Język w komunikowaniu

Język w komunikowaniu

1 ocena

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka syntetycznie i przystępnie przedstawia zagadnienia z zakresu kultury języka i szeroko pojętej komunikacji językowej. Zagadnienia poprawnościowe połączone są ze spojrzeniem na język w aspekcie interakcji kulturowej i komunikacji medialnej oraz kwestii kierunków oddziaływania normatywnego i ochrony języka.

Pozycja adresowana do studentów kierunków humanistycznych, dziennikarzy i nauczycieli.


Rok wydania2007
Liczba stron520
KategoriaKomunikowanie
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14807-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Uwagi wstępne    9
  Część I. Zagadnienia ogólne    17
    1. Społeczne zadania językoznawstwa normatywnego    17
    2. Ważniejsze stanowiska w tradycji kultury języka    25
    3. Między kulturą języka a lingwistyką normatywną    34
  Część II. Świadomość językowa    47
    4. Świadomość językowa a świadomość lingwistyczna    47
    5. Początki polskiej świadomości językowej    54
      5.1. Teoria kultury języka jako obiekt zainteresowań językoznawstwa synchronicznego    54
      5.2. Językoznawstwo normatywne w obrębie badań diachronicznych    56
      5.3. Język a tożsamość człowieka    60
      5.4. Słoty świadomość dobrego obyczaju i dobrej mowy    62
      5.5. Parkoszowica świadomość lingwistyczna i świadomość językowa    65
      5.6. Idioma loci i świadomość języków ludowych    71
      5.7. Biskup Nankier i Grzegorz z Sanoka — przykłady „tożsamości wielokrotnej”    73
      5.8. Jan Ostroróg: „niech się uczy mowy polskiej, kto chce w Polsce mieszkać”    79
      5.9. Studenci krakowscy i świadomość normy    83
      5.10 Księgi polskie a świadomość językowa    86
      5.11. Łukasza Górnickiego kultura języka    88
      5.12. Wspólna Europa — emocje i racje w kształtowaniu wspólnot językowych    93
  Część III. Rozwój polskiej myśli normatywnej    97
    6. W trosce o język ojczysty    97
    7. Kultura języka jako jeden z przejawów kultury społecznej    112
    8. Ku naukowości kultury języka    117
    9. Sprawność językowa    128
    10. Lapsologiczny nurt w kulturze języka    134
    11. Kultura języka a socjolingwistyka    142
    12. Zagadnienie nowomowy w językoznawstwie normatywnym    147
    13. Problemy aksjologiczne — kultura słowa    155
    14. Pragmatyczne aspekty kultury języka    163
    15. Kategoria oficjalności — nieoficjalności w kulturze języka    168
    16. Literatura a kultura języka    172
    17. Kultura języka dziś    176
  Część IV. Normatywne aspekty języka    189
    18. Glottopolityka a kultura języka    189
      18.1. Węższe rozumienie pojęcia „polityka językowa”    189
      18.2. Termin „glottopolityka” w szerszym znaczeniu    192
        18.2.1. Egzystencja języka    192
        18.2.2. Kontakty międzyjęzykowe    194
        18.2.3. Bilingwizm, dyglosja, egzoglosja    196
        18.2.4. Inne problemy polityki językowej    203
        18.2.5. Idea języka międzynarodowego    204
      18.3. Media jako przedmiot polityki językowej    206
    19. Warunki funkcjonowania języka    217
      19.1. Struktura języka    217
        19.1.1. Znak językowy    217
        19.1.2. Funkcje społeczne języka    223
        19.1.3. Odmiany języka    226
        19.1.4. System języka i jego podsystemy    231
        19.1.5. Genologiczne uwarunkowania wypowiedzi językowej    236
      19.2. Kontakt językowy    246
        19.2.1. Komunikat językowy i inne formy przekazu    246
        19.2.2. Typy kontaktów językowych    254
        19.2.3. Socjalne zróżnicowanie kontaktów językowych    265
      19.3. Norma i kodyfikacja    274
        19.3.1. Norma językowa    274
        19.3.2. Kodyfikacja mowy i pisma    291
        19.3.3. Stan i potrzeby polskie ortografii    298
    20. Przeobrażenia języka    306
      20.1. Przyczyny zmian    306
        20.1.1. Wewnątrzsystemowe przyczyny zmian językowych    306
        20.1.2. Pozajęzykowe źródła zmian    311
        20.1.3. Wzajemne oddziaływanie odmian językowych    314
        20.1.4. Interferencja różnych systemów językowych    319
        20.1.5. Indywidualna twórczość językowa    326
    21. Doskonalenie języka    332
      21.1. Czynna i zachowawcza postawa w językoznawstwie normatywnym    332
      21.2. Język a poziom rozwoju cywilizacji    335
      21.3. Funkcjonalne cechy znaku językowego    346
        21.3.1. (Nie)jednoznaczność    346
        21.3.2. Wyrazistość    350
        21.3.3. Operatywność    353
        21.3.4. Emocjonalność    357
        21.3.5. Uwarunkowania cech znaku językowego    359
      21.4. System semantyczny — podstawowa dziedzina ewentualnej optymalizacji    362
    22. Realne możliwośc oddziaływania na język    367
      22.1. Samoregulacja języka a działalność normatywna    267
      22.2. Działalność językowa uczestników wspólnoty komunikatywnej    371
      22.3. Pola działania w językoznawstwie normatywnym    374
      22.4. Zasady oceny faktów językowych    378
        22.4.1. Przegląd ważniejszych kryteriów poprawności językowej    378
        22.4.2. Trafności semantyczna    387
        22.4.3. Uwarunkowania paradygmatyczne    388
        22.4.4. Cechy funkcjonalne    390
      22.5. Aklimatyzacja znaku językowego    391
      22.6. Praktyczne zastosowanie kryteriów oceny faktów językowych    395
      22.7. Sposoby oddziaływania na język    400
        22.7.1. Oddziaływanie pośrednie    400
        22.7.2. Sterowanie systemem językowym    403
        22.7.3. Kontakty zbiorowe w oddziaływaniu na język    408
  Część V. Komunikacyjne aspekty języka    415
    23. Język w interakcjach kulturowych    415
    24. Przejawy snobizmu w komunikacji językowej    422
    25. Niektóre przyczyny obecnego stanu polszczyzny    428
    26. Odbiorca i adresat w procesie komunikacji    435
    27. O niektórych aspektach perswazji językowej    452
    28. Sytuacyjne i kontekstowe uwarunkowania komunikacji językowej    459
    29. Uwagi o współczesnej komunikacji medialnej    466
      29.1. Językoznawstwo wobec problemów komunikacji medialnej    466
      29.2. Komunikowanie i komunikowanie się w mediach    475
      29.3. Niektóre problemy komunikacji językowej w internecie    484
  Podsumowanie    493
  Nota bibliograficzna    503
  Wykaz przywoływanej literatury    505
  Indeks nazwisk    522
  Indeks ważniejszych terminów i pojęć    528
RozwińZwiń