Komunikacja elektroniczna

-20%

Komunikacja elektroniczna

Zagrożenia i ich skutki dla organizacji

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

46,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

46,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Internet i środki komunikacji elektronicznej rewolucjonizują nasze życie, w tym codzienność organizacji, w których funkcjonujemy. Nowoczesne narzędzia komunikacji zmieniają się bardzo szybko, tymczasem ludzka natura potrzebuje dużo więcej czasu na dostosowanie się. Poczta elektroniczna, komunikatory, portale intranetowe, wideokonferencje zwiększają szybkość obiegu informacji oraz ułatwiają dostęp do ludzi, przynoszą jednak także skutki uboczne.

Łatwość komunikacji przyczynia sie do "zalewu informacjami", pracownicy muszą sobie radzić z coraz większą ilością informacji w coraz krótszym czasie. Coraz trudniej jest znaleźć przestrzeń w czasie, wolną od zakłóceń, konieczną do rozwiązywania złożonych problemów. Popularyzacja nowych rozwiązań zwiększa dostępność pracowników dla pracodawcy, także w czasie wolnym od pracy. Nadmierne wykorzystywanie takich możliwości prowadzi do zaburzania równowagi między życiem osobistym i zawodowym wśród pracowników, a negatywne skutki zjawiska odczuwane są zarówno przez zatrudnionych jak i organizacje. Nowe środki komunikacji przyczyniają się do rozproszenia informacji cyfrowych w firmach. W rezultacie pogłębiają się trudności w wyszukiwaniu informacji oraz rośnie ryzyko ich wycieku. Dostępność internetu w miejscu pracy kreuje pokusy do nadużywania tego narzędzia do celów prywatnych kosztem obowiązków służbowych. Dodatkowo pojawia się ryzyko odpowiedzialności prawnej pracodawcy za nielegalne aktywności zatrudnionych w internecie przy wykorzystaniu służbowego sprzętu.

Celem monografii jest poznanie natury wybranych zagrożeń dla organizacji wynikających ze stosowania środków komunikacji elektronicznej oraz wskazanie możliwości ich minimalizowania. Badane zagrożenia obejmują: 1/ przeciążenia informacyjne, 2/ ograniczenie skuteczności procesów zarządzania informacjami, 3/ zaburzanie równowagi między życiem prywatnym a pracą w wyniku regularnego wykonywania obowiązków służbowych poza czasem pracy, 4/ nadużywanie internetu przez pracowników w czasie pracy do celów prywatnych.

Zagrożenia będące przedmiotem analizy występowały już w przeszłości, jednak zastosowanie nowych rozwiązań technicznych zmienia ich zasięg oraz częstotliwość występowania, inne są mechanizmy powstawania zagrożeń, a zagrożenia wymagają innych działań zapobiegających i minimalizujących. Oryginalność pracy, w zamyśle autora, polega na zbadaniu dotychczasowych zagrożeń w nowych uwarunkowaniach.


Liczba stron394
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ISBN-13978-83-7865-215-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  
  Rozdział 1. Istota komunikacji elektronicznej    21
  
  1.1. Zmiany w sposobach komunikacji w wyniku rewolucji internetowej    21
  1.1.1. Popularyzacja komunikacji elektronicznej w Polsce i wybranych krajach świata    21
  1.1.2. Organizacyjne i społeczne skutki rewolucji internetowej    26
  1.2. Podstawowa terminologia wykorzystana w monografii    34
  1.3. Przegląd badań dotyczących komunikacji elektronicznej i związanych z nią zagrożeń    42
  1.3.1. Komunikacja elektroniczna w badaniach naukowych    42
  1.3.2. Badanie naukowe nad zagrożeniami związanymi z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej    44
  1.4. Prezentacja wybranych środków komunikacji elektronicznej    46
  1.4.1. Zarys historii internetu    46
  1.4.2. Oprogramowanie do wymiany informacji    49
  1.4.3. Oprogramowanie wspierające współpracę przy niskim stopniu współzależności    51
  1.4.4. Oprogramowanie wspierające współpracę przy wysokim stopniu współzależności    53
  
  Rozdział 2. Uwarunkowania procesu komunikacji elektronicznej w organizacjach    57
  
  2.1. Ewolucja teorii związanych z komunikacją elektroniczną    57
  2.2. Teorie deficytu    59
  2.2.1. Teoria obecności społecznej    59
  2.2.2. Teoria redukcji sygnałów kontekstu społecznego    60
  2.2.3. Teoria kontekstu społecznego    61
  2.2.4. Teoria bogactwa środków przekazu    62
  2.2.5. Teoria naturalności środków przekazu    64
  2.3. Teorie alternatywne wobec teorii deficytu    64
  2.3.1. Model SIDE    64
  2.3.2. Teoria przetwarzania informacji społecznych    65
  2.3.3. Teoria komunikacji hiperosobistej    66
  2.3.4. Teoria rozwoju środków przekazu    67
  2.4. Teorie deficytu a teorie alternatywne    68
  2.5. Identyfikacja uwarunkowań przebiegu procesu komunikacji elektronicznej    74
  2.5.1. Charakterystyka środków komunikacji elektronicznej    75
  2.5.2. Charakterystyka uczestników komunikacji    83
  2.5.3. Charakterystyka informacji    87
  2.5.4. Kontekst organizacyjny    89
  2.6. Wpływ i rola uwarunkowań na przebieg procesu komunikacji elektronicznej    92
  2.6.1. Wpływ charakterystyki środków komunikacji na przebieg procesu    93
  2.6.2. Wpływ charakterystyki uczestników komunikacji na przebieg procesu    95
  2.6.3. Wpływ charakterystyki przekazywanej informacji na przebieg procesu    96
  2.6.4. Wpływ kontekstu organizacyjnego na przebieg procesu    97
  2.6.5. Rola uwarunkowań w kształtowaniu procesu komunikacji elektronicznej    98
  
  Rozdział 3. Zastosowanie komunikacji elektronicznej w organizacjach: środki, polityki, skutki    101
  
  3.1. Środki komunikacji elektronicznej stosowane w organizacjach    101
  3.2. Polityki wykorzystania środków komunikacji elektronicznej przyjmowane przez organizacje    110
  3.2.1. Model restrykcyjny    110
  3.2.2. Model liberalny    119
  3.3. Skutki stosowania środków komunikacji elektronicznej dla organizacji    120
  3.3.1. Szanse dla organizacji    122
  3.3.2. Zagrożenia dla organizacji    125
  3.3.3. Niejednoznaczne skutki dla organizacji    128
  
  Rozdział 4. Przeciążenia informacyjne w miejscu pracy    133
  
  4.1. Istota i charakterystyka zagrożenia    133
  4.2. Przyczyny powstawania zagrożenia i wynikających z niego skutków    138
  4.2.1. Czynniki aktywizujące zagrożenie    141
  4.2.2. Czynniki bezpośrednio wywołujące skutki zagrożenia    146
  4.3. Skutki występowania zagrożenia    147
  4.3.1. Wyniki pracy    147
  4.3.2. Zdrowie pracowników    150
  4.4. Zapobieganie i minimalizowanie zagrożeń oraz ich skutków    152
  4.4.1. System informacyjny    154
  4.4.2. Postawy i zachowania pracowników    156
  4.4.3. Rozwiązania techniczne    160
  
  Rozdział 5. Wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej w procesach informacyjnych prowadzące do ograniczania sprawności tych procesów    163
  
  5.1. Istota i charakterystyka zagrożenia    163
  5.1.1. Ograniczenia wynikające ze stosowania środków komunikacji elektronicznej w procesach informacyjnych    163
  5.1.2. Zachowywanie, przechowywanie i usuwanie informacji    169
  5.1.3. Wyszukiwanie informacji    171
  5.1.4. Uzyskiwanie dostępu i wykorzystywanie informacji    173
  5.1.5. Zapewnianie bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemu informatycznego    174
  5.2. Przyczyny powstawania zagrożenia i wynikających z niego skutków    175
  5.2.1. Czynniki aktywizujące zagrożenie    176
  5.2.2. Czynniki bezpośrednio wywołujące skutki zagrożenia    180
  5.3. Skutki występowania zagrożenia    181
  5.3.1. Zaburzenia w działalności operacyjnej    183
  5.3.2. Naruszenia bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemu informatycznego    185
  5.3.3. Odpowiedzialność prawna związana z procesami informacyjnymi, w których wykorzystywana jest komunikacja elektroniczna    186
  5.4. Zapobieganie i minimalizowanie zagrożeń oraz ich skutków    192
  5.4.1. Ogólne podejście    192
  5.4.2. Kształtowanie procesów informacyjnych    199
  5.4.3. Usprawnianie procesów informacyjnych, w których stosowane są środki komunikacji elektronicznej    200
  
  Rozdział 6. Trudności w równoważeniu życia zawodowego i życia osobistego w wyniku nadużywania środków komunikacji elektronicznej przez pracodawców i pracowników    209
  
  6.1. Koncepcja równowagi między życiem zawodowym a życiem osobistym    209
  6.1.1. Istota i charakterystyka równowagi między życiem zawodowym a życiem osobistym    211
  6.1.2. Skutki nierównowagi między życiem zawodowym a życiem osobistym dla pracowników i organizacji    214
  6.1.3. Komunikacja elektroniczna a równowaga między życiem zawodowym a życiem osobistym    216
  6.2. Nadużywanie przez pracodawców dostępności pracowników poza czasem pracy    218
  6.2.1. Istota i charakterystyka zagrożenia    219
  6.2.2. Przyczyny powstawania zagrożenia i wynikających z niego skutków    226
  6.2.2.1. Czynniki aktywizujące zagrożenie    227
  6.2.2.2. Czynniki bezpośrednio wywołujące skutki zagrożenia    229
  6.2.3. Skutki występowania zagrożenia    230
  6.2.4. Zapobieganie i minimalizowanie zagrożeń oraz ich skutków    233
  6.3. Nadużywanie przez pracowników internetu w czasie pracy do celów prywatnych    237
  6.3.1. Istota i charakterystyka zagrożenia    237
  6.3.2. Przyczyny powstawania zagrożenia i wynikających z niego skutków    242
  6.3.2.1. Czynniki aktywizujące zagrożenie    244
  6.3.2.2. Czynniki bezpośrednio wywołujące skutki zagrożenia    246
  6.3.3. Skutki występowania zagrożenia    247
  6.3.4. Zapobieganie i minimalizowanie zagrożeń oraz ich skutków    249
  
  Rozdział 7. Analiza zagrożeń w badanych organizacjach. Studia przypadków    253
  
  7.1. Problem badawczy, cele badań empirycznych    253
  7.2. Metodyka badania empirycznego    254
  7.2.1. Paradygmat badawczy    254
  7.2.2. Metody i techniki badawcze    254
  7.2.3. Próba badawcza    260
  7.2.4. Kryteria wyróżnienia zagrożeń    260
  7.3. Studium przypadku: firma informatyczna A    264
  7.3.1. Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej    265
  7.3.2. Przeciążenia informacyjne    265
  7.3.3. Wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej w procesach informacyjnych prowadzące do ograniczania sprawności tych procesów    267
  7.3.4. Nadużywanie przez pracodawców dostępności pracowników poza czasem pracy    271
  7.3.5. Nadużywanie przez pracowników Internetu do celów prywatnych w czasie pracy    273
  7.3.6. Działania podejmowane przez organizację    273
  7.3.7. Znaczenie występujących zagrożeń dla organizacji i pracowników    274
  7.4. Studium przypadku: firma doradcza B    276
  7.4.1. Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej    277
  7.4.2. Przeciążenia informacyjne    278
  7.4.3. Wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej w procesach informacyjnych prowadzące do ograniczania sprawności tych procesów    284
  7.4.4. Nadużywanie przez pracodawców dostępności pracowników poza czasem pracy    286
  7.4.5. Nadużywanie przez pracowników Internetu do celów prywatnych w czasie pracy    289
  7.4.6. Działania podejmowane przez organizację    290
  7.4.7. Znaczenie występujących zagrożeń dla organizacji i pracowników    290
  7.5. Studium przypadku: firma farmaceutyczna C    292
  7.5.1. Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej    292
  7.5.2. Przeciążenia informacyjne    294
  7.5.3. Wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej w procesach informacyjnych prowadzące do ograniczania sprawności tych procesów    296
  7.5.4. Nadużywanie przez pracodawców dostępności pracowników poza czasem pracy    299
  7.5.5. Nadużywanie przez pracowników Internetu do celów prywatnych w czasie pracy    301
  7.5.6. Działania podejmowane przez organizację    302
  7.5.7. Znaczenie występujących zagrożeń dla organizacji i pracowników    303
  7.6. Studium przypadku: spółka zarządzająca holdingiem D    305
  7.6.1. Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej    306
  7.6.2. Przeciążenia informacyjne    307
  7.6.3. Wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej w procesach informacyjnych prowadzące do ograniczania sprawności tych procesów    309
  7.6.4. Nadużywanie przez pracodawców dostępności pracowników poza czasem pracy    312
  7.6.5. Nadużywanie przez pracowników Internetu do celów prywatnych w czasie pracy    313
  7.6.6. Działania podejmowane przez organizację    314
  7.6.7. Znaczenie występujących zagrożeń dla organizacji i pracowników    315
  7.7. Studium przypadku: firma informatyczna E    316
  7.7.1. Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej    317
  7.7.2. Przeciążenia informacyjne    318
  7.7.3. Wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej w procesach informacyjnych prowadzące do ograniczania sprawności tych procesów    320
  7.7.4. Nadużywanie przez pracodawców dostępności pracowników poza czasem pracy    323
  7.7.5. Nadużywanie przez pracowników Internetu do celów prywatnych w czasie pracy    324
  7.7.6. Działania podejmowane przez organizację    324
  7.7.7. Znaczenie występujących zagrożeń dla organizacji i pracowników    325
  7.8. Zagrożenia w badanych organizacjach – podsumowanie    327
  7.8.1. Występowanie analizowanych zagrożeń    327
  7.8.2. Przyczyny powstawania zagrożeń i wynikających z niego skutków    333
  7.8.3. Skutki występowania zagrożeń    336
  7.8.4. Działania podejmowane przez badane podmioty    338
  7.8.5. Ograniczenia przeprowadzonych badań    340
  
  Zakończenie    341
  Załączniki    353
  Bibliografia    365
  Spis rysunków    390
  Spis tabel    392
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia