Diagnostyka obrazowa Serce i duże naczynia

Diagnostyka obrazowa Serce i duże naczynia

1 ocena

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 194,50 zł  


194,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Czwarta publikacja w serii obejmuje diagnostykę obrazową serca i dużych naczyń. W książce omówiono podstawowe metody nowoczesnej diagnostyki obrazowej.
Część szczegółowa poświęcona jest diagnozowaniu chorób serca i dużych naczyń.
Uwzględniono również: radiologię zabiegową w leczeniu określonych wrodzonych i nabytych chorób serca i dużych naczyń, radiologię interwencyjną w leczeniu choroby niedokrwiennej serca oraz diagnostykę obrazową po operacjach kardiochirurgicznych.


Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do lekarzy radiologów, kardiologów, szczególnie tych, którzy przygotowują się do egzaminu specjalistycznego. Powinien również zainteresować lekarzy innych specjalności, głównie internistów pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej.
W serii ukazały się:
- Diagnostyka obrazowa. Płuca i śródpiersie
- Diagnostyka obrazowa. Układ trawienny
- Diagnostyka obrazowa. Układ nerwowy ośrodkowy


Książka rekomendowana przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne.


Rok wydania2014
Liczba stron700
KategoriaRadiologia i diagnostyka obrazowa
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4798-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ AUTORÓW V
  ZAŁOŻENIA SERII WYDAWNICZEJ „DIAGNOSTYKA OBRAZOWA” IX
  PRZEDMOWA XI
  
  
  Część I METODY BADAŃ I PODSTAWY INTERPRETACJI WYNIKÓW 1
  1. Radiologia klasyczna Robert Paweł Banyś, Małgorzata Urbańczyk–Zawadzka 2
    Ogólna charakterystyka metody    2
    Wskazania do badania    2
      Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej     2
      Małoobrazkowe zdjęcie płuc (radiofotografia, fluorografia)    3
      Prześwietlenie klatki piersiowej (radioskopia, skopia, fluoroskopia)    3
    Powikłania po badaniu     3
  
  2. EchokardiografiaPiotr Michałek    4
    Ogólna charakterystyka metody    4
    Wskazania do badania    5
    Technika badania     5
      Echokardiografia przezklatkowa    5
      Technika jednowymiarowa    6
      Technika dwuwymiarowa    7
      Technika trójwymiarowa    8
      Technika dopplerowska    8
      Echokardiografia przezprzełykowa    10
      Echokardiografia zabiegowa    11
      Echokardiografia obciążeniowa    12
      Inne techniki echokardiograficzne    12
    Zalety i ograniczenia badania    13
  
  3. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowaJerzy Pręgowski 15
    Ogólna charakterystyka metody    15
    Wskazania do badania    15
    Technika badania    15
    Zalety i ograniczenia badania    16
  
  4. Rezonans magnetycznyMariusz I. Furmanek 18
    Ogólna charakterystyka metody    18
    Wskazania do badania    18
    Technika badania    19
      Badanie serca    19
      Badanie dużych naczyń    20
      Ograniczenie wpływu ruchu narządów na badanie    20
    Zalety i ograniczenia badania    21
  
  5. Tomografia komputerowaMariusz I. Furmanek     24
    Ogólna charakterystyka metody    24
    Wskazania do badania    24
    Technika badania    25
    Zalety i ograniczenia badania    26
  
  
  6. Badania radioizotopoweAnna Teresińska    27
  Ogólna charakterystyka metody    27
  Wskazania do badań    28
    Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego    28
    Radioizotopowe badania kurczliwości mięśnia sercowego    28
    Radioizotopowe badania systemu adrenergicznego serca    29
  Technika badania    29
    Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego    29
    Radioizotopowe badania kurczliwości mięśnia sercowego    29
    Radioizotopowe badania systemu adrenergicznego serca    30
  Zalety i ograniczenia badań    31
    Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego    31
    Radioizotopowe badania kurczliwości mięśnia sercowego     31
    Radioizotopowe badania systemu adrenergicznego serca    31
  
  7. Pozytonowa tomografia emisyjnaMirosław Dziuk    35
  Ogólna charakterystyka metody    35
  Wskazania do badania    35
    Badanie perfuzji mięśnia sercowego    35
    Badania żywotności mięśnia sercowego    36
    Badania metabolizmu i badania molekularne    37
    Badania zapalenia naczyń    38
    Diagnostyka nowotworów pierwotnych i przerzutowych układu sercowo-naczyniowego    39
  Technika badania    39
    Przygotowanie pacjenta    39
    Radiofarmaceutyki wykorzystywane w badaniu PET    39
    Urządzenia PET i PET-TK    40
    Sposób wykonania badania PET-TK    40
    Rekonstrukcja obrazu    40
  Zalety i ograniczenia badania    40
  
  8. KoronarografiaJacek Kądziela     44
  Ogólna charakterystyka metody    44
    Wskazania do badania    44
    Technika badania    44
    Ograniczenia badania    45
  
  9. Cząstkowa rezerwa przepływu Jacek Kądziela     47
    Ogólna charakterystyka metody    47
    Wskazania do badania    47
    Technika badania    47
    Zalety i ograniczenia badania    48
  
  10. Cewnikowanie serca i angiokardiografiaJacek Kądziela     49
    Ogólna charakterystyka metody    49
    Wskazania do badania    49
    Technika badania    49
    Zalety i ograniczenia badania    50
  
  11. Anatomia serca Adam Koleśnik, Cezary S. Niszczota 51
  Położenie serca w klatce piersiowej     51
  Ogólna anatomia serca    52
  Anatomia jam serca    53
    Przedsionek prawy    53
    Komora prawa    54
    Zastawka przedsionkowo-komorowa prawa    55
    Przedsionek lewy    56
    Komora lewa    57
    Zastawka przedsionkowo-komorowa lewa    57
    Zastawka aorty    58
  Przegroda serca    59
    Przegroda międzyprzedsionkowa    59
    Przegroda przedsionkowo-komorowa    59
    Przegroda międzykomorowa    60
  Budowa ściany serca    60
    Układ mięśnia komór     60
    Układ mięśnia przedsionków     61
    Szkielet serca     62
  Żyły serca    62
  
  
  
  
  12. Sekwencyjna analiza segmentalna sercaAdam Koleśnik, Cezary S. Niszczona     70
    Warianty położenia serca w klatce piersiowej    70
    Położenie trzewi klatki piersiowej i jamy brzusznej    71
    Cechy morfologiczne jam serca pod kątem sekwencyjnej analizy segmentalnej    71
    Schemat sekwencyjnej analizy segmentalnej     72
  
  
  13. Klasyfikacja AHA segmentów serca, podział tętnic wieńcowych na segmenty, terytorium unaczynieniaTomasz Oleksiak 76
  Segmenty mięśnia lewej komory serca    76
  Segmenty tętnic wieńcowych     77
  
  14. Pomiary wielkości struktur serca i dużych naczyń – normyMagdalena Marczak, Patrycjusz Stokłosa     84
  Echokardiografia    84
  Rezonans magnetyczny    90
  
  
  15. Przeglądowe zdjęcie klatki piersiowej– podstawowe objawy radiologiczne chorób układu sercowo-naczyniowegoPaweł Kwiatek, Ilona Michałowska    95
    Położenie serca     95
    Ocena wielkości serca     95
    Objawy powiększenia jam serca     95
    Ocena aorty     97
    Poszerzenie żyły nieparzystej     98
    Ocena krążenia płucnego     98
    Ocena elementów kostnych     100
  
  
  Część II SZCZEGÓŁOWA DIAGNOSTYKA CHORÓB SERCA I DUŻYCH NACZYŃ 113
  Choroba niedokrwienna serca    114
  
  16. Przewlekła choroba niedokrwienna serca Dorota Piotrowska-Kownacka 115
    Odmiany przewlekłej choroby niedokrwiennej serca    119
  
  17. Ostry zespół wieńcowy i zawał mięśnia sercowegoDorota Piotrowska-Kownacka 124
  
  18. Powikłania zawału mięśnia sercowegoDorota Piotrowska-Kownacka     134
  19. Choroba niedokrwienna serca – ocena w badaniach radioizotopowych Anna Teresińska     140
    Ocena ostrego zespołu wieńcowego    140
    Ocena przewlekłej choroby niedokrwiennej serca     141
    Diagnostyka choroby niedokrwiennej serca     142
    Ocena rokowania w chorobie niedokrwiennej serca    142
    Ocena żywotności mięśnia sercowego     142
    Ocena czynności lewej komory w badaniu GSPECT     142
    SPECT-TK – nowa generacja kamer hybrydowych     142
  
  
  20. Kardiologia interwencyjna w leczeniu choroby niedokrwiennej sercaMariusz Kruk 146
  Zastosowanie koronarografii w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca     146
  Metoda leczenia choroby niedokrwiennej serca za pomocą kardiologii interwencyjnej     147
  Choroby tętnic wieńcowych
  
  21. Anatomia tętnic wieńcowychAdam Koleśnik, Cezary S. Niszczona     151
    Tętnica wieńcowa lewa    151
    Tętnica wieńcowa prawa     152
    Dominacja tętnicy wieńcowej    152
  
  22. Zmiany miażdżycowe tętnic wieńcowych Katarzyna Gruszczyńska, Jan Baron, Francesca Pugliese     155
  23. Tętniaki tętnic wieńcowychKatarzyna Gruszczyńska, Jan Baron, Francesca Pugliese 166
  
  24. Zator tętnicy wieńcowejKatarzyna Gruszczyńska, Jan Baron, Francesca Pugliese 169
  25. Anomalie tętnic wieńcowychKatarzyna Gruszczyńska, Jan Baron, Francesca Pugliese 173
  Śródmięśniowy przebieg tętnic wieńcowych – mostki mięśniowe    183
  Przetoki wieńcowe    187
  26. Ocena stentów i pomostów aortalno-wieńcowych Katarzyna Gruszczyńska, Jan Baron, Francesca Pugliese 191
  Ocena stentów    191
  Ocena pomostów aortalno-wieńcowych    197
  
  Nadciśnienie tętnicze i nadciśnienie płucne    202
  
  27. Nadciśnienie tętnicze i nadciśnienie płucneBarbara Miłosz-Wieczorek 203
  Przerost lewej komory     203
  Przerost prawej komory     206
  Nadciśnienie płucne    208
  Wady zastawkowe i infekcyjne zapalenie wsierdzia    213
  
  28. Zwężenie zastawki aortalnejIlona Michałowska, Magdalena Marczak, Tomasz Hryniewiecki     214
  29. Niedomykalność zastawki aortalnejMagdalena Marczak, Ilona Michałowska, Tomasz Hryniewiecki 219
  30. Zwężenie zastawki mitralnejIlona Michałowska, Magdalena Marczak, Tomasz Hryniewiecki     224
  31. Niedomykalność zastawki mitralnejMagdalena Marczak, Ilona Michałowska, Tomasz Hryniewiecki     229
  32. Wypadanie płatka zastawki mitralnej Joanna Waniewska 234
  33. Zwapnienie pierścienia mitralnegoJoanna Waniewska 237
  34. Zwężenie zastawki trójdzielnejIlona Michałowska, Magdalena Marczak, Tomasz Hryniewiecki     240
  35. Niedomykalność zastawki trójdzielnej Magdalena Marczak, Ilona Michałowska, Tomasz Hryniewiecki     243
  36. Wada wielozastawkowa sercaPaweł Kwiatek 247
  37. Sztuczne i biologiczne zastawki sercaTomasz Oleksiak 251
  38. Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnejIlona Michałowska, Maciej Dąbrowski,
  Adam Witkowski 259
  39. Kardiologia zabiegowa w leczeniu wybranych nabytych wad serca – Zofia Dzielińska, Jan Henzel, Marcin Demkow     263
    Zwężenie zastawki mitralnej – walwuloplastyka mitralna     263
    Zwężenie zastawki aortalnej – walwuloplastyka aortalna     264
    Niedomykalność zastawki mitralnej     264
  Przecieki okołozastawkowe    265
  40. Infekcyjne zapalenie wsierdzia Ilona Michałowska, Tomasz Hryniewiecki 267
  Kardiomiopatie i zapalenia mięśnia sercowego     278
  
  41. Kardiomiopatia przerostowaDorota Piotrowska-Kownacka     279
  42. Kardiomiopatia rozstrzeniowa Dorota Piotrowska-Kownacka 287
  43. Arytmogenna kardiomiopatia prawej komoryDorota Piotrowska-Kownacka     292
  44. Kardiomiopatia restrykcyjnaDorota Piotrowska-Kownacka     297
  45. Kardiomiopatie niesklasyfikowaneDorota Piotrowska-Kownacka     303
  Niescalenie lewej komory    303
  Kardiomiopatia takotsubo    308
  
  46. Amyloidoza serca Dorota Piotrowska-Kownacka 314
  47. Hemochromatoza serca Dorota Piotrowska-Kownacka 318
  48. Zapalenie mięśnia sercowegoDorota Piotrowska-Kownacka, Elżbieta Wiatr     321
  Wirusowe zapalenie mięśnia sercowego – Dorota Piotrowska-Kownacka     323
  Eozynofilowe zapalenie mięśnia sercowego na przykładzie ziarniniakowatości alergicznej z zapaleniem naczyń – Elżbieta Wiatr, Dorota Piotrowska-Kownacka    330
  49. Sarkoidoza sercaMagdalena Martusewicz-Boros, Dorota Piotrowska-Kownacka     336
  
  Wady wrodzone serca    344
  
  50. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej Ilona Michałowska, Piotr Hoffman 345
  51. Przetrwały otwór owalnyIlona Michałowska, Piotr Hoffman     350
  52. Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej Ilona Michałowska, Piotr Hoffman 352
  53. Wspólny kanał przedsionkowo-komorowyAndrzej Kościesza, Anna Wnuk, Joanna Książyk 354
  54. Ubytek przegrody międzykomorowej Jan Głowacki 357
  55. Serce jednokomoroweJan Głowacki 361
  56. Zespół Eisenmengera Paweł Kwiatek     365
  57. Atrezja zastawki trójdzielnej Anna Wnuk, Andrzej Kościesza, Joanna Książyk     370
  58. Anomalia Ebsteina Ilona Michałowska, Piotr Hoffman     374
  59. Atrezja zastawki płucnej Jan Głowacki 378
  60. Zwężenie zastawki płucnej Mateusz Śpiewak, Ilona Michałowska     382
  61. Niedomykalność zastawki płucnej Mateusz Śpiewak, Ilona Michałowska     386
  62. Tetralogia FallotaMateusz Śpiewak, Ilona Michałowska     388
  63. Dwupłatkowa zastawka aortalna Ilona Michałowska, Piotr Hoffman 392
  64. Zwężenie nadzastawkowe i podzastawkowe aorty Ilona Michałowska, Piotr Hoffman 396
  Wrodzone nadzastawkowe zwężenie aorty    396
  Podzastawkowe zwężenie aorty    397
  65. Tętniak zatoki Valsalvy Ilona Michałowska, Piotr Hoffman     399
  66. Zespół niedorozwoju lewego serca Anna Wnuk, Andrzej Kościesza, Joanna Książyk 401
  67. Koarktacja aorty Ilona Michałowska, Piotr Hoffman 406
  68. Przetrwały przewód tętniczy Mateusz Śpiewak, Ilona Michałowska     410
  69. Okienko aortalno-płucne Ilona Michałowska, Piotr Hoffman     414
  70. Wspólny pień tętniczy Jan Głowacki 417
  71. Przełożenie dużych naczyń Andrzej Kościesza, Anna Wnuk, Joanna Książyk     421
  72. Wrodzone skorygowane przełożenie dużych pni tętniczych Andrzej Kościesza, Anna Wnuk, Joanna Książyk     424
  73. Częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych Ilona Michałowska, Piotr Hoffman 426
  74. Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnychAndrzej Kościesza, Anna Wnuk, Joanna Książyk 430
  75. Zespół heterotaksji Jan Głowacki 434
  76. Serce trójprzedsionkowe Tomasz Oleksiuk, Joanna Książyk     437
  77. Kardiologia zabiegowa w leczeniu wybranych wrodzonych wad serca i dużych naczyń Zofia Dzielińska, Jan Henzel, Marcin Demkow 441
    Leczenie zabiegowe przetrwałego otworu owalnego    441
    Leczenie zabiegowe ubytku przegrody międzyprzedsionkowej typu drugiego    441
    Leczenie zabiegowe zwężenia zastawki płucnej    442
    Przeznaczyniowe wszczepienie zastawki płucnej    442
    Leczenie zabiegowe przetrwałego przewodu tętniczego     443
    Leczenie zabiegowe koarktacji aorty    444
  78. Wybrane zabiegi kardiochirurgiczne w leczeniu wrodzonych wad serca Mariusz Kuśmierczyk     448
    Zespolenie Glenna i operacja Fontana    448
    Zespolenie Blalocka-Taussig    448
    Operacja Rossa     449
  Niewydolność serca    455
  79. Niewydolność serca Paweł Kwiatek, Małgorzata Sobieszczańska-Małek     456
  Ostra niewydolność serca    463
  Prawokomorowa niewydolność serca    466
  80. Przeszczepienie serca Małgorzata Sobieszczańska-Małek, Grzegorz Małek     470
  81. Mechaniczne wspomaganie sercaTomasz Oleksiuk, Małgorzata Sobieszczańska-Małek 447
  Choroby osierdzia     485
  82. Anatomia osierdziaAdam Koleśnik, Cezary S. Niszczona 486
  83. Płyn w osierdziu Magdalena Marczak, Ilona Michałowska     487
  84. Tamponada serca Magdalena Marczak, Ilona Michałowska 491
  85. Infekcyjne zapalenie osierdzia Magdalena Marczak, Ilona Michałowska 493
  86. Zaciskające zapalenie osierdzia Magdalena Marczak, Ilona Michałowska     496
  87. Torbiele osierdzia Magdalena Marczak, Ilona Michałowska     500
  88. Wrodzony ubytek osierdzia Magdalena Marczak, Ilona Michałowska     503
  89. Nowotwory osierdzia Magdalena Marczak, Ilona Michałowska     506
  Zwapnienia w sercu     509
  90. Zwapnienia w sercu Joanna Waniewska 510
    Zwapnienia osierdzia    510
    Zwapnienia w mięśniu sercowym     510
    Zwapnienia zastawki aortalnej     511
    Zwapnienia zastawki mitralnej     511
    Zwapnienia w ścianach tętnic wieńcowych     511
    Zwapnienia w masach patologicznych w obrębie serca     511
  Guzy serca i zmiany guzopodobne    514
  91. Guzy serca i guzy przysercowe Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Robert Paweł Banyś 515
  92. Łagodne nowotwory serca Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Robert Paweł Banyś 521
  Śluzak    521
  Włókniak brodawczakowaty     527
  Tłuszczak     529
  Mięśniak prążkowanokomórkowy     531
  Włókniak     532
  Naczyniak     535
  Naczyniak limfatyczny     536
  Potworniak     537
  Przyzwojak     538
  93. Złośliwe nowotwory serca i osierdziaMałgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Robert Paweł Banyś 539
  Przerzuty     540
  Mięsaki     543
    Naczyniakomięsak     544
    Mięsak niezróżnicowany     546
    Mięsak prążkowanokomórkowy     547
    Inne mięsaki serca     547
  Chłoniak     547
  Międzybłoniak osierdzia     549
  94. Guzy nienowotworowe serca i osierdzia Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Robert Paweł Banyś    552
  Skrzeplina     552
  Tłuszczakowaty przerost przegrody międzyprzedsionkowej     558
  Zwapnienia     560
  Serowaciejące zwapnienie zastawki mitralnej     561
  Torbiel osierdzia     562
  Choroby aorty piersiowej    565
  95. Anatomia aorty Adam Koleśnik, Cezary S. Niszczona 566
    Aorta wstępująca i łuk aorty    566
    Aorta piersiowa    567
  96. Tętniak aorty piersiowej Ilona Michałowska, Eugeniusz Szpakowski, Anna Klisiewicz 569
  97. Ostre zespoły aortalne Ilona Michałowska, Eugeniusz Szpakowski, Anna Klisiewicz     575
  Rozwarstwienie aorty    575
  Krwiak śródścienny     584
  Wrzód drążący aorty    587
  98. Zapalenie aorty Ilona Michałowska, Eugeniusz Szpakowski, Anna Klisiewicz     590
  Nieinfekcyjne zapalenia aorty     590
    Choroba Takayasu     590
    Inne nieinfekcyjne zapalenia aorty     593
  Infekcyjne zapalenie aorty     596
  99. Aorta porcelanowa Ilona Michałowska, Eugeniusz Szpakowski, Anna Klisiewicz     599
  100. Guzy aorty Ilona Michałowska, Eugeniusz Szpakowski, Anna Klisiewicz 601
  Urazy serca i aorty piersiowej    605
  101. Urazy serca i aorty piersiowej Tomasz Oleksiuk 606
  Anomalie rozwojowe dużych naczyń     613
  102. Anatomia dużych naczyń Adam Koleśnik, Cezary S. Niszczona 614
  Pień płucny i tętnice płucne    614
  Żyły płucne     614
  Żyły systemowe     615
  103. Anomalie rozwojowe aorty Jan Głowacki 618
  104. Anomalie rozwojowe tętnic płucnych Barbara Burakowska     622
  Nietypowe odejście lewej tętnicy płucnej    622
  Idiopatyczne poszerzenie pnia płucnego     624
  Przerwanie ciągłości tętnicy płucnej     625
  Wrodzony brak i niedorozwój tętnicy płucnej     628
  Przetoki tętniczo-żylne     629
  105. Anomalie rozwojowe żył płucnychBarbara Burakowska     632
  Atrezja żył płucnych     632
  Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych    634
  Częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych     635
    Zespół „szabli tureckiej”     637
  Żylaki żył płucnych     639
  106. Anomalie rozwojowe żył systemowychBarbara Burakowska     641
  Przetrwała lewa żyła główna górna    641
  Przerwanie ciągłości żyły głównej dolnej z kontynuacją przez żyłę nieparzystą     643
  Wybrane zagadnienia z elektrofizjologii     646
  107. Anatomia radiologiczna układu przewodzącego serca Adam Koleśnik, Cezary S. Niszczota     647
  108. Migotanie przedsionków – rola badań obrazowych przed zabiegiem przezskórnej ablacji Paweł Kwiatek     650
  109. Zwężenie żył płucnych po ablacji Paweł Kwiatek 655
  110. Stymulatory i kardiowertery-defibrylatoryJoanna Waniewska 657
    Stymulatory     657
    Wszczepialny kardiowerter-defibrylator     658
    Terapia resynchronizująca     658
  
  Neuroobrazowanie w udarze kardiogennym     662
  111. Neuroobrazowanie w udarze kardiogennym Jerzy Walecki, Tomasz Bulski 663
  Wstęp     663
  Podsumowanie    668
  
  Wykaz skrótów 673
  Skorowidz 677
  
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia