowica przynerkowaPiotr Palczewski, Tomasz Lorenc    94
    25. RoponerczePiotr Palczewski, Tomasz Lorenc    98
    26. Gazotwórcze odmiedniczkowe zapalenie nerekPiotr Palczewski, Tomasz Lorenc     101
    27. Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerekPiotr Palczewski, Tomasz Lorenc    105
    28. Żółtakoziarniniakowe odmiedniczkowe zapalenie nerekPiotr Palczewski, Tomasz Lorenc     108
    29. Gruźlica nerekPiotr Palczewski, Tomasz Lorenc    113
    30. Martwica brodawek nerkowychPiotr Palczewski, Tomasz Lorenc    119
  
    Guzy nerek     124
    31. Rak nerkowokomórkowyAndrzej Cieszanowski, Joanna Żuchowska    125
    32. Rak przejściowokomórkowyAndrzej Cieszanowski, Joanna Żuchowska    135
    33. OnkocytomaAndrzej Cieszanowski, Joanna Żuchowska     139
    34. NaczyniakomięśniakotłuszczakAndrzej Cieszanowski, Joanna Żuchowska    142
    35. Chłoniak nerkiAndrzej Cieszanowski, Joanna Żuchowska     148
    36. Przerzuty do nerkiAndrzej Cieszanowski, Joanna Żuchowska     151
  
    Kamica i wapnica nerek    154
    37. Kamica moczowaAndrzej Drop, Elżbieta Czekajska-Chehab, Sebastian Uhlig, Grzegorz Staśkiewicz    155
    38. Wapnica nerkowaAndrzej Drop, Elżbieta Czekajska-Chehab, Sebastian Uhlig, Grzegorz Staśkiewicz     163
  
    Urazy układu moczowego    166
    39. Urazy nerekRyszard Pacho    167
    40. Urazy moczowodówRyszard Pacho, Maciej Michalak    173
    41. Urazy pęcherza moczowegoRyszard Pacho, Maciej Michalak    175
    42. Urazy cewki moczowejRyszard Pacho, Maciej Michalak, Leopold Bakoń    179
    Urazy męskiej cewki moczowej     179
    Urazy żeńskiej cewki moczowej     180
    43. Urazy nadnerczyRyszard Pacho    183
    Zmiany w przeszczepionej nerce     185
    44. Przeszczepiona nerkaKatarzyna Sułkowska, Marek Gołębiowski    186
    45. Powikłania przeszczepienia nerkiMarek Gołębiowski, Katarzyna Sułkowska    191
    Wczesne powikłania w okresie pooperacyjnym     191
      Ostra martwica cewek nerkowych i ostre odrzucanie    191
      Toksyczność inhibitorów kalcyneuryny     192
    Powikłania miąższowe i urologiczne     192
      Zakażenie nerek     192
      Ogniskowe zmiany miąższowe     193
      Przewlekła nefropatia przeszczepu     193
      Poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego    194
      Okołonerkowe zbiorniki płynu    194
    Powikłania naczyniowe     199
      Zwężenie tętnicy nerkowej     199
      Zamknięcie tętnicy nerkowej     199
      Zawał nerki     200
      Zakrzepica żyły nerkowej     200
      Przetoki tętniczo-żylne     200
      Tętniaki rzekome     201
  
    Guzy moczowodu    204
    46. Guzy moczowoduAndrzej Drop, Elżbieta Czekajska-Chehab, Sebastian Uhlig, Grzegorz Staśkiewicz     205
  
    Choroby pęcherza moczowego    213
    47. Przetrwały moczownikAndrzej Drop, Grzegorz Staśkiewicz, Elżbieta Czekajska-Chehab, Sebastian Uhlig     214
    48. Zapalenie pęcherza moczowegoAndrzej Drop, Grzegorz Staśkiewicz, Elżbieta Czekajska-Chehab, Sebastian Uhlig     217
    49. Uchyłki pęcherza moczowegoAndrzej Drop, Grzegorz Staśkiewicz, Elżbieta Czekajska-Chehab, Sebastian Uhlig    220
    50. Rak pęcherza moczowegoAndrzej Drop, Grzegorz Staśkiewicz, Elżbieta Czekajska-Chehab, Sebastian Uhlig     223
    51. Pęcherz moczowy operowanyAndrzej Drop, Grzegorz Staśkiewicz, Elżbieta Czekajska-Chehab, Sebastian Uhlig     227
  
    Choroby nadnerczy    230
    52. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania nadnerczyAndrzej Cieszanowski, Joanna Podgórska    231
    Anatomia radiologiczna     231
    Metody obrazowania     232
      Tomografia komputerowa     232
      Rezonans magnetyczny     234
      Ultrasonografia     235
      Pozytonowa tomografia emisyjna skojarzona z tomografią komputerową     236
      Scyntygrafia     236
      Pozostałe metody diagnostyczne     236
        Biopsja nadnerczy pod kontrolą USG lub TK     236
        Cewnikowanie żył nadnerczowych     237
    53. Gruczolak kory nadnerczyAndrzej Cieszanowski, Joanna Podgórska    239
    54. Przerzuty do nadnerczyAndrzej Cieszanowski, Joanna Podgórska    245
    55. Rak nadnerczaAndrzej Cieszanowski, Joanna Podgórska249
    56. Guz chromochłonnyAndrzej Cieszanowski, Joanna Podgórska    254
    57. Inne zmiany w nadnerczachAndrzej Cieszanowski, Joanna Podgórska    259
    Przerost kory nadnerczy     259
    Tłuszczak szpiku     261
    Nerwiak płodowy     263
    Krwotok do nadnerczy     263
    Torbiel nadnercza     264
    Chłoniak nadnercza     266
    Gruźlica nadnercza     266
  
    Choroby męskich narządów płciowych    268
    58. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania gruczołu krokowegoElżbieta Łuczyńska, Janusz Jaszczyński     269
    Anatomia radiologiczna     269
    Metody obrazowania     269
      Ultrasonografia przezbrzuszna    269
      Ultrasonografia przezodbytnicza     270
      Rezonans magnetyczny     270
      Biopsja aspiracyjna gruboigłowa    271
    59. Rak gruczołu krokowegolżbieta Łuczyńska, Janusz Jaszczyński, Andrzej Cieszanowski    275
    60. Łagodny rozrost gruczołu krokowegoElżbieta Łuczyńska, Janusz Jaszczyński, Andrzej Cieszanowski     285
    61. Zapalenie gruczołu krokowegoElżbieta Łuczyńska, Janusz Jaszczyński, Andrzej Cieszanowski     287
    62. Niepłodność męskaElżbieta Łuczyńska, Janusz Jaszczyński, Andrzej Cieszanowski    289
    63. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania jąderAndrzej Paweł Wieczorek, Grzegorz Jędrzejewski     291
    Anatomia radiologiczna     291
    Metody obrazowania     292
      Ultrasonografia     292
      Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny     292
    64. Choroby kanału pachwinowego i powrózka nasiennegoAndrzej Paweł Wieczorek, Grzegorz Jędrzejewski    294
      Niezstąpienie jąder     294
      Przepuklina mosznowa     294
      Żylaki powrózka nasiennego    295
    65. Choroby najądrza i przyczepkówAndrzej Paweł Wieczorek, Grzegorz Jędrzejewski    298
      Zapalenie najądrza     298
      Torbiele najądrza     298
      Guzy najądrza     298
      Skręt przyczepka     298
    66. Choroby jąderAndrzej Paweł Wieczorek, Grzegorz Jędrzejewski    300
    Zespół „ostrej moszny”     300
      Skręt jądra     300
      Zmiany zapalne     300
      Uraz     301
    Inne zmiany w jądrach    302
      Wodniak     302
      Zwapnienia     303
    Guzy jąder     304
  
    Choroby żeńskich narządów płciowych    308
    67. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania żeńskich narządów płciowychMonika Bekiesińska-Figatowska     309
      Ultrasonografia     309
      Rezonans magnetyczny     309
      Tomografia komputerowa     310
    68. Choroby jajnikówMonika Bekiesińska-Figatowska, Renata Jaczyńska     311
    Czynnościowa torbiel jajnika     311
    Torbiel okołojajnikowa/okołojajowodowa     314
    Zespół policystycznych jajników     317
    Endometrioza (jajnikowa i pozajajnikowa)     319
    Torbiel dermoidalna jajnika     323
    Torbielakogruczolak jajnika     326
    Włókniak jajnika     329
    Złośliwe guzy nabłonkowe jajnika     331
    Złośliwe guzy nienabłonkowe jajnika     336
    Przerzuty do jajnika     338
    Skręt jajnika     340
    69. Choroby jajowodówMonika Bekiesińska-Figatowska, Renata Jaczyńska    343
    Wodniak jajowodu     343
    Ropniak jajowodu     345
    Ropień jajnikowo-jajowodowy     347
    Rak jajowodu     350
    70. Choroby macicyMonika Bekiesińska-Figatowska, Renata Jaczyńska    353
    Wady rozwojowe macicy     353
    Gruczolistość wewnętrzna     357
    Mięśniaki macicy    359
    Polip endometrialny     362
    Rak błony śluzowej trzonu macicy     365
    Rak szyjki macicy     369
  
  część II    375
  
  Szczegółowa diagnostyka chorób gruczołu piersiowego    375
  
    Choroby gruczołu piersiowego    376
  
    71. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania gruczołu piersiowego Elżbieta Łuczyńska, Janusz Ryś, Paweł Blecharz    377
    Anatomia radiologiczna     377
    Metody obrazowania     377
      Typy budowy gruczołu piersiowego w badaniach obrazowych     378
      Wskazania do wykonania badań obrazowych    379
      Mammografia     379
      Ultrasonografia     381
      Rezonans magnetyczny     381
    72. Łagodne zmiany w gruczołach piersiowychElżbieta Łuczyńska, Janusz Ryś, Paweł Blecharz    401
    Zmiany włóknisto-torbielowate     401
      Torbiele     401
      Rozrost nabłonka przewodów    401
      Gruczolistość     402
      Blizna promienista     403
    Zmiany lite     406
      Gruczolakowłókniak     406
      Guz liściasty     407
      Brodawczak wewnątrzprzewodowy     407
    Zmiany lite zawierające tkankę tłuszczową     412
      Tłuszczak     412
      Włókniakotłuszczakogruczolak    413
      Martwica tkanki tłuszczowej     413
    Rzadkie zmiany łagodne     416
    Zapalenie gruczołu piersiowego     416
      Ostre zapalenie gruczołu piersiowego     416
      Ropień     416
    Krwiak     417
    73. Raki piersiElżbieta Łuczyńska, Janusz Ryś, Paweł Blecharz    418
    Raki nieinwazyjne     418
      Rak przewodowy nieinwazyjny     418
      Rak zrazikowy nieinwazyjny     419
    Raki naciekające     420
      Rak przewodowy inwazyjny     420
      Rak zrazikowy inwazyjny     421
      Rak cewkowy naciekający     421
      Rak rdzeniasty naciekający     422
      Rak śluzowy (koloidowy) naciekający     422
      Rak brodawkowaty naciekający     423
    74. Klasyfikacje zmian w gruczole piersiowymElżbieta Łuczyńska, Janusz Ryś, Paweł Blecharz     428
    Klasyfikacja BI-RADS w badaniu mammograficznym     428
    Klasyfikacja BI-RADS w badaniu ultrasonograficznym     429
    Klasyfikacja BI-RADS w badaniu z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego     430
    Ocena węzłów chłonnych     431
    75. Kliniczne informacje dotyczące raka piersiElżbieta Łuczyńska, Janusz Ryś, Paweł Blecharz, Jerzy Mituś     432
      Epidemiologia     432
      Etiologia     432
      Leczenie     432
  
  część III    435
  
  Szczegółowa diagnostyka chorób tarczycy i przytarczyc oraz nowotworów neuroendokrynnych    435
  
    Choroby tarczycy i przytarczyc    437
    76. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania tarczycy i przytarczycAgnieszka Brodzisz, Andrzej Paweł Wieczorek     437
    77. Choroby tarczycyAgnieszka Brodzisz, Andrzej Paweł Wieczorek     438
    Choroba Gravesa–Basedowa     438
    Choroba Hashimoto     440
    Choroba de Quervaina     443
    Złośliwe guzki tarczycy     444
    Łagodne guzki tarczycy     447
    78. Choroby przytarczycAgnieszka Brodzisz, Andrzej Paweł Wieczorek    451
  
    Nowotwory neuroendokrynne    454
    79. Nowotwory neuroendokrynneJarosław B. Ćwikła, Anna Lewczuk, Mariola Pęczkowska     455
    Ogólna charakterystyka nowotworów neuroendokrynnych     455
      Diagnostyka biochemiczna     456
      Metody obrazowania     456
      Ocena patologiczna     457
      Leczenie     457
      Rakowiakowa choroba serca     458
      Epidemiologia nowotworów neuroendokrynnych układu pokarmowego    458
      Obraz kliniczny     458
    Nowotwory neuroendokrynne przewodu pokarmowego     458
    Nowotwory neuroendokrynne trzustki     461
    Guz chromochłonny i przyzwojaki     463
    Nowotwory neuroendokrynne płuc    465
  
  Wykaz skrótów     469
  Skorowidz     471
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia