Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw

Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw

3 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

74,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 37,00 zł  


74,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Problematyka małych i średnich przedsiębiorstw w literaturze ekonomicznej w kontekście ich umiędzynarodowienia zajmuje względnie niewiele miejsca (...). Znaczenie MŚP w gospodarkach poszczególnych krajów jest jednak bardzo duże – ich udział w całkowitej liczbie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej wynosi 99,8%, w zatrudnieniu daje 70%, a wytwarzają prawie 60% jej produktu globalnego brutto. Stopniowo rośnie także ich znaczenie w handlu i inwestycjach zagranicznych, co należy przypisać m.in. (...) rozwojowi współczesnych technologii komunikacyjnych, znakomicie ułatwiających i zmniejszających koszty międzynarodowego porozumiewania się. Ten ostatni czynnik zdecydował o powstaniu struktur wirtualnych i w ich ramach przedsiębiorstw globalnych od powstania (born global), którymi są właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa. (...)


W związku z tym książkę dr. K. Wacha należy powitać jako jedno z pionierskich opracowań tematu, szczególnie w polskiej naukowej literaturze ekonomicznej i jako pierwsze tak kompleksowo ujmujące badane zjawisko.


(Z recenzji prof. dr hab. Jana Rymarczyka)


Publikacja zawiera konceptualizację procesu europeizacji przedsiębiorstwa w całościowym ujęciu, w tym:


- syntetyczny przegląd teorii rozwoju przedsiębiorstwa,
- szczegółowy przegląd teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa,
- analizę rozwoju oraz internacjonalizacji z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw,
- obszerną analizę polityki UE wobec małych i średnich przedsiębiorstw (od połowy lat 70. XX wieku do dzisiaj), którą dodatkowo uzupełniono analizą tendencji umiędzynarodowienia europejskich MŚP.


W książce autor umiejętnie łączy treści stricte naukowe z elementami wiedzy podręcznikowej. Stąd może być ona wykorzystywana również jako wspomagający podręcznik akademicki na kierunkach ekonomicznych.


Rok wydania2012
Liczba stron336
KategoriaUnia Europejska
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17271-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  
  ROZDZIAŁ 1. Konceptualizacja rozwoju małego i średniego przedsiębiorstwa     17
  
  1.1. Filozofia pojmowania rozwoju przedsiębiorstwa     17
   1.1.1. Nurt ortodoksyjny     18
   1.1.2. Nurt pragmatyczny     20
   1.1.3. Korelat wzrost–rozwój     23
  1.2. Systematyka kategorii rozwoju przedsiębiorstwa     25
  1.3. Pomiar rozwoju małego i średniego przedsiębiorstwa     34
  1.4. Konwencje i modele rozwoju małego i średniego przedsiębiorstwa     42
   1.4.1. Konwencja stochastyczna     45
   1.4.2. Konwencja deterministyczna     46
   1.4.3. Konwencja etapowa     48
   1.4.4. Konwencja ewolucyjna     49
   1.4.5. Konwencja zasobowa     54
   1.4.6. Konwencja uczenia się     55
   1.4.7. Konwencja zarządczo-strategiczna     57
   1.4.8. Konwencja ekonofizyczna     57
  1.5. Przedsiębiorczy model rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw     60
  
  ROZDZIAŁ 2. Rozwój małego i średniego przedsiębiorstwa przez umiędzynarodowienie     68
  
  2.1. Internacjonalizacja jako międzynarodowy rozwój przedsiębiorstwa przez ekspansję     68
  2.2. Formy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw     76
   2.2.1. Formy eksportowe     82
   2.2.2. Formy kontraktualne     85
   2.2.3. Formy inwestycyjne     88
   2.2.4. Wybór formy internacjonalizacji     91
  2.3. Modele internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw     94
   2.3.1. Podejście etapowe     98
  2.3.2. Podejście zasobowe     107
   2.3.3. Podejście sieciowe     109
   2.3.4. Podejście szkoły przedsiębiorczości międzynarodowej     112
  2.3.5. Podejście zarządczo-strategiczne     124
  2.3.6. Podejście protoholistyczne     125
  2.3.7. Podejścia alternatywne     128
  2.4. Pomiar poziomu internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw     131
  
  ROZDZIAŁ 3. Operacjonalizacja procesu europeizacji małych i średnich przedsiębiorstw     137
  
  3.1. Eklektyczność procesu europeizacji i jego generyczny definiens     137
  3.2. Główne podejścia badawcze do procesu europeizacji     151
  3.3. Systematyka i konceptualizacja procesu europeizacji     160
  3.4. Model kontekstualnej triady europeizacji w perspektywie makroekonomicznej     177
  3.5. Model europeizacji przedsiębiorstwa w pespektywie mikroekonomicznej     183
   3.5.1. Czynniki wejściowe modelu w ujęciu przyczynowym     186
   3.5.2. Modelowanie transformacji w ujęciu poliwalentnym i procesowym     189
   3.5.3. Czynniki wyjściowe modelu w ujęciu skutkowym     191
  3.6. Strategie europeizacji małych i średnich przedsiębiorstw     191
   3.6.1. Strategia europeizacji przez delokalizację     192
   3.6.2. Strategia europeizacji przez ekspansję na nowe rynki     194
  
  ROZDZIAŁ 4. Unijna polityka wspierania rozwoju i europeizacji małych i średnich przedsiębiorstw     199
  
  4.1. Unijny system oddziaływania na MŚP i przedsiębiorczość europejską     199
  4.2. Kierunki ewolucji unijnej polityki na rzecz MŚP oraz przedsiębiorczości     208
   4.2.1. Geneza i ustalenie ram polityki na rzecz MŚP (do 1986 r.)     211
   4.2.2. Formalizacja i konkretyzacja polityki na rzecz MŚP (lata 1987–1996)     212
   4.2.3. Intensyfikacja polityki na rzecz MŚP (lata 1997–2006)     216
   4.2.4. Transformacja polityki na rzecz MŚP (od 2007 r.)     223
  4.3. Skala europeizacji i internacjonalizacji europejskich MŚP     232
  
  ROZDZIAŁ 5. Empiryczna analiza procesu europeizacji przedsiębiorstw. Badania eksploracyjne przedsiębiorstw z województwa małopolskiego     242
  
  5.1. Założenia metodyczne badania procesu europeizacji przedsiębiorstw     242
  5.2. Pomiar poziomu internacjonalizacji i europeizacji badanych przedsiębiorstw     259
  5.3. Identyfikacja metod europeizacji badanych przedsiębiorstw     266
  5.4. Analiza działalności eksportowej badanych przedsiębiorstw     271
  5.5. Analiza międzynarodowych powiązań kooperacyjnych badanych przedsiębiorstw     276
  5.6. Konkurencyjność i elastyczność badanych przedsiębiorstw w procesie ich europeizacji     281
  
  Zakończenie     298
  
  Bibliografia     312
RozwińZwiń