Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

74,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 37,00 zł  


74,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsze w polskiej literaturze wszechstronne ujęcie zagadnienia komunikacji politycznej w amerykańskich kampaniach wyborczych!


Książka:
- przedstawia amerykański system medialny;
- ukazuje praktykę oraz ocenę kampanii z perspektywy jej głównych uczestników: konsultantów politycznych, dziennikarzy oraz obywateli;
- szczegółowo analizuje zawartość, regulacje oraz wpływ wszystkich czterech najważniejszych rodzajów przekazów wyborczych: spotów telewizyjnych, debat, programów informacyjnych, stron internetowych;
- odpowiada na pytanie, w jakim stopniu przekazy medialne zawierają treści merytoryczne oraz czy dobrze służą obywatelom;
- omawia zjawisko kryzysu komunikacji wyborczej;
- zawiera propozycje reform systemu komunikacji politycznej.


Publikacja interesująca dla studentów dziennikarstwa i nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, uzupełniających studiów i kursów z zakresu marketingu politycznego, reklamy politycznej. Zainteresować może socjologów i badaczy kampanii wyborczych (sondażystów).
(Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Tomasza Gobana-Klasa)


Rok wydania2008
Liczba stron288
KategoriaKomunikacja społeczna
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17726-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Komunikowanie polityczne jako pole badań w USA    10
  Polskie badania nad komunikowaniem politycznym w USA    12
  W poszukiwaniu informacji: obywatel pomiędzy marketingiem politycznyma dziennikarstwem interpretacyjnym. Metodologia pracy oraz miejsce niniejszejpublikacji wśród badań nad komunikacją polityczną    16
  Rozdział 1 Komunikacja polityczna w USA – zarys problematyki    23
  1.1. Komunikacja polityczna – definicje i koncepcje    23
  1.2. Marketing polityczny, transformacja oraz profesjonalizacja komunikacji politycznejw drugiej połowie XX w    25
  1.3. Kryzys komunikacji politycznej    31
  1.4. Amerykański system komunikacji politycznej    38
    1.4.1. Pierwszoplanowa rola reklamy w komunikacji politycznej    39
    1.4.2. Konstrukcja świata politycznego w relacjach dziennikarskich    41
    1.4.3. Finansowanie kampanii: decydująca rola gromadzenia funduszy     41
    1.4.4. Wpływ Kolegium Elektorskiego    43
    1.4.5. Amerykańskie wybory w XXI w.     43
  1.5. P odsumowanie    56
  Rozdział 2 System medialny USA    57
  2.1. Wprowadzenie    57
  2.2. Współczesne tendencje w świecie mediów    58
  2.3. Komercyjny charakter amerykańskiego systemu medialnego    60
  2.4. Główne środki masowego przekazu    68
    2.4.1. Prasa    68
      2.4.1.1. Gazety codzienne.    68
      2.4.1.2. Czasopisma    70
    2.4.2. Media elektroniczne    71
      2.4.2.1. Radio    71
      2.4.2.2. Telewizja    72
      2.4.2.3. Nowe technologie    84
  2.5. Podsumowanie    86
  Rozdział 3 P rzekazy medialne    88
  3.1. Charakterystyka środowiska informacyjnego    88
    3.1.1. Dominacja wizerunku    88
    3.1.2. Uproszczenie zagadnień oraz powtarzanie    90
    3.1.3. Negatywizm    91
    3.1.4. Prześwietlanie przeciwnika (opposition research)    91
    3.1.5. Zastosowanie metod marketingowych w polityce oraz kierowanie się sondażami    92
    3.1.6. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji    93
  3.2. Reklama telewizyjna    93
    3.2.1. Wprowadzenie    93
    3.2.2. Zawartość przekazu    94
      3.2.2.1. Skupienie na wizerunku kosztem treści merytoryczno-programowej    94
      3.2.2.2. Negatywizm    96
    3.2.3. Regulacje prawne    97
    3.2.4. Rys historyczny    98
    3.2.5. Forma reklamy    101
    3.2.6. Funkcja reklamy telewizyjnej    102
    3.2.7. Wpływ reklamy    104
    3.2.8. Analiza zawartości    105
      3.2.8.1. Reklama amerykańska    105
      3.2.8.2. Badania porównawcze: reklama amerykańska a reklama polska    112
    3.2.9. Podsumowanie    121
  3.3. Debaty telewizyjne    122
    3.3.1. Wprowadzenie    122
    3.3.2. Regulacje prawne    122
    3.3.3. Rys historyczny    123
    3.3.4. Format debat    125
    3.3.5. Treść przekazów w debacie    126
    3.3.6. Wpływ debat    127
      3.3.6.1. Dotarcie do większej części elektoratu    127
      3.3.6.2. Wzmocnienie istniejących preferencji wyborców    127
      3.3.6.3. Jednoczesna, wielokierunkowa zmiana preferencji niewielkiej liczby wyborców    127
      3.3.6.4. Wpływ na percepcję hierarchii problemów społecznych u wyborców    129
      3.3.6.5. Modyfikacja wizerunku kandydata    129
      3.3.6.6. Zwiększenie poziomu wiedzy wyborców    129
      3.3.6.7. Wzmocnienie poziomu zaufania do demokracji    130
    3.3.7. Kontrowersje związane z debatami    130
    3.3.8. Widownia    133
    3.3.9. Podsumowanie    133
  3.4. Telewizyjne wieczorne programy informacyjne    134
    3.4.1. Wprowadzenie    134
    3.4.2. Dziennikarstwo polityczne na rozdrożu    135
    3.4.3. Journalistic values, czyli kryteria zawodowe    135
    3.4.4. Dziennikarstwo interpretacyjne    135
    3.4.5. Informacja społeczno-polityczna przekazem niszowym    137
    3.4.6. Charakterystyka zawartości relacji dziennikarskich    138
    3.4.7. Infotainment    141
    3.4.8. The shrinking soundbite, czyli „zanikający” polityk    142
    3.4.9. Jakość przekazu    143
    3.4.10. Porównanie rzetelności dziennikarskiej telewizji kablowej z wielkimi sieciami    144
    3.4.11. Ideologizacja przekazu dziennikarskiego?.    144
    3.4.12. Intertekstualność, czyli media o mediach    147
    3.4.13. Brak obiektywizmu    148
    3.4.14. Podsumowanie    149
  3.5. Nowe media polityczne    150
    3.5.1. Media online    150
      3.5.1.1. Wprowadzenie    150
      3.5.1.2. Zalety mediów online    150
      3.5.1.3. Wady mediów online    151
      3.5.1.4. Odbiorcy    152
      3.5.1.5. Wpływ polityczny internetu na poziom wiedzy, postawy oraz zachowanie obywateli    159
      3.5.1.6. Podsumowanie    164
  Rozdział 4 Główni uczestnicy komunikacji politycznej    167
  4.1. Perspektywy głównych uczestników komunikacji politycznej    167
    4.1.1. Wprowadzenie    167
    4.1.2. Konsultanci polityczni i politycy    168
    4.1.3. Dziennikarze i i management mediów    170
    4.1.4. Obywatele    176
      4.1.4.1. Zainteresowanie Amerykanów informacjami    176
      4.1.4.2. Zainteresowanie polityką    177
      4.1.4.3. Ocena działalności mediów    180
    4.1.5. Środowisko akademickie    185
      4.1.5.1. Koncentracja własności    186
      4.1.5.2. Konglomeryzacja    187
      4.1.5.3. Ograniczenie dziennikarstwa śledczego oraz różnorodności punktów widzenia    188
      4.1.5.4. Autocenzura i hyperkomercjalizm    188
      4.1.5.5. Niedoinformowanie elektoratu    188
      4.1.5.6. Fragmentacja i polaryzacja widzów    189
      4.1.5.7. Podsumowanie    189
  4.2. Przekaz medialny a wiedza obywateli oraz partycypacja w życiu politycznym    190
    4.2.1. Media a poziom wiedzy obywateli    190
    4.2.2. Udział w życiu politycznym oraz postawy wobec niego    196
      4.2.2.1. Spirala cynizmu    197
      4.2.2.2. Spadek zaangażowania obywatelskiego Amerykanów    197
      4.2.2.3. Absencja wyborcza    197
  4.3. Propozycje reform systemu komunikacji politycznej    207
    4.3.1. Wprowadzenie    207
    4.3.2. Partie polityczne    207
    4.3.3. Sieci telewizyjne    208
    4.3.4. Administracja i ustawodawcy    209
    4.3.5. Ruch na Rzecz Reformy Mediów    209
    4.3.6. Dziennikarstwo obywatelskie    212
    4.3.7. Dzień Deliberacji    212
  Zakończenie    213
  Summary     217
  Kalendarium rozwoju komunikacji politycznej w USA    228
  Załącznik (klucz kategoryzacyjny)    231
  Bibliografia    239
  Indeks nazwisk    262
  Spis tabel     266
  Spis rysunków i wykresów    269
RozwińZwiń