ECDL na skróty. Edycja 2012

ECDL na skróty. Edycja 2012

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

34,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka napisana została z myślą o osobach planujących uzyskanie certyfikatu ECDL - Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Dzięki książce i certyfikatowi można przygotować się do każdej pracy, która w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym wymaga umiejętności sprawnego radzenia sobie z komputerem.
Książka składa się z 7 modułów:
- Podstawy technik informatycznych
- Użytkowanie komputerów
- Przetwarzanie tekstu
- Arkusze kalkulacyjne
- Bazy danych
- Grafika menedżerska i prezentacyjna
- Usługi w sieciach informatycznych


Do większości zagadnień dołączone są ćwiczenia praktyczne, a rozdziały zakończone są przykładowym testem pozwalającym sprawdzić swoje umiejętności. Stopień trudności każdego testu jest adekwatny do poziomu testu ECDL.


Moduł 1 poświęcony jest teorii komputerowej i stanowi swoiste abecadło informatyczne.
Moduł 2 jest instrukcją obsługi komputera i zarządzania oprogramowaniem. Może być traktowany jako poradnik dla osób początkujących.
Moduły 3-6 obejmują treści z pakietu MS Office 2003 i MS Office 2007, książka może więc być podręcznikiem dla osób chcących poznać pakiet oprogramowania biurowego MS Office. W modułach tych pokazane są różnice między wersją MS Office 2003 a MS Office 2007, a zadania praktyczne uwzględniają obie wersje.
Moduł 7 skupia się głównie na korzystaniu z przeglądarek internetowych i programu pocztowego. Poruszone są w nim również zagadnienia teoretyczne: pojęcia i terminy stosowane w Technologii Informacyjnej i Telekomunikacyjnej (ICT).


Dążenie do ujednolicenia standardów w dziedzinie ICT w Europie i na świecie powoduje, że certyfikat ECDL staje się wyznacznikiem dla osób tworzących programy szkolne. Dlatego ta książka, która może być traktowana również jako podręcznik do Technologii Informacyjnej w szkołach średnich.


Liczba stron656
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16735-6
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych    9
  1.1. Systemy liczbowe    9
  1.2. Jednostki    10
  1.3. Sprzęt    11
  1.3.1. Pojęcia    11
  1.3.2. Wydajność komputera    14
  1.3.3. Pamięć w komputerze    25
  1.3.4. Urządzenia wejścia/wyjścia    34
  1.4. Oprogramowanie    48
  1.4.1. Pojęcia    48
  1.4.2. Oprogramowanie użytkowe    53
  1.5. Sieci komputerowe    56
  1.5.1. Typy sieci komputerowych    59
  1.5.2. Transfer danych    63
  1.6. Techniki informatyczne i komunikacyjne w życiu codziennym    64
  1.6.1. Świat elektroniki – usługi w sieciach teleinformatycznych    64
  1.6.2. Komunikacja    66
  1.6.3. Społeczności wirtualne    67
  1.6.4. Zagadnienia ochrony zdrowia    68
  1.6.5. Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego    69
  1.7. Zagadnienia bezpieczeństwa ochrony danych    69
  1.7.1. Tożsamość/Autoryzacja    69
  1.7.2. Bezpieczeństwo danych    70
  1.7.3. Wirusy komputerowe    73
  1.8. Zagadnienia prawne    75
  1.8.1. Prawa autorskie    75
  1.8.2. Ochrona danych    76
  Przykładowy test do modułu 1    77
  2. Użytkowanie komputera    83
  2.1. System operacyjny    83
  2.1.1. Pierwsze kroki w pracy z systemem operacyjnym    83
  2.1.2. Pomoc w systemie Windows    91
  2.1.3. Ustawienia systemu operacyjnego    96
  2.1.4. Panel sterowania    102
  2.1.5. Konta użytkowników    102
  2.1.6. Pulpit    111
  2.1.7. Ekran, zasilanie    115
  2.1.8. Ustawienia klawiatury, regionu, języka    125
  2.2. Zarządzanie plikami    127
  2.2.1. Podstawowe pojęcia    127
  2.2.2. Użycie okien    128
  2.2.3. Korzystanie z zasobów sieci lokalnej – dyski sieciowe, drukarki    136
  2.2.4. Pliki i foldery    145
  2.2.5. Udostępnianie i zabezpieczanie plików i folderów    146
  2.2.6. Praca z plikami, sortowanie plików    152
  2.2.7. Kopiowanie, przenoszenie    154
  2.2.8. Usuwanie, odzyskiwanie    155
  2.2.9. Wyszukiwanie plików    156
  2.3. Programy narzędziowe    159
  2.3.1. Instalacja programu    159
  2.3.2. Kompresja i dekompresja plików i folderów    161
  2.3.3. Programy antywirusowe    166
  2.3.4. Programy ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych    169
  2.3.5. Narzędzia systemowe    170
  2.3.6. Konserwacja    176
  2.4. Drukowanie    182
  2.4.1. Opcje drukowania    183
  2.4.2. Drukowanie do pliku prn i pdf    185
  2.5. Linux, MacOS    189
  2.5.1. Linux    189
  2.5.2. Mac OS X    189
  Przykładowy test do modułu 2    190
  3. Przetwarzanie tekstów    194
  3.1. Praca z aplikacją    194
  3.1.1. Praca z dokumentami    197
  3.1.2. Zwiększenie wydajności pracy    210
  3.2. Tworzenie dokumentu    215
  3.2.1. Wprowadzanie tekstu    215
  3.2.2. Zaznaczenie, edycja    221
  3.3. Formatowanie    230
  3.3.1. Tekst    230
  3.3.2. Akapity    238
  3.3.3. Style    258
  3.4. Obiekty    262
  3.4.1. Tworzenie tabel    262
  3.4.2. Formatowanie tabeli    271
  3.4.3. Obiekty graficzne    274
  3.5. Korespondencja seryjna    285
  3.5.1. Przygotowanie    285
  3.5.2. Wydruki    289
  3.6. Przygotowanie wydruków    289
  3.6.1. Ustawienia    290
  3.6.2. Sprawdzenie dokumentu i drukowanie    296
  Przykładowy test do modułu trzeciego    302
  4. Arkusze kalkulacyjne    304
  4.1. Użycie aplikacji    304
  4.1.1. Praca z arkuszami kalkulacyjnymi    304
  4.1.2. Udoskonalenie jakości i wydajności pracy    310
  4.2. Komórki    315
  4.2.1. Wprowadzanie danych, zaznaczanie komórek    315
  4.2.2. Edycja i sortowanie danych    321
  4.2.3. Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie danych    325
  4.3. Zarządzanie arkuszami    328
  4.3.1. Wiersze i kolumny    328
  4.3.2. Arkusze    333
  4.4. Reguły i funkcje    336
  4.4.1. Reguły arytmetyczne    336
  4.4.2. Funkcje    341
  4.5. Formatowanie danych    349
  4.5.1. Liczby i daty    349
  4.5.2. Formatowanie zawartości komórek    352
  4.5.3. Wyrównanie zawartości komórek, obramowanie komórek    355
  4.6. Wykresy    358
  4.6.1. Tworzenie wykresów    359
  4.6.2. Edycja wykresów    362
  4.7. Formatowanie arkusza    367
  4.7.1. Ustawienia arkusza    367
  4.7.2. Sprawdzenie i drukowanie    371
  Przykładowy test do modułu czwartego    374
  5. Bazy Danych    376
  5.1. Rozumienie istoty baz danych    376
  5.1.1. Kluczowe pojęcia    376
  5.1.2. Organizacja baz danych    379
  5.1.3. Relacje    380
  5.1.4. Wprowadzanie danych i administracja bazą danych    381
  5.2. Obsługa aplikacji    382
  5.2.1. Praca z bazami danych    382
  5.2.2. Typowe zadania    385
  5.3. Tabele    390
  5.3.1. Rekordy    390
  5.3.2. Projekt tabeli    391
  5.4. Wybieranie informacji z bazy    412
  5.4.1. Podstawowe operacje    412
  5.4.2. Kwerendy (zapytania)    414
  5.5. Obiekty    421
  5.5.1. Formularze    421
  5.6. Wydruki    434
  5.6.1. Raporty, wysyłka danych    434
  5.6.2. Drukowanie    448
  Przykładowy test do modułu piątego    455
  6. Grafika menedżerska i prezentacyjna    457
  6.1. Używanie aplikacji    457
  6.1.1. Praca z prezentacjami    457
  6.1.2. Zwiększanie wydajności pracy    463
  6.2. Tworzenie prezentacji    467
  6.2.1. Widoki prezentacji    468
  6.2.2. Slajdy    471
  6.2.3. Wzorzec slajdu    477
  6.3. Tekst    482
  6.3.1. Posługiwanie się tekstem    482
  6.3.2. Formatowanie    487
  6.3.3. Listy    491
  6.3.4. Tabele    495
  6.4. Wykresy    503
  6.4.1. Praca z wykresami    503
  6.4.2. Schemat organizacyjny    508
  6.5. Obiekty graficzne    511
  6.5.1. Wprowadzanie, manipulacja    512
  6.5.2. Rysowanie    516
  6.6. Przygotowanie pokazu slajdów    524
  6.6.1. Przygotowanie prezentacji    527
  6.6.2. Sprawdzanie i uruchamianie prezentacji    532
  Przykładowy test do modułu szóstego    536
  7. Usługi w sieciach informatycznych    538
  7. Część pierwsza – Przeglądanie stron internetowych    539
  7.1. Internet – podstawowe pojęcia    539
  7.1.1. Podstawowe pojęcia i terminy    539
  7.1.2. Bezpieczeństwo w sieci WWW    545
  7.2. Przeglądarki    547
  7.2.1. Internet Explorer    547
  7.2.2. Mozilla Firefox    559
  7.2.3. Google Chrome    571
  7.3. Korzystanie z sieci    580
  7.3.1. Formularze    580
  7.3.2. Wyszukiwanie    582
  7.3.3. Obsługa programu – klienta ftp    593
  7.4. Wydruk z sieci    595
  7.4.1. Zapisywanie plików    595
  7.4.2. Drukowanie strony internetowej    597
  7. Część druga – Komunikacja    601
  7.5. Komunikacja elektroniczna    601
  7.5.1. Podstawowe pojęcia i terminy    601
  7.5.2. Względy bezpieczeństwa    602
  7.5.3. Teoria e-mail    602
  7.6. Korzystanie z e-mail    603
  7.6.1. Zakładanie konta e-mail    603
  7.6.2. Konfiguracja programu pocztowego    606
  7.6.3. Windows Live Mail 2011    618
  7.6.4. Kontakty systemu Windows    620
  7.6.5. Wysyłanie poczty e-mail    623
  7.7. Sieci lokalne – materiały dodatkowe    628
  7.7.1. Technologie komunikacyjne w sieciach LAN i PAN    628
  7.7.2. Komunikacja w sieci lokalnej - podstawowe pojęcia    631
  7.7.3. Komunikacja w sieci lokalnej komputerów z systemem operacyjnym Windows 7    633
  7.7.4. Udostępnianie plików i folderów w sieci lokalnej    641
  Przykładowy test do modułu siódmego – pytania teoretyczne    645
  Odpowiedzi do testów    648
  Odpowiedzi do testu z modułu pierwszego    648
  Odpowiedzi do pytania 1. z testu do modułu piątego    648
  Odpowiedzi do testu z modułu siódmego    648
  Indeks    649
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia