Diagnostyka obrazowa Serce i duże naczynia

Diagnostyka obrazowa Serce i duże naczynia

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

194,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Czwarta publikacja w serii obejmuje diagnostykę obrazową serca i dużych naczyń. W książce omówiono podstawowe metody nowoczesnej diagnostyki obrazowej.
Część szczegółowa poświęcona jest diagnozowaniu chorób serca i dużych naczyń.
Uwzględniono również: radiologię zabiegową w leczeniu określonych wrodzonych i nabytych chorób serca i dużych naczyń, radiologię interwencyjną w leczeniu choroby niedokrwiennej serca oraz diagnostykę obrazową po operacjach kardiochirurgicznych.


Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do lekarzy radiologów, kardiologów, szczególnie tych, którzy przygotowują się do egzaminu specjalistycznego. Powinien również zainteresować lekarzy innych specjalności, głównie internistów pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej.
W serii ukazały się:
- Diagnostyka obrazowa. Płuca i śródpiersie
- Diagnostyka obrazowa. Układ trawienny
- Diagnostyka obrazowa. Układ nerwowy ośrodkowy


Książka rekomendowana przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne.


Liczba stron700
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4798-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]Część I METODY BADAŃ I PODSTAWY INTERPRETACJI WYNIKÓW    1
  1. Radiologia klasyczna Robert Paweł Banyś, Małgorzata Urbańczyk–Zawadzka    2
    Ogólna charakterystyka metody    2
    Wskazania do badania    2
[]  Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej    2
      Małoobrazkowe zdjęcie płuc (radiofotografia, fluorografia)    3
      Prześwietlenie klatki piersiowej (radioskopia, skopia, fluoroskopia)    3
    Powikłania po badaniu    3
  2. EchokardiografiaPiotr Michałek    4
    Ogólna charakterystyka metody    4
    Wskazania do badania    5
    Technika badania    5
      Echokardiografia przezklatkowa    5
      Technika jednowymiarowa    6
      Technika dwuwymiarowa    7
      Technika trójwymiarowa    8
      Technika dopplerowska    8
      Echokardiografia przezprzełykowa    10
      Echokardiografia zabiegowa    11
      Echokardiografia obciążeniowa    12
      Inne techniki echokardiograficzne    12
    Zalety i ograniczenia badania    13
  3. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowaJerzy Pręgowski    15
    Ogólna charakterystyka metody    15
    Wskazania do badania    15
    Technika badania    15
    Zalety i ograniczenia badania    16
  4. Rezonans magnetycznyMariusz I. Furmanek    18
    Ogólna charakterystyka metody    18
    Wskazania do badania    18
    Technika badania    19
      Badanie serca    19
      Badanie dużych naczyń    20
      Ograniczenie wpływu ruchu narządów na badanie    20
    Zalety i ograniczenia badania    21
  5. Tomografia komputerowaMariusz I. Furmanek    24
    Ogólna charakterystyka metody    24
    Wskazania do badania    24
    Technika badania    25
    Zalety i ograniczenia badania    26
  6. Badania radioizotopoweAnna Teresińska    27
  Ogólna charakterystyka metody    27
  Wskazania do badań    28
    Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego    28
    Radioizotopowe badania kurczliwości mięśnia sercowego    28
    Radioizotopowe badania systemu adrenergicznego serca    29
  Technika badania    29
    Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego    29
    Radioizotopowe badania kurczliwości mięśnia sercowego    29
    Radioizotopowe badania systemu adrenergicznego serca    30
  Zalety i ograniczenia badań    31
    Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego    31
    Radioizotopowe badania kurczliwości mięśnia sercowego    31
    Radioizotopowe badania systemu adrenergicznego serca    31
  7. Pozytonowa tomografia emisyjnaMirosław Dziuk    35
  Ogólna charakterystyka metody    35
  Wskazania do badania    35
    Badanie perfuzji mięśnia sercowego    35
    Badania żywotności mięśnia sercowego    36
    Badania metabolizmu i badania molekularne    37
    Badania zapalenia naczyń    38
    Diagnostyka nowotworów pierwotnych i przerzutowych układu sercowo-naczyniowego    39
  Technika badania    39
    Przygotowanie pacjenta    39
    Radiofarmaceutyki wykorzystywane w badaniu PET    39
    Urządzenia PET i PET-TK    40
    Sposób wykonania badania PET-TK    40
    Rekonstrukcja obrazu    40
  Zalety i ograniczenia badania    40
  8. KoronarografiaJacek Kądziela    44
  Ogólna charakterystyka metody    44
    Wskazania do badania    44
    Technika badania    44
    Ograniczenia badania    45
  9. Cząstkowa rezerwa przepływu Jacek Kądziela    47
    Ogólna charakterystyka metody    47
    Wskazania do badania    47
    Technika badania    47
    Zalety i ograniczenia badania    48
  10. Cewnikowanie serca i angiokardiografiaJacek Kądziela    49
    Ogólna charakterystyka metody    49
    Wskazania do badania    49
    Technika badania    49
    Zalety i ograniczenia badania    50
  11. Anatomia serca Adam Koleśnik, Cezary S. Niszczota    51
  Położenie serca w klatce piersiowej    51
  Ogólna anatomia serca    52
  Anatomia jam serca    53
    Przedsionek prawy    53
    Komora prawa    54
    Zastawka przedsionkowo-komorowa prawa    55
    Przedsionek lewy    56
    Komora lewa    57
    Zastawka przedsionkowo-komorowa lewa    57
    Zastawka aorty    58
  Przegroda serca    59
    Przegroda międzyprzedsionkowa    59
    Przegroda przedsionkowo-komorowa    59
    Przegroda międzykomorowa    60
  Budowa ściany serca    60
    Układ mięśnia komór    60
    Układ mięśnia przedsionków    61
    Szkielet serca    62
  Żyły serca    62
  12. Sekwencyjna analiza segmentalna sercaAdam Koleśnik, Cezary S. Niszczona    70
    Warianty położenia serca w klatce piersiowej    70
    Położenie trzewi klatki piersiowej i jamy brzusznej    71
    Cechy morfologiczne jam serca pod kątem sekwencyjnej analizy segmentalnej    71
    Schemat sekwencyjnej analizy segmentalnej    72
  13. Klasyfikacja AHA segmentów serca, podział tętnic wieńcowych na segmenty, terytorium unaczynieniaTomasz Oleksiak    76
  Segmenty mięśnia lewej komory serca    76
  Segmenty tętnic wieńcowych    77
  14. Pomiary wielkości struktur serca i dużych naczyń – normyMagdalena Marczak, Patrycjusz Stokłosa    84
  Echokardiografia    84
  Rezonans magnetyczny    90
  15. Przeglądowe zdjęcie klatki piersiowej– podstawowe objawy radiologiczne chorób układu sercowo-naczyniowegoPaweł Kwiatek, Ilona Michałowska    95
    Położenie serca    95
    Ocena wielkości serca    95
    Objawy powiększenia jam serca    95
    Ocena aorty    97
    Poszerzenie żyły nieparzystej    98
    Ocena krążenia płucnego    98
    Ocena elementów kostnych    100
  Część II SZCZEGÓŁOWA DIAGNOSTYKA CHORÓB SERCA I DUŻYCH NACZYŃ    113
  Choroba niedokrwienna serca    114
  16. Przewlekła choroba niedokrwienna serca Dorota Piotrowska-Kownacka    115
    Odmiany przewlekłej choroby niedokrwiennej serca    119
  17. Ostry zespół wieńcowy i zawał mięśnia sercowegoDorota Piotrowska-Kownacka    124
  18. Powikłania zawału mięśnia sercowegoDorota Piotrowska-Kownacka    134
  19. Choroba niedokrwienna serca – ocena w badaniach radioizotopowych Anna Teresińska    140
    Ocena ostrego zespołu wieńcowego    140
    Ocena przewlekłej choroby niedokrwiennej serca    141
    Diagnostyka choroby niedokrwiennej serca    142
    Ocena rokowania w chorobie niedokrwiennej serca    142
    Ocena żywotności mięśnia sercowego    142
    Ocena czynności lewej komory w badaniu GSPECT    142
    SPECT-TK – nowa generacja kamer hybrydowych    142
  20. Kardiologia interwencyjna w leczeniu choroby niedokrwiennej sercaMariusz Kruk    146
  Zastosowanie koronarografii w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca    146
  Metoda leczenia choroby niedokrwiennej serca za pomocą kardiologii interwencyjnej    147
  21. Anatomia tętnic wieńcowychAdam Koleśnik, Cezary S. Niszczona    151
    Tętnica wieńcowa lewa    151
    Tętnica wieńcowa prawa    152
    Dominacja tętnicy wieńcowej    152
  22. Zmiany miażdżycowe tętnic wieńcowych Katarzyna Gruszczyńska, Jan Baron, Francesca Pugliese    155
  23. Tętniaki tętnic wieńcowychKatarzyna Gruszczyńska, Jan Baron, Francesca Pugliese    166
  24. Zator tętnicy wieńcowejKatarzyna Gruszczyńska, Jan Baron, Francesca Pugliese    169
  25. Anomalie tętnic wieńcowychKatarzyna Gruszczyńska, Jan Baron, Francesca Pugliese    173
  Śródmięśniowy przebieg tętnic wieńcowych – mostki mięśniowe    183
  Przetoki wieńcowe    187
  26. Ocena stentów i pomostów aortalno-wieńcowych Katarzyna Gruszczyńska, Jan Baron, Francesca Pugliese    191
  Ocena stentów    191
  Ocena pomostów aortalno-wieńcowych    197
  Nadciśnienie tętnicze i nadciśnienie płucne    202
  27. Nadciśnienie tętnicze i nadciśnienie płucneBarbara Miłosz-Wieczorek    203
  Przerost lewej komory    203
  Przerost prawej komory    206
  Nadciśnienie płucne    208
  Wady zastawkowe i infekcyjne zapalenie wsierdzia    213
  28. Zwężenie zastawki aortalnejIlona Michałowska, Magdalena Marczak, Tomasz Hryniewiecki    214
  29. Niedomykalność zastawki aortalnejMagdalena Marczak, Ilona Michałowska, Tomasz Hryniewiecki    219
  30. Zwężenie zastawki mitralnejIlona Michałowska, Magdalena Marczak, Tomasz Hryniewiecki    224
  31. Niedomykalność zastawki mitralnejMagdalena Marczak, Ilona Michałowska, Tomasz Hryniewiecki    229
  32. Wypadanie płatka zastawki mitralnej Joanna Waniewska    234
  33. Zwapnienie pierścienia mitralnegoJoanna Waniewska    237
  34. Zwężenie zastawki trójdzielnejIlona Michałowska, Magdalena Marczak, Tomasz Hryniewiecki    240
  35. Niedomykalność zastawki trójdzielnej Magdalena Marczak, Ilona Michałowska, Tomasz Hryniewiecki    243
  36. Wada wielozastawkowa sercaPaweł Kwiatek    247
  37. Sztuczne i biologiczne zastawki sercaTomasz Oleksiak    251
  Adam Witkowski    259
  39. Kardiologia zabiegowa w leczeniu wybranych nabytych wad serca – Zofia Dzielińska, Jan Henzel, Marcin Demkow    263
    Zwężenie zastawki mitralnej – walwuloplastyka mitralna    263
    Zwężenie zastawki aortalnej – walwuloplastyka aortalna    264
    Niedomykalność zastawki mitralnej    264
  Przecieki okołozastawkowe    265
  40. Infekcyjne zapalenie wsierdzia Ilona Michałowska, Tomasz Hryniewiecki    267
  Kardiomiopatie i zapalenia mięśnia sercowego    278
  41. Kardiomiopatia przerostowaDorota Piotrowska-Kownacka    279
  42. Kardiomiopatia rozstrzeniowa Dorota Piotrowska-Kownacka    287
  43. Arytmogenna kardiomiopatia prawej komoryDorota Piotrowska-Kownacka    292
  44. Kardiomiopatia restrykcyjnaDorota Piotrowska-Kownacka    297
  45. Kardiomiopatie niesklasyfikowaneDorota Piotrowska-Kownacka    303
  Niescalenie lewej komory    303
  Kardiomiopatia takotsubo    308
  46. Amyloidoza serca Dorota Piotrowska-Kownacka    314
  47. Hemochromatoza serca Dorota Piotrowska-Kownacka    318
  48. Zapalenie mięśnia sercowegoDorota Piotrowska-Kownacka, Elżbieta Wiatr    321
  Wirusowe zapalenie mięśnia sercowego – Dorota Piotrowska-Kownacka    323
  Eozynofilowe zapalenie mięśnia sercowego na przykładzie ziarniniakowatości alergicznej z zapaleniem naczyń – Elżbieta Wiatr, Dorota Piotrowska-Kownacka    330
  49. Sarkoidoza sercaMagdalena Martusewicz-Boros, Dorota Piotrowska-Kownacka    336
  Wady wrodzone serca    344
  50. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej Ilona Michałowska, Piotr Hoffman    345
  51. Przetrwały otwór owalnyIlona Michałowska, Piotr Hoffman    350
  52. Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej Ilona Michałowska, Piotr Hoffman    352
  53. Wspólny kanał przedsionkowo-komorowyAndrzej Kościesza, Anna Wnuk, Joanna Książyk    354
  54. Ubytek przegrody międzykomorowej Jan Głowacki    357
  55. Serce jednokomoroweJan Głowacki    361
  56. Zespół Eisenmengera Paweł Kwiatek    365
  57. Atrezja zastawki trójdzielnej Anna Wnuk, Andrzej Kościesza, Joanna Książyk    370
  58. Anomalia Ebsteina Ilona Michałowska, Piotr Hoffman    374
  59. Atrezja zastawki płucnej Jan Głowacki    378
  60. Zwężenie zastawki płucnej Mateusz Śpiewak, Ilona Michałowska    382
  61. Niedomykalność zastawki płucnej Mateusz Śpiewak, Ilona Michałowska    386
  62. Tetralogia FallotaMateusz Śpiewak, Ilona Michałowska    388
  63. Dwupłatkowa zastawka aortalna Ilona Michałowska, Piotr Hoffman    392
  64. Zwężenie nadzastawkowe i podzastawkowe aorty Ilona Michałowska, Piotr Hoffman    396
  Wrodzone nadzastawkowe zwężenie aorty    396
  Podzastawkowe zwężenie aorty    397
  65. Tętniak zatoki Valsalvy Ilona Michałowska, Piotr Hoffman    399
  66. Zespół niedorozwoju lewego serca Anna Wnuk, Andrzej Kościesza, Joanna Książyk    401
  67. Koarktacja aorty Ilona Michałowska, Piotr Hoffman    406
  68. Przetrwały przewód tętniczy Mateusz Śpiewak, Ilona Michałowska    410
  69. Okienko aortalno-płucne Ilona Michałowska, Piotr Hoffman    414
  70. Wspólny pień tętniczy Jan Głowacki    417
  71. Przełożenie dużych naczyń Andrzej Kościesza, Anna Wnuk, Joanna Książyk    421
  72. Wrodzone skorygowane przełożenie dużych pni tętniczych Andrzej Kościesza, Anna Wnuk, Joanna Książyk    424
  73. Częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych Ilona Michałowska, Piotr Hoffman    426
  74. Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnychAndrzej Kościesza, Anna Wnuk, Joanna Książyk    430
  75. Zespół heterotaksji Jan Głowacki    434
  76. Serce trójprzedsionkowe Tomasz Oleksiuk, Joanna Książyk    437
  77. Kardiologia zabiegowa w leczeniu wybranych wrodzonych wad serca i dużych naczyń Zofia Dzielińska, Jan Henzel, Marcin Demkow    441
    Leczenie zabiegowe przetrwałego otworu owalnego    441
    Leczenie zabiegowe ubytku przegrody międzyprzedsionkowej typu drugiego    441
    Leczenie zabiegowe zwężenia zastawki płucnej    442
    Przeznaczyniowe wszczepienie zastawki płucnej    442
    Leczenie zabiegowe przetrwałego przewodu tętniczego    443
    Leczenie zabiegowe koarktacji aorty    444
  78. Wybrane zabiegi kardiochirurgiczne w leczeniu wrodzonych wad serca Mariusz Kuśmierczyk    448
    Zespolenie Glenna i operacja Fontana    448
    Zespolenie Blalocka-Taussig    448
    Operacja Rossa    449
  Niewydolność serca    455
  79. Niewydolność serca Paweł Kwiatek, Małgorzata Sobieszczańska-Małek    456
  Ostra niewydolność serca    463
  Prawokomorowa niewydolność serca    466
  80. Przeszczepienie serca Małgorzata Sobieszczańska-Małek, Grzegorz Małek    470
  81. Mechaniczne wspomaganie sercaTomasz Oleksiuk, Małgorzata Sobieszczańska-Małek    447
  Choroby osierdzia    485
  82. Anatomia osierdziaAdam Koleśnik, Cezary S. Niszczona    486
  83. Płyn w osierdziu Magdalena Marczak, Ilona Michałowska    487
  84. Tamponada serca Magdalena Marczak, Ilona Michałowska    491
  85. Infekcyjne zapalenie osierdzia Magdalena Marczak, Ilona Michałowska    493
  86. Zaciskające zapalenie osierdzia Magdalena Marczak, Ilona Michałowska    496
  87. Torbiele osierdzia Magdalena Marczak, Ilona Michałowska    500
  88. Wrodzony ubytek osierdzia Magdalena Marczak, Ilona Michałowska    503
  89. Nowotwory osierdzia Magdalena Marczak, Ilona Michałowska    506
  Zwapnienia w sercu    509
  90. Zwapnienia w sercu Joanna Waniewska    510
    Zwapnienia osierdzia    510
    Zwapnienia w mięśniu sercowym    510
    Zwapnienia zastawki aortalnej    511
    Zwapnienia zastawki mitralnej    511
    Zwapnienia w ścianach tętnic wieńcowych    511
    Zwapnienia w masach patologicznych w obrębie serca    511
  Guzy serca i zmiany guzopodobne    514
  91. Guzy serca i guzy przysercowe Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Robert Paweł Banyś    515
  92. Łagodne nowotwory serca Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Robert Paweł Banyś    521
  Śluzak    521
  Włókniak brodawczakowaty    527
  Tłuszczak    529
  Mięśniak prążkowanokomórkowy    531
  Włókniak    532
  Naczyniak    535
  Naczyniak limfatyczny    536
  Potworniak    537
  Przyzwojak    538
  93. Złośliwe nowotwory serca i osierdziaMałgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Robert Paweł Banyś    539
  Przerzuty    540
  Mięsaki    543
    Naczyniakomięsak    544
    Mięsak niezróżnicowany    546
    Mięsak prążkowanokomórkowy    547
    Inne mięsaki serca    547
  Chłoniak    547
  Międzybłoniak osierdzia    549
  94. Guzy nienowotworowe serca i osierdzia Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Robert Paweł Banyś    552
  Skrzeplina    552
  Tłuszczakowaty przerost przegrody międzyprzedsionkowej    558
  Zwapnienia    560
  Serowaciejące zwapnienie zastawki mitralnej    561
  Torbiel osierdzia    562
  Choroby aorty piersiowej    565
  95. Anatomia aorty Adam Koleśnik, Cezary S. Niszczona    566
    Aorta wstępująca i łuk aorty    566
    Aorta piersiowa    567
  96. Tętniak aorty piersiowej Ilona Michałowska, Eugeniusz Szpakowski, Anna Klisiewicz    569
  97. Ostre zespoły aortalne Ilona Michałowska, Eugeniusz Szpakowski, Anna Klisiewicz    575
  Rozwarstwienie aorty    575
  Krwiak śródścienny    584
  Wrzód drążący aorty    587
  98. Zapalenie aorty Ilona Michałowska, Eugeniusz Szpakowski, Anna Klisiewicz    590
  Nieinfekcyjne zapalenia aorty    590
    Choroba Takayasu    590
    Inne nieinfekcyjne zapalenia aorty    593
  Infekcyjne zapalenie aorty    596
  99. Aorta porcelanowa Ilona Michałowska, Eugeniusz Szpakowski, Anna Klisiewicz    599
  100. Guzy aorty Ilona Michałowska, Eugeniusz Szpakowski, Anna Klisiewicz    601
  Urazy serca i aorty piersiowej    605
  101. Urazy serca i aorty piersiowej Tomasz Oleksiuk    606
  Anomalie rozwojowe dużych naczyń    613
  102. Anatomia dużych naczyń Adam Koleśnik, Cezary S. Niszczona    614
  Pień płucny i tętnice płucne    614
  Żyły płucne    614
  Żyły systemowe    615
  103. Anomalie rozwojowe aorty Jan Głowacki    618
  104. Anomalie rozwojowe tętnic płucnych Barbara Burakowska    622
  Nietypowe odejście lewej tętnicy płucnej    622
  Idiopatyczne poszerzenie pnia płucnego    624
  Przerwanie ciągłości tętnicy płucnej    625
  Wrodzony brak i niedorozwój tętnicy płucnej    628
  Przetoki tętniczo-żylne    629
  105. Anomalie rozwojowe żył płucnychBarbara Burakowska    632
  Atrezja żył płucnych    632
  Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych    634
  Częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych    635
    Zespół „szabli tureckiej”    637
  Żylaki żył płucnych    639
  106. Anomalie rozwojowe żył systemowychBarbara Burakowska    641
  Przetrwała lewa żyła główna górna    641
  Przerwanie ciągłości żyły głównej dolnej z kontynuacją przez żyłę nieparzystą    643
  Wybrane zagadnienia z elektrofizjologii    646
  107. Anatomia radiologiczna układu przewodzącego serca Adam Koleśnik, Cezary S. Niszczota    647
  108. Migotanie przedsionków – rola badań obrazowych przed zabiegiem przezskórnej ablacji Paweł Kwiatek    650
  109. Zwężenie żył płucnych po ablacji Paweł Kwiatek    655
  110. Stymulatory i kardiowertery-defibrylatoryJoanna Waniewska    657
    Stymulatory    657
    Wszczepialny kardiowerter-defibrylator    658
    Terapia resynchronizująca    658
  Neuroobrazowanie w udarze kardiogennym    662
  111. Neuroobrazowanie w udarze kardiogennym Jerzy Walecki, Tomasz Bulski    663
  Wstęp    663
  Podsumowanie    668
  Wykaz skrótów    673
  Skorowidz    677
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia