Radiologia. Diagnostyka obrazowa rtg tk usg i mr

-25%

Radiologia. Diagnostyka obrazowa rtg tk usg i mr

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

78,38104,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Diagnostyka obrazowa jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin medycyny. Nowe wydanie podręcznika uwzględnia najnowsze metody badań obrazowych i charakteryzuje się nowoczesnym podejściem do poszczególnych działów klinicznej diagnostyki obrazowej.
Ogromną wartość dydaktyczną stanowi bardzo obszerny materiał ilustracyjny (około 1600 rycin). Jest on niezbędny do zdobywania umiejętności interpretowania wyników badań obrazowych.
Podręcznik składa się z 2 części.
Część I – ogólna - zawiera omówienie podstaw metodycznych poszczególnych technik obrazowania.
Część II – szczegółowa - dotyczy diagnostyki obrazowej narządów, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań do badań, patomorfologii i diagnostyki różnicowej.
Podręcznik adresowany jest do studentów medycyny. Będzie również przydatny w codziennej praktyce lekarskiej, a także podczas przygotowywania się do egzaminu specjalizacyjnego.


Liczba stron772
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2004-772-1
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

   Przedmowa IX
  Część ogólna    1
  1. Główne etapy rozwoju badań obrazowychBogdan Pruszyński     3
  2. Podstawy teoretyczne badań obrazowych     7
    2.1. Ultrasonografia i elastografia     7
    2.1.1. Ultrasonografia – Henryk Kowalski, Tomasz Siedlecki    7
      Fizyczne podstawy ultrasonografii     7
      Urządzenia do ultrasonografii    11
    2.1.2. Elastografia – Bogdan Pruszyński     15
  
    2.2. Tomografia rezonansu magnetycznegoPiotr Bogorodzki, Ewa Piątkowska-Janko, Bogdan Pruszyński     15
    2.2.1. Podstawy fizyczne    15
    2.2.2. Wybrane przykłady sekwencji     22
    2.2.3. Techniki stosowane w badaniach dynamicznych     26
    2.2.4. Spektroskopia rezonansu magnetycznego     32
  
    2.3. Obrazowanie tensora dyfuzji metodą rezonansu magnetycznegoBarbara Bobek-Billewicz, Waldemar Senczenko     34
    2.3.1. Podstawy fizyczne    35
    2.3.2. Kliniczne wykorzystanie obrazowania tensora dyfuzji i traktografii    37
    2.4. RentgenodiagnostykaJerzy Zajgner    42
    2.4.1. Powstawanie promieni rentgenowskich    42
    2.4.2. Wzajemne oddziaływanie promieniowania rentgenowskiego i materii    43
    2.4.3. Właściwości promieniowania rentgenowskiego     44
    2.4.4. Podstawy techniczne rentgenodiagnostyki     45
    2.4.5. Urządzenia do diagnostyki rentgenowskiej     47
    2.4.6. Systemy obrazowania w rentgeno-diagnostyce    48
    2.4.7. Kliniczne znaczenie konwencjonalnej radiografii cyfrowej     50
    2.4.8. Radiografia cyfrowa – Bogdan Pruszyński     50
    2.5. Tomografia komputerowaBogdan Pruszyński    52
    2.5.1. Tomografia komputerowa wielorzędowa     53
    2.5.2. Tomografia komputerowa dwuenergetyczna     58
    2.5.3. Tomografia wolumetryczna    60
    2.6. Obrazowanie molekularnePaweł Grieb    61
    2.6.1. Ogólne uwagi     61
    2.6.2. Technologie składników wytwarzających kontrast     61
    2.6.3. Technologie składników adresowych    64
    2.6.4. Obrazowanie molekularne wybranych procesów patologicznych    65
    2.6.5. Obrazowanie molekularne chorób wybranych narządów     66
    2.6.6. Teraźniejszość i przyszłość obrazowania molekularnego     69
  
  3. RadiobiologiaJacek Fijuth    70
    3.1. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią     70
    3.1.1. Oddziaływanie cząstek naładowanych z materią     70
    3.1.2. Oddziaływanie neutronów z materią    71
    3.1.3. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią    71
    3.1.4. Dawki promieniowania     72
    3.2. Działanie promieniowania jonizującego na komórki i tkanki    72
    3.2.1. Odpowiedź systemu biologicznego na napromienianie – tarcze komórkowe     72
    3.2.2. Wpływ promieniowania na cykl komórkowy, DNA i inne struktury wewnątrzkomórkowe    73
    3.2.3. Rozpoznawanie i naprawa uszkodzeń DNA     75
    3.2.4. Apoptoza     75
    3.3. Zależność biologicznych efektów promieniowania od podanej dawki    75
    3.4. Typy odczynów popromiennych w tkankach 76
    3.5. Somatyczne skutki promieniowania    77
    3.5.1. Wczesne skutki somatyczne    77
    3.5.2. Skutki promieniowania dla organizmu w życiu wewnątrzmacicznym     77
    3.6. Późne skutki promieniowania. Popromienna kancerogeneza     79
    3.7. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym    80
    3.7.1. Źródła promieniowania jonizującego i geneza systemu ochrony radiologicznej    80
    3.7.2. Stochastyczne i deterministyczne efekty promieniowania     81
    3.7.3. Definicje i jednostki    82
    3.7.4. Indywidualne dawki graniczne     82
    3.7.5. Ekspozycja zawodowa na promieniowanie jonizujące    83
    3.7.6. Ekspozycja medyczna na promieniowanie jonizujące    85
    3.7.7. Zasady ochrony pacjenta przed nadmierną ekspozycją     86
    3.7.8. Ekspozycja ludności    87
    3.7.9. Ekspozycja potencjalna     87
    3.7.10. Program ochrony radiologicznej     87
  4. Środki kontrastujące stosowane w badaniach obrazowychMarek Gołębiowski    89
    4.1. Środki cieniujące stosowane w rentgenodiagnostyce    89
    4.1.1. Środki cieniujące nierozpuszczalne w wodzie    89
    4.1.2. Środki cieniujące rozpuszczalne w wodzie     89
    4.2. Środki kontrastujące stosowane w badaniach rezonansu magnetycznego    92
    4.3. Środki kontrastujące stosowane w badaniach ultrasonograficznych    93
  5. Ryzyko badań obrazowychBogdan Pruszyński, Andrzej Cieszanowski    95
    5.1. Ryzyko promieniowania jonizującego związane z diagnostyką medyczną    95
    5.2. Ryzyko związane z badaniami techniką rezonansu magnetycznego    98
    5.3. Ryzyko związane z badaniami ultrasonograficznymi     99
    5.4. Powikłania występujące w przebiegu badań naczyniowych    99
  6. Podstawy interpretacji badań obrazowychAndrzej Cieszanowski, Bogdan Pruszyński, Stanisław Leszczyński    100
    6.1. Ogólna interpretacja wyników badań i nazewnictwo objawów występujących w różnych technikach obrazowych    100
    6.1.1. Konwencjonalne badania radiologiczne     100
    6.1.2. Badanie dwukontrastowe przewodu pokarmowego     101
    6.1.3. Tomografia komputerowa    103
    6.1.4. Rezonans magnetyczny     107
    6.1.5. Ultrasonografia    111
  
  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA    115
  7. Głowa i szyja    117
    7.1. Ośrodkowy układ nerwowyMarek Gołębiowski, Jerzy Walecki    117
    7.1.1. Metody badania    117
    7.1.2. Anatomia radiologiczna     119
    7.1.3. Podstawy interpretacji obrazów mózgowia    123
    7.1.4. Wady rozwojowe    124
    7.1.5. Urazy czaszkowo-mózgowe     126
    7.1.6. Choroby naczyniowe mózgu     128
      Niedokrwienie i zawał mózgu    128
      Krwotok śródmózgowy     129
      Wady naczyniowe    130
    7.1.7. Guzy mózgu     132
      Gwiaździak     132
      Glejak wielopostaciowy     133
      Oponiak    134
      Nerwiaki osłonkowe     135
      Chłoniaki     135
      Guzy dysontogenetyczne     136
      Przerzuty nowotworowe     137
    7.1.8. Zmiany chorobowe przysadki     137
      Gruczolaki     137
      Czaszkogardlak     138
      Oponiak guzka siodła tureckiego     138
      Zespół pustego siodła    138
    7.1.9. Zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych    138
    7.1.10. Choroba Alzheimera i inne przyczyny otępienia    140
    7.1.11. Stwardnienie rozsiane     141
    7.2. Oczodół i jego zawartośćPiotr Sosnowski    141
    7.2.1. Metody badania    141
    7.2.2. Anatomia radiologiczna     143
    7.2.3. Zmiany chorobowe     144
      Ściany kostne oczodołu     144
      Gałka oczna     144
      Nerw wzrokowy     145
      Mięśnie oczodołu     146
      Naczynia     148
      Inne struktury oczodołu     149
    7.3. Kość skroniowa i narząd słuchuRomana Bogusławska-Walecka, Piotr Koziński    149
    7.3.1. Metody badania    149
    7.3.2. Anatomia radiologiczna     149
    7.3.3. Patologie ucha zewnętrznego     151
      Wrodzone zwężenie/zarośnięcie przewodu słuchowego zewnętrznego     151
      Perlak przewodu słuchowego zewnętrznego     152
      Wyrośla kostne przewodu słuchowego zewnętrznego     152
      Rak płaskonabłonkowy przewodu słuchowego zewnętrznego     153
    7.3.4. Patologie ucha środkowego    153
      Perlak wrodzony ucha środkowego     153
      Tympanoskleroza ucha środkowego     154
      Perlak nabyty ucha środkowego     154
      Kłębczak bębenkowy    155
    7.3.5. Patologie ucha wewnętrznego     155
      Wady wrodzone ucha wewnętrznego    155
      Zmiany zapalne/pozapalne, rozrostowe i inne     156
    7.3.6. Przerzuty do kości skroniowej     159
    7.3.7. Urazy kości skroniowej     160
    7.4. Jama nosa i zatoki przynosoweRomana Bogusławska-Walecka, Anna Chmielik, Lechosław Chmielik     161
    7.4.1. Metody badania    161
    7.4.2. Anatomia radiologiczna i odmiany budowy jamy nosa     162
    7.4.3. Ostre zapalenie zatok     165
    7.4.4. Przewlekłe zapalenie zatok    166
      Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych z polipami nosa     167
    7.4.5. Grzybicze zapalenie zatok przynosowych     167
    7.4.6. Nowotwory łagodne i zmiany guzopodobne    168
      Brodawczak     168
      Torbiel śluzowa     169
      Torbiel retencyjna    169
      Torbiel zębopochodna    169
      Kostniak    169
      Naczyniakowłókniak młodzieńczy     170
    7.4.7. Nowotwory złośliwe    170
    7.4.8. Ziarniniak Wegenera     171
    7.4.9. Urazy twarzoczaszki    172
    7.5. Narząd żucia – Ingrid Różyło-Kalinowska    173
    7.5.1. Metody badania    173
      Zęby    173
      Szczęki i żuchwa    175
    7.5.2. Próchnica zębów     177
    7.5.3. Zmiany zapalne przyzębia przyszczytowego i zmiany kostne (zmiany okołowierzchołkowe)     178
    7.5.4. Choroby przyzębia brzeżnego (peridontopatia)     179
    7.5.5. Złamanie żuchwy    179
    7.5.6. Torbiele narządu żucia     180
    7.5.7. Nowotwory szczęk i żuchwy     181
      Guzy związane z tkanką kostną     181
      Nowotwory wywodzące się z tkanek miękkich     182
    7.5.8. Choroby stawów skroniowo-żuchwowych     183
    7.5.9. Choroby gruczołów ślinowych     184
    7.6. Część nosowa gardłaBarbara Bobek-Billewicz, Agnieszka Trojanowska     186
    7.6.1. Metody badania    186
    7.6.2. Anatomia radiologiczna     186
    7.6.3. Torbiel Tornwalda     187
    7.6.4. Łagodny guz mieszany przestrzeni śluzowej gardła    187
    7.6.5. Rak płaskonabłonkowy nosogardła     188
    7.6.6. Naczyniakowłókniak młodzieńczy     191
    7.6.7. Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy    192
    7.7. Jama ustnaBarbara Bobek-Billewicz, Agnieszka Trojanowska    192
    7.7.1. Metody badania    192
    7.7.2. Anatomia radiologiczna     193
    7.7.3. Zmiany łagodne    194
      Malformacje naczyniowe     194
      Torbiele skórzaste i naskórkowe     194
      Zmiany zapalne     194
      Łagodne guzy wychodzące ze ślinianek    195
    7.7.4. Nowotwory złośliwe    195
    7.8. Część ustna gardłaBarbara Bobek-Billewicz, Agnieszka Trojanowska    197
    7.8.1. Metody badania    197
    7.8.2. Anatomia radiologiczna     197
    7.8.3. Zmiany zapalne    197
    7.8.4. Nowotwory     198
    7.9. Gardło dolne i krtańBarbara Bobek-Billewicz, Agnieszka Trojanowska    199
    7.9.1. Gardło dolne     199
      Metody badania     199
      Anatomia radiologiczna     200
      Nowotwory gardła dolnego    200
      Monitorowanie leczenia nowotworów    202
    7.9.2. Krtań     202
      Metody badania     202
      Anatomia radiologiczna     202
      Nowotwory krtani     203
      Naciekanie chrząstek krtani w badaniach obrazowych    204
    7.10. TarczycaUrszula Łebkowska, Piotr Polaków    205
    7.10.1. Metody badania i anatomia radiologiczna     205
    7.10.2. Rak tarczycy     207
    7.10.3. Guzy łagodne tarczycy (gruczolaki, guzki hipoplastyczne)     209
    7.10.4. Wole guzkowe nietoksyczne     210
    7.10.5. Nadczynność tarczycy     210
      Wole guzkowe toksyczne     211
      Choroba Gravesa–Basedowa    212
      Pojedynczy guzek autonomiczny     212
    7.10.6. Niedoczynność tarczycy    213
  8. Klatka piersiowa    214
    8.1. Płuca i opłucna     214
    8.1.1. Metody badania i anatomia radiologiczna     214
      Zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej – Jerzy Walecki, Andrzej Lewszuk     214
      Tomografia komputerowa – Jerzy Walecki, Andrzej Lewszuk     214
      Ultrasonografia – Jerzy Walecki, Andrzej Lewszuk    222
      Rezonans magnetyczny – Jerzy Walecki, Andrzej Lewszuk     223
      Angiografia tętnicy płucnej – Bogdan Pruszyński    224
    8.1.2. Nazewnictwo i patomorfologia najczęściej występujących zmian płucnych – Iwona Bestry, Bogdan Pruszyński, Małgorzata Żukowska    225
    8.1.3. Infekcje płucne    237
      Infekcje płucne u dorosłych – Jakub Ptak, Bogdan Pruszyński, Bogusława Benendo-Kapuścińska     237
      Gruźlica płuc – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska, Karina Oniszh     242
      Mikobakteriozy – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska, Karina Oniszh     246
      Grzybicze zapalenia płuc – Jan Kuś, Bogdan Pruszyński    247
      Choroby pasożytnicze płuc – Bogdan Pruszyński    251
    8.1.4. Eozynofilie płucne – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska     253
    8.1.5. Nowotwory płuc    254
      Rak płuc – Urszula Grzesiakowska     254
      Chłoniaki płuc i śródpiersia – Bogdan Pruszyński, Małgorzata Tacikowska     259
      Przerzuty nowotworowe do płuc – Urszula Grzesiakowska     261
      Pojedynczy guzek płucny. Postępowanie rozpoznawcze – Bohdan Daniel     262
    8.1.6. Choroby tchawicy, oskrzeli i przestrzeni powietrznych – Bogdan Pruszyński, Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska     265
      Choroby tchawicy    266
      Choroby oskrzeli    267
      Choroby oskrzelików i przestrzeni powietrznych płuc    269
    8.1.7. Choroby śródmiąższowe płuc – Ewa Rowińska-Zakrzewska, Iwona Bestry    272
      Sarkoidoza     273
      Samoistne śródmiąższowe zapalenia płuc     275
    8.1.8. Zmiany płucne w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej – Iwona Bestry,Ewa Rowińska-Zakrzewska    280
    8.1.9. Zespół ostrej niewydolności oddechowej – Mariusz I. Furmanek, Jerzy Walecki    283
    8.1.10. Zmiany w krążeniu płucnym w chorobach serca i płuc – Olgierd Kapuściński    284
      Nadciśnienie płucne hiperkinetyczne    284
      Nadciśnienie wtórne (bierne)     285
      Nadciśnienie płucne obturacyjne     285
      Nadciśnienie płucne pierwotne (samoistne)     286
      Śródmiąższowy (przewlekły) obrzęk płuc     286
      Pęcherzykowy obrzęk płuc     287
      Zmniejszenie ukrwienia płuc     287
    8.1.11. Zatorowość płucna – Ryszard Pacho, Piotr Pruszczyk     288
    8.1.12. Pierwotne układowe zapalenia naczyń – Elżbieta Wiatr, Iwona Bestry     291
      Ziarniniakowatość Wegenera    291
      Zespół Churga–Strauss     292
      Mikroskopowe zapalenie naczyń     293
    8.1.13. Zewnątrzpochodne choroby układu oddechowego     294
      Pylice – Jacek Heciak     294
      Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska    296
      Niezamierzone reakcje polekowe w obrębie układu oddechowego – Elżbieta Wiatr     299
    8.1.14. Choroby opłucnej – Lilia Pawlicka, Barbara Burakowska     305
      Płyn w jamie opłucnej     305
      Zgrubienia i zrosty opłucnej     307
      Odma opłucnowa     308
      Nowotwory opłucnej    309
    8.1.15. Płuco przeszczepione – Tadeusz Orłowski, Iwona Bestry     310
    8.1.16. Zmiany na zdjęciach rentgenowskich klatki piersiowej i obrazach tomografii komputerowej oraz choroby związane z ich występowaniem – Bogdan Pruszyński, Iwona Bestry    313
    8.2. Choroby śródpiersiaLilia Pawlicka    320
    8.2.1. Choroby śródpiersia przedniego     320
      Torbiel oskrzelopochodna     321
      Torbiel celomatyczna    322
      Choroby grasicy     323
      Zmiany tarczycy     324
      Potworniaki i torbiele skórzaste śródpiersia     324
    8.2.2. Choroby śródpiersia środkowego    326
      Powiększenie węzłów chłonnych     326
    8.2.3. Guzy śródpiersia tylnego    329
    8.2.4. Zapalenie śródpiersia     331
    8.3. Serce    332
    8.3.1. Echokardiografia w diagnostyce chorób serca – Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Janusz Kochanowski    332
      Ogólna charakterystyka metody     332
      Zastosowanie echokardiografii     340
    8.3.2. Radiologiczne badania konwencjonalne, TK i MR w diagnostyce chorób serca – Jan Baron, Ilona Michałowska, Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Katarzyna Gruszczyńska    350
      Metody badania    350
      Zastosowanie badań obrazowych serca     358
    8.4. PrzełykBogdan Pruszyński, Stanisław Leszczyński     375
    8.4.1. Metody badania i anatomia radiologiczna     375
    8.4.2. Zaburzenia czynnościowe przełyku    377
      Achalazja     378
      Twardzina przełyku    378
    8.4.3. Zapalenia przełyku    379
    8.4.4. Rak przełyku     380
      Mięśniak gładkokomórkowy     382
    8.4.5. Uchyłki przełyku    382
    8.4.6. Żylaki przełyku     383
    8.4.7. Ciało obce w przełyku     384
    8.4.8. Perforacja przełyku    385
    8.4.9. Przełyk operowany    385
    8.5. PrzeponaBogdan Pruszyński     386
    8.5.1. Metody badania i anatomia radiologiczna     386
    8.5.2. Przepukliny przeponowe    387
    8.5.3. Nieprawidłowości położenia i zaburzenia ruchomości przepony oraz nieprawidłowości jej zarysów    390
    8.5.4. Nowotwory przepony     393
    8.6. Urazy klatki piersiowejBogdan Pruszyński     394
    8.6.1. Urazy ściany klatki piersiowej     394
    8.6.2. Zmiany pourazowe opłucnej     396
    8.6.3. Urazowe uszkodzenie płuca    397
    8.6.4. Uszkodzenie tchawicy i oskrzeli     398
    8.6.5. Uszkodzenie serca i dużych naczyń    399
    8.6.6. Urazy przepony    401
    8.7. Gruczoł piersiowyEwa Wesołowska    401
    8.7.1. Metody badania i anatomia radiologiczna     401
    8.7.2. Metody weryfikacji zmiany w gruczole piersiowym    406
    8.7.3. Nowotwory gruczołu piersiowego    407
      Badania przesiewowe w przypadku raka gruczołu piersiowego    408
  9. Jama brzuszna     410
    9.1. Żołądek i dwunastnicaLudwik Smajkiewicz, Andrzej Drop     410
    9.1.1. Metody badania i anatomia radiologiczna     410
      Metody badania     410
      Anatomia radiologiczna     412
    9.1.2. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy     413
    9.1.3. Powikłania choroby wrzodowej     415
      Zwężenie odźwiernika     415
      Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego     415
      Perforacja ściany żołądka lub dwunastnicy     416
    9.1.4. Rak żołądka     417
    9.1.5. Chłoniak żołądka    419
    9.1.6. Guzy żołądka pochodzenia mezenchymalnego     420
    9.1.7. Polipy żołądka     421
    9.1.8. Mięsak Kaposiego    421
    9.1.9. Żylaki żołądka     422
    9.1.10. Nowotwory dwunastnicy    422
    9.1.11. Uchyłki żołądka i dwunastnicy     422
    9.1.12. Żołądek operowany     422
      Powikłania pooperacyjne wczesne     423
      Powikłania pooperacyjne późne     423
    9.1.13. Przepuklina żołądka     424
    9.2. Jelito cienkieJoanna Pilch-Kowalczyk    426
    9.2.1. Metody badania    426
    9.2.2. Choroba Leśniowskiego–Crohna     430
    9.2.3. Gruźlica jelit     433
    9.2.4. Nowotwory jelita cienkiego     433
      Guz neuroendokrynny     433
      Złośliwe nowotwory jelita cienkiego    434
      Łagodne nowotwory jelita cienkiego    435
    9.2.5. Uchyłek Meckla    435
    9.3. Wyrostek robaczkowyJoanna Pilch-Kowalczyk    436
    9.4. Jelito grubeStanisław Leszczyński, Piotr Palczewski     438
    9.4.1. Metody badania i anatomia radiologiczna     438
    9.4.2. Uchyłki jelita grubego     442
    9.4.3. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego     443
      Przewlekła postać wrzodziejącego zapalenia jelita grubego     444
    9.4.4. Choroba Leśniowskiego–Crohna     446
    9.4.5. Gruźlica jelit     447
    9.4.6. Ostre niedokrwienne zapalenie jelita grubego    448
      Przewlekłe niedokrwienne zapalenie jelita grubego     450
    9.4.7. Zespół jelita drażliwego     451
    9.4.8. Polipy jelita grubego    451
    9.4.9. Rak jelita grubego i odbytnicy    452
      Inne choroby odbytu    452
    9.5. WątrobaAndrzej Cieszanowski, Bogdan Pruszyński    456
    9.5.1. Metody badania i anatomia radiologiczna     457
    9.5.2. Zmiany ogniskowe wątroby     461
      Przerzuty do wątroby     461
      Rak wątrobowokomórkowy    463
      Postać włóknisto-blaszkowata raka wątrobowokomórkowego     465
      Rak z komórek nabłonka dróg żółciowych     465
      Chłoniak wątroby    465
      Naczyniak wątroby    466
      Ogniskowy przerost guzkowy     468
      Gruczolak wątroby    469
      Torbiele wątroby    470
      Ogniskowe stłuszczenie wątroby     471
      Ropień wątroby     472
      Bąblowiec wątroby     474
    9.5.3. Uogólnione choroby wątroby     475
      Stłuszczenie wątroby    475
      Marskość wątroby    476
      Zespół Budda–Chiariego     477
      Hemosyderoza i syderozy wtórne     478
    9.6. Pęcherzyk żółciowy i drogi żółcioweIzabela Herman-Sucharska, Wiesław Pawlik, Bogdan Pruszyński     479
    9.6.1. Metody badania i anatomia radiologiczna     479
    9.6.2. Choroby pęcherzyka żółciowego    482
      Kamica pęcherzyka żółciowego     482
      Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego     483
      Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego    483
      Martwicze zapalenie pęcherzyka żółciowego    484
      Zakażenie bakteriami gazotwórczymi    485
      Ropień wątroby     485
      Ropniak pęcherzyka żółciowego     486
      Zespół Mirizziego     486
      Perforacja pęcherzyka żółciowego     487
      Rak pęcherzyka żółciowego    488
      Guzy łagodne i rzekome pęcherzyka żółciowego     489
    9.6.3. Choroby dróg żółciowych    489
      Kamica przewodowa     490
      Zwężające (stwardniające) zapalenie dróg żółciowych     491
      Rak dróg żółciowych     492
      Choroby zwieracza Oddiego i brodawki Vatera     493
      Jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych     494
    9.7. TrzustkaJoanna Pilch-Kowalczyk, Bogdan Pruszyński    495
    9.7.1. Metody badania i anatomia radiologiczna     495
    9.7.2. Zapalenia trzustki     497
      Ostre zapalenie trzustki     497
      Przewlekłe zapalenie trzustki     500
    9.7.3. Nowotwory trzustki    501
      Rak trzustki     501
      Guzy torbielowate trzustki    503
      Guzy neuroendokrynne trzustki i przewodu pokarmowego    504
    9.8. ŚledzionaBogdan Pruszyński    506
    9.8.1. Metody badania i anatomia radiologiczna     506
    9.8.2. Powiększenie śledziony     507
    9.8.3. Zmiany torbielowate     507
    9.8.4. Ropnie śledziony     508
    9.8.5. Zmiany lite     508
    9.8.6. Powiększona śledziona w przebiegu marskości wątroby     508
    9.8.7. Zatory i zawały śledziony    509
    9.8.8. Uraz śledziony    510
    9.8.9. Dodatkowe śledziony     510
    9.9. Układ moczowyAndrzej Cieszanowski, Bogdan Pruszyński     510
    9.9.1. Metody badania i anatomia radiologiczna     510
    9.9.2. Wady rozwojowe i wady budowy    515
      Nieprawidłowa liczba i wielkość nerek     515
      Nieprawidłowe położenie nerek     515
      Nerki zrośnięte     516
      Anomalie dotyczące kształtu i budowy nerek     517
      Zmiany torbielowate nerek    517
      Wady kielichów, miedniczek i moczowodów     517
      Wady cewki moczowej     519
    9.9.3. Choroby torbielowate nerek    519
      Torbiel prosta     519
      Torbiele powikłane     520
      Torbielowatość nerek typu dorosłych    520
      Nerka wielotorbielowata     521
      Torbiel wielokomorowa     521
      Nerka gąbczasta     521
      Nabyta torbielowatość nerek    522
      Choroby przebiegające z występowaniem torbieli nerek     522
    9.9.4. Choroby zapalne nerek     522
      Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek     522
      Ropień nerki     523
      Ropowica przynerkowa     523
      Roponercze     524
      Gazotwórcze odmiedniczkowe zapalenie nerek     524
      Pyelonephritis xantogranulomatosa     524
      Martwica brodawek nerkowych     525
      Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek     525
      Gruźlica nerek     525
    9.9.5. Guzy nerek     526
      Rak nerkowokomórkowy     526
      Rak przejściowokomórkowy     528
      Naczyniakomięśniakotłuszczak     528
      Onkocytoma     529
      Chłoniak nerki     530
      Przerzuty do nerek     530
    9.9.6. Kamica nerkowa     532
    9.9.7. Wapnica nerek    532
    9.9.8. Diagnostyka nerki przeszczepionej    532
    9.9.9. Choroby pęcherza moczowego     533
      Zapalenie pęcherza moczowego     533
      Guzy pęcherza moczowego    533
      Uchyłki pęcherza moczowego    534
      Przetoki pęcherza moczowego    535
      Kamica pęcherza moczowego     535
      Pęcherz neurogenny    535
    9.9.10. Podstawy diagnostyki różnicowej chorób nerek    535
    9.9.11. Urazy układu moczowego    537
      Urazy nerek     537
      Urazy pęcherza moczowego    538
    9.10. NadnerczaAndrzej Cieszanowski, Ryszard Pacho    539
    9.10.1. Metody badania i anatomia radiologiczna.    539
    9.10.2. Gruczolak kory nadnerczy    541
    9.10.3. Przerzuty do nadnerczy    542
    9.10.4. Rak kory nadnerczy     543
    9.10.5. Guz chromochłonny     544
    9.10.6. Przerost kory nadnerczy    544
    9.10.7. Tłuszczak szpiku     545
    9.10.8. Zwojak zarodkowy    545
    9.10.9. Krwotok do nadnerczy     546
    9.10.10. Torbiele nadnerczy     546
    9.11. Przestrzeń zaotrzewnowaRyszard Pacho, Renata Szamowska     546
    9.11.1. Metody badania i anatomia radiologiczna    546
    9.11.2. Krwiak przestrzeni zaotrzewnowej     546
    9.11.3. Guzy pierwotne przestrzeni zaotrzewnowej    547
    9.11.4. Zwłóknienie przestrzeni zaotrzewnowej     548
    9.12. Układ płciowy     548
    9.12.1. Żeński układ płciowy – Laretta Grabowska-Derlatka, Paweł Derlatka.    548
      Metody badania i anatomia radiologiczna     548
      Przyczyny niepłodności i wady wrodzone macicy    550
      Zmiany zapalne w obrębie narządu rodnego    551
      Torbiele jajników    552
      Nowotwory     554
      Ciążowa choroba trofoblastyczna     563
      Gruczolistość     564
    9.12.2. Męski układ płciowy     565
      Jądra i najądrza – Bogdan Pruszyński    565
      Gruczoł krokowy – Elżbieta Łuczyńska, Janusz Jaszczyński    568
    9.13. Ostre choroby jamy brzusznej („ostry brzuch”)Bogdan Pruszyński, Ryszard Pacho, Bogusława Benendo-Kapuścińska    574
    9.13.1. Metody badania    574
    9.13.2. Zapalenie otrzewnej     575
    9.13.3. Niedrożność jelit     575
      Niedrożność mechaniczna jelita cienkiego bez niedokrwienia    576
      Niedrożność żółciowa    577
      Mechaniczna niedrożność jelita grubego    578
      Niedrożność jelit przebiegająca z zaburzeniami ukrwienia     579
      Niedrożność porażenna jelit     581
  10. Układ naczyniowyBogdan Pruszyński, Grzegorz Małek     583
    10.1. Metody badania i anatomia radiologiczna     583
    10.1.1. Ultrasonografia    583
    10.1.2. Tomografia komputerowa     585
    10.1.3. Rezonans magnetyczny    587
    10.1.4. Cyfrowa angiografia subtrakcyjna    589
    10.2. Symptomatologia chorób układu naczyniowego     592
    10.3. Niedokrwienie mózgu     595
    10.3.1. Zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej     596
    10.3.2. Zwężenie tętnic odchodzących od łuku aorty     597
    10.4. Choroby aorty     598
    10.4.1. Wady rozwojowe aorty     598
    10.4.2. Tętniaki aorty     599
    10.4.3. Rozwarstwienie aorty     601
    10.4.4. Miażdżyca aorty i jej powikłania     603
    10.4.5. Urazy aorty     604
    10.5. Zwężenie tętnicy nerkowej     605
    10.6. Niedokrwienie kończyn dolnych     607
    10.7. Zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych    609
    10.8. Nadciśnienie wrotne    611
    10.9. Zakrzepica żyły głównej dolnej    613
    10.10. Zakrzepica żyły głównej górnej    614
  11. Kanał kręgowy i rdzeń kręgowyMarek J. Sąsiadek, Joanna Bladowska    615
    11.1. Metody badania     615
    11.1.1. Konwencjonalne badanie rentgenowskie     615
    11.1.2. Rezonans magnetyczny    615
    11.1.3. Tomografia komputerowa     616
    11.1.4. Badania izotopowe    616
    11.1.5. Inne metody badania     616
    11.2. Anatomia radiologiczna     616
    11.3. Wady rozwojowe kanału kręgowego     617
    11.4. Zwyrodnieniowa ciasnota kanału kręgowego    621
    11.5. Nowotwory kanału kręgowego    623
    11.6. Zmiany pourazowe kanału i rdzenia kręgowego    625
    11.7. Inne procesy wewnątrzkanałowe    627
  12. Układ kostno-mięśniowyPiotr Palczewski, Bohdan Daniel, Daniel Kotrych    629
    12.1. Anatomia, rozwój i fizjologia     629
    12.2. Metody badania i anatomia radiologiczna    630
    12.2.1. Konwencjonalne badania radiologiczne     630
    12.2.2. Tomografia komputerowa     633
    12.2.3. Ultrasonografia    634
    12.2.4. Rezonans magnetyczny    635
    12.2.5. Badania izotopowe    637
    12.3. Odmiany rozwojowe układu ruchu     638
    12.4. Wady wrodzone układu kostnego    641
    12.5. Choroby metaboliczne układu kostnego     644
    12.5.1. Osteoporoza     644
      Osteoporoza miejscowa     649
    12.5.2. Osteomalacja    649
    12.5.3. Nadczynność gruczołów przytarczycznych    651
    12.5.4. Inne zaburzenia hormonalne     653
    12.5.5. Krystalopatie    654
    12.5.6. Choroba Pageta    655
    12.6. Zmiany niedokrwienne układu kostnego    657
      Martwica jałowa kości     657
      Zawał kostny     658
      Idiopatyczne martwice jałowe    659
    12.7. Urazy kości i tkanek miękkich     661
    12.7.1. Urazy kości     662
      Złamania przezstawowe     664
      Złamania kości płaskich     666
      Złamania awulsyjne kości     666
      Złamania przeciążeniowe kości     667
    12.7.2. Urazy stawów     668
      Zwichnięcie w stawie ramiennym     668
      Uszkodzenia stawu kolanowego     669
      Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego     669
      Uszkodzenia łakotek     670
    12.7.3. Urazy mięśni     671
    12.7.4. Urazy kręgosłupa     672
      Uszkodzenia kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego    672
      Uszkodzenia kręgosłupa szyjnego     674
    12.7.5. Powikłania urazów    677
    12.8. Choroba zwyrodnieniowa kości i stawów    679
      Staw biodrowy     680
      Staw kolanowy     682
      Stawy kończyn górnych     683
    12.8.1. Artropatia neurogenna     685
      Cukrzyca     685
      Jamistość rdzenia     686
      Kiła     687
    12.8.2. Choroby reumatoidalne    687
      Reumatoidalne zapalenie stawów     687
      Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa     690
    12.9. Choroby dermatologiczne oraz choroby tkanki łącznej     692
    12.9.1. Łuszczycowe zapalenie stawów    692
    12.9.2. Twardzina     692
    12.10. Hemofilia     693
    12.11. Zapalenie kości    693
    12.11.1. Nieswoiste zapalenie kości i stawów     693
    12.11.2. Swoiste zapalenia kości i stawów    698
      Gruźlica kostno-stawowa     698
      Bruceloza     699
      Kiła    699
    12.12. Guzy kości     699
    12.12.1. Zmiany guzopodobne    702
      Torbiel samotna     702
      Torbiel tętniakowata     703
      Korowy ubytek włóknisty i włókniak niekostniejący    704
      Dysplazja włóknista    704
      Guz olbrzymiokomórkowy    706
      Histiocytoza komórek Langerhansa     707
    12.12.2. Guzy łagodne     708
      Wyrośl chrzęstno-kostna     708
      Chrzęstniak     708
      Wyspa kostna     710
      Kostniak    710
      Kostniak kostninowy    711
      Kostniak zarodkowy     712
    12.12.3. Guzy złośliwe     712
      Mięsak kostnopochodny     712
      Mięsak chrzęstnopochodny    713
      Włókniakomięsak i złośliwy włókniak histiocytarny    714
      Guzy drobnokomórkowe     714
      Inne guzy     717
      Przerzuty     717
    12.12.4. Guzy tkanek miękkich    719
  13. Urazy wielonarządoweBogdan Pruszyński    721
    13.1. Metody badania     721
    13.2. Ogólne zasady techniki badania     723
  14. Radiologia zabiegowaMałgorzata Szczerbo-Trojanowska    728
    14.1. Zabiegi wewnątrznaczyniowe     728
    14.1.1. Embolizacja     728
    14.1.2. Angioplastyka     731
    14.1.3. Zastosowanie stent-graftów w chorobach naczyń     734
    14.1.4. Wewnątrzwątrobowe zespolenia wrotno-systemowe     735
    14.1.5. Umieszczanie filtrów w żyle głównej     735
    14.1.6. Farmakoterapia celowana    735
    14.2. Przezskórne zabiegi pozanaczyniowe    736
    14.2.1. Przezskórny drenaż zbiorników płynu     736
    14.2.2. Zabiegi na drogach żółciowych     736
    14.2.3. Zabiegi na drogach moczowych     737
    14.2.3. Zastosowanie stentów w przypadku zwężeń przełyku    738
  Skorowidz    739
  Wykaz skrótów    749
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia